Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kamil Gregor: Watchdogový blog KohoVolit.eu (prezentace pro eDemocracy Day 2012 v Hradci Králové)

610 views

Published on

Tato prezentace byla proslovena Kamilem Gregorem, datovým analytikem KohoVolit.eu, na konferenci eDemocracy Day v Hradci Králové v roce 2012.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kamil Gregor: Watchdogový blog KohoVolit.eu (prezentace pro eDemocracy Day 2012 v Hradci Králové)

  1. 1. Watchdogový blog KohoVolit.eu Kamil Gregor
  2. 2. Český watchdog má problém
  3. 3. Český watchdog má problém • Nikdo neví, co že existujeme • Nikdo neví, co děláme
  4. 4. Proč?
  5. 5. 1. Produkujeme data, ale ne zprávy Data Excelová tabulka sponzorů politických stran Analýza „20% darů SPOZ v roce 2010 bylo od firem s anonymní majetkovou strukturou.“ Zpráva „Zemanovce platí anonymní firmy.“
  6. 6. 2. Komunikujeme hlavně pomocí „starých“ médií • (Noviny, televize, zpravodajské servery) • Média jsou stádovitá, krátkodechá, nemají zájem o práci s daty • Novináři nemají čas a peníze (a možná jsou i líní a hloupí), aby z našich dat dělali zprávy
  7. 7. Řešení?
  8. 8. Řešení • Když nemůžeš proniknout do „starých“ médií, udělej si vlastní • Chceme vytvořit nové tematické médium šířící zprávy vzniklé na základě dat vytvořených českými watchdogy
  9. 9. Co je cílem • Dělba práce ve watchdogové komunitě: Vy tvoříte data, my o nich informujeme
  10. 10. Co není cílem • Nahradit stávající práci watchdogů • Nahradit stávající komunikační kanály (tiskové konference, tiskové zprávy, blogy jednotlivých watchdogů)
  11. 11. Ok, vznikne nové médium… Ale jak?
  12. 12. Jakou formou? • Samostatný web / blog na webu – Malá návštěvnost – Vyžaduje investice do reklamy • Součást zavedeného zpravodajského serveru – (Možná) neochota zpravodajských serverů – Částečná ztráta možnosti určovat obsah • Blog na veřejné blogosféře – Přirozený přísun návštěvníků – Jsou ti „správní“ návštěvníci?
  13. 13. Nejlepší (v tuto chvíli) je blog
  14. 14. Fáze 1 Oživení KohoVolit.eu Blog KohoVolit.eu Inventura demokracie Transparency International
  15. 15. Fáze 1 Fáze 2 Oživení Otevřená společnost Oživení KohoVolit.eu KohoVolit.eu OSF EPS Brnění Blog KohoVolit.eu Inventura demokracie Transparency International Naši politici Rozpočet obce Transparency International <vložte název> Čisté nebe Informace pro všechny Inventura demokracie Prague Watch
  16. 16. Jak vypadá Fáze 1?
  17. 17. Jak vypadá Fáze 1? • • • • Od 1. listopadu 2011 1-2 články od pondělí do čtvrtka 121 článků 111 000 shlédnutí
  18. 18. O čem píšeme?
  19. 19. O projektech KohoVolit.eu
  20. 20. O projektech jiných watchdogů
  21. 21. Analýzy Demagog.cz
  22. 22. O důležitých hlasováních
  23. 23. O námi sebraných datech
  24. 24. O veřejných debatách
  25. 25. Rozhovory s lidmi z watchdogu
  26. 26. Seriály na dané téma
  27. 27. Misc
  28. 28. Jak se dostat do fáze 2?
  29. 29. Fáze 1 Fáze 2 Oživení Otevřená společnost Oživení KohoVolit.eu KohoVolit.eu OSF EPS Brnění Blog KohoVolit.eu Inventura demokracie Transparency International Naši politici Rozpočet obce Transparency International <vložte název> Čisté nebe Informace pro všechny Inventura demokracie Prague Watch
  30. 30. Jak se dostat do fáze 2? Data (vy) Analýza (vy a my) Zpráva (my) (a vy, když budete chtít)
  31. 31. Dejte nám vědět, že máte data / analýzy / zprávy
  32. 32. Náměty na zprávy • Analýza kapitol státního rozpočtu (projekt Budování státu) • Analýza hospodaření obcí (projekt Rozpočet obce) • Analýza podezřelých pražských zakázek (projekt Konexe) • Další?

×