Prosjektide Kommunen Digitalt

776 views

Published on

Gjennom denne presentasjonen prøver jeg å beskrive ideen om Kommunen Digitalt og hva det innebærer av oppgaver og tjenester.

Published in: Technology, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
776
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prosjektide Kommunen Digitalt

 1. 1. Noen kommunale utfordringer…? ? dem l ? s ti So s er s de o tin l rho iale Har noen gjort dette før? ru i fo Hv v e Vi mangler kompetanse. må rn o Hv – me d r te esjonen ka in Noen som kan m a n er ka Sk e n ier er sge je al tenke nytt – få oss n k vis ver jutnytte ny teknologi? g s Hvordan eg t i – Net pa e kt inn i nye de ns hv a sa re e tankebaner??eta le ff nt. ma i, pe t e e m ra p m rb mok ngasje eg bet ng in m et s? re ei ko De e e j er ko de r d inn va rt? n og p ka yr d ska .N m m - E v a f g r am r Hv ed an ke pe ed se d ? r ta sik et? sk or or su - H i pro ns Hv jæ s da re e? Cl mp ri nn r ng ou ut ve co Fr er Hvordan møte innbyggernes forventinger? re åu d in k . ? inns iv å … ng rf t ete ek sm do h g? ig f mul ef for Ikke nok ressurser m e me vilk ring re er H til å løse oppgavene. ise væ vi ual n? Virt Å en Er dette sikkert? m
 2. 2. Kommunenes rolle: •Innbyggere og brukere: •Levere tjenester med rett kvalitet til lavest mulig kostnad. •Samfunnsutvikling: •Utvikling av lokalsamfunnet på mellomlang og lang sikt. •Demokrati: •Skape lokalpolitisk engasjement
 3. 3. Prosjektidé: Kommunen Digitalt •Bistå kommunene med: •Være i forkant. Teste ut ny teknologi (”Sandkassen”). •Bruke ny teknologi og samhandlingsmønstre for å skape bedre og mer effektive tjenester. •Tilby samarbeid og fellestjenester. •Kompetanse og innsikt. •Den store oversikten over hva som finnes - og hvordan begynne = knutepunktet. •Store kommuner kan ha ressurser til å ”henge med” mens små og mellomstore kommuner ikke har ressurser og risikerer å bli ”B”-lag.
 4. 4. Oppgave 1: Sandkassen • Teste og ”leke med” ny teknologi og nye muligheter (som sosiale medier) som kan bidra til å løse kommunale tjenester i fremtiden. • Alle må kunne se, delta og kommentere underveis. • Alle tester dokumenteres: • Personvern / datasikkerhet. • Muligheter, bruksområder, kostnader. • Også forkastede idéer. • Kommunene skal kunne komme med idéer og innspill på hva som bør testes. = ”kommunen beta”
 5. 5. Oppgave 1: Sandkassen Eksempler på idéer som kan testes: •Bruk av sosiale medier for å sikre at pårørende med ”tunge” hjemmeboende brukere kan beholde sosial kontakt med venner og familie. •Etablering av enkle og rimelige videokonferanser til bruk i saksbehandlingen. Inspirasjon for idéen: www.nrkbeta.no Andre som har latt seg inspirere: http://tekniskbeta.no
 6. 6. Oppgave 2: Fri programvare •Oversikt over løsninger, hvem som bruker de, erfaringer osv. •Gjennom ”Sandkassen” også teste løsninger som ikke er i bruk i Norge. •Være sekretariat for og drifte ”økosystemer” / samarbeid om fri programvareløsninger. •Ressurssenter for: •Råd / innspill om utviklingsprosjekter. •Skape samarbeid mellom kommuner og leverandører. •Koble prosjekter med tilskudds- / finansieringsordninger. •Kompetanse om fri programvare.
 7. 7. Oppgave 2: Fri programvare •Der det mangler et leverandørmarked: •Tilby tjenester, asp-drift, support og opplæring av løsningene. •Markedsføre fri programvareløsninger. •Følge med på Doffin og oppfordre leverandører til å gi anbud. •Samtidig utvikle leverandørmarked: •Forretningsmodeller •Etablere samarbeid / ”økosystemer” •Dialog med nåværende og mulig fremtidige leverandører •Tilby leverandører abonnement på kommunale forespørsler om fri programvare.
 8. 8. Oppgave 3: Fritt innhold •Oversikt over innhold som kan deles og gjenbrukes av kommunene – gjerne tilpasset lokale forhold. •Tilby tjenester rundt kvalitetssikring av innhold. Dvs. innholdet kan publiseres som: •Ikke kvalitetssikret. •Kvalitetssikret – med ”stempel”. •Kartlegge områder / innhold som kan egne seg for deling (bruke ”Sandkassen”). Eksempler på innhold: •Tjenestebeskrivelser •Rutinebeskrivelser / metodehåndbøker •Erfaringsutveksling / faglitteratur •Sekretariat for utvikling av innhold (”økosystem”).
 9. 9. Oppgave 4: Sosiale medier •Tilby delingsplasser for kommunene - både internt i en kommune, mellom grupper av kommuner, alle kommuner - eller mellom kommuner / politikere og innbyggere, samarbeidsaktører osv. •Hente erfaringer fra ”Sandkassen”. •Generelt om bruk av sosiale medier i kommunal tjenesteyting: •Vise muligheter som kommunene kan benytte. •Som samarbeidsarena - og bruk i tjenesteyting (skole, pleie og omsorg osv) •Demokratiutvikling •Vise erfaringer og effekter. •Oversikt over hva som finnes. •Kompetanse i etablering og bruk av sosiale medier.
 10. 10. Oppgave 5: Cloud computing •Tilby IKT- og innholdsløsninger vha Cloud computing (”Nettskyen”) hvor kommunene kan velge: •Innholdsløsninger •IKT-løsninger både som hjelp i: •Tjenesteytingen (fagsystemer, skjemaer osv.) •Internadministrative tjenester (epost, intranett, lønn / personal / økonomi, sak- arkiv osv.) •Fellesløsninger som bidrar til mer effektiv IKT- drift (for eksempel basert på Bærum og Bergens SOA-løsninger). •Felles lagring av data og felles drift av IKT- løsninger (bruke markedet).
 11. 11. Oppgave 5: Cloud computing •Tilgjengeliggjøre kommunale data / informasjon overfor næringslivet i deres produktutvikling. •Kommunene bør kunne velge mellom flere løsninger innen samme fagområde. •Basert på fri programvare slik at flere leverandører kan tilby løsninger og delta i (videre-) utvikling. Vi bør unngå monopoltendenser.
 12. 12. Oppgave 6: Kompetanse og rådgivning •Oversikt over konsulenter / rådgivere i markedet innen: •Organisasjonsutvikling ved innføring av ny teknologi. Både praktisk gjennomføring men også endringsledelse. •Innføring og bruk av fri programvare / sosiale medier osv. •Kompetanse for beslutningstakere •Kundeorientering (hvordan beholde fokus…) •Kompetanseutvikling ved hjelp av: •Fagblad - temablad •Faglitteratur •Faglige nettverk / delingsarenaer •Arrangere konferanser / møteplasser
 13. 13. Oppgave 6: Kompetanse og rådgivning •Bistå kommunene med felles utredninger som for eksempel: •Bruk av ny teknologi •Grønn IT •IKT-strategier •Virtualisering
 14. 14. Oppgave 7: Kommunal saksbehandling •Utgangspunkt: •Mange kommuner sliter med å skaffe fagfolk innen ulike tjenester. •Mange kommuner skal redusere kostnader. •Tjenestene fra kommune til kommune er relativt lik. •Teknologien bidrar til at: •Lokal informasjon og lokale verktøy er tilgjengelig over internett. •Mulig å tilby saksbehandling og tjenester overfor innbyggerne fra ”hvorsomhelst” i verden.
 15. 15. Oppgave 7: Kommunal saksbehandling •Hvorfor ikke tilby: •Felles saksbehandling / tjenesteyting på vegne av flere kommuner?
 16. 16. Kommunale tjenester Politikk / demokrati Også Sandkasse. Saks- - bygge drive økosystem Teste bruk av behandlere. - foredrag teknologi mot ASP- - konferanser kommunale drift. - organisasjonsutvikling tjenester. Testbase. Tilby Inkl forkastede kommunale muligheter. tjenester på nett. Eksemple r på bruk. Oversikt over Erfarings tilbud, base. muligheter og leverandører.
 17. 17. Finansiering •Offentlig støtte (spesielt ”Sandkassen”) •Salg av tjenester: •Felles driftsløsninger •Sekretariatstjenester •Support og opplæring •Konferanser •Foredrag •Donasjoner •Annonsesalg •Medlemskontingent?
 18. 18. Eierskap •Flere alternativer - enten alene eller sammen med andre: •KS •Kommuner (medlemskommuner?) •DIFI •Friprogsenteret •Andre? •Organisering: •Som eget selskap eller •Som del av eksisterende organisasjon / eier
 19. 19. Prosjektforslag •Finansiere 1-2 personer i et sekretariat som sammen med kommuner (og Friprog, KS, Difi): •Begynner å tilby tjenester knyttet til: •Test av ny teknologi (”Sandkassen”) •Tjenester: •Felles drift basert på fri programvare •Sekretariat / drift av ”økosystemer” •Videreutvikler totalkonseptet / forretningsidéen som beslutningsgrunnlag for fornyet støtte / etablering av organisasjon. Også begrense oppgaver (må ikke ”gape over for mye”) på kort og lang sikt.
 20. 20. Prosjektforslag •Finansiering av én person ett år (ca 1 million kr inkl sosiale kostnader med mer) krever 4 millioner kr i tilskudd / egeninnsats fra kommuner og andre for å kunne søke midler fra Difi. Om idéen •Er vi inne på noe her? •Noen som ønsker å være med? •Se også www.kommunendigitalt.no hvor konseptet er under utvikling. Idéen er utviklet i samarbeid mellom Knut E. Helland, Jostein Harm og Christer Gundersen - og står for deres egen regning (ikke arbeidsgiverne).

×