Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Risto Lustila: Innovaatioseteli

Risto Lustilan esitys kokeilujen arviointi -työpajassa 21.3.2017. Työpajan järjestivät yhdessä VNK:n Kokeileva Suomi -hanke sekä Kuntaliitto.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Risto Lustila: Innovaatioseteli

  1. 1. Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI www.tekes.fi/rahoitus
  2. 2. Innovaatioseteli Kokeilun perustana oleva ongelma PK-yrityksissä valtava käyttämätön potentiaali • Yrityksissä potentiaalia mutta ei uskallusta, tietoa tai aikaa lähteä kehittämään joskus pitkäänkin mielissä olevia uusia tuotteita tai palveluita • PK-yrityksen arki täyttyy perustoiminnan ylläpitämisestä ja nopeasti laskutettavasta työstä • Yrityksestä ei löydy tiettyä erityisosaamista jotta päästäisiin alkuun • Vienti ei ole kunnossa • Tutkimuksesta liiketoimintaa • Tarve saada välineitä ja vaikuttavuutta yrittäjyyden edistämiseksi https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ Innovaatioseteli on yksi huhtikuussa 2016 julkistetuista yrittäjyyspaketin toimenpiteistä Kokeilun kesto 3.10.16-3.10.18
  3. 3. Innovaatioseteli Kokeilun tavoite Alkusysäys ja innovaatioajattelun käynnistäminen • Tavoitteena on tukea eri kehitysvaiheessa olevia yrityksiä, parantaa niiden toimintaedellytyksiä ja poistaa yrittämisen esteitä. • Innovaatioseteli täydentää innovaatiorahoituksen välineistöä. Yksi tavoite on saada sen avulla lisää yrityksiä Suomalaisen innovaatiotoiminnan piiriin ja myös Tekesin asiakkaaksi. • Rohkaista yrityksiä kehittämään tuotteitaan, prosessejaan ja palveluitaan sekä hyödyntämään tutkimusta ja tiedettä.
  4. 4. Innovaatioseteli Mitä tehty, missä onnistuttu Yritykset keskenään, tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja yliopistot yhteistyössä • n. 2000 PK-yritystä on saanut Innovaatiosetelin • n. 2000 yritystä kuvannut osaamisensa järjestelmäämme ja ilmoittautunut palveluntuottajaksi • Korkeakoulut kuvanneet palvelutarjoamansa ja saaneet yritykset tietoisiksi osaamisestaan • Laajalti yhteistyötä yli rajojen • Yritykset heränneet kokeilemaan, kehittämään • Uusia tuotteita ja palveluita syntynyt • KV-markkinoita kokeillaan • Yhteistyö ja ”pöhinä” on laajalti tunnistettu
  5. 5. Innovaatioseteli Miten arviointi voisi auttaa? Arviointi tuo faktat esiin ja auttaa kehittämään palvelua ja osoittaa vaikuttavuuden. • Laadun arviointi -kuinka hyvänä, toimivana, tarkoituksenmukaisena ja sujuvana palvelua pidetään, mitä ja miten kehittäisimme? • Käytettävyyden arviointi – kuinka järjestelmät ja palvelu on käyttöön otettavissa, mitä voitaisiin tehdä tehokkaammin, mitä voisi digitalisoida, kuinka ymmärrettävä palvelu on? • Vaikuttavuuden arviointi – mitä välittömiä vaikutuksia on saavutettu liiketoiminnan kehittämiseksi? Talouden ja tuottavuuden (pitkäaikaisen vaikuttavuuden) arviointi edellyttää isompaa aikaikkunaa. • Subjektiivisen asiakaskokemuksen arviointi – asiakkaan oma kokemus – palveluntuottajien kokemus • Kokeilun aikaisten muutosten arviointi – kriteerimuutokset kesken kokeilun • Sisäinen arviointi – kuinka paljon tuottaa asiakkuuksia innovaatiorahoituksen piiriin, mikä hakemusten laatu ja tuottaako uusia toimialoja Innovaatiorahoituksen piiriin? Muut mahdolliset hyödyt?
  6. 6. Innovaatioseteli Jatkokehittäminen Kokemuksista pohjaa tulevalle • Saadun palautteen ja kokemusten perusteella tullaan tietoisiksi, soveltuuko kokeilun kaltainen rahoitustuote Suomalaisille PK-yrityksille? Jos ei, mitä tulee tehdä toisin? • Tiedetään tuottaako rahoitus uusia vientituotteita tai palveluita odotetulla tavalla+ • Toimiiko malli jossa asiakas hankkii itse ulkopuolisen osaamisen yritykseen ilman kolmannen osapuolen mukana oloa?
  7. 7. #1599704

×