Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valtiosihteeri Paula Lehtomäki: seminaarin avaus

262 views

Published on

Käyttäytymistieteet ja päätöksenteko kohtaavat: Kokeilukulttuuri muutoksen mahdollistajana? Vuorovaikutusseminaari 26.10.2016

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Valtiosihteeri Paula Lehtomäki: seminaarin avaus

  1. 1. Käyttäytymistieteet ja päätöksenteko kohtaavat: Kokeilukulttuuri muutoksen mahdollistajana? Seminaarin avaus Valtiosihteeri Paula Lehtomäki 26.10.
  2. 2. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi Tapa saada tietoa toimenpiteiden tai muutosten hyödyllisyydestä ja vaikutuksista ennen niiden laajempaa käyttöönottoa. (DESIGN FOR GOVERNMENT, 2015) Isot muutokset lähtevät pienin askelin 2 Kokeile, niin tiedät ”
  3. 3. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi • Kokeiluilla • Kustannustehokkuutta • Ketteryyttä • Innovatiivisuutta • Tietoon perustuvia ja osallistumista tukevia ratkaisuja 3 Ratkaisujen Suomi – Kokeileva Suomi
  4. 4. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi • Rohkeutta! • Epäonnistuakin saa 4 Asenteiden ja toimintatapojen muutos
  5. 5. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi • Kokeilevuuden edistäminen itsessään poliittiseksi tavoitteeksi: ”Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri” • Keskeinen kysymys: Minkälainen kokeileva kehittäminen sopii mihinkin tarkoitukseen? • Kokeilut ovat oppimisen väline: kokeiluissa saa epäonnistua, mutta niistä on velvollisuus oppia. 5 Suomen malli?
  6. 6. Tieto käyttöön! kokeilevasuomi.fi @Kokeilevasuomi #kokeilut #kokeilevasuomi kokeilut@vnk.fi

×