Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oskari Nokso-Koivisto: Valtion kokeilutoiminta ja kokeilututkimus

351 views

Published on

Käyttäytymistieteet ja päätöksenteko kohtaavat: Kokeilukulttuuri muutoksen mahdollistajana? Vuorovaikutusseminaari 26.10.2016

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oskari Nokso-Koivisto: Valtion kokeilutoiminta ja kokeilututkimus

  1. 1. Valtion kokeilutoiminta ja kokeilututkimus 26.10.2016 Oskari Nokso-Koivisto
  2. 2. Tausta • Tutkijoiden huomio: Pienillä muutoksilla valtion tekemien kokeiluiden laatua voidaan ratkaisevasti parantaa • Syksyllä 2015 kontakti Aallon taloustieteen laitoksen, Demoksen ja VNKn kokeilutoiminnon välillä • Ongelmia ja epäselvyyttä oikeudellisten ja eettisten reunaehtojen kanssa • Peruskysymys: Miten kokeiluja ymmärtävien tutkijoiden ja kokeiluja suunnittelevien ja tekevien virkamiesten yhteistyö pitäisi järjestää?
  3. 3. Kysymykset • Mitä kokeilulla tarkoitetaan? • Miten kokeilut olisi tehtävä, että niistä saatava tieto olisi luotettavaa? • Millaiset asiat ovat merkittäviä etiikan näkökulmasta? • Millaisia oikeudellisia reunaehtoja kokeiluihin liittyy? • Mitkä ovat ongelmat ja miten niihin voitaisiin vastata?
  4. 4. Tuloksia • Esitys tutkimuksellisten kokeilujen pelisäännöistä julkaistiin lokakuussa (fi, se, en) – "Yhteiskunnalliset kokeilut Suomessa - Tutkimuksen, etiikan ja juridiikan näkökulmasta” – Taustalla tietoperustainen politiikanteko, erityisesti RCT- näkökulma • Selvityksessä tutkijat ehdottavat puitelakia sekä omaa asiantuntijaryhmää kokeiluetiikan tueksi

×