Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset
interventiot lasten ja nuorten
mielenterveyden edistämisessä
Marjo Kurki, TtT, eri...
APEX-tutkimushanke vuosille 2016-2019
• Edistää lasten oikeutta mielen hyvinvointiin
sosioekonomisesta ympäristöstä, maant...
• Digitaalisuus mahdollistaa palvelujen tuottamisen
tasapuolisesti ja helpottaa mielen hyvinvointia
edistävän käyttäytymis...
APEX-konsortio
• 3,7 M€ rahoitus neljälle yliopistolle
• Prof. Andre Sourander, Turun yliopisto, lastenpsykiatrian
tutkimu...
Mielenterveyden lukutaito ja mielenterveystietoisuus
Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy
Kohdennetut varhaiset intervent...
Äitiys-
neuvolat
Päivähoito
Kouluterveyden
huolto
Synnytyksen jälkeinen
masennus
Käytösongelmat ennen
kouluikää
Kouluikäis...
Neuvola /
kouluterveyden
-huolto
Yksilöllinen etähoito-
ohjelma
ammattilaisen
ohjaamana
Riskiryhmä (5-10%)
• Ohjatut istun...
Tulokset 6- ja 12 kk seurannassa
• Interventioryhmän muutos vertailuryhmään verrattuna
• CBCL-mittarilla lapsen käyttäytym...
Käytösongelmien pysyvyys
vuoden seurannassa
54%
Ei
interventiota
35%
Psykoedukaatiota
saanut ryhmä
19%
Voimaperheet-interv...
Yleiset kokemuksesi
Voimaperheet-ohjelmasta
(samaa tai täysin samaa mieltä olevien osuus vastanneista, n = 115)
81%
94%
99...
MITÄ OPIMME
• Perheet valmiita osallistumaan matalan kynnyksen hoito-
ohjelmiin
• Seulonta toimii
• Palvelut jotka asiakas...
Miksi etänä?
• Terapian sisältö on strukturoitu ja se soveltuu hyvin internet-
avusteiseksi
• Voidaan toteuttaa ajasta ja ...
Yhteenveto
• Voimaperheet-toimintamalli toimii sekä sosiaali- että
terveyspalvelujen tukena sekä hoitavassa että
ennaltaeh...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Marjo Kurki: Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä

366 views

Published on

Käyttäytymistieteet ja päätöksenteko kohtaavat: Kokeilukulttuuri muutoksen mahdollistajana? Vuorovaikutusseminaari 26.10.2016

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marjo Kurki: Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä

 1. 1. Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä Marjo Kurki, TtT, erikoistutkija
 2. 2. APEX-tutkimushanke vuosille 2016-2019 • Edistää lasten oikeutta mielen hyvinvointiin sosioekonomisesta ympäristöstä, maantieteellisestä sijainnista tai etnisestä taustasta riippumatta. • Ennaltaehkäistä ongelmista mahdollisesti myöhemmin elämässä tulevia haittoja. • Kokonaisuuden tavoitteena on mahdollistaa siirtymä lastensuojelusta ja erikoissairaanhoidon palveluista varhaiseen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn.
 3. 3. • Digitaalisuus mahdollistaa palvelujen tuottamisen tasapuolisesti ja helpottaa mielen hyvinvointia edistävän käyttäytymisen omaksumista. • Tarve matalan kynnyksen palveluille • Alueellisen epätasa-arvoisuuden huomioiminen • Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat maahanmuuttajille suunnatut palvelut.
 4. 4. APEX-konsortio • 3,7 M€ rahoitus neljälle yliopistolle • Prof. Andre Sourander, Turun yliopisto, lastenpsykiatrian tutkimuskeskus (2,3 M€) • Prof. Marja Kankaanranta, Jyväskylän yliopisto • Eila Kankaanpää, Kuopion yliopisto • Prof. Patrick McGrath, IWK Health Centre, Halifax NS, Canada
 5. 5. Mielenterveyden lukutaito ja mielenterveystietoisuus Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy Kohdennetut varhaiset interventiot Terveystaloustiede Ihmislähtöinen tieto- ja viestintätekniikka MaahanmuuttoSosiaaliset suhteetLasten oikeudet • Mielenterveystietoisuus lisääntyy • Avun hakeminen ja itseohjautuvuus lisääntyvät • Ihmislähtöinen digitaalisesti toteutettu psykoedukaatio • Hoidon kustannukset pienenevät • Resurssit siirtyvät ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot
 6. 6. Äitiys- neuvolat Päivähoito Kouluterveyden huolto Synnytyksen jälkeinen masennus Käytösongelmat ennen kouluikää Kouluikäisten ahdistuneisuus Siirtymä itsenäiseen aikuisuuteen Lasten- neuvolat Vanhemmat Lapset Ammattilaiset Mielenterveyden lukutaito Varhainen tunnistaminen Varhaiset interventiot Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot Resurssien kohdistaminen hoidosta ennaltaehkäisyyn Digitaalisetoppimisympäristöt Perhekeskeinentoimintamalli
 7. 7. Neuvola / kouluterveyden -huolto Yksilöllinen etähoito- ohjelma ammattilaisen ohjaamana Riskiryhmä (5-10%) • Ohjatut istunnot viikoittain puhelimitse • 3-4 kk • Tehosteet 4 kk välein 2 vuotta • Strukturoitu • Perustuu tutkimustietoon • Tuotetaan keskitetysti VOIMAPERHEET: LASTEN MIELENTERVEYDEN ROKOTEOHJELMA Lapsen ja perheen hyvinvointiprofiili Palaute
 8. 8. Tulokset 6- ja 12 kk seurannassa • Interventioryhmän muutos vertailuryhmään verrattuna • CBCL-mittarilla lapsen käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmat lievittyvät kaikilla osa-alueilla • Vanhemmuuden taidot paranevat • Toisten huomioon ottaminen lisääntyy • Asiakastyytyväisyys hoitoryhmässä 6 ja 12 kk kuluttua erinomainen • n. 90% kokee hyötyneensä ohjelmasta ja oppineensa uusia taitoja Sourander A, McGrath PJ, et al., Internet-Assisted Parent Training Intervention for Disruptive Behavior in 4-Year Old Children. A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2016;73(4):378-87.
 9. 9. Käytösongelmien pysyvyys vuoden seurannassa 54% Ei interventiota 35% Psykoedukaatiota saanut ryhmä 19% Voimaperheet-intervention saanut ryhmä
 10. 10. Yleiset kokemuksesi Voimaperheet-ohjelmasta (samaa tai täysin samaa mieltä olevien osuus vastanneista, n = 115) 81% 94% 99% 86% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ohjelma oli odotusteni mukainen Ohjelma vastasi tarpeitani Suosittelisin ohjelmaa ystävilleni, jos he olisivat samanlaisen avun tarpeessa Hakeutuisin ohjelmaan uudelleen, mikäli olisin jatkossa avun tarpeessa
 11. 11. MITÄ OPIMME • Perheet valmiita osallistumaan matalan kynnyksen hoito- ohjelmiin • Seulonta toimii • Palvelut jotka asiakaslähtöisiä – keskeyttäminen vähäistä • Matalan kynnyksen palvelut voivat olla tehokkaita • Uuden teknologian hyödyntäminen mielekästä • Intervention systemaattisen toteutuksen varmistaminen keskeistä • Teknologian hyödyntäminen vaati paljon erilaista yhteistyötä ja resursseja esim. alustan hankkiminen ja ylläpito
 12. 12. Miksi etänä? • Terapian sisältö on strukturoitu ja se soveltuu hyvin internet- avusteiseksi • Voidaan toteuttaa ajasta ja paikasta riippumatta • Välimatkat eivät ole ongelma • Kustannukset alhaiset ja saatavuus paranee (digitalisaation etuja) • Ei stigmaa • Matala kynnys • Varhainen interventio • Ennaltaehkäisevä
 13. 13. Yhteenveto • Voimaperheet-toimintamalli toimii sekä sosiaali- että terveyspalvelujen tukena sekä hoitavassa että ennaltaehkäisevässä roolissa. • Sähköisten palvelujen käyttöönoton tehostaminen on kirjattu hallitusohjelmaan. • Valtakunnallisesti palveluntuottajia kannustetaan näyttöön perustuvien toimintamallien käyttöönottoon. • Tutkimushankkeessa on Voimaperheet-hoito-ohjelman osalta on alustavasti saatu paras mahdollinen tutkimusnäyttö hoito-ohjelman vaikuttavuudesta.

×