Successfully reported this slideshow.
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhteistyöhyvinvointipalveluissa sosiaali- ja terveysalojen kanssa         ...
Jakopäätös 2011                 Milj.€  Kpl• Haettuja avustuksia yhteensä          422,9  • H...
Lähtökohdista• Yhteinen käsitteistö – yhteinen toimintaympäristö  • Terveys / hyvinvointi  • Hyvinvointipalvelut / pal...
Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Ajankohtaisia haasteita, esim. •  Ikärakennemuutos •  Maahanmuut...
RAY:n avustusstrategian päälinjat 2012-2015• Tavoitetila: Tuloksellinen järjestötoiminta ihmisten hyväksi• Päämäärä: Terve...
Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen (1)  Edistetään ihmisten mahdollisuuksia  osallistua ja vaikuttaa...
Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen (2)  Ehkäistään ihmisten terveyttä ja  toimint...
Ongelmia kohdanneiden auttaminen ja tukeminen (3) Edistetään ihmisten omaehtoista suoriutumista ja käyttäjälähtöisten t...
Eri toimijoiden roolit ja yhdyspinnat                                           ...
Yhteisiä haasteita• Ihmisten erilaisuuden ja arjen ymmärtäminen• Sosioekonomisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamin...
RAY-avustusten suuntaamisesta /avustusohjelmat•  Lapsen turvallinen elämä•  Ikääntyneen hyvä arki•  Kaste-ohjelma•  Ke...
RAY:n avustusohjelmista (1/3)• Lapsen turvallinen elämä  • Päämääränä edistää lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja ...
RAY:n avustusohjelmista (2/3)• Lapsen turvallinen elämä (jatkuu)  • Tavoitealueet     •  Aikuisten yhteinen vastuu ...
RAY:n avustusohjelmista (3/3)• Ikääntyneen hyvä arki  • Koordinaattorina Vanhustyön keskusliitto, jonka tehtävänä tarken...
Avustusosasto, 12.5.2011  15
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhteistyö hyvinvointipalveluissa sosiaali- ja terveysalojen kanssa: Mika Pyykkö, RAY 12.5.2011

851 views

Published on

Kolmas lähde järjesti 12.5.2011 Helsingin Kiltasalissa Kolmannella lähteellä -verkostotapaamisen, jonka aiheena oli "Miten eri alojen hyvinvointipalvelut täydentävät toisiaan?" Osastopäällikkö Mika Pyykön (Raha-automaattiyhdistys) puheenvuoron otsikko oli "Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhteistyö hyvinvointipalveluissa sosiaali- ja terveysalojen kanssa".

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhteistyö hyvinvointipalveluissa sosiaali- ja terveysalojen kanssa: Mika Pyykkö, RAY 12.5.2011

 1. 1. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhteistyöhyvinvointipalveluissa sosiaali- ja terveysalojen kanssa osastopäällikkö Mika Pyykkö Kolmannella lähteellä -verkostotapaaminen 12.5.2011 HelsinkiAvustusosasto, 12.5.2011 1
 2. 2. Jakopäätös 2011 Milj.€ Kpl• Haettuja avustuksia yhteensä 422,9 • Hakijoita 1 123 • Hakemuskohteita 2 426• Myönnettyjä avustuksia yhteensä 268,2 • Avustuksensaajia 781 • Avustuskohteita 1 587 • Uusia avustuskohteita 349• Avustuslajit • Yleisavustuksia (Ay) 51,9 143 • Kohdennettuja toiminta-avustuksia (Ak) 123,1 781 • Investointiavustuksia (B) 34,4 193 • Projektiavustuksia (C) 58,8 470Avustusosasto, 12.5.2011 2
 3. 3. Lähtökohdista• Yhteinen käsitteistö – yhteinen toimintaympäristö • Terveys / hyvinvointi • Hyvinvointipalvelut / palvelujärjestelmä • Kulttuuri, liikunta, nuoriso, sosiaali, terveys • Edistää, ehkäistä, ylläpitää, hoitaa, kuntouttaa • Toiminta / palvelu • Kustannus / investointi • Julkinen sektori / kolmas sektori / järjestöt • Tulos / vaikutus / vaikuttavuusAvustusosasto, 12.5.2011 3
 4. 4. Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Ajankohtaisia haasteita, esim. • Ikärakennemuutos • Maahanmuutto • Yksinäisyys • Syrjäytyminen • Eri vammaryhmiin kuuluvien osallisuus • Päihteet • Mielen hyvinvointi • Ylipaino • Muistisairaudet • Maantieteelliset erotAvustusosasto, 12.5.2011 4
 5. 5. RAY:n avustusstrategian päälinjat 2012-2015• Tavoitetila: Tuloksellinen järjestötoiminta ihmisten hyväksi• Päämäärä: Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaa ja hankkeita tukemallaAvustusosasto, 12.5.2011 5
 6. 6. Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen (1) Edistetään ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, vahvistaa sosiaalisia verkostojaan ja yhteisöllisyyttä. • Ihmisten osallistumisen ja mukanaolon edistäminen • Itsenäisen suoriutumisen ja elämänhallinnan edistäminen • Sosiaalisten verkostojen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen • Hyvinvoinnille suotuisten elämäntapojen ja valintojen mahdollistaminen • Ihmisten vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen • Osallisuuden vahvistaminen, ihmiset yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä • Oikeuksien valvonta; järjestöt ihmisten edustajana ja äänenäAvustusosasto, 12.5.2011 6
 7. 7. Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen (2) Ehkäistään ihmisten terveyttä ja toimintakykyä uhkaavien ongelmien syntymistä tai vaikeutumista. • Terveyttä uhkaavien ongelmien havaitseminen ja varhainen puuttuminen niihin • Sosiaalista hyvinvointia ja turvallisuutta uhkaavien ongelmien ehkäiseminen • Hyvinvointia uhkaavien riskien välttämiseen liittyvien mahdollisuuksien lisääminen • Riskien tunnistaminen, niiltä suojautuminen ja suojaavien tekijöiden vahvistaminen • Omaehtoisen suoriutumisen edistäminen myös elämän riskitilanteissa • Ongelmien ja riskien vähentäminen vaikuttamalla niiden kehitykseenAvustusosasto, 12.5.2011 7
 8. 8. Ongelmia kohdanneiden auttaminen ja tukeminen (3) Edistetään ihmisten omaehtoista suoriutumista ja käyttäjälähtöisten toimintamallien kehittämistä. • Järjestölähtöisen avun ja tuen tarjoaminen kanssaihmisille • Käyttäjä- ja asiakasnäkökulman ja kokemusasiantuntijuuden varmistaminen palveluiden kehittämisessä ja niiden toimivuuden arvioinnissa • Syrjäytyneiden auttaminen ja tukeminen heidän saamisekseen yhteiskunnan mahdollisuuksien ja palveluiden piiriinAvustusosasto, 12.5.2011 8
 9. 9. Eri toimijoiden roolit ja yhdyspinnat GLOBALISAATIO Eduskunta, Kela lainsäädäntö Tutkimus- Maakunnat laitokset Koulu Liikunta Terveys Sairaanhoito- piirit Sosiaali Nuoriso ELY:t & AVI:t Työ Järj stöt Ad hoc Harrastus Osaamis- Kulttuuri keskukset ym. www alueelliset organisaatiot Oppilaitokset Naapurit Kylä, kaupunginosa Perhe, Ystävät Ympäristö suku Seurakunta Yritykset EU MediaAvustusosasto, 12.5.2011 9
 10. 10. Yhteisiä haasteita• Ihmisten erilaisuuden ja arjen ymmärtäminen• Sosioekonomisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen• Yhteistyön lisääminen • Järjestöjen keskinäinen • Järjestöjen ja kuntien välinen (vrt. Kaste-ohjelma) • Muiden työn ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen• Edistävän ja ehkäisevän työn kehittäminen• Olosuhteiden korostaminen (”pelkkien” palveluiden sijasta)• Syiden syihin vaikuttaminen• Tavoitteiden asettamisen ja seurantakäytäntöjen selkiyttäminen• Toimivien käytäntöjen hyödyntämisen laajentaminen• Kehittämistyön tulosten juurruttaminenKuka koordinoi?Avustusosasto, 12.5.2011 10
 11. 11. RAY-avustusten suuntaamisesta /avustusohjelmat• Lapsen turvallinen elämä• Ikääntyneen hyvä arki• Kaste-ohjelma• Kehitys- ja vaikeavammaisten asunto-ohjelma• Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaAvustusosasto, 12.5.2011 11
 12. 12. RAY:n avustusohjelmista (1/3)• Lapsen turvallinen elämä • Päämääränä edistää lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia • Lapsi = yläkouluikäinen ja sitä nuoremmat • Halutaan löytää, vahvistaa ja monipuolistaa päämäärän mukaisia toimintatapoja • Tavoitteet voivat sijoittua kaikkiin avustusstrategian päälinjoihin, painotus vahvistamisessa ja ehkäisemisessä • Valtakunnallista, alueellista ja paikallista toimintaaAvustusosasto, 12.5.2011 12
 13. 13. RAY:n avustusohjelmista (2/3)• Lapsen turvallinen elämä (jatkuu) • Tavoitealueet • Aikuisten yhteinen vastuu • Vanhemmuus • Lapsen oma elämä • Lapsen asia näkyviin • Koordinaattorina Lastensuojelun Keskusliitto • Käynnistyy vuoden 2012 alussaAvustusosasto, 12.5.2011 13
 14. 14. RAY:n avustusohjelmista (3/3)• Ikääntyneen hyvä arki • Koordinaattorina Vanhustyön keskusliitto, jonka tehtävänä tarkentaa ohjelman sisältöteemoja yhdessä järjestöjen ja RAY:n kanssa • Käynnistyy pääosin vuoden 2013 alussaAvustusosasto, 12.5.2011 14
 15. 15. Avustusosasto, 12.5.2011 15

×