Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
Knut Jetlund
Statens vegvesen
knut.jetlund@vegvesen.no
Twitter: @Jetgeo
GitHub: https:...
De ubehagelige sannheten
Der ute er den virkelige verden
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
Hvordan blir vi enige om hvordan
virkeligheten er?
Ulik tilnærming gir ulike modeller!
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
Hva er dette?
Hva er dette?
Objektliste for ferdigvegsdata
http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste
BA-Nettverket 5.2.201...
NVDB SOSI
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
«Vegobjekttype»
Skjerm
+ Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst
+ Materiale ...
Hvordan kommer vi
oss til samme side
av vegen?
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
Visjon:
SOSI Modellregister som
felles register for all
geografisk informasjon i
Norge, inkludert hele
NVDB Datakatalogen
...
Felles modellregister
● SOSI er allerede felles modellregister for
mange fagområder
– Matrikkeldata, Geologi, Arealbruk, V...
Bruk i applikasjoner
● EN objektkatalog for prosjektering, utbygging og
drift
● Forenkler innsamling og oppdatering av dat...
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
NVDB UML SOSI UML
Fra NVDB Datakatalog til SOSI Modellregister
Hvordan?
Skille mellom 2 kategorier av objekttyper:
1. Objekttyper som er unike for NVDB Datakatalogen
– Original i NVDB d...
Objekttyper som er unike for NVDB
Statens vegvesen
NVDB
Datakatalogen
• Fartsgrense
• Vegdekke
• Trafikkulykke
• Bruksklas...
Objekttype som er unik for NVDB
«featureType»
Siktsone
+ type: TypeSiktsone
+ tiltakAnbefaltIntervall: TiltakAnbefaltInter...
Objekttyper som finnes i begge kataloger
Statens vegvesen
NVDB
Datakatalogen
• Skjerm
• Rekkverk
• Vegsperring
• …
SOSI-se...
Objekttyper som må harmoniseresclass Skjerm
«featureType»
Skjerm::NVDB_Skjerm
+ bruksområdeSkjerm: BruksområdeSkjerm
+ mat...
OGC
®
Consensus
• Consensus:
– Consensus decision-making is a group decision making process
that seeks the consent of all ...
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
Pilotarenaer for
harmonisering:
SOSI
Landskapsarkitektur
SOSI
Produktspesifikasjon
for...
OGC
®
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
Produktspesifikasjoner og…
Hvorfor GML?
● Offisiell internasjonal standard
● Støttes av mange systemer, uten norsk tilpasning
● Direkte basert på UML...
GML mot SOSI-format
Lesbarhet
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
Fra NVDB Datakatalog til GML Application
schemas
● Mål
– Utveksling av data med
GML
● Hovedutfordring
– Strukturelle ulikh...
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
ShapeChange  GML Application schemas
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
Tagged value NVDB_ID sikrer
kobling til original...
Eksempel:
GML i
QGIS og Oxygen
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
Generelle egenskaper fra SOSI
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
Validering mot applikasjonsskjema
LandXML  InfraGML
Samarbeid mellom OGC og buildingSMART
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
Spørsmål?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NVDB SOSI GML

850 views

Published on

Presentasjon for BA-Nettverket 5.2.15

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NVDB SOSI GML

 1. 1. BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund Knut Jetlund Statens vegvesen knut.jetlund@vegvesen.no Twitter: @Jetgeo GitHub: https://github.com/jetgeo
 2. 2. De ubehagelige sannheten Der ute er den virkelige verden BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
 3. 3. BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund Hvordan blir vi enige om hvordan virkeligheten er? Ulik tilnærming gir ulike modeller!
 4. 4. BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund Hva er dette? Hva er dette?
 5. 5. Objektliste for ferdigvegsdata http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
 6. 6. NVDB SOSI BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund «Vegobjekttype» Skjerm + Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst + Materiale skjerm: FlerverdiAttributt, Tekst + Materiale søyler: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Oppsettingsår: Tall [0..1] + Fundamentering/plassering: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Type fundament: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Lengde: Tall [0..1] + Høyde: Tall + Areal: Tall + Søyleavstand: Tall [0..1] + Type gjennomsiktig vegg: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Areal gjennomsiktig vegg: Tall [0..1] + Tykkelse: Tall [0..1] + Lydabsorberende: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Utforming topp: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Farge: Tekst [0..1] + Overflatebehandling: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1] + Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Geometri, linje: GeomLinje eller Kurve «Tillatte verdier» Bruksområde + Støyskjerm + Leskjerm/sikringsskjerm «featureType» Skjerm + senterlinje: Kurve + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] + skjermingsfunksjon: SkjermingsFunksjon [0..1] + høydeOverBakken: HøydeOverBakken [0..1] «codeList» SkjermingsFunksjon + Støyskjerm + Snøskjerm + Vindskjerm + Rassikring + Flomsikring + Leskjerm + Ledeskjerm «Vegobjekttype» Snøskjerm + Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst + Lengde: Tall + Høyde over terreng: Tall + Bakkeklaring: Tall + Gjennomsnittlig avstand til veg: Tall [0..1] + Skjermtetthet: Tall [0..1] + Byggemateriale: FlerverdiAttributt, Tekst + Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1] + Adkomst: FlerverdiAttributt, Tekst + Byggeår: Tall [0..1] + Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Geometri, linje: GeomLinje eller Kurve «Tillatte verdier» Bruksområde + Løsneområde for skred + Drivsnø på veg
 7. 7. Hvordan kommer vi oss til samme side av vegen? BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
 8. 8. Visjon: SOSI Modellregister som felles register for all geografisk informasjon i Norge, inkludert hele NVDB Datakatalogen BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
 9. 9. Felles modellregister ● SOSI er allerede felles modellregister for mange fagområder – Matrikkeldata, Geologi, Arealbruk, Vegnett, Plandata, FKB… ● NVDB er ikke mer spesiell enn de andre! Harmonisering BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
 10. 10. Bruk i applikasjoner ● EN objektkatalog for prosjektering, utbygging og drift ● Forenkler innsamling og oppdatering av data ● Kan bruke SOSI-egenskaper (eks. Kvalitet) i produktspesifikasjoner ● Ønske fra systemleverandører, prosjekterende og entreprenører Fordeler med harmonisering BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
 11. 11. BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
 12. 12. BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund NVDB UML SOSI UML Fra NVDB Datakatalog til SOSI Modellregister
 13. 13. Hvordan? Skille mellom 2 kategorier av objekttyper: 1. Objekttyper som er unike for NVDB Datakatalogen – Original i NVDB datakatalogen – Kopi i SOSI Modellregister 2. Objekttyper som finnes i begge kataloger – Harmoniseres – Vedlikeholdes parallelt – Koblingsnøkler for å sikre sammenheng Harmonisering NVDB og SOSI BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
 14. 14. Objekttyper som er unike for NVDB Statens vegvesen NVDB Datakatalogen • Fartsgrense • Vegdekke • Trafikkulykke • Bruksklasse • … Kartverket SOSI Modellregister • Fartsgrense • Vegdekke • Trafikkulykke • Bruksklasse • … Kopi Ved ny versjon av Datakatalogen (4 ganger årlig) genereres ny versjon av NVDB-pakke i SOSI Modellregister BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
 15. 15. Objekttype som er unik for NVDB «featureType» Siktsone + type: TypeSiktsone + tiltakAnbefaltIntervall: TiltakAnbefaltIntervall [0..1] + lengdePrimærveg: Integer [0..1] + lengdeSekundærveg: Integer [0..1] + arealInnenforKantklipp: Integer [0..1] + arealUtenforKantklipp: Integer + arkivnrAvtale: CharacterString [0..1] + tilleggsinformasjon: CharacterString [0..1] + vedlikeholdsansvarlig: VedlikeholdsansvarligSiktsone [0..1] + senterlinje: Kurve + område: Flate [0..1] + lineærPosisjon: LineærPosisjonStrekning [0..1] constraints {Lengde primærveg: Gjelder kun for siktsoner av type kryss/avkjørsel. Påkrevd om lengde i gitt kryss/avkjørsel avviker fra normalenes krav.} {Lengde sekundærveg: Gjelder kun for siktsoner av type kryss/avkjørsel. Påkrevd om lengde i gitt kryss/avkjørsel avviker fra normalenes krav.} {Vedlikeholdsansvarlig: Påkrevd når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen} {Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje} «codeList» VedlikeholdsansvarligSiktsone + Statens vegvesen + Kommune + Privat «codeList» TypeSiktsone + Kryss/avkjørsel + Kurve + Skilt/info + Viltkryssing «codeList» TiltakAnbefaltIntervall + 2 g. pr år + 1 g. pr år + 2.hvert år + 3-5. hvert år BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
 16. 16. Objekttyper som finnes i begge kataloger Statens vegvesen NVDB Datakatalogen • Skjerm • Rekkverk • Vegsperring • … SOSI-sekretariatet SOSI-arbeidsgrupper SOSI Objektkatalog Bygningsmessige anlegg • Skjerm Vegsituasjon • Vegrekkverk • Vegsperring Endringer ved ny versjon av Datakatalogen meldes til Kartverket som innspill til ny versjon av aktuelt fagområde i SOSI Harmonisering BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund Behov for forbedring av SOSI-arbeidet: Håndtering av mindre endringer
 17. 17. Objekttyper som må harmoniseresclass Skjerm «featureType» Skjerm::NVDB_Skjerm + bruksområdeSkjerm: BruksområdeSkjerm + materialeSkjerm: MaterialeSkjerm + materialeSøyler: MaterialeSøyler [0..1] + oppsettingsår: Real [0..1] + fundamenteringPlassering: FundamenteringPlassering [0..1] + typeFundament: TypeFundament [0..1] + lengde: Real [0..1] + høyde: Real + areal: Real + søyleavstand: Real [0..1] + typeGjennomsiktigVegg: TypeGjennomsiktigVegg [0..1] + arealGjennomsiktigVegg: Real [0..1] + tykkelse: Real [0..1] + lydabsorberende: Lydabsorberende [0..1] + utformingTopp: UtformingTopp [0..1] + farge: CharacterString [0..1] + overflatebehandlingSkjerm: OverflatebehandlingSkjerm [0..1] + tilleggsinformasjon: CharacterString [0..1] + eierSkjerm: EierSkjerm [0..1] + vedlikeholdsansvarligSkjerm: VedlikeholdsansvarligSkjerm [0..1] + senterlinje: Kurve + lineærPosisjon: LineærPosisjonStrekning [0..1] «featureType» MurerOgGjerder::Skjerm + senterlinje: Kurve + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] + skjermingsfunksjon: SkjermingsFunksjon [0..1] + høydeOverBakken: HøydeOverBakken [0..1] «codeList» MurerOgGjerder:: SkjermingsFunksjon + Støyskjerm + Snøskjerm + Vindskjerm + Rassikring + Flomsikring + Leskjerm + Ledeskjerm «CodeList» Skjerm:: BruksområdeSkjerm + Støyskjerm + Leskjerm/sikringsskjerm BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
 18. 18. OGC ® Consensus • Consensus: – Consensus decision-making is a group decision making process that seeks the consent of all participants. Consensus may be defined professionally as an acceptable resolution, one that can be supported, even if not the "favourite" of each individual. BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund • The core of consensus philosophy: • "Never get angry. Never make a threat. Reason with people." – Don Vito Corleone (The Godfather)
 19. 19. BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund Pilotarenaer for harmonisering: SOSI Landskapsarkitektur SOSI Produktspesifikasjon for ledning
 20. 20. OGC ® BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund Produktspesifikasjoner og…
 21. 21. Hvorfor GML? ● Offisiell internasjonal standard ● Støttes av mange systemer, uten norsk tilpasning ● Direkte basert på UML-modeller ● Fleksibelt – flere muligheter enn SOSI-format ● Bedre realisering av komplekse modeller: assosiasjoner, lineære referanser mm ● Enkel validering av filinnhold - standard XML Inn med GML! BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
 22. 22. GML mot SOSI-format Lesbarhet BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
 23. 23. Fra NVDB Datakatalog til GML Application schemas ● Mål – Utveksling av data med GML ● Hovedutfordring – Strukturelle ulikheter ● Løype – Fra tabeller til NVDB-UML – Til SOSI (ISO/TC211) UML – Til GML Application Schemas From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas
 24. 24. BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
 25. 25. ShapeChange  GML Application schemas BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund Tagged value NVDB_ID sikrer kobling til original NVDB- modell
 26. 26. Eksempel: GML i QGIS og Oxygen BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
 27. 27. BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
 28. 28. Generelle egenskaper fra SOSI BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
 29. 29. BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund Validering mot applikasjonsskjema
 30. 30. LandXML  InfraGML Samarbeid mellom OGC og buildingSMART BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
 31. 31. BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund
 32. 32. BA-Nettverket 5.2.2015 Knut Jetlund Spørsmål?

×