Convenant VRK-Reddingsbrigades
    in Kennemerland
       Ed Broertjes
     Roeland van Caspel
      K...
Inhoud presentatie:

  Aanleiding Convenant VRK-Reddingsbrigades
  Wat is de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)?
  ...
Aanleiding

 De reguliere hulpdiensten, waar we al heel lang goed
 mee samenwerken, zijn niet meer lokaal maar
 regiona...
Wat is de VRK?

 De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) omvat:
  –  brandweer en GGD (o.a. ambulance)
  –  Meldkamer ...
Wat doet het
            Veiligheidsbureau?
 Multidisciplinaire voorbereiding, bijvoorbeeld:
  – gezamenlijke...
Naadloos van regulier naar
           grootschalig!
 Reguliere inzet
 Inzet tijdens evenementen
 Grootschali...
Overstromingsgebied bij NAP -1.0 m


 Waddenzee
                 Markermeer
               ...
Hoe denken over
              veiligheid?
 Een goede basis om te denken over veiligheid is het
 model van d...
De Veiligheidsketen:

 Proactie: adviseren over zonering, APV en
 (evenementen)vergunningen
 Preventie: zelfredzaam mak...
Wat kunnen wij voor de
           VRK doen?
 Een grotere bijdrage leveren aan de veiligheid op de
 overgang v...
Wat kan de VRK voor ons
            doen
 Zorgen voor goede en dus evenwichtige
 werkafspraken met ambulance...
Wederzijdse wensen

 Wij hebben het hoofd Veiligheidsbureau onze wensen
 voorgelegd en daarop is positief gereageerd.
 ...
Inhoud
          hoofdlijnenconvenant I:
 Te sluiten tussen de VRK en de 7 reddingsbrigades in
 Kennemerland
 ...
Inhoud
        hoofdlijnenconvenant II :
– de VRK zorgt voor een aanspreekpunt en zaakbehartiger bij
 het Veiligh...
Voortgang maart 2010

 Inmiddels is het convenant akkoord met alle partijen
 De 7 brigades hebben de voorzitter van RN (...
Werkafspraken

 Na ondertekening convenant:
 – werkafspraken met meldkamer, politie, brandweer,
  Regionale Ambulance ...
Vragen?
Convenant VRK-Reddingsbrigades
    in Kennemerland
    Ed Broertjes, reddingsbrigade Haarlem
  Roelan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie convenant VRK reddingsbrigade Kennemerlands v1 3

1,143 views

Published on

Convenant reddingsbrigade en Veiligheidsregio Kennemerland
reddingsbrigades Heemskerk, Wijk aan Zee, IJmuiden, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlem en Heemstede, meetekent RN

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie convenant VRK reddingsbrigade Kennemerlands v1 3

 1. 1. Convenant VRK-Reddingsbrigades in Kennemerland Ed Broertjes Roeland van Caspel Koen Wiegman SRK maart 2010 1
 2. 2. Inhoud presentatie:  Aanleiding Convenant VRK-Reddingsbrigades  Wat is de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)?  Wat doet het Veiligheidsbureau van de VRK?  Reguliere, evenementen en grootschalige inzet  Denken over veiligheid, de veiligheidsketen  Voordelen convenant voor de brigades  Inhoud convenant  Voortgang maart 2010  Werkafspraken 2
 3. 3. Aanleiding  De reguliere hulpdiensten, waar we al heel lang goed mee samenwerken, zijn niet meer lokaal maar regionaal georganiseerd – bijvoorbeeld brandweer Heemstede bestaat niet meer: dat is nu brandweer Kennemerland, post Heemstede  Van ons wordt verwacht dat we regionaal aanschuiven, men wil niet met 7 brigades 7 verschillende afspraken maken – sinds 2002 overleggen de 7 reddingsbrigades in de Veiligheidsregio Kennemerland 2x per jaar (overleg SRK) – de 7 reddingsbrigades hebben voorjaar 2009 3 leden mandaat gegeven om wensen voor te leggen en aan te horen 3
 4. 4. Wat is de VRK?  De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) omvat: – brandweer en GGD (o.a. ambulance) – Meldkamer Kennemerland – het Veiligheidsbureau Kennemerland – ondersteunende afdelingen  De VRK is ingesteld door 10 gemeenten – wordt bestuurd door de burgemeesters en wethouders gezondheid van de 10 gemeenten – Haarlem en Haarlemmermeer hebben de meeste zeggenschap (meeste inwoners, hoogste inkomsten)  Naast voor het land is de gemeente/de VRK verantwoordelijk voor het water, aan de kust tot 1 km in zee 4
 5. 5. Wat doet het Veiligheidsbureau?  Multidisciplinaire voorbereiding, bijvoorbeeld: – gezamenlijke afspraken voor politie, brandweer en ambulance – opleiden en oefenen voor grootschalige inzet (o.a. de burgemeesters) – werkt voor het VeiligheidsTeam Kennemerland (korpschef politie, directeur VRK/brandweer, directeur VRK/GGD, commandant KMAR en coördinerend gemeentesecretaris)  Winter 2009: RAV (ambulance) wil niet langer als aanspreekpunt fungeren. Veiligheidsbureau wordt onze aangewezen partner 5
 6. 6. Naadloos van regulier naar grootschalig!  Reguliere inzet  Inzet tijdens evenementen  Grootschalige inzet  Zeer grootschalige inzet, zoals bij overstromingen – aansluitend op de bond, nu nog op basis van het convenant met het ministerie van BZK uit 1995 – straks via het model van de Regionale Voorziening Reddingsbrigade 6
 7. 7. Overstromingsgebied bij NAP -1.0 m Waddenzee Markermeer A6 A7 A9 Amsterdam A2 Utrecht Haarlem Noordwijk A4 M t.o.v. NAP Noordzee A12 Delft A13 Den Haag
 8. 8. Hoe denken over veiligheid?  Een goede basis om te denken over veiligheid is het model van de veiligheidsketen – de veiligheidsketen is dan ook het standaardmodel voor onze collegahulpdiensten en voor de overheden die zich met veiligheid bezig houden  Voor de reddingsbrigade ziet de veiligheidsketen er als volgt uit 8
 9. 9. De Veiligheidsketen:  Proactie: adviseren over zonering, APV en (evenementen)vergunningen  Preventie: zelfredzaam maken in het zwembad, voorlichting, patrouilleren, gevraagde en ongevraagde adviezen, rode en gele vlag  Preparatie: goede voorbereiding, met goed materieel, goed personeel en een goede organisatie  Respons: daadwerkelijke hulpverlening en redding  Nazorg: alles om weer tot een normale situatie te komen (vooral voor onze eigen mensen zorgen!) 9
 10. 10. Wat kunnen wij voor de VRK doen?  Een grotere bijdrage leveren aan de veiligheid op de overgang van land en water in Kennemerland, optimaal aansluitend op de reguliere structuren  De strandwachttaak verzorgen aan zee en aan andere recreatiewateren met strandjes  Die taak op een doelmatige en doeltreffende wijze uitvoeren  Zorgen voor de waterveiligheid bij evenementen  Beschikbaar zijn voor grootschalige inzet bij waterincidenten in Kennemerland 10
 11. 11. Wat kan de VRK voor ons doen  Zorgen voor goede en dus evenwichtige werkafspraken met ambulance, brandweer, politie en met de meldkamer van die drie  Zorgen voor het onderhoud van die werkafspraken en voor de bijbehorende overleggen  Zorgen voor oefeningen met meerdere brigades en met brandweer, ambulance en Kustwachtcentrum/KNRM  Zorgen voor communicatieapparatuur, zuurstof, goede brancards en dergelijke 11
 12. 12. Wederzijdse wensen  Wij hebben het hoofd Veiligheidsbureau onze wensen voorgelegd en daarop is positief gereageerd.  Ook hebben wij wensen van het Veiligheidsbureau aangehoord  1 van die wensen is het opstellen, en sluiten met ons, van een convenant op hoofdlijnen  Aan dit hoofdlijnenconvenant is het afgelopen jaar hard en in goede harmonie gewerkt 12
 13. 13. Inhoud hoofdlijnenconvenant I:  Te sluiten tussen de VRK en de 7 reddingsbrigades in Kennemerland  Inhoud: – erkenning van de reddingsbrigades – vastlegging dat de reddingsbrigades het nu goed doen: “de reddingsbrigades doelmatig en doeltreffend werk leveren” – de reguliere, evenementen en grootschalige inzet – de veiligheidsketen, samenhangende aanpak – de reddingsbrigades richting de VRK spreken met één mond – 1 van de 10 burgemeesters in het VRK bestuur bestuurlijk portefeuillehouder reddingsbrigadezaken wordt 13
 14. 14. Inhoud hoofdlijnenconvenant II : – de VRK zorgt voor een aanspreekpunt en zaakbehartiger bij het Veiligheidsbureau voor reddingsbrigadezaken – de reddingsbrigades deelnemen aan planvorming van de VRK voor grootschalige inzet (o.a. Noordzeekanaal) – de reddingsbrigades werkafspraken gaan uitwerken met de meldkamer, met de RAV, de brandweer en de politie – de reddingsbrigades wanneer gevraagd advies geven over evenementen (o.a. Sail) – de financiering van de brigades lokaal blijft 14
 15. 15. Voortgang maart 2010  Inmiddels is het convenant akkoord met alle partijen  De 7 brigades hebben de voorzitter van RN (de bond) uitgenodigd om mee te tekenen – door het meetekenen van RN is de zeer grootschalige inzet (rampenvletten bij overstromingen) geborgd – en door het meetekenen van RN is duidelijk dat de bond geheel betrokken is en ons ondersteunt 15
 16. 16. Werkafspraken  Na ondertekening convenant: – werkafspraken met meldkamer, politie, brandweer, Regionale Ambulance Voorziening (herzien), Kustwacht, KNRM etc. – deelnemen aan planvorming VRK o.a. Incidentbestrijdingsplannen Noordzeekanaal, Kust Noordzee en Overstromingen Kennemerland – organiseren van ondersteuning bij voorbereiding via de VRK en of RN – onderlinge samenwerking verder versterken – realiseren van klankbordgroep en werkgroepen binnen de brigades 16
 17. 17. Vragen? Convenant VRK-Reddingsbrigades in Kennemerland Ed Broertjes, reddingsbrigade Haarlem Roeland van Caspel, reddingsbrigade Zandvoort Koen Wiegman, reddingsbrigade Bloemendaal SRK maart 2010 17

×