Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Käyttäytymistieteet ja
päätöksenteko kohtaavat:
Kokeilukulttuuri muutoksen
mahdollistajana?
Loppupuheenvuoro
26.10.
I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi
• Eettinen näkökulma tarkasteltu TENK:n kanssa pohdittavana –
onko muunlainen asiantunt...
I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi3
Mitä seuraavaksi?
I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi
• Kokeiluilla tavoitellaan innovatiivisia
ratkaisuja ja parannetaan palveluita
• Ediste...
I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi5
I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi
”Kokeilun paikka” mahdollistaa…
• Yhteiskehittämisen ja
resurssien joukkoistamisen
• Ko...
I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi
”Kokeilun paikassa” voi..
• Syöttää, yhteiskehittää, resursoida ja
jakaa sisältöjä: Haa...
Kiitos!
kokeilevasuomi.fi
@Kokeilevasuomi
#kokeilut #kokeilevasuomi
kokeilut@vnk.fi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Loppupuheenvuoro - seminaari 26.10.2016

289 views

Published on

Käyttäytymistieteet ja päätöksenteko kohtaavat: Kokeilukulttuuri muutoksen mahdollistajana? Vuorovaikutusseminaari 26.10.2016

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Loppupuheenvuoro - seminaari 26.10.2016

  1. 1. Käyttäytymistieteet ja päätöksenteko kohtaavat: Kokeilukulttuuri muutoksen mahdollistajana? Loppupuheenvuoro 26.10.
  2. 2. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi • Eettinen näkökulma tarkasteltu TENK:n kanssa pohdittavana – onko muunlainen asiantuntijatuki/paneeli tässä toimivampi ratkaisu? • Puitelain tarve selvitettävänä (keskusteluja mm. OKV:n ja OM:N kanssa) • Osaamisen vahvistaminen, mm. lainvalmistelijan ohjeen osaksi, tarkistuslista tutkimuksellisten kokeilujen tekijöille, tulkinnan ja viranomaisvastuun näkökulma mukaan tarkasteluun 2 Kokeilut eettisten, oikeudellisten ja hyvän hallinnon periaatteiden kannalta
  3. 3. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi3 Mitä seuraavaksi?
  4. 4. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi • Kokeiluilla tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja ja parannetaan palveluita • Edistetään omatoimisuutta ja yrittäjyyttä • Vahvistetaan alueellista ja paikallista päätöksentekoa ja yhteistyötä kansalaislähtöisiä toimintatapoja hyödyntäen. 4 Kokeilukulttuurin edistäminen on osa hallitusohjelmaa
  5. 5. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi5
  6. 6. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi ”Kokeilun paikka” mahdollistaa… • Yhteiskehittämisen ja resurssien joukkoistamisen • Kokeilujen joustavan rahoittamisen • Kokeilujen tuloksien ja oppien jakamisen • Hyvien ratkaisujen monistamisen ja skaalaamisen 6
  7. 7. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi ”Kokeilun paikassa” voi.. • Syöttää, yhteiskehittää, resursoida ja jakaa sisältöjä: Haasteita  ideoita  kokeiluja  ratkaisuja • Luoda oman profiilin: Tekemiset ja seurannan kohteet • Perustaa kiihdyttämön: rahoituksen ja/tai muun räätälöidyn tuen kanava -> upotettavissa omille sivuille • Hakea ja seurata sisältöjä, myös alustan ulkopuolelta 7
  8. 8. Kiitos! kokeilevasuomi.fi @Kokeilevasuomi #kokeilut #kokeilevasuomi kokeilut@vnk.fi

×