Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tiina Heikka: Lapinjärvi - Tulevaisuuden kunta

Tiina Heikan esitys kokeilujen arviointi -työpajassa 21.3.2017. Työpajan järjestivät yhdessä VNK:n Kokeileva Suomi -hanke sekä Kuntaliitto.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Tiina Heikka: Lapinjärvi - Tulevaisuuden kunta

  1. 1. Lapinjärvi TULEVAISUUDEN KUNTA
  2. 2. THINK LIKE A VILLAGE “Kokeiluna” ihmislähtöinen kunta - Kokeilu on suljettu, meillä prosessinomaista kokeilemista ja tilanteen mukaan justeeraamista - Koko kunta kokeilujen toimintaympäristönä - Lähdetty rakentamaan tulevaisuuden kunnan mallia: tulevaisuuden kunta on verkostoissa toimiva asioiden mahdollistaja - Liikkeelle vanhustyön ja työllisyyspalveluiden puolelta – päästy tähän päivään yhteistyössä, ihminen päässyt enemmän keskiöön - Annettu tiloja toimintaan – hienoja asioita talkoilla - Strategia - Seuraavaksi muut toimialat ja koko kunta 2020 - Muistiystävällinen taajama ja Lapinjärvi-talo

×