Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Weet wat er speelt onder de motorkap

567 views

Published on

Door Peter Speek, Fertilab

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Weet wat er speelt onder de motorkap

 1. 1. Weet wat er speelt onder de motorkap Peter Speek | Fertilab
 2. 2. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Inleiding  Onderzoek door Fertilab  Bodemanalyse  Algemeen  Analyse van nutriënten (voedingsstoffen)  Analyse van structuur (granulair onderzoek)  Analyse praktijkvoorbeeld  Frequentie van analyse
 3. 3. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Inleiding  Hoe vaak laat u een bodemanalyse uitvoeren? 1) Nooit 2) Met enige regelmaat
 4. 4. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Onderzoek door Fertilab  Bodem, substraten, compost  Nutriënten (beschikbaarheid/voorraad)  Structuur (granulair onderzoek)  Plantaardig materiaal  Meststoffen  Organisch en mineraal  Water  Beregeningswater, oppervlaktewater, bronwater
 5. 5. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Bodemanalyse: Algemeen  Welke factoren heeft een gewas nodig om te groeien?  Juiste ondergrond (structuur)  (Zon)licht  Water  Nutriënten  Onderdeel van bladgroen  Stevigheid van celwanden  Enzymatische reacties (co-enzymen)
 6. 6. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Bodemanalyse: Algemeen  Balans is belangrijk voor goede groei  Wet van Liebig  Groei hangt af van de factor die het minst aanwezig is  Eenvoudig op te lossen door bemesting?
 7. 7. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Bodemanalyse: Nutriënten  Beschikbaarheid en opname van nutriënten is afhankelijk van onder andere: Fixatie
 8. 8. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Bodemanalyse: Nutriënten  Beschikbaarheid en opname van nutriënten is afhankelijk van onder andere: Interactie
 9. 9. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Bodemanalyse: Nutriënten  Eigen bodemanalyse: Fertilyse  Nabootsen van eigenschappen van het wortelmilieu door:  Verzuring (organische zuren)  Complexering (suikers, zuurresten)  Fertilab heeft analyses in verschillende varianten:  Van één parameter (pH) tot ruim 50 parameters  Rapportage varieert van 2 tot 10 werkdagen
 10. 10. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Bodemanalyse: Granulair onderzoek  Traditioneel Voorbehandeling Zeven (fracties > 50 µm) Sedimentatie (fracties < 50 µm)
 11. 11. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Bodemanalyse: Granulair onderzoek  Traditioneel  Te bepalen fracties vooraf vaststellen  Twee bepalingen die moeten worden samengevoegd en soms gecorrigeerd voor naadloos aansluiten  Verwerkingstijd: 6 tot 10 werkdagen
 12. 12. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Bodemanalyse: Granulair onderzoek  Laserdiffractie Voorbehandeling Laserdiffractie
 13. 13. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Bodemanalyse: Granulair onderzoek  Laserdiffractie  Te bepalen fracties vooraf óf achteraf vaststellen  Eén bepaling, dus geen probleem met aansluiting  Snellere verwerking (3 tot 4 werkdagen)
 14. 14. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Bodemanalyse: Granulair onderzoek
 15. 15. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl  Voorraad zegt niet alles, kijk ook naar opneembaarheid  Afhankelijk van zuurgraad (fixatie)  Afhankelijk van andere nutriënten (interactie) Bodemanalyse Willem II Parameter Trainingsveld 1 Trainingsveld 2 Stadion Zuurgraad (pH-H₂O) 6.4 6.4 6.1 Calcium 482 434 234 Fosfaat (voorraad) 83 76 52 Fosfaat (opneembaar) 16.6 14.0 20.1 Magnesium 77.1 79.3 76.6 Natrium 8.8 9.4 7.5
 16. 16. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl  Het grootste deel van de stikstof is aanwezig in een organische vorm (als organische stof)  Komt vrij door bodemleven (mineralisatie)  Lage C/N verhouding (< 15): sneller afbreekbaar Bodemanalyse Willem II Parameter Trainingsveld 1 Trainingsveld 2 Stadion Organische stof 2.0% (= 20000 mg/kg) 2.0 1.3 Stikstof (voorraad) 1240 1260 860 Stikstof (opneembaar) 4.9 4.7 5.9 C/N verhouding 9 9 8
 17. 17. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl  Kenmerken granulair onderzoek:  D10 en D60 zijn die korreldiameters, waarbij 10% en 60% van de deeltjes in de zandfractie kleiner zijn  Matig grote spreiding (gelijkmatigheid 2.2 - 3.0) Bodemanalyse Willem II Parameter Trainingsveld 1 Trainingsveld 2 Stadion Zandmediaan (= M50) 224 212 202 D10 101 94 84 D60 254 240 236 Gelijkmatigheid (CU) 2.53 2.55 2.81
 18. 18. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Bodemanalyse Willem II
 19. 19. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Frequentie van analyses  Iedere 3 jaar  Iedere 2 jaar  Ieder jaar  Nee!
 20. 20. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Frequentie van analyses  Analyses uitvoeren wanneer nodig  Controleren van het effect van een uitgevoerde bemesting  Bij (zichtbare) problemen en/of afwijkende plekken in het veld  Voorafgaand aan aanleg/renovatie (structuuranalyse)  Bodemanalyse: complex, maar noodzakelijk voor juiste maatregelen !  Door regelmatig analyseren leert u het veld beter kennen en krijgt u een beeld van wat er speelt onder de motorkap!

×