Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Terttu Pakarinen: Tervetuloa kokeilujen arviointityöpajaan

esitys kokeilujen arviointi -työpajassa 21.3.2017. Työpajan järjestivät yhdessä VNK:n Kokeileva Suomi -hanke sekä Kuntaliitto.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Terttu Pakarinen: Tervetuloa kokeilujen arviointityöpajaan

  1. 1. Tervetuloa Kokeilujen arviointityöpajaan Tervetuloa kokeilujen arviointityöpajaan 21.3.2017 Terttu Pakarinen, KT, arviointihanke Kuntaliitossa
  2. 2. VUOROVAIKUTUS OSAAMINEN Vakioitu toimintatapa Joustava toimintatapa Räätälöitävä toimintatapa Jatkuva uudistuminen Mekaaninen Orgaaninen Dynaaminen OPPIMINEN Organisaation toimintatavat, muk. Ståhle ym.
  3. 3. Arvioinnin merkitys Oppimista tapahtuu arvioinnin pohjalta, kun pohditaan syitä kokeilujen onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Toiminta parantuu, kun muutetaan tuotoksiin ja vaikutuksiin johtavia toimintoja arviointitiedon pohjalta.
  4. 4. Organisaatiokult-tuuri on äärimmäisen tehokas tapa toteuttaa strategiaa – silloin kun se on luotu tähän tehtävään eikä ohjaa toimintaa strategiasta sivuun Rossi (2015) Kulttuuristrategia

×