Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Virtuaaliassistentti Aurora

Mikä oikein on virtuaaliassistentti Aurora? Lähde: Aleksi Kopposen (VM) esitys "Tekoälyaika" 29.1.2018.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Virtuaaliassistentti Aurora

  1. 1. #tekoälyaika | 1 Virtuaalinen assistentti Aurora  Ihmiset ja yhteisöt tarvitsevat eri palveluita eri aikaan  Kansalaisten ja yhteisöjen henkilökohtainen virtuaalipalvelija Aurora palvelee kaikissa elämäntapahtumissa ja liiketoimintatapahtumissa kellonajasta riippumatta  Auroran toiminta perustuu tekoälyverkkoon, jossa tieto ja palvelutarpeet liikkuvat eri tekoälypalveluiden välillä.  Palvelutapahtumat käsitellään tekoälyverkossa ihmisille ja yhteisöille yhdenmukaisella ja eettisellä tavalla. Älykäs oirearvio (ODA) Osaamisen valmentaja (OKM/TEM) Kuinka voin olla avuksi? Muutto Suomeen (Migri)
  2. 2. Aurora vauhdittaa tekoälyn käyttöönottoa kaikkialla julkisessa hallinnossa 2 Käyttäjäkokemus Palvelutarpeet Tekoälyverkko Eettiset tietolähteet Julkisen hallinnon yhteiseen tekoälyverkkoon perustuva virtuaaliassistentti AURORA Palvelee kansalaisia ja yhteisöjä eri palvelutilanteissa mihin kellonaikaan tahansa. Kuinka voin olla avuksi? Elämäntapahtumiin ja liiketoimintatapahtumiin perustuvat palveluprosessit Elämäntapahtumapilotit v 2018: Kiinni työelämään elinikäisen oppimisen avulla, muutto opiskelijakaupunkiin, … Tekoälyjen vertaisverkko Organisaatiot kytkevät tekoälypalvelunsa osaksi verkkoa, jossa tieto ja palvelutarpeet liikkuvat palveluiden välillä. Yksityishenkilöiden, julkisyhteisöjen ja muiden yhteisöjen tietolähteet Tietoa hyödynnetään kansalaisten ja yhteisöjen hyväksi tietosuoja huomioiden eettisellä tavalla. Ministeriöt Virastot Maakunnat Kunnat Yhteisöt Muut toimijat Yhteisöt Kansalaiset

×