Lokal deling i praksis

763 views

Published on

Foredrag under GoOpen 2009 om lokal deling i praksis. Brit Inger Kolset (Kongsbergregionen) og Knut E. Helland (Bærum kommune).

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
763
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lokal deling i praksis

 1. 1. Lokal deling i praksis «Lokal deling i praksis» Britt Inger Kolset Kongsbergregionen Knut E. Helland Bærum kommune
 2. 2. «Lokal deling Noe av det vi har lyst til å snakke om i praksis» Hva er deling? Hvorfor dele? Noen erfaringer med lokal deling Hva er viktig for å få til deling?
 3. 3. Hva er deling? «Lokal deling i praksis» Mennesket har alltid delt med andre: redskap jaktmetoder erfaringer (gode og farlige planter...) utveksle ideer eventyr ...for å nevne noe Å dele innebærer å gi noe – og få noe tilbake Gjennom deling utvikler du kunnskap – som igjen gir utvikling Konkurranse forhindrer ofte deling (vil ikke at konkurrenten skal se sine fortrinn)
 4. 4. Kommuner er «vant til å dele» «Lokal deling i praksis» Norsk kommunalteknisk forening Faglige nettverksgrupper innenfor byggesak, planlegging, bygg og eiendom, veg og samferdsel Forening stiftet i 1907 - med mål å arbeide for å ivareta medlemmenes faglige og personlige utvikling og for effektiv organisering, ledelse og drift at kommunaltekniske virksomheter
 5. 5. «Lokal deling KS Effektiviseringsnettverk i praksis» EffektiviseringsNettverkene har følgende formål: Bidra til forbedring av kommunenes tjenester ● Bidra til en effektiviseringsutvikling ● Frembringe nasjonale indikasjoner for den kvalitets- og ● effektivitetsutvikling som skjer i kommunal sektor Sette kommunene i stand til å sammenligne seg selv med seg ● selv over tid I hvert nettverk deltar fra fire til åtte kommuner. De sammenligner seg med hverandre, lærer av de gode eksemplene, og setter i gang forbedringstiltak i egen kommune og egne virksomheter. Gjennom bruk av styringsverktøy sammenstilles ressursbruk, tjenestetilgjengelighet, produktivitet og kvalitet. På bakgrunn av disse dataene vurderer og analyserer kommunene ulike måter å innrette seg og yte tjenester på.
 6. 6. Kommunesamarbeid.no «Lokal deling i praksis» En søkbar database som inneholder opplysninger om interkommunalt samarbeid i Norge Antall samarbeid registrert: 1490
 7. 7. Hvorfor deler vi? «Lokal deling i praksis» Deling gir: Økt kunnskap og innsikt − Får andre innfallsvinkler − Utvikling − Bedre kvalitet − ✗ Du gir ikke fra deg dårlig kvalitet... ✗ Andre kan korrigere ✗ Utnytter andre med annen kompetanse Nettverk og vennskap − Deling krever: − At den eller de du deler med gir noe tilbake i form av tilbakemelding. Krever engasjement! At den du deler med får se «hele sannheten» uten å − betale for det
 8. 8. Deling i et perspektiv - «delingstrappa» «Lokal deling i praksis» Vi innfører herved «Delingstrappa» versjon 0.1! Delingstrappa versjon 0.1 Den er ikke vitenskapelig. Nye måter å dele det samme på som før? Delingsnivå Verktøy Språk Erfaringer Eventyr Nyheter Kompetanse Ressurser Programvare Innhold Utvikling Stein Jaktområder Asbjørnsen Aviser Nettverk Hjelpe Frihet Blogg Nettprosjekter Spyd Fra generasjon og Moe nabokommunen Wiki Lage bok til generasjon Jordbruk
 9. 9. Hvordan kan fri Fri programvare bidra til enda «Lokal deling mer «deling»? i praksis» Proprietære løsninger: prioritering besluttes av leverandøren (selv om de har brukergrupper) ✔ ikke innsyn i koden ✔ betaler fast vedlikehold – erfaring med at utvikling betales flere ganger ✔ Kunden slipper å engasjere seg – kan være «bevisstløs» ✔ Fri programvare: ✔ prioriteringer besluttes av kundene i fellesskap ✔ innsyn i koden ✔ betaler for reell utvikling ✔ kan velge å ta med koden og finne annen samarbeidspartner ✔ Kan utveksle erfaringer med andre ✔ Det andre utvikler blir del av fellesskapet ✔ Krever engasjement fra alle deltakerne – noe som oppleves både som positivt og som en ulempe Fri programvare gir derfor deling!
 10. 10. Vi innfører også «Lokal deling i praksis» «delingstrapp for Fri Programvare» Versjon 0.1 - basert på refleksjoner – ikke vitenskap – og legges ut på wiki for forbedring Flere Samarbeid om trinn? VIDEREeutvikling av Samarbeid om friprog og innhold Gjenbruk av friprog utvikling av friprog Utvikle friprogløsn. utviklet av andre F.eks FriKomport Ta i bruk etablerte til eget bruk F.eks FriKomport Versjon 1.6 friprogløsninger Se delingsbazaren Versjon 0.1 F.eks inventarløsn. Proprietær f.eks Open Office Kongsberg komm. programvare Linux m.m f.eks. Standardløsn. Krever: Krever: Krever: Krever: Krever: Krever: Brukerkompetanse Strategisk forankring Strategisk forankring Kunnskap om hva Koordinering Koordinering mellom flere Bestillerkompetanse som finnes og mellom kommuner Økosystem inkl: implementere dette «Delingskultur» delingsarena og i egen organisasjon «produktifisering»
 11. 11. Konkrete eksempler på lokal deling «Lokal deling i praksis» Kongsbergregionen Økonomisystemer i Bærum kommune
 12. 12. «Lokal deling i praksis» Et system for registrering og administrering av kurs og ✔ kurspåmeldinger Fri programvareløsning utviklet av 7 kommuner i ✔ Kongsbergregionen i 2005 Bruker bare åpne standarder og kildekoden er fritt ✔ tilgjengelig til nedlastning Reellt samarbeid om viderutvikling av løsningen ✔
 13. 13. Utbredelse pr. 01.04.09 «Lokal deling i praksis» 1 5 Pr. 01.02.09 – 58 organisasjoner De fleste kommuner har valgt å 1 kjøre ASP-løsning hos ekstern 5 1 11 driftspartner (kr. 6.300 pr. år pr. 7 21 7 10 6 kommune/virksomhet) 1 1 14 2
 14. 14. Etableringen av www.frikomport.no har vært viktig! «Lokal deling i praksis» Nyheter Nedlastbar kode Teknisk Dokumentasjon Bruker- dokumentasjon Screencast Kundeinfo Innmelding av nye ønsker Elektronisk avstemming
 15. 15. Hva er løsningen verdt? «Lokal deling i praksis» Godt over kr. 1 mill. Alle som ønsker kan fritt laste ned programkoden Videreutviklingskosnader ved deling (= spleising) 1 konsulenttime koster kr 1.000 ,- 20 virksomheter spleiser: kr 50,- 50 virksomheter spleiser: kr 20,- 200 virksomheter spleiser: kr 5,-
 16. 16. Deling i praksis «Lokal deling i praksis» Forslag til ny/endret funksjojnalitet registreres Brukerforum på prosjektets Wiki Valgt Ref.gruppe med Utviklings- repr. fra kommunale abonnement og andre virksomheter kr. 8.000: forslagsrett stemmerett brukerforum Vårl 2009: Elektronisk 29 Referansegruppe avstemming av virksomheter kvalitetssikrer Ny versjon innmeldte forslag anskaffet og kategoriserer tilgjengelig- Antall betalte ab. abonnement innmeldte forslag for alle = antall stemmer Bestemmer prosess videre
 17. 17. Viktige faktorer for gjenbruk, deling «Lokal deling i praksis» og samarbeid i FriKomPort Brukere har vært premissgivere for utvikling av ✔ løsningen – ikke IKT-personer Enkel løsning – raskt å komme igang for brukerne ✔ Billig ✔ Fordel at ikke bare kommuner bruker den! ✔ Kultur for deling og samarbeid ✔ Koordinering av delingen (arena for samarbeid) ✔ «Produktifisering» - plass i verdikjeden ✔
 18. 18. «Lokal deling i praksis» Verdikjede – Delingsmodell eksempel fri programvare Kontinuerlig forbedring av kode og tjenesten Kode Utviklings- Hosting Bruk Erfaring Gevinst ressurs Kunnskap Kompetanse Tid – kost - ressurs Tid – kost - ressurs Tid – kost - ressurs Tid – kost - ressurs Tid – kost - ressurs Grad av verdiøkning Frikomport Know-IT Linuxlabs UiA UiA UiA Fri kompetanseportal er valgt som eksempel her for å vise at den gitt suksess i verdikjenden. Fri kompetanseportal har funnet sin plass i verdikjeden og dermed gir den også merverdi og gevinst.
 19. 19. «Lokal deling Økonomisystemer i Bærum i praksis» Egenutviklet økonomisystem ✔ Vurderer å oppgradere og dele dette med andre ✔ kommuner Utfordring: Er et kjernesystem – kommunene vil vente ✔ å se hvordan det går før de binder seg Krever: Samarbeidspart som også kan markedsføre ✔ og «selge» løsningen Politisk sak i april / mai 2009 ✔
 20. 20. Deling krever KOORDINERING «Lokal deling i praksis» Dette er en «ny» oppgave som noen må ta ansvar for! Vi trenger hjelp til å skape et levedyktig økosystem: Sikre engasjement blant deltakerne − Markedsføre løsningen − Videreutvikle i forhold til felles prioriteringer − www.friprog.no - www.ksikt-forum.no - www.kommunendigitalt.no
 21. 21. Mulig ”økosystem” «Lokal deling i praksis» Leverandører Tjenester Fylkes- / kommunefellesskap Flere enn 1 som tilbyr • Utvikle / vider- tjenester på • Beslutte utvikling utvikle felles behov distribusjonen. •”Medlemskontingent” • Felles drift, support for å sikre raske beslutninger Markedsføre og selge • Samarbeidsregler løsningen. • Engasjere sekretariat (kan også være Tilby drift, opplæring, leverandør eller videreutvikling og uavhengig partner) support. Andre tjenester Kommunene hver for seg • Drift, support Eller i grupper for de • Egne utviklingsbehov som ønsker det
 22. 22. Mulig ”økosystem” «Lokal deling Utfordringer: i praksis» Leverandører Tjenester Fylkes- / Nettverk beholder kommunefellesskap  Flere enn 1 som tilbyr • Utvikle / vider- engasjement i 1-2 år tjenester på • Beslutte utvikling utvikle felles behov distribusjonen.  Sekretariat gir «driv» •”Medlemskontingent” • Felles drift, support for å sikre raske og langsiktighet beslutninger Markedsføre og selge ● Felles sekretariat for • Samarbeidsregler løsningen. flere prosjekter? • Engasjere sekretariat (kan også være Tilby drift, opplæring, leverandør eller videreutvikling og uavhengig partner) support. Hvordan sikre at mer enn én leverandør tjener penger og overlever? Andre tjenester Kommunene hver for seg (Norge ersupport marked) et lite • Drift, Eller i grupper for de • Egne utviklingsbehov som ønsker det
 23. 23. Oppsummering «Lokal deling i praksis» Lokal og sentral deling av fri programvare er både mulig og nyttig! Deling krever koordinering! Vi ønsker oss et formalisert samarbeid om slik koordinering (gjerne med en stødig fuglemor)

×