Successfully reported this slideshow.

bManager! presentatie

774 views

Published on

presentation of our unique business application; bManager!.
bManager! is the dynamic business management system that enables to manage and improve your organisation.

Compliant, agile & decisive.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

bManager! presentatie

 1. 1. bManager! De applicatie voor het besturen en verbeteren van organisaties Hooverkampvrijdag 25 maart 2016 1demonstratie van bManager! aan .....
 2. 2. 1 2 3 4 Hooverkamp introductie Overview bManager! Demonstratie Implementatie 5 Vervolgafspraken Agenda Hooverkampvrijdag 25 maart 2016 2demonstratie van bManager! aan .....
 3. 3. Hooverkamp introductie Visie: Organisaties dienen vanuit een holistische visie continue bezig te zijn om zich te verbeteren en wel op een gestructureerde, methodische wijze waardoor succesvol zijn geen toevalstreffer is maar het vanzelfsprekende resultaat van een proces wat er op gericht is steeds "de beste willen zijn". Missie: Hooverkamp is een toonaangevende dienstverlener die binnen de branches waarin zij actief is, wordt erkend en herkend als solide leverancier van pragmatische oplossingen waarmee onze klanten daadwerkelijk het verschil maken. Hooverkampvrijdag 25 maart 2016 3demonstratie van bManager! aan .....
 4. 4. Agenda 1 2 3 4 Hooverkamp introductie Overview bManager! Demonstratie Implementatie 5 Vervolgafspraken Hooverkampvrijdag 25 maart 2016 4demonstratie van bManager! aan .....
 5. 5. Druk, druk, druk, …….. Wet- en regelgeving ISO certificering Veiligheid Milieu Tijd: heden verleden toekomst Riskmanagement Procesgericht werken Competentie management Werving medewerkers Communicatie Eco systeem Marktomstandigheden Financiering Rendementseisen Productiecapaciteit Budgetronde Hooverkampvrijdag 25 maart 2016 5demonstratie van bManager! aan .....
 6. 6. Behoefte leider: compliant, agile & decisive be in control Wet- en regelgeving absorberen een enorme hoeveelheid resources. compliant; voldoet mijn organisatie aan de gestelde wet- en regelgeving? anticipate on situations Bedrijven die op de lange termijn het beste presteren, zijn de bedrijven die zich het beste kunnen aanpassen. agile; reageert mijn organisatie adequaat op signalen? make good decisions Als het gaat om het besluitvormingsproces ligt het defect ratio bij bedrijven op 1 op 2. decisive; worden de juiste beslissingen genomen? Hooverkampvrijdag 25 maart 2016 6demonstratie van bManager! aan .....
 7. 7. Systematisch besturen Definitie Organisaties dienen vanuit een holistische visie continue bezig te zijn om zich op een gestructureerde, methodische wijze te verbeteren De samenstelling en werking van deze systematische werkwijze wordt geleid vanuit de doelstellingen van de organisatie. Besturingssysteem • Methodiek • Holistische visie • Continue verbeteren • Structuur • Doel • Markt • Proces • Mens • Regel • Systeem • Produkt Hooverkampvrijdag 25 maart 2016 7demonstratie van bManager! aan .....
 8. 8. Initial Repeatable Defined Managed Optimizing Maturity model & bManager! kader & model = definieren / voorschrijven kpi & kri = meetbaar plan, do, check & act = voortdurend verbeteren methodiek & applicatie = bedrijfsbesturingssysteem volwassenheidsmodel voor bedrijven Hooverkampvrijdag 25 maart 2016 8demonstratie van bManager! aan .....
 9. 9. Agenda 1 2 3 4 Hooverkamp introductie Overview bManager! Demonstratie Implementatie 5 Vervolgafspraken Hooverkampvrijdag 25 maart 2016 9demonstratie van bManager! aan .....
 10. 10. audit performance bevinding act plan docheck goal market process rule system product people bedrijfskaderbedrijfsbesturingssysteem kpi kri kri kpi risico project decision making
 11. 11. bManager! – User Interface bedrijfsbreed rolgedreven persoonlijk Het menu is opgebouwd uit; • SMART tiles – bereik, view en logica zit in tile opgesloten • Authorisatie – authorisatie bepaalt welke tiles er getoond worden • Dynamisch – de tiles zijn dynamisch • KPI’s – rol gebonden • PDCA – is persoonlijk Hooverkampvrijdag 25 maart 2016 11demonstratie van bManager! aan .....
 12. 12. bManager! – User Interface view bereik informatie PDCA De browser is opgebouwd uit; • Bereik – selectie van de benodigde componenten • View – de wijze waarop componenten worden getoond • Informatie – de gegevens van het geselecteerde component • PDCA – de PDCA – acties gekoppeld aan het component Hooverkampvrijdag 25 maart 2016 12demonstratie van bManager! aan .....
 13. 13. Rol gebaseerd; rollen zijn gekoppeld aan je gebruikersidentificatie Eenvoudige gebruikersinteractie; overzichtelijk scherm met vaste indeling Signaleren van situaties; de applicatie attendeert op situaties bij verantwoordelijke Integratie bedrijfsapplicaties; de applicatie is verbonden met de andere applicaties Intelligente tegels; intelligente toepassing zit in configureerbare tegels Altijd beschikbaar; beschikbaar op verschillende apparaten Demonstratie bManager! Hooverkampvrijdag 25 maart 2016 13demonstratie van bManager! aan .....
 14. 14. Agenda 1 2 4 Hooverkamp introductie Overview bManager! Demonstratie Implementatie 5 Vervolgafspraken Hooverkampvrijdag 25 maart 2016 14demonstratie van bManager! aan ..... 3
 15. 15. Implementatie van bManager! Installatie • Technische installatie • On site • Remote • Functionele installatie • Authorisatie • Menu – indeling • Interfaces • Trainen • Beheerder • Eigenaar • Gebruiker • Auditor en Auditee Inrichten • Bedrijfsmodel • Definitie meta model bedrijfsmodel • Trainen modelleurs • Modelleren bedrijf • Meetwaarden • Definitie meetwaarden • Inrichten KPI’s en KRI’s • PDCA • Trainen gebruik PDCA vrijdag 25 maart 2016 demonstratie van bManager! aan ..... 15Hooverkamp
 16. 16. Agenda 1 2 4 Hooverkamp introductie Overview bManager! Demonstratie Implementatie 5 Vervolgafspraken Hooverkampvrijdag 25 maart 2016 16demonstratie van bManager! aan ..... 3
 17. 17. Vervolgafspraken Wat kunnen we nog voor U doen? • …………. vrijdag 25 maart 2016 demonstratie van bManager! aan ..... 17 Compliant, Agile & Decisive Hooverkamp
 18. 18. Agenda 1 2 4 Hooverkamp introductie Overview bManager! Demonstratie Implementatie 5 Vervolgafspraken Hooverkampvrijdag 25 maart 2016 18demonstratie van bManager! aan ..... 3
 19. 19. Maturity model & bManager! Holistisch bedrijfsmodel Sturen op feiten Voortdurend verbeteren Compliant, Agile & Decisive Hooverkampvrijdag 25 maart 2016 19demonstratie van bManager! aan .....
 20. 20. bManager! onderdelen geimplementeerd bij: Hooverkampvrijdag 25 maart 2016 20demonstratie van bManager! aan .....
 21. 21. Wendbaarheid; anticiperen op nieuwe situaties Delen van kennis en ervaring; het kader zorgt voor gestructureerde gegevens Doseren van informatie; informatie wordt gekoppeld aan rollen Verbondenheid; gemeenschappelijk kader Integrale aanpak van verbeteringen; uitvoeren door verantwoordelijke Gelijkgestemd; iedereen weet van de richting Controle over de organisatie; diverse signaalfuncties Toegevoegde waarde bManager! Hooverkampvrijdag 25 maart 2016 21demonstratie van bManager! aan .....

×