Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bodemleven, (ver)pest het niet

567 views

Published on

Door Goof Rijndorp, BRAS Fijnaart

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bodemleven, (ver)pest het niet

 1. 1. Bodemleven, (ver)pest het niet! Goof Rijndorp | BRAS FIJNAART
 2. 2. Goed veld – goede start!
 3. 3. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Dit willen we niet!
 4. 4. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Dit ook niet!
 5. 5. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Daarom: Goed cultuurtechnisch onderzoek om bederf van bodemleven en structuur van de grond te voorkomen
 6. 6. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl … én een bodemscan
 7. 7. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Welke informatie uit een bodemscan? • EC-waarde (geleidbaarheid) van de grond o EC 0-30 cm o EC 0-90 cm • Organische stofgehalte in de toplaag • pH • Hoogtemeting
 8. 8. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Drainage en beregening worden steeds belangrijker!
 9. 9. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Ondergrond Verbeter eventueel ook de ondergrond door bijvoorbeeld de drains aan te vullen met drainzand Drainage: • Noodzaak of niet? • Afstand en diepte?
 10. 10. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Verbeter de toplaag nog meer met de Topdrain
 11. 11. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Zorg voor een uitgebalanceerde toplaag • Zorg voor de juiste balans door meer of minder te verschralen • Denk aan de stabiliteit en waterdoorlatendheid
 12. 12. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Gebruik hoogwaardige materialen Ook hier geldt: Je kunt het zomaar verprutsen! • Bespaar dus niet op materiaalkosten Dit komt je later duur te staan!! • Kijk naar de eigenschappen van het verschralingsmateriaal • een pH van 5-6 • een M50-cijfer dat aansluit bij de aanwezige grond • D60/D10-waarde kleiner dan 3 • een organisch stofgehalte kleiner dan 0,1 procent • en minimaal 50% van het zand gehoekt • Verbeter de bemestingstoestand nu!
 13. 13. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl En dan…..
 14. 14. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Goed onderhoud! Koester de nieuwe mat! Zorg voor de basiselementen: • vocht • voeding • lucht in de grond
 15. 15. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Maaien • Maai frequent om de grassen te laten uitstoelen • Zorg voor scherpe messen • Maai niet te kort • Fluctueer NIET in maaihoogte! • Ruim eventueel teveel maaisel, maar beter: maai zo vaak dat er niet geruimd hoeft te worden • Soms is 3 maal/week maaien nodig en soms volstaat 1 maal/week
 16. 16. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Scan de grasmat regulier • Visueel • Of met OptRx
 17. 17. Regulier onderhoud beluchten
 18. 18. Green Deal / onderhoud verticuteren / wiedeggen
 19. 19. Green Deal / onderhoud dressen
 20. 20. Green Deal / onderhoud ultrakort maaien
 21. 21. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl (Be)regen Is het water geschikt? Beregen in het begin vaak en minder grote hoeveelheden
 22. 22. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Conclusie • Het aanleggen van een veld vraagt een goede voorbereiding • Bezuinigen op materialen beïnvloedt de kwaliteit van het veld in negatieve zin • Bewerkingen onder slechte omstandigheden geven onherstelbaar structuurbederf • Zorg voor juist onderhoud om een goede grasmat te behouden

×