Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Een sector in beweging

348 views

Published on

Een sector in beweging door HAS Hogeschool op Nationale Grasdag 2017.

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Een sector in beweging

 1. 1. Een sector in beweging Sjaak Groen | HAS Hogeschool Geert Cuperus | Innovatienetwerk Green Deal Sportvelden
 2. 2. www.nationalegrasdag.nl Een sector in beweging Sjaak Groen Hoe gaat u deze uitdaging aan ? “Het aantal uitzonderingen op het pesticidenverbod zal tot een absoluut minimum worden gereduceerd” Geert Cuperus “In 2020 beheer zonder gewasbeschermingsmiddelen, behalve in situaties waar dit onderbouwd niet anders kan” Is chemievrij beheer in 2020 mogelijk?
 3. 3. www.nationalegrasdag.nl Green Deal Sportvelden Partners en organisatie Ministerie I&M Ministerie van EZ NOC*NSF Golfalliantie VSG BSNC VHG Cumela Stuurgroep Kernteam Monitoring Kernteam Uitvoering Innovatienetwerk
 4. 4. www.nationalegrasdag.nl Green Deal Sportvelden Activiteiten Probleemanalyse Best practices Beargumenteerde voorstellen voor situaties waar gebruik nog noodzakelijk is Innovatieagenda Monitoring Gebruikte middelen Knelpunten Uitdragen 2020 Alternatieven Kernteam Monitoring Kernteam Uitvoering
 5. 5. www.nationalegrasdag.nl Samenbrengen vraagstelling en innovaties
 6. 6. www.nationalegrasdag.nl Innovatienetwerk Afstemmen vraag en aanbod Toetsen Best practices Vragen over chemievrij beheer en aangeboden innovaties Vaststellen en uitdragen Draagt de innovatie bij aan duurzamer beheer ?
 7. 7. www.nationalegrasdag.nl Bevindingen uit de probleemanalyse • Verwachtingen klant veelal onevenredig hoog • Veelal geen beleid voor langere termijn gezond onderhoud • Toetsingskader voor afwegen gewenste kwaliteit tegen mogelijkheden ontbreekt • Door druk van dag-tot-dag veel risico op blootstelling • Weinig validatie van middelen, technieken en methoden • Best practices beperkt omschreven; behoefte aan uitwisseling
 8. 8. www.nationalegrasdag.nl Een uitdaging; gewoon doen! “Een tijdlang heb ik mij afgevraagd wat ‘duurzaamheid’ precies inhoudt. Er wordt zoveel over gepraat…” “Ik kwam erachter dat het gewoon eraan beginnen en vooral doen is...” Arjan Bosschaart Hoofdgreenkeeper Domburgsche GC
 9. 9. www.nationalegrasdag.nl Methode Schijndel • 4 à 6x in één werkgang kortmaaien en verticuteren • 1 à 2x per jaar beluchten • 1x per jaar recycledressen of vertidrainen Begin v.d. week Einde v.d. week • Minder maaibeurten • Niet kriebeleggen en rollen • Nauwelijks dressen Zorgen voor een schone, concurrentie-krachtige grasmat
 10. 10. www.nationalegrasdag.nl Tactiek Haaren • 2 à 3x in één werkgang kortmaaien en verticuteren • Kriebeleggen • Dressen / bemesten* • Spuiten compostthee* • 10 m3 winter bezanding * Dressgrond verrijkt met micro-organismen en organische meststoffen. Bemesten en bespuiten op basis blad- en bodem- analyses. Zorgen voor een betere bodemstructuur en opneembaarheid van de meststoffen
 11. 11. www.nationalegrasdag.nl Pilot Amsterdam • 1x tijdens groot onderhoud in één werkgang kortmaaien en verticuteren • Doorzaaien op twee dieptes • Vertidrainen tien weken na het doorzaaien • Gebruik organische/minerale meststoffen • Inwerken lava oxygen 0-3 in de toplaag Combineren van beproefde methoden uit het land Bladel, Haaren, Heusden, Schijndel, Utrechtse heuvelrug, Zwijndrecht, Amsterdam
 12. 12. www.nationalegrasdag.nl Resultaat door samenspel en leren van elkaar Temperatuur Water LuchtLicht Aanleg Onderhoud Gras Org. stof M50 MP a CEC pHpF Vitaliteit Monitor en Evaluatie Plan en uitvoering Kennis Inzicht Ervaring
 13. 13. www.nationalegrasdag.nl Er is een brede basis nodig voor structurele speelkwaliteit “Back to basics” “Less is more”
 14. 14. Sturen op voorwaarden voor goed resultaat Resultaat Voorwaarden Complexiteit
 15. 15. www.nationalegrasdag.nl Chemievrij beheer • Mede door data verzamelen en interpreteren en het onderhoud robotiseren
 16. 16. www.nationalegrasdag.nl Chemievrij beheer: nader onderzoek nodig Inzet proeven Monitoring proeven Onderzoek in de praktijk door studenten
 17. 17. www.nationalegrasdag.nl Chemievrij beheer: een doorlopend proces • Welke ambitie hebben we? • Zo gaan we het doen! • Hebben we de afgesproken kwaliteit? • Wat heeft het resultaat beïnvloed? • Hoe kunnen we het resultaat borgen en verbeteren? Borgen Verbeteren

×