Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Van gekruid veld naar optimaal grasbestand

571 views

Published on

Door Job Steunenberg, Advanta

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Van gekruid veld naar optimaal grasbestand

 1. 1. Van gekruid veld naar optimaal grasbestand Job Steunenberg | Limagrain Nederland
 2. 2. 2018, een uitzonderlijk seizoen
 3. 3. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Uitdagingen fieldmanagement • Hoe houden we de onkruiddruk beheersbaar? (klimaat, Green Deal sportvelden,...) • Hoe werken we toe naar een optimaal grasbestand? (groeiplaats optimalisatie)
 4. 4. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Van gekruid veld naar optimaal grasbestand • Ongewenste grassen en onkruiden herkennen, monitoren, voorkomen • Stappenplan optimalisatie grasgroei gras(mengsel)keuze, zaaitechniek en exploïtatie • Conclusies
 5. 5. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Ongewenste soorten in sportvelden • Sterk concurrentievermogen • Grote en snelle zaadproductie met een lange levensduur • Sterke vegetatieve vermeerdering • Uitgekiende kiemstrategie
 6. 6. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Systematische indeling ongewenste grassen Grasachtige onkruiden (eenzaadlobbigen) • witbol • straatgras • ruwbeemdgras • fiorin of kruipend struisgras Pioniergrassen • bloedgierst / glad vingergras • hanenpoot straatgras hanenpootbloedgierst ruwbeemd
 7. 7. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Systematische indeling onkruiden Breedbladige onkruiden (tweezaadlobbigen) Indeling naar levensvorm: • pionieronkruiden • overblijvende onkruiden Vermeerdering • vegetatief • generatief
 8. 8. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Pionier onkruidenPionieronkruiden
 9. 9. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Overblijvende onkruiden Overblijvende onkruiden
 10. 10. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Vermeerdering van onkruiden/grassen Generatieve vermeerdering • vermeerdering door middel van zaad (melganzevoet) Vegetatieve vermeerdering • ondergrondse uitlopers (rhizomen) • bovengrondse uitlopers met knopen (stolonen) • penwortel
 11. 11. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl (Over)leven van onkruidzaden • Levensduur van het zaad • Zaadvoorraad in de grond • Verspreiding van het zaad • Kieming van het zaad plant weegbree produceert 13.000 - 15.000 zaden
 12. 12. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Pas beheer aan op voorkomende ongewenste soorten • Chemisch • Bodemstructuur/vochttoestand • Bemestingstoestand • Goed grasbestand, gesloten mat (maaien, maaien, maaien!) • Beluchten, verticuteren, wiedeggen, vegen, beregenen met mate • Gebruiksintensiteit/bespeling
 13. 13. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Zo snel mogelijk gesloten grasmat creëren • Precieze invulling Green Deal ter discussie stellen bij gebruikers • Insteken op groot onderhoud, waarin alle bewerkingen gedaan • Meer preventief (in plaats van curatief) handelen: voor probleem gaan zitten! • Groeiplaats optimalisatie: Licht Lucht Ligging (temperatuur, vocht, voeding)
 14. 14. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl STAP 1: mengselkeuze in dienst van rustperiode • Tijd is beperkende factor • Keuze welke grassoort • Eigenschap vestigingssnelheid • Mengsel of monocultuur • Diversiteit mengsels TRADITIONEEL
 15. 15. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl STAP 2: zaaimethode Doorzaaien • 1 methode: Vredo-DDS • mengselkeuze: Hattrick & Victoria • zaaizaadhoeveelheden • zaaidiepte • kruislings doorzaaien • meerdere malen per jaar doorzaaien • benut meerwaarde Advance zaadverbeteraar Inzaaien (traditioneel  ‘out of the box’) • mengselkeuze: SV7? • zaaidiepte zekere opkomst  sterkere velden
 16. 16. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl STAP 3: exploïtatie Vochthuishouding • moet bij kieming optimaal zijn • beregen indien nodig en op tijd Bemesten • voldoende meststof bij kiemende plantje • bemest direct bij opkomst veldbeemdgras Maaien • maaien bevordert uitstoeling • reguleer frequentie, veldbeemd moet in het licht staan
 17. 17. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Conclusie • veranderend klimaat en Green Deal belangrijke uitdagingen • monitoren velden, een must! • sturen met graskeuze • juiste zaaimethode en nazorg

×