Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Case Fiksu Kalasatama

666 views

Published on

Kalasatamasta kehitetään älykkään kaupunkirakentamisen mallialue joustavasti asukkaiden, yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa kokeillen. Tavoiteena on luoda niin resurssiviisas kaupunginosa, että se säästää asukkaille tunnin omaa aikaa päivässä.

Published in: Government & Nonprofit
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Case Fiksu Kalasatama

  1. 1. Olipa kerran hiipuva satama-alue. Kapteenit ohjasivat laivansa muihin satamiin ja rakennukset alkoivat rapistua. Kun sauvakävelijä kurkisti tontille aidan rakosista, se näytti autiolta ja avaralta. Ja siitä alkoi tositarina.
  2. 2. Kalasatamasta kehitetään älykkään kaupunkirakentamisen mallialue joustavasti asukkaiden, yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa kokeillen. Tavoiteena on luoda niin resurssiviisas kaupunginosa, että se säästää asukkaille tunnin omaa aikaa päivässä. Mitä teemme? Rakennamme Helsingin Kalasatamassa uutta fiksua kaupunginosaa. Mikä sai meidät uskaltamaan? Uskallamme, koska on pakko. Tällaista kaupunginosaa ei ole rakennettu ennen, joten teemme uutta jatkuvasti.   Missä onnistuimme? Suurin onnistumisemme on sitouttaminen: hankkeessa toimii valtava Energiakäyttäytyminen Kaupunginosan rakentami- sessa huomioidaan alusta asti kestävä kehitys. Uu- siutuvien energiantuotan- totapojen käyttö tehdään helpoksi. Putki-imujär- jestelmän avulla jätteet toimitetaan kierrätykseen ilman melu- ja hajuhait- toja. Arjen ja asumisen palvelut Kaupunkilaista elämänta- paa helpotetaan kom- munikointi- ja tiedonvä- lityspalveluiden avulla. Alueportaali helpottaa yhteisöllistä toimintaa. Kodin ohjaaminen etäoh- jauspalvelulla sujuvoittaa arkea ja säästää energiaa. Rakennettu ympäristö Mukautuva ympäristö on turvallinen kaikenikäisille kulkijoille ja liikkujille. Suunnitteluvaiheessa pyritään yhä parempiin havainnollistuksiin, jotta lopputulosta olisi helpompi arvioida. Fiksu työ ja oppiminen Älykkäässä kaupungissa työtä voi tehdä kotona, työpaikalla tai joustaviksi suunnitelluissa tiloissa kau- pungilla. Koulut muotou- tuvat eri käyttötilanteisiin sopiviksi tiloiksi. Hyvinvoivat kaupunkilaiset Ympäristö edistää terveyt- tä, kun etäisyydet ovat sopivia jalan ja pyörällä kuljettaviksi ja ilmanlaatu on hyvä. Yhteisöllisyys vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Terveyspal- veluista tehdään helposti saavutettavat. Joustava liikkuminen Reaaliaikaiset aikataulu- ja sijaintitiedot sekä mobiili- maksaminen mahdollista- vat sujuvan liikkumisen eri liikennevälineillä. Liikenne palvelee joustavasti eri käyttäjäryhmiä erilaisine tarpeineen. määrä aktiivisia tekijöitä virastoista, yrityksistä, tutkimushankkeista sekä alueen asukkaita. Mikä meni pieleen? Oletimme, että asiat etenisivät nopeammin kuin mitä on tapahtunut. Mitä tästä opimme? Kun asioilla on omistaja, on se sitten kaupunki tai yritys, kokeilut muuttu- vat todellisuudeksi ja pilotit käytännöksi.Fiksu Kalasatama -hankkeen ohjelmapäällikkö Veera Mustonen: MeUskaltajat on Kuntaliiton käynnistämä kampanja kuntien hyvien kokeilukäytäntöjen levittämiseksi. Lisätietoa: www.kunnat.net/uskallakokeilla #kokeilevakunta

×