Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuvataiteen tuotteistaminen&art360 _070511

718 views

Published on

Esitys kuvataiteen tuotteistamisesta ja myynnistä sekä Art360-hankkeesta SeAMKissa 7.5.2011.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kuvataiteen tuotteistaminen&art360 _070511

 1. 1. Kuvataiteen tuotteistaminen &<br />Art360 hanke<br />Matti Koistinen <br />7.5.2011<br />
 2. 2. Art 360 valtakunnallisesti<br /><ul><li>Budjetti miljoona euroa
 3. 3. Toteutus: elokuu 2008 - joulukuu 2011
 4. 4. Tampere, Helsinki, Pori, Kankaanpää, Oulu, Kuopio.
 5. 5. Seitsemän osatoteuttajaa
 6. 6. Lisäksi hallinnoijana Satakunnan ammattikorkeakoulu
 7. 7. Kehittämistoimintoja kuvataidesektorilla hyvinvoinnista matkailuun ja verkkomatrikkelista sopimusmalleihin.</li></li></ul><li>Managerin työkuva<br /><ul><li>Tuotteiden kehittäminen yrityksille ja yhteisöille
 8. 8. Taiteilijoiden koulutus
 9. 9. Yhteistyökumppanien etsiminen
 10. 10. Tiedonhaku, verkottuminen & kouluttautuminen
 11. 11. ART360 –verkoston työskentelyyn osallistuminen ja materiaalin tuottaminen
 12. 12. Hankkeesta tiedottaminen
 13. 13. Taiteilijoiden konsultointi</li></li></ul><li>Kokemuspohjaiset työpajat<br /><ul><li>Litografian työpajavierailu
 14. 14. Piirretään yhdessä litografiakivelle, josta otetaan ainakin yksi vedos. Ryhmä saa vedoksen.
 15. 15. Palapeliteos
 16. 16. Jokainen maalaa mallin pohjalta yhden palan kokonaiskuvasta, joka paljastuu kun teokset yhdistetään.
 17. 17. Taiteen jäljitys
 18. 18. Ryhmä tai yksilö jäljittelee luonnoksen teoksesta.</li></li></ul><li>Taidekokemukset<br /><ul><li>Taideraati
 19. 19. Asiakasryhmästä otetaan 4-5 henkilöä raatiin, joka keskustelee ja arvioi 4-5 teosta.
 20. 20. Galleriakierrokset taiteilijan johdolla
 21. 21. Tyhmät kysymykset nykytaiteesta sallittuja -> taiteilija vastaa.
 22. 22. Asiakastilaisuudet taidenäyttelyssä
 23. 23. Taidekeskus Mältinranta luo varsin mainiot puitteet erilaisille tilaisuuksille.</li></li></ul><li>Taidetta työympäristöön<br /><ul><li>Veistos tai tilateos yrityksen tuotteista
 24. 24. Kuvanveistäjä käyttää yrityksen valmistamia tuotteita teoksessaan. Teos sijoitetaan yrityksen tiloihin.
 25. 25. Teos vanhasta tavarasta
 26. 26. Yrityksen vanhan toimitilan tavarasta tehdään taideteos, joka laitetaan esille uusiin tai remontoituihin tiloihin.
 27. 27. Historianäyttely
 28. 28. Koostetaan yrityksen historiasta valokuvanäyttely tai videoteos.
 29. 29. Taidekonsultaatio
 30. 30. Taidekonsultti valitsee yrityksen tilaan sopivat pysyvät tai vaihtuvat teokset.</li></li></ul><li>Taiteilijan osaaminen käyttöön<br /><ul><li>Talon Taiteilija
 31. 31. Talon taiteilija tuo yritykseen oman näkemyksensä. Syvää yhteistyötä, joka aloitetaan taidetarvekartoituksella.
 32. 32. Pikamuotokuvat
 33. 33. Seminaarivieraat saavat itsestään 20 minuutissa muotokuvan.
 34. 34. Taideliikelahjat
 35. 35. Jokaiselle yritykselle räätälöity lahjakokonaisuus. Lähinnä grafiikkaa ja veistoksia.</li></li></ul><li>Muiden tuotteita<br /><ul><li>ArbiterArtis: taidetta yrityksiin
 36. 36. ArtShortCut: taidetapahtumat, managerointi
 37. 37. Lautapelit.fi: ModernArt
 38. 38. Kiasma & Deloitte: The Trainee
 39. 39. Pekka Hannula: Partnerismi</li></li></ul><li>Mitä hyötyä tästä on?<br /><ul><li>Yritys: hyvinvoiva ja luovempi henkilökunta, parempi yrityskuva, markkinointia, ammattitaitoista palvelua taidealalta, myyntiä…
 40. 40. Taiteilija: mielenkiintoisia projekteja, uusia yhteyksiä ja asiakkaita, tuloja…
 41. 41. Kokija: oivalluksia, ajatuksia, kokemuksia, parempaa itsetuntemusta...</li></li></ul><li>Idea<br /><ul><li>Taiteilija
 42. 42. Manageri
 43. 43. Taiteilijaryhmä
 44. 44. Asiakas
 45. 45. Kuka tahansa</li></ul>Tuotteis-taminen<br />Arviointi & kehittäminen<br /><ul><li>Manageri
 46. 46. Taiteilijaryhmä
 47. 47. ART360 / Tampere ja valtakunnallinen ART360 -verkosto
 48. 48. Taiteilijaryhmä
 49. 49. Manageri
 50. 50. Asiakas
 51. 51. ART360 / Tampere</li></ul>Taidetuotteen synty<br />
 52. 52. Tuotteistaminen on prosessi<br /><ul><li>Tapahtuu halusit tai et
 53. 53. Hallittu tuotteistus tuo hyvän lopputuloksen
 54. 54. Asiakasnäkökulma: mitä asiakas haluaa kokea, mistä palvelu koostuu, jotta kokemus on hyvä?
 55. 55. Kokonaisuuden luominen
 56. 56. Taloudellinen kannattavuus ja hinnoittelu
 57. 57. Sisältöosaaminen tärkeää
 58. 58. Myynnissä mielikuvilla on suuri merkitys</li></li></ul><li>Mitä kuvataidetuotetta yrityksille voisi tarjota?<br /><ul><li>Fyysinen teos vai palvelu?
 59. 59. Millä sisällöllä ja tavoitteella?
 60. 60. Kenelle?
 61. 61. Jos palvelu, niin kuinka kauan kestää?
 62. 62. Mitä maksaa?
 63. 63. Palkat & sivukulut (n. 35 %)
 64. 64. Materiaalit
 65. 65. Tilat
 66. 66. Markkinointi
 67. 67. Muut kulut
 68. 68. Marginaali</li></li></ul><li>Taidepalvelun myynnin haaste<br /><ul><li>Palvelut uusia ja tuntemattomia asiakkaille
 69. 69. Viime vuonna ja alkuvuodesta myös talouden suhdanteet -> uusiin asioihin ei panostettu
 70. 70. Palvelun saatavan hyödyn konkretisointi
 71. 71. ”Taide on kivaa, mutta mitä se meitä hyödyttää?”
 72. 72. Itselle itsestään selviltä tuntuvien asioiden selvittäminen
 73. 73. Palveluiden tuotanto ei ole aivan ongelmatonta: herkät teokset, saatavuus ongelmat jne.</li></li></ul><li>Myynnin periaatteita<br /><ul><li>Huomioitava asiakasyrityksen kulttuuri ja arvot
 74. 74. Epäviralliset merkittävimpiä kuin viralliset
 75. 75. Huomioitava asiakasyhteisö laajasti
 76. 76. Kollegat, esimiehet, johto
 77. 77. Attraktio
 78. 78. Puhelinmyynnin haaste
 79. 79. Asiakkaan ongelmien ratkaisu pääasia
 80. 80. Palveluiden visualisointi, jotta abstraktius ei haittaa ostopäätöstä</li></li></ul><li>Kognitiivinen dissonanssi<br /><ul><li>Taustalla ennakkoon muodostunut mielikuva
 81. 81. Mielikuvan muuttaminen hankalaa, koska joutuu kenties muuttamaan koko ajatusmalliaan
 82. 82. Seuraus: Jätetään ajatusmallia muuttava asia huomioimatta
 83. 83. Ostotilanteessa ihmisen mielessä kummittelee muut ratkaisut, mutta hän uskottelee itselleen, että tämä oli paras.
 84. 84. Asiakkaan omaa uskottelua kannattaa tukea.</li></li></ul><li>Myynti käytännössä<br /><ul><li>1. kontakti
 85. 85. Messut, kontaktitapahtumat, puhelinsoitot, sähköpostit
 86. 86. Kiinnostuksen herättäminen
 87. 87. 2. kontakti
 88. 88. Puhelimitse
 89. 89. Tapaamisen aikaan saaminen, alustava yritysten tarpeiden kartoittaminen
 90. 90. 3. kontakti
 91. 91. Tapaaminen
 92. 92. Yrityksen tarpeiden kattava kartoittaminen, ideointia, tarpeisiin vastaamista</li></li></ul><li>Myynti käytännössä<br /><ul><li>4. kontakti
 93. 93. Tarjous konkreettisesta palvelusta sähköpostitse tai puhelimitse
 94. 94. Tavoite sopia selkeästi myynnistä
 95. 95. 5., 6., 7.… kontaktit
 96. 96. Toteutus tai
 97. 97. Epäselvyyksien selvittäminen asiakkaalle
 98. 98. Tilaisuuden jälkeen
 99. 99. Kysely miten meni
 100. 100. Jälkimarkkinointi: näyttelykutsut, yhteydenpito, uusista palveluista informointi jne.</li></li></ul><li>Kognitiivinen dissonanssi<br /><ul><li>Jokaisella on etukäteen muodostunut mielikuva
 101. 101. Sen muuttaminen hankalaa, koska joutuu kenties muuttamaan koko ajatusmalliaan
 102. 102. Seuraus: Jätetään ajatusmallia muuttava asia huomioimatta
 103. 103. Ostotilanteessa ihmisen mielessä kummittelee muut ratkaisut, mutta hän uskottelee itselleen, että tämä oli paras.
 104. 104. Asiakkaan omaa uskottelua kannattaa tukea.</li></li></ul><li>Vastaanotto yrityksissä<br /><ul><li>Kiinnostunut ja kohtelias
 105. 105. Harvoin tullut suoraan ei
 106. 106. Haluttu yleensä lisätietoa</li></ul>Mutta<br /><ul><li>Konkretisoituu harvoin ostoiksi
 107. 107. Yleensä ei tulee tarjouksen saamisen jälkeen</li></ul>-> Hinta vai sisältö kynnyksenä?<br />
 108. 108. Myyntistrategia tuotteelle tai palvelulle<br /><ul><li>Kohderyhmä?
 109. 109. Markkinointi?
 110. 110. Kontaktointitavat?
 111. 111. Mitä siinä on hyvää ja mitä huonoa?
 112. 112. Mitkä on kontaktien tavoitteet?
 113. 113. Miten ostopäätös syntyy? Miten päätöksen tekoa voi edistää?
 114. 114. Miten vastaat kognitiiviseen dissonanssiin?
 115. 115. Miten asiakkaaseen suhtaudutaan palvelun toteutuksen jälkeen? Palaute? Jälkimarkkinointi?</li></li></ul><li>Mistä kuvataiteilija saa tuloja?<br /><ul><li> oma taiteellinen työ (esim. teosten myynti/ esityskorvaukset) 64 %
 116. 116. palkkatyö joka vaatii oman taiteenalan tuntemusta 44 %
 117. 117. apuraha 32 %
 118. 118. muu palkkatyö 14 %
 119. 119. oma yritys/liiketoiminta (esim. oma galleria) 10 %
 120. 120. työttömyyskorvaus 14 %
 121. 121. taiteilijaeläke 8 %
 122. 122. opintoraha 5 %
 123. 123. perhevapaaseen liittyvät päivärahat ja tuet 5 %
 124. 124. vuorottelu- tai virkavapaaseen liittyvät korvaukset 0 %
 125. 125. muu (mm. muut eläkkeet, puolison tms. avustus, säästöt) 20 %</li></ul>Vastaajia yhteensä 425. <br />Lähde: Yrittäjyyden ja palkkatyön rajapinnalla? Työn ja toimeentulon rakentuminen eri ammateissa 2000-luvun Suomessa. 2007.<br />
 126. 126. Taiteesta saadut myyntitulot(viimeisin vuosi)<br />Taiteesta saatujen myyntitulojen vuosivaihtelu<br />vaihtelevat paljon 63 % <br />vaihtelevat jonkin verran 26 %<br />pysyvät samoina 11 %<br />
 127. 127. Palkkatyö<br />Palkkatyösuhteiden lukumäärä<br />ei lainkaan palkkatyössä 51 %<br />yhdessä 29 %<br />useammassa 20 %<br />Palkkatyöansiot viimeisen vuoden aikana<br />alle 1.000 € 8 %<br />1.000–4.999 € 23 %<br />5.000–9.999 € 24 %<br />10.000–19.999 € 26 %<br />20.000–29.999 € 13 %<br />vähintään 30.000 € 6 %<br />Palkkatyöansioiden vuosittainen vaihtelu<br />vaihtelevat paljon 36 %<br />vaihtelevat jonkin verran 35 %<br />pysyvät samoina 29 %<br />
 128. 128. Yrittäjyys<br /><ul><li>Lähes puolet kuvataiteilijoista tunnisti taiteilijan työssään ammatinharjoittamisen tai yrittäjyyden piirteitä. Yhtymäkohtia nähtiin etenkin työn itsenäisyydessä.
 129. 129. Kuvataiteilijat ovat yrittäjien lailla vastuussa muun muassa töiden synnystä, laadusta, esillepääsystä ja toiminnan taloudellisesta kannattavuudesta, kuten palkasta, sosiaalikuluista, eläkemaksuista ja veroista.
 130. 130. Vapaus päättää työajoista- ja tavoista.</li></li></ul><li>KIITOS!<br />www.art360.fi<br />Managereiden blogi: www.art360.fi/blogi<br />manageri@tampereen-taiteiljaseura.fi<br />P. 044-7103830<br />Esitys verkossa: www.slideshare.net/koistinen<br />

×