Van Strapdag naar Strapjaar

798 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Van Strapdag naar Strapjaar

 1. 1. WORKSHOP: van strapdag tot strapjaar
 2. 2. WORKSHOP: van strapdag tot strapjaar
 3. 3. Voorstelling VZW Voetgangersbeweging Steunpunt Straten beleid Octopusplan onderwijs Komopstraat burger KomimoFEPA
 4. 4. Wat doet Octopusplan? 1. Beleidsbeïnvloeding 1. Bescherming van actieve weggebruikers (voetganger en fietser) 2. Lobbying met betrekking tot wetgeving & infrastructuur 2. Gedragsbeïnvloeding 3. Ondersteuning van actoren op verschillende vlakken: O’Verkeersland, begeleiding, inrichtingsvoorstellen, edm. Historiek 1. Zone 30 schoolomgevingen 2. Octopusplan 1. Vernieuwende benadering via website 2. Ondersteuning
 5. 5. Programma 1. Programma: van dagactie naar implementatie  Doel met bagage naar huis om er zelf aan te beginnen;  Praktijkgerichte benadering en reflectie; 2. Voorstelling – wie is wie / verwachting workshop? 3. Deelnemers 1. Ervaringen strapdag 2. Bestaande praktijk bij deelnemers – wat doen jullie? 3. Wordt doel daarmee bereikt? 4. Waar worden moeilijkheden ervaren? 4. Integraal werken 1. Puzzelen 1. Aandachtsvelden 2. Actoren 5. Opstellen plan van aanpak
 6. 6. Ervaringen deelnemers 1. Ervaringen strapdag 2. Bestaande praktijk bij deelnemers – wat doen jullie? 3. Wordt doel bereikt? 4. Waar worden moeilijkheden ervaren?
 7. 7. Puzzelen aan verkeersveiligheid
 8. 8. Integrale aanpak – wie? gemeente ouders kinderen politie leerkrachten School- instelling
 9. 9. Integrale aanpak – rol van de actoren 1. Gemeente > samenwerking met de scholen 1. Procesopvolging & samenbrengen scholen – uitwisselen behoeften 2. infrastructuuraanpassingen 3. Financiering 4. Communicatie 2. Politie - verkeersveiligheid is kerntaak 1. Handhaving 2. Educatie en sensibilisering (fietscontrole, regels, edm.)
 10. 10. Integrale aanpak – rol van de actoren 3. Scholen: meest strategische positie! 1. Verbinding tussen overheid en burger: samenbrengen actoren (leerkrachten – ouders – gemeente - …) 2. Educatie > leerdoelen en eindtermen 3. Welzijn kinderen 4. Ouders 1. Educatie en welzijn 2. (Mede)zeggenschap in woon-schoolverplaatsing 3. Gedrag (voorbeeldfunctie)!!! 4. Informatie aanleveren (problemen?) 5. Ondersteuning (cfr. Verkeersouders) 5. Kinderen 1. Opleiden 2. Participatie 3. Voorbeeldfunctie (vb. verkeersbrigadiers) 6. Niet betrokken weggebruikers
 11. 11. Integrale aanpak – wat? Informatie & sensibilisatie Handhaving EducatieOrganisatie Infrastructuur
 12. 12. Integrale aanpak – domeinen 1. Informatie en sensibilisatie: maak uw project en doelstellingen bekend! – zonder draagvlak geen succes 1. Communiceer: nieuwsbrief / lesmateriaal / spandoeken / straatmeubilair / website / … 2. Via acties (vb. rond probleemthema) > pers!!  Heb bij elk initiatief aandacht voor communicatie 2. Educatie 1. Regels aanleren van theorie tot praktijk 2. Attitude (fluo, helm, …) 3. Voorbeeldfunctie 3. Vervoersorganisatie 1. Informatie over verplaatsingsmogelijkheden naar school (> schoolroutekaart) 2. Pooling opstarten
 13. 13. Integrale aanpak – domeinen 4. Infrastructuur 1. Schoolomgeving 2. Schoolroutes 5. Handhaving 1. Preventief 1. Dagacties 2. Fietscontrole 3. Educatie 4. communicatie 5. … 2. Repressief 1. Controleren
 14. 14. Proces en communicatie Procesondersteuning: Voetgangersbeweging (Octopusplan) / Mobiel 21 / overheden (VSV, BIBB, provincies, …)
 15. 15. Proces en communicatie Procesondersteuning: Voetgangersbeweging (Octopusplan) / Mobiel 21 / overheden (VSV, BIBB, provincies, …)
 16. 16. Proces en communicatie
 17. 17. Proces en communicatie
 18. 18. communicatie
 19. 19. communicatie
 20. 20. Beschikbare ondersteuning - educatie Educatie 1. Lesmethodes (O’Verkeersland, Knipperlicht, Wegwijzers, …) 2. Praktijkgericht materiaal: tafelopstelling / dode hoek en fietskoffer / behendigheidsparcours / mobiel verkeerspark, … 3. Praktijkgerichte ondersteuning: les dode hoek ( Fietsersbond), Meester op de fiets (SVS), VERO - verkeerseducatieve routes in schoolomgeving, … 4. Spelconcepten: verkeerslang / Octopuzzel > rode draad doorheen verkeersweek
 21. 21. • Lesmateriaal per graad • Gekoppeld aan eindtermen • tweejarig programma • Gratis digitaal / gedrukt tegen kostprijs Beschikbare ondersteuning - educatie
 22. 22. Beschikbare ondersteuning - educatie Dode-hoek koffer Mobiel verkeerspark
 23. 23. Beschikbare ondersteuning – educatieve routes
 24. 24. Beschikbare ondersteuning Vervoersorganisatie: aanpak vervoerswijze op weg naar school 1. Voet- en fietspooling: brochures Mobiel 21 / aanpak Octopusplan.be (softwareondersteuning) 2. Schoolbereikbaarheidskaarten: Octopusplan / Mobiel 21 / VSV Infrastructuur 1. Allerlei maatregelen > vademecums met richtlijnen 2. Herkenbaarheid!!
 25. 25. schoolbereikbaarheidskaart
 26. 26. Plan van aanpak 1. Overtuig actoren 2. Maak prioriteitenlijst op basis van eigen situatie (als school/gemeente) > schoolvervoerplan met voldoende aandacht voor rol van verschillende actoren en álle werkdomeinen 3. Uitvoering en opvolging 4. Actualisatie en evaluatie
 27. 27. overzicht Informatie & sensibilisatie Beleid Educatieve initiatieven Organisatorische initiatieven • 4 OOG overleggen en 4 vergaderingen SBK • affiches/ publicaties – startactie september • spandoeken/ beachvlaggen per school • dagacties … •Lesmethode + praktijkgerichte aanpak • schoolvervoerplan & schoolbereikbaarheidskaart • pooling opstarten • fluomateriaal kinderen / begeleiders… • Infra-maatregelen • opvolging en evaluatie
 28. 28. jaarplanning September Oktober November December Januari/ februari Maart/ april Mei Juni 1/2 2 3 3 3/4 5/6 7 8 Startactie / OOG 1/ strapdag … Zichtbaarheid / OOG 2 … OOG 3 Verkeersweek SBK/ OOG 4 SBK Stap maand activiteit
 29. 29. Een welgemeend bedankt!

×