Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K G F Sunum

1,043 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

K G F Sunum

 1. 1. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.
 2. 2.
 3. 3. <ul><li>KGF; </li></ul><ul><li>Bakanlar Kurulu’nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı </li></ul><ul><li>Resmi Gazete’de yayımlanan </li></ul><ul><li>93/4496 sayılı Kararına istinaden faaliyet gösteren AECM üyesi özgün bir “ KREDİ KEFALET ” Kuruluşudur. </li></ul><ul><li>AECM (Avrupa Karşılıklı Garanti Kuruluşları Birliği) </li></ul>
 4. 4. KGF Kefaleti; KOBİ’ler lehine açılmış bir “ kredi ” iken, bankalar için bir “ teminat ”tır.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7. ORGANİZASYON YAPISI
 8. 8.
 9. 9. TOPLAM KAYNAKLARIMIZ <ul><li>Taahhüt Edilen Sermaye: 240,0 milyon TL </li></ul><ul><li>Ödenmiş Sermaye : 119 ,0 milyon TL Fonlar : 6,5 milyon TL </li></ul><ul><li>BTC Co. : 3,0 milyon TL -Alman Teknik İşbirliği </li></ul><ul><li>Kurumu (GTZ) : 3,0 milyon TL </li></ul><ul><li>Kosgeb Fon Katkısı : 0,5 milyon TL </li></ul><ul><li>Toplam Kaynak : 246,5 milyon TL </li></ul>
 10. 10. <ul><li>MEVCUT ŞUBELERİMİZ (17) </li></ul>
 11. 11. MEVCUT ŞUBELERİMİZ (17 ŞUBE) <ul><li>ANKARA ŞB. </li></ul><ul><li>İSTANBUL-AVRUPA ŞB. (Haziran/1996) </li></ul><ul><li>İZMİR ŞUBESİ (Ekim/2004) </li></ul><ul><li>İSTANBUL-ANADOLU ŞB . (Haziran/2005) </li></ul><ul><li>DİYARBAKIR ŞB. (Temmuz/2007) </li></ul><ul><li>KAYSERİ ŞB. (Ağustos/2007) </li></ul><ul><li>ADANA ŞB. (Kasım/2007) </li></ul><ul><li>DENİZLİ ŞB. (Ocak/2008) </li></ul><ul><li>TRABZON ŞB. (Mayıs/2008) </li></ul><ul><li>SAMSUN ŞB. (Ağustos/2008) </li></ul><ul><li>ERZURUM ŞB. (Ağustos/2008) </li></ul>
 12. 12. <ul><li>BURSA ŞB. (Ağustos/2008) </li></ul><ul><li>VAN ŞB. (Eylül/2008) </li></ul><ul><li>KONYA ŞB. (Ekim/2008) </li></ul><ul><li>GAZİANTEP ŞB. (Kasım/2008) </li></ul><ul><li>SAKARYA ŞB. (Ocak/2009) </li></ul><ul><li>SİVAS ŞB. (Ocak/2009) </li></ul>MEVCUT ŞUBELERİMİZ (17 ŞUBE)
 13. 13. <ul><li>KOBİ’lerin finansa erişimini kolaylaştırmak, </li></ul><ul><li>KOBİ’lerin kayıt içine alınmasını sağlamak, </li></ul><ul><li>KOBİ’lerin toplam krediler içindeki payını yükseltmek, </li></ul><ul><li>KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak, </li></ul><ul><li>KOBİ’lerin kayıt dışı piyasalar yerine Bankalardan borçlanmasını teşvik etmek. </li></ul>AMACIMIZ
 14. 14. <ul><li>Uluslararası Kredi ve Kefalet Kuruluşları ile kaynak ve fon sağlayacak şekilde ilişkileri güçlendirmek, </li></ul><ul><li>KOBİ’lerin kefaletimiz ile kullandıkları kredilerin, toplam krediler içindeki payını % 1’e yükseltmek, </li></ul><ul><li>KGF hizmet standardını yükseltmek ve belgelendirmek, </li></ul><ul><li>Kefil olunan firmaların derecelendirilmesi sistemine geçmek, </li></ul><ul><li>Her bir banka şubesinden en az 1 KOBİ’ye kefil olmak. </li></ul>HEDEFLERİMİZ
 15. 15. <ul><li>KOBİ ve KOBİ sayılan vasıflara sahip Esnaf ve Sanatkar, Tarımsal İşletme, Çiftçi ve Serbest Meslek mensubu olmak, </li></ul><ul><li>İflas ve tasfiye sürecinde olmamak, </li></ul><ul><li>Vergi ve SGK borçlarından dolayı takibat sürecinde olmamak, </li></ul><ul><li>Finans Kurumları tarafından haklarında takibat bulunmamak. </li></ul>YARARLANICI KRİTERLERİ
 16. 16. KOBİ vasfına sahip İktisadi faaliyet gösteren Her türlü Ticari İşletmeler, Esnaf ve Sanatkarlar, Çiftçiler ve Tarımsal İşletmeler, Kooperatifler.
 17. 17. KOBİ Ciro Toplamı ≤ 25 Milyon TL Çalışan Sayısı ≤ 250 Kişi <ul><li>2005/9617 sayılı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, </li></ul><ul><li>Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” </li></ul>
 18. 18. ÇALIŞMA ESASLARI Risk paylaşım esasına göre; ÖZKAYNAKLARDAN VERİLEN KEFALETLERDE: KGF Payı : azami % 80 Banka Payı : min. % 20 TÜRK EXİMBANK Kredilerinde % 100 oranında KEFALET
 19. 19. Risk paylaşım esasına göre; HAZİNE DESTEĞİNDEN VERİLEN KEFALETLERDE: KGF Payı : azami % 65 Banka Payı : min. % 35 ÇALIŞMA ESASLARI
 20. 20. KGF’YE TANINAN DEVLET DESTEKLERİ <ul><li>Kurumlar Vergisi Muafiyeti </li></ul><ul><li>KDV İstisnası </li></ul><ul><li>Harç ve Damga Vergisi </li></ul><ul><li>İstisnası </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Kaldıraç Rasyosu </li></ul><ul><li>5 olup, </li></ul><ul><li>Toplam Kaynaklarının </li></ul><ul><li>5 katına kadar </li></ul><ul><li>KEFALET’te </li></ul><ul><li>bulunmaktadır. </li></ul>GENEL KEFALET LİMİTİ
 22. 22. ÖZKAYNAKLARDAN VERİLEN KEFALETLERDE: Bir KOBİ için KEFALET ÜST LİMİTİ 1.000.000.- TL , bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise KEFALET ÜST LİMİTİ 1.500.000.-TL’ dir . KOBİ KEFALET LİMİTİ
 23. 23. <ul><li>ANCAK bu limit; </li></ul><ul><li>TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.’den </li></ul><ul><li>Kullanılacak Kredilerde </li></ul><ul><li>Proje bazında değerlendirilecek olup, </li></ul><ul><li>TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXİMBANK)’den </li></ul><ul><li>Kullanılacak Kredilerde ise </li></ul><ul><li>Bir KOBİ için 500.000.-TL , risk grubu oluşturduğu gerçek veya tüzel kişiler için ise grup limiti 750.000.-TL. dir. </li></ul>
 24. 24. YARARLANICI BAŞINA 1 MİLYON TL BİR RİSK GRUBUNA AİT YARARLANICILAR İÇİN 1,5 MİLYON TL YARARLANICI KEFALET LİMİTİ HAZİNE DESTEĞİNDEN VERİLEN KEFALETLERDE:
 25. 25. <ul><li>KGF gücünü, </li></ul><ul><li>Güçlü Ortaklık Yapısından ve </li></ul><ul><li>Kefalet fiilini </li></ul><ul><li>‘ KURUMSALLAŞTIRMIŞ’ </li></ul><ul><li>olmasından almaktadır. </li></ul>KURUMSAL KEFALET
 26. 26. KEFALETİN KARŞILIĞI Verdiği kefaletin %20’si kadar kaynağını ilgili banka nezdinde Kredi Karşılığı Sorumluluk Fonu Hesabı (KKSFH) adı altında karşılık olarak tutmaktadır.
 27. 27. <ul><li>Bir Kredi Kuruluşu olarak </li></ul><ul><li>KGF Kefalet’i, </li></ul><ul><li>Bankacılık Mevzuatı Karşılıklar </li></ul><ul><li>Yönetmeliği’nde 3.Grup Teminatlar </li></ul><ul><li>arasında sayılmasına rağmen, </li></ul><ul><li>ASLİ ve LİKİT </li></ul><ul><li>bir teminattır. </li></ul>TEMİNATIMIZIN NİTELİĞİ
 28. 28. <ul><li>KOBİ’LER LEHİNE </li></ul><ul><li>“ MÜŞTEREK BORÇLU </li></ul><ul><li>ve </li></ul><ul><li>MÜTESELSİL KEFİL ” </li></ul><ul><li>sıfatı ile verilen </li></ul><ul><li>KEFALET </li></ul>KEFALETİMİZİN NİTELİĞİ
 29. 29. K G F Kalkınmada Öncelikli Yöreler Girişimciliğin Desteklenmesi Teknolojik yatırımlar Yenilikçi yatırımlar İstihdam yaratan yatırımlar Döviz Kazandırıcı Faaliyetler ÖNCELİKLERİMİZ
 30. 30. <ul><li>ÇALIŞILAN BANKA VE FİNANS </li></ul><ul><li>KURUMLARI (37) </li></ul>Kamu Bankaları Kalkınma ve Yatırım Bankaları Özel Sermayeli Bankalar Katılım Bankaları Finansal Kiralama Şirketleri
 31. 31. Kamu Bankaları <ul><li>Türkiye Halk Bankası A.Ş. (09/1996) </li></ul><ul><li>Vakıflar Bankası T.A.O. (04/2003) </li></ul><ul><li>T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (11/2006) </li></ul>
 32. 32. Kalkınma ve Yatırım Bankaları <ul><li>Nurol Yatırım Bankası A.Ş. (12/2007) </li></ul><ul><li>Türk Eximbank (01/2008) </li></ul><ul><li>(Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.) </li></ul><ul><li>Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş (07/2008) </li></ul><ul><li>BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası </li></ul><ul><li>A.Ş. (06/2009) </li></ul>
 33. 33. Özel Sermayeli Bankalar <ul><li>Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (07/2002) </li></ul><ul><li>Şekerbank T.A.Ş. (04/2003) </li></ul><ul><li>Yapı ve Kredi Bankası A.Ş (10/2003) </li></ul><ul><li>Tekstil Bankası A.Ş. (06/2004) </li></ul><ul><li>Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (06/2005) </li></ul><ul><li>Finansbank A.Ş. (11/2005) </li></ul><ul><li>Denizbank A.Ş. (04/2006) </li></ul><ul><li>Fortis Bank A.Ş. (05/2007) </li></ul><ul><li>Türkiye İş Bankası A.Ş. (08/2007) </li></ul><ul><li>Alternatif Bank A.Ş. (04/2008) </li></ul><ul><li>Akbank T.A.Ş. (08/2008) </li></ul><ul><li>HSBC Bank A.Ş. (04/2009) </li></ul><ul><li>ING Bank A.Ş. (04/2009) </li></ul><ul><li>Anadolubank A.Ş. (06/2009) </li></ul><ul><li>Eurobank Tekfen A.Ş. (09/2009) </li></ul><ul><li>Turkland Bank A.Ş. (11/2009) </li></ul>
 34. 34. Katılım Bankaları <ul><li>Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (10/2004) </li></ul><ul><li>Asya Katılım Bankası A.Ş. (01/2006) </li></ul><ul><li>Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (01/2007) </li></ul><ul><li>Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (06/2009) </li></ul>
 35. 35. Finansal Kiralama Şirketleri <ul><li>Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (09/2005) </li></ul><ul><li>Halk Finansal Kiralama A.Ş. (02/2006) </li></ul><ul><li>Ak Finansal Kiralama A.Ş. (02/2007) </li></ul><ul><li>Finans Finansal Kiralama A.Ş. (02/2007) </li></ul><ul><li>İş Finansal Kiralama A.Ş. 08/2007) </li></ul><ul><li>Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (06/2009) </li></ul><ul><li>TEB Finansal Kiralama A.Ş. (06/2009) </li></ul><ul><li>Fortis Finansal Kiralama A.Ş. (10/2009) </li></ul><ul><li>Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş. (12/2009) </li></ul><ul><li>Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. (01/2010) </li></ul>
 36. 36. KEFALET VERİLEN KREDİ TÜRLERİ Leasing işlemleri dahil, KOBİ’lerin faaliyetlerinde kullanılmak üzere her tür nakdi ve gayri nakdi krediler.
 37. 37. DEĞERLENDİRME KISTASLARI <ul><li>Kredilendirme ilkelerine sahip olmak. </li></ul><ul><li>“ Karlı”, “Gerçekleştirilebilir” ve “Yapılabilir” bir </li></ul><ul><li>proje, </li></ul><ul><li>İstihdam yaratan ve istihdamı koruyan bir proje, </li></ul><ul><li>“ Kabul edilebilir risklere” sahip bir proje, </li></ul><ul><li>Proje becerisi ve mesleki deneyime sahip bir </li></ul><ul><li>yönetim kadrosu. </li></ul><ul><li>Çevreye “saygılı ve duyarlı” bir proje. </li></ul>
 38. 38. KEFALET SÜRECİ
 39. 39. KEFALET SÜRECİ
 40. 40. <ul><li>KEFALET MALİYETLERİ </li></ul>İşlemin mahiyeti ve niteliğine göre Kefalet Riski üzerinden : Yıllık % 1-2 oranında komisyon
 41. 41. PROJELERİMİZ
 42. 42. <ul><li>UYGULANMAKTA OLAN PROJELERİMİZ </li></ul>I- KOSGEB CANSUYU KOBİ DESTEK PROJELERİ II- BTC BORU HATTI’nda YERLEŞİK KOBİ’LERE BTC Co.- KGF A.Ş. KREDİ DESTEK PROJESİ III- AYF KONTR-GARANTİSİNE DAYALI DESTEKLER IV- TARİŞ İNCİR, ÜZÜM, PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ’NE BAĞLI KOOPERATİFLER ARACILIĞI İLE ÜRÜN ALIMI FİNANSMAN DESTEĞİ V- MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ BİRLİĞİ’NE ÜYE ÇİFTÇİLERİN ÜRÜN TESLİMİNDEN DOĞAN ALACAKLARININ ÖN FİNANSMANINA YÖNELİK DESTEK VI- UND (ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ) İHRACATA SEVKİYAT DESTEĞİ (İHRACATIN DOĞRUDAN DESTEKLENMESİ) VII- HAZİNE KAYNAKLI, KOBİ’LERE KREDİ GARANTİ DESTEĞİ
 43. 43. <ul><li>PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ : MAYIS/2008 </li></ul><ul><li>ÖNGÖRÜLEN PROJE BÜYÜKLÜĞÜ : 50 Milyon TL </li></ul><ul><li>ÖNGÖRÜLEN KOBİ SAYISI : 500 </li></ul><ul><li>GERÇEKLEŞEN : 51,3 Milyon TL </li></ul><ul><li>GERÇEKLEŞEN KOBİ SAYISI : 526 </li></ul>I-KOSGEB CANSUYU KOBİ DESTEK PROJELERİ
 44. 44. II-BTC BORU HATTI’nda YERLEŞİK KOBİ’LERE BTC Co.-KGF A.Ş. KREDİ DESTEK PROJESİ <ul><li>PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ : NİSAN/2008 </li></ul><ul><li>TOPLAM KREDİ HACMİ : 25 Milyon USD </li></ul><ul><li>KOBİ BAŞINA AZAMİ LİMİT : 100 Bin USD </li></ul><ul><li>ÖNGÖRÜLEN KOBİ SAYISI : 250 </li></ul><ul><li>GERÇEKLEŞEN KULLANDIRIM : 1,2 Milyon USD </li></ul><ul><li>GERÇEKLEŞEN KOBİ SAYISI : 34 </li></ul>
 45. 45. III- AYF KONTR-GARANTİSİ’NE DAYALI DESTEKLER (MAP:MULTI-ANNUAL PROGRAMME) (TAMAMLANDI - 01.12.2004 - 30.06.2008) <ul><li>PROJE BÜYÜKLÜĞÜ : 24 Milyon EURO </li></ul><ul><li>KOBİ BAŞINA AZAMİ LİMİT : 400 Bin EURO </li></ul><ul><li>GERÇEKLEŞEN KULLANDIRIM : 21,2 Milyon EURO </li></ul><ul><li>KOBİ SAYISI : 205 </li></ul>
 46. 46. IV- TARİŞ ÜZÜM, İNCİR, PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNE ÜRÜN ALIMI FİNANSMAN DESTEĞİ <ul><li>PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ : EYLÜL/2008 </li></ul><ul><li>PROJE TUTARI : 50 Milyon TL </li></ul><ul><li>GERÇEKLEŞEN KULLANDIRIM :29.7 Milyon TL </li></ul>
 47. 47. V- S.S.MARMARA BİRLİK MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ÜRÜN ALIMI FİNANSMAN DESTEĞİ <ul><li>PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ : ŞUBAT/2009 </li></ul><ul><li>PROJE TUTARI : 5 Milyon TL </li></ul><ul><li>ÜRETİCİ BAŞINA AZAMİ LİMİT : 20.000.-TL </li></ul><ul><li>ÖNGÖRÜLEN : 500 üretici </li></ul><ul><li>GERÇEKLEŞEN : 169 üretici </li></ul><ul><li>GERÇEKLEŞEN KULLANDIRIM : 630.475.-TL </li></ul>
 48. 48. <ul><li>UND ÜYELERİNİN TÜRK EXİMBANK’tan KULLANACAKLARI KREDİLERDE </li></ul><ul><li>PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ : MART/2009 </li></ul><ul><li>PROJE TUTARI : 10 Milyon USD </li></ul><ul><li>GERÇEKLEŞEN : 10 Milyon USD </li></ul><ul><li>FİRMA BAŞINA AZAMİ LİMİT : 500.000.-TL </li></ul><ul><li>ÖNGÖRÜLEN FİRMA SAYISI : 250 </li></ul><ul><li>GERÇEKLEŞEN : 64 </li></ul>VI- UND İHRACATA SEVKİYAT DESTEĞİ
 49. 49. HAZİNE’den AKTARILACAK KAYNAK : 1 MİLYAR TL SAĞLANACAK KREDİ HACMİ : 10 MİLYAR TL SAĞLANACAK KEFALET TUTARI YARARLANICI BAŞINA : 1 MİLYON TL BİR RİSK GRUBUNA AİT YARARLANICILAR İÇİN : 1,5 MİLYON TL VII- HAZİNE KAYNAKLI “ KOBİ’lere KREDİ GARANTİ DESTEĞİ”

×