Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hyvinvointia työstä
Jaana Laitinen, Tuija Seppälä, Johanna Ruusuvuori, Nelli
Hankonen, Promo@Work, STNkonsortio
31.10.2016 © Työterveyslaitos ...
31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 3
Näyttöön perustuvaa terveyden
edistämistä työpaikoilla
Promo...
Tänään tavoitteena
• Esitellä alustavia tuloksia siitä miten työpaikkaterveyden
edistämistä ohjaavissa politiikka(policy)t...
Teoriat käyttäytymisen muutokseen ohjaamisessa
31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 5
• Psykologise...
Viitekehykset
31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 6
Behaviour change wheel
(Michie et al. 2011)
Behaviour Change Technique Taxonomy
• Jaettu kieli interventioiden sisällön kuvaamiseksi
Abraham & Michie 2008 Health Psyc...
Viitekehys: COM-B
• Käyttäytyminen (B) (esim. Syön kalaa säännöllises-
ti työpaikkaruokalassa) vaatii:
• Psykologisia kyky...
Viitekehys: Interventiotoimenpiteet (Intervention functions, IF, 9)
• Käyttäytymisen osatekijöihin voidaan vaikuttaa seura...
Viitekehys: Politiikkakategoriat (Policy Categories PC 7)
• Interventiotoimenpiteitä voidaan tukea politiikkatoimilla:
1. ...
Viitekehys: Käyttäytymisenmuutostekniikat Behaviour
change techniques (BCT)
• Käyttäytymisenmuutostekniikat ovat täsmällis...
Viitekehys: Teoreettisten aihealueiden viitekehys
Theoretical Domains Framework (TDF)
• Teoreettisten aihealueiden viiteke...
31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 13
COM-B TDF-aihealue (14 eri)
Kyvyt Psykologiset Tieto
Taidot...
Työpaikoilla terveyden edistämistä ohjaavat lait, asetukset,
hyvä työterveyshuoltokäytäntö.
Ravitsemuksen ja liikunnan osa...
Miten ravitsemussuositukset pyrkivät vaikuttamaan implementoijiin?
COM-B Teoreettisten
aihealueiden
viitekehys TDF
Käyttäy...
31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 16
COM-B Teoreettisten
aihealueiden
viitekehys TDF
Interventio...
31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 17
COM-B Teoreettisten
aihealueiden
viitekehys TDF
Interventio...
31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 18
COM-B Teoreettisten
aihealueiden
viitekehys TDF
Interventio...
Suositusten toimeenpano: kuinka saada implementoijat
noudattamaan suosituksia?
” Suositukset esitetään tiiviinä koosteena ...
Lopuksi
• Uskotaan vahvasti siihen, että tieto muuttaisi käyttäytymistä
• ravitsemus tiedotusta ja koulutusta, joukkoruoka...
tyoterveyslaitos@tyoterveys
@fioh
Kiitos!
Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jaana Laitinen: Kaikin keinoinko työpaikkaterveyden edistämistä?

Käyttäytymistieteet ja päätöksenteko kohtaavat: Kokeilukulttuuri muutoksen mahdollistajana? Vuorovaikutusseminaari 26.10.2016

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jaana Laitinen: Kaikin keinoinko työpaikkaterveyden edistämistä?

 1. 1. Hyvinvointia työstä
 2. 2. Jaana Laitinen, Tuija Seppälä, Johanna Ruusuvuori, Nelli Hankonen, Promo@Work, STNkonsortio 31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 2 Kaikin keinoinko työpaikkaterveyden edistämistä?
 3. 3. 31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 3 Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla Promo@Work
 4. 4. Tänään tavoitteena • Esitellä alustavia tuloksia siitä miten työpaikkaterveyden edistämistä ohjaavissa politiikka(policy)tason papereissa näkyy käyttäytymisen muutokseen ohjaaminen ja • keskustella pitäisikö näkyä nykyistä enemmän, miksi pitäisi tai olisiko jotain haittaa. 31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 4
 5. 5. Teoriat käyttäytymisen muutokseen ohjaamisessa 31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 5 • Psykologiseen teoriaan perustuvien interventioiden on osoitettu onnistuvan käyttäytymisen muuttamisessa paremmin kuin ilman teoriaa suunniteltujen interventioiden • Katsaus terveyskäyttäytymisinterventioista internetissä (Webb et al., 2010): mitä laajemmin teoriaa käytettiin, sitä suurempi efekti • Systemaattinen katsausten katsaus kouluissa toteutetuista terveyden edistämis- interventioista (Peters, et al., 2009): mm. teorian käyttö vaikuttavien interventioiden ominaispiirre. • Teoria osoittaa keskeiset determinantit, joiden perusteella intervention viestit/ toimenpiteet voi rakentaa “Mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria!” , N. Hankonen
 6. 6. Viitekehykset 31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 6 Behaviour change wheel (Michie et al. 2011)
 7. 7. Behaviour Change Technique Taxonomy • Jaettu kieli interventioiden sisällön kuvaamiseksi Abraham & Michie 2008 Health Psychology Michie et al 2013 Annals of Behavioral Medicine 7
 8. 8. Viitekehys: COM-B • Käyttäytyminen (B) (esim. Syön kalaa säännöllises- ti työpaikkaruokalassa) vaatii: • Psykologisia kykyjä (C) (Tiedän, että kalaa pitää syödä 2-3 kertaa viikossa) • Fyysisiä kykyjä (C) (En ole allerginen kalalle) • Sosiaalisen mahdollisuuden (O) (Työkaverini pitävät kalasta) • Fyysisen mahdollisuuden (O) (Voin syödä kalaa säännöllisesti henkilöstöravintolassa) • Reflektiivistä motivaatiota (M) (Olen tehnyt päätöksen syödä kalaa pari kertaa viikossa) • Automaattista motivaatiota (M) (Tunnen itseni virkeämmäksi kala-aterian kuin liha-aterian jälkeen) Michie et al. (2011) 31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 8
 9. 9. Viitekehys: Interventiotoimenpiteet (Intervention functions, IF, 9) • Käyttäytymisen osatekijöihin voidaan vaikuttaa seuraavilla interventiotoimenpiteillä: • Psykologiset kyvyt: Koulutus, valmennus, mahdollistaminen • Fyysiset kyvyt: Valmennus, mahdollistaminen • Sosiaalinen mahdollisuus: Rajoittaminen, ympäristön uudistaminen, mahdollistaminen. • Fyysinen mahdollisuus: rajoittaminen, ympäristön uudistaminen, mahdollistaminen. • Reflektiivinen motivaatio: koulutus, suostuttelu, kannustaminen, pakottaminen • Automaattinen motivaatio: suostuttelu, kannustaminen, pakottaminen, ympäristön uudistaminen, Jäljittely, mahdollistaminen Michie et al. (2011) 31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 9
 10. 10. Viitekehys: Politiikkakategoriat (Policy Categories PC 7) • Interventiotoimenpiteitä voidaan tukea politiikkatoimilla: 1. Viestintä /markkinointi (esim. mediakampanjat) 2. Suositukset (esim. hoitokäytäntöjen tuottaminen ja levittäminen) 3. Fiskaalit l. valtion tuloja (veroja) koskevat keinot (esim. verojen nostaminen) 4. Sääntely, määräykset (esim. hankintoja, palveluita koskevat kilpailutussäännöt) 5. Lainsäädäntö (esim. Tupakkalainsäädäntö) 6. Ympäristön suunnittelu (esim. kevyen liikenteen väylien kehittäminen) 7. Palvelujen tarjonta (esim. työterveyshuoltopalveluiden kehittäminen) Michie et al. (2011) 31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 10
 11. 11. Viitekehys: Käyttäytymisenmuutostekniikat Behaviour change techniques (BCT) • Käyttäytymisenmuutostekniikat ovat täsmällisesti määriteltäviä toimenpiteitä halutun käyttäytymisen muuttamiseksi. • Interventiot koostuvat useista käyttäytymisenmuutostekniikoista ja samaa tekniikkaa voidaan käyttää erilaisissa interventiotoimenpiteissä. • Tutkijat ovat tunnistaneet 93 erilaista käyttäytymisen muutostekniikkaa Esimerkkejä: • Tavoitteen asettaminen käyttäytymiselle (esim. terveystarkastuksessa työntekijä asettaa tavoitteekseen kaksi kala-ateriaa viikossa) • Käyttäytymisen omaseuranta (esim. työntekijä pitää päiväkirjaa päivittäisestä ruokailustaan) 31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 11
 12. 12. Viitekehys: Teoreettisten aihealueiden viitekehys Theoretical Domains Framework (TDF) • Teoreettisten aihealueiden viitekehys yhdistää ja yksinkertaistaa käyttäytymistieteiden terminologiaa. • Käyttäytymisen muutoksen taustalla olevat mahdolliset psykologiset ja muut mekanismit: Michie et al. (2005) Cane et al. (2012) 1. Tiedot 2. Taidot 3. Sosiaalinen/ammatil linen rooli ja identiteetti 4. Uskomukset omista kyvyistä 5. Optimismi 6. Uskomukset seurauksista 7. Vahvistaminen 8. Aikomukset 9. Tavoitteet 10. Muisti, havaitsemis- ja päätöksentekoprose ssit 11. Ympäristökonteksti ja resurssit 12. Sosiaaliset vaikutteet 13. Tunteet 14. Käyttäytymisen säätely 31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 12
 13. 13. 31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 13 COM-B TDF-aihealue (14 eri) Kyvyt Psykologiset Tieto Taidot Muisti-, havaitsemis- ja päätöksentekoprosessit Käyttäytymisen säätely (esim. omaseuranta) Fyysiset Taidot Mahdollisuudet Sosiaaliset Sosiaaliset vaikutteet (esim. sosiaaliset normit, sosiaalinen tuki, sosiaalinen vertailu, valta) Fyysiset Ympäristökonteksti ja resurssit (esim. materiaaliset resurssit, ihmisen x ympäristön interaktio, organisaatiokulttuuri) Motivaatio Reflektiivinen Sosiaalinen tai ammattirooli ja identiteetti Uskomukset kyvyistä (esim. pystyvyys, havaittu käyttäytymisen kontrolli, voimaantuminen) Optimismi Uskomukset seurauksista (esim. tulosodotukset) Aikomukset (esim. aikomusten stabiilius) Tavoitteet (esim. tavoitteiden priorisointi, tavoitteiden autonomisuus) Automaattinen Sosiaalinen tai ammattirooli ja identiteetti Optimismi Vahvistaminen (esim. palkinnot, rangaistukset) Emootio (esim. ahdistuneisuus, stressi)
 14. 14. Työpaikoilla terveyden edistämistä ohjaavat lait, asetukset, hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Ravitsemuksen ja liikunnan osalta tässä tarkasteltavat ”Politiikkapaperit” • Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset, VRN 2014 • Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa. Joukkoruokailun seuranta ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus, STM 2010 • Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020, STM 2013 • Lihavuus laskuun – hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta. Kansallinen lihavuusohjelma, toimeenpanosuunnitelma 2012-2015, THL 2013 31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 14
 15. 15. Miten ravitsemussuositukset pyrkivät vaikuttamaan implementoijiin? COM-B Teoreettisten aihealueiden viitekehys TDF Käyttäytymisen muutostekniikat BCT Interventio- toimenpiteet Politiikkakategoriat • Psykologiset kyvyt • Sosiaalinen mahdollisuus • Reflektiivinen motivaatio • Automaatti- nen moti- vaatio • 4/6 • Tiedot • Muisti, havaitsemis ja päätöksenteko prosessit • Uskomukset seurauksista • Vahvistaminen • Sosiaaliset vaikutteet • 5/14 • Luotettavan tiedonlähteen käyttäminen • Tavoitteen esittä- minen (Lautasmalli kuvana /ateriana esillä) • Terveysvaikutuksia koskevan tiedon tarjoaminen • Sosiaalisia ja ympäristövaikutuk- sia koskevan tiedon tarjoaminen 4/93 • Suostuttelu • Mahdollistaminen • Koulutus • 3/9 • Ohjeet • Säännökset, määräykset • Viestintä ja markkinointi • 3/7 31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 15
 16. 16. 31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 16 COM-B Teoreettisten aihealueiden viitekehys TDF Interventio- toimenpiteet IF Käyttäytymisen muutostekniikat BCT Politiikkakategoria PC • Psykologiset kyvyt • Fyysiset kyvyt • Fyysinen mahdollisuus • Automaattinen motivaatio • Reflektiivinen motivaatio • 5/6 • Vahvistaminen • Tiedot • Taidot • Ympäristökonteksti ja resurssit • Sosiaalinen ja ammatillinen rooli ja identiteetti • Käyttäytymisen säätely • Uskomukset seurauksista • 7/14 • Rajoitta- minen • Pakotta- minen • Mahdollis- taminen • Koulutus • Valmenta- minen • Suostuttelu • 6/9 • Rangaistus • Toiminnan ohjeistaminen • Palautteen antaminen toiminnan seurauksista • Käyttäytymisen omaseuranta • Uskomukset terveysvaikutuksista • Uskomukset sosiaalisista ja ympäristövaiku- tuksista • 6/93 • Ohjeet • Lait • Säännökset, määräykset • Fiskaalinen • Viestintä • 5/7
 17. 17. 31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 17 COM-B Teoreettisten aihealueiden viitekehys TDF Intervention Toimenpiteet IF Käyttäytymisen muutostekniikat BCT Politiikka- kategoriat PC • Psykologiset kyvyt • Fyysiset kyvyt • Fyysinen mahdollisuus • Sosiaalinen mahdollisuus • 4/6 • Tiedot • Taidot • Ympäristökon teksti ja resurssit • Sosiaaliset vaikutteet • 4/14 • Koulutus • Valmentami- nen • Mahdollis- taminen • 3/9 • Sosiaalinen tuki (määritte- lemätön) • Uskomukset sosiaalisista- ja ympäristövaiku tuksista • Asioiden lisääminen ympäristöön • 3/93 • Ohjeet • Lait • Viestintä • Palvelut • Fiskaali • Ympäristö- ja sosiaalinen suunnittelu • 6/7
 18. 18. 31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 18 COM-B Teoreettisten aihealueiden viitekehys TDF Intervention toimenpiteet IF Käyttäytymisen muutosteknii- kat BCT Politiikkakate- goriat PC • Psykologiset kyvyt • Fyysiset kyvyt • Fyysinen mahdollisuus • Reflektiivinen motivaatio • Automaattinen motivaatio • 5/6 • Tiedot • Taidot • Ympäristö- konteksti ja resurssit • Muisti-, haivaitsemis- ja päätöksen- tekoprosessit • Vahvistaminen • 5/14 • Koulutus • Valmennus • Mahdollis- taminen • 3/9 • Toiminnan ohjeistus • Palautteen antaminen toiminnan seurauksista • 2/93 • Viestintä • Ohjeet • Säännökset määräykset • 3/7
 19. 19. Suositusten toimeenpano: kuinka saada implementoijat noudattamaan suosituksia? ” Suositukset esitetään tiiviinä koosteena ja käytännönläheisesti, jotta niiden soveltaminen olisi helppoa.” Ravitsemussuositukset ” Keskeisenä haasteena on toimenpidesuosituksen ehdotusten toimeenpano. Toimeenpano vaatii kaikkien toimijoiden sitoutumista ja riittäviä resursseja. Tähän tarvitaan päättäjien, työmarkkinaosapuolten, ruokapalveluyritysten, elintarviketeollisuuden, valvontaviranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. ” Joukkoruokailun kehittäminen ” Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjausten myötä halutaan antaa osaltaan vahva tuki tämän suuntaiselle myönteiselle ja välttämättömälle kehityskululle. Seurantajärjestelmän tarkoituksena on kannustaa toimijoita liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseen, parantaa tietopohjaa sekä seurata ja arvioida tilanteen edistymistä.” Muutosta liikkeellä! ” Tavoitteena on, että yhteistyökumppanit huomioivat ohjelman tavoitteet omassa työssään ja toimintaympäristössään yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Taulukko ohjelman toimijakohtaisista tavoitteista ja käytännön toimista on tämän ohjelman liitteenä.” Kansallinen lihavuusohjelma 31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 19
 20. 20. Lopuksi • Uskotaan vahvasti siihen, että tieto muuttaisi käyttäytymistä • ravitsemus tiedotusta ja koulutusta, joukkoruokailussa terveellisten vaihtoehtojen esillepano • fyysinen aktiivisuus enemmän ympäristön muokkaamista ja palveluja • Mainintoja, että pitäisi soveltaa käyttäytymisen muutostekniikoita, mutta ei tarkemmin. Voidaan päätellä minkä tyyppisiä ne voisivat olla • Käyttäytymisen muutokseen ohjaamismahdollisuuksia on enemmän kuin on käytetty Parantaisiko implementointia ja siten vaikuttavuutta? Olisiko haittaa? 31.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen | www.ttl.fi 20
 21. 21. tyoterveyslaitos@tyoterveys @fioh Kiitos! Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi

×