Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
Knut Jetlund
Statens vegvesen
knut.jetlund@vegvesen.no
Twitter: @Jetgeo
Slideshare: h...
BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
SOSI-modellregister
UML
.FXL .XSD
TRIMBLE
GNSS
NVDB
FKB
XSLT
.GML
API
FME
Datakatalogen
BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlu...
Datamodellen
I begynnelsen var…
BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
SOSI-modellregister
UML
Datakatalogen
«featureType»
S...
Dakat - http://tfprod1.sintef.no/datakatalog/
BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
UML – SOSI-modellregister
«featureType»
Stikkrenne
+ tverrsnittsform: Tverrsnittsform
+ høydeInnvendig: Integer
+ breddeIn...
Bruk av datamodellen
Implementasjonsskjema
BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
SOSI-modellregister
UML
.FXL .XSD
TRIMBLE
...
FXL
BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
XSD
BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
Innmåling og leveranse
Bruk av datamodellen
BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
SOSI-modellregister
UML
.FXL .XSD
TRIMBLE...
GML
BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
GML
BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
GML i QGIS
BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
Innlesing i NVDB
Bruk av datamodellen
BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
SOSI-modellregister
UML
.FXL .XSD
TRIMBLE
GNSS
...
XML for NVDB Skrive-API
BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
Objekter i NVDB
BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
http://tinyurl.com/gvlx4lg
SOSI-modellregister
UML:
Objektliste
ferdigvegsdata
.XSD
TRIMBLE
GNSS
NVDB
FKB
.GML
API
Datakatalogen
Leica GNSS
Topcon
GN...
Objektliste ferdigvegsdata
SOSI-modellregister og XSD
BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
https://github.com/jetgeo/NVDBG...
BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
Knut Jetlund
Statens vegvesen
knut.jetlund@vegvesen.no
Twitter: @Jetgeo
Slideshare: h...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GML til NVDB

581 views

Published on

Presentasjon fra BA-Nettverkstreff på Hamar 30/3. Viser hvordan data innsamlet med GNSS-utstyr leveres på GML-format og skrives inn i NVDB vha nytt Skrive-API.

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GML til NVDB

 1. 1. BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund Knut Jetlund Statens vegvesen knut.jetlund@vegvesen.no Twitter: @Jetgeo Slideshare: http://www.slideshare.net/KnutJetlund GitHub: https://github.com/jetgeo/NVDBGML
 2. 2. BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
 3. 3. SOSI-modellregister UML .FXL .XSD TRIMBLE GNSS NVDB FKB XSLT .GML API FME Datakatalogen BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
 4. 4. Datamodellen I begynnelsen var… BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund SOSI-modellregister UML Datakatalogen «featureType» Stikkrenne + tverrsnittsform: Tverrsnittsform + høydeInnvendig: Integer + breddeInnvendig: Integer + typeInnløp: TypeInnløp + harInnløpsrist: HarInnløpsrist + typeUtløp: TypeUtløp + eier: Eier + materialtype: Materialtype + bruksområde: Bruksområde = Vann + senterlinje: Kurve + navn: CharacterString [0..1] + byggeår: Integer [0..1] + spesielleProblem: SpesielleProblem [0..1] + antallTininger: Integer [0..1] + tilknyttetLukkaDren: TilknyttetLukkaDren [0..1] + gjennomløpForElvBekk: GjennomløpForElvBekk [0..1] + dokumentasjon: NVDB_Dokumentasjon [0..1] + kommentar: NVDB_Kommentar [0..1] + tilstandSkade: TilstandSkadePunkt [0..1] + tiltakOppstrøms: TiltakOppstrøms [0..1] + tilrettelagtFiskevandring: TilrettelagtFiskevandring [0..1] «featureType» Fellesegenskaper + identifikasjon: Identifikasjon [0..1] + endringsflagg: Endringsflagg [0..1] + datafangstdato: Date [0..1] + oppdateringsdato: Date [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet + høydereferanse: Høydereferanse = FOT + vegreferanse: Vegreferanse [0..1] + sideposisjon: Sideposisjon [0..1] «codeList» TypeUtløp + Kum + I skråning/terreng + I bekk/elv + Åpen grøft «codeList» Eier + Stat + Fylkeskommune + Kommune + Privat «codeList» GjennomløpForElvBekk + Ja + Nei «codeList» HarInnløpsrist + Ja + Ja, i forkant + Nei «codeList» Materialtype + Betong + Stål + Plast + Naturstein + Tre + Eternitt «codeList» SpesielleProblem + Masser, innløp + Masser, utløp + Vegetasjonstetting, innløp + Vegetasjonstetting, utløp «codeList» TilknyttetLukkaDren + Ja + Nei «codeList» Bruksområde + Vann + Landbruk + Voll, vanngjennomløp + Biologisk mangfold «codeList» TypeInnløp + Kum over stikkrenne + Åpent i grøft + Åpent med frontmur + Åpent i grøft med støtteskjold «codeList» Tverrsnittsform + Sirkulær + Rektangulær + Flatbunnet med hvelv + Ellipseform «codeList» TiltakOppstrøms + Demping + Fordrøying + Sedimentering Ny kodeliste, ikke i NVDB «codeList» TilrettelagtFiskevandring + Ja + Nei + Ikke relevant Datamodellen definerer objekttyper, egenskaper, tillatte verdier og sammenhenger
 5. 5. Dakat - http://tfprod1.sintef.no/datakatalog/ BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
 6. 6. UML – SOSI-modellregister «featureType» Stikkrenne + tverrsnittsform: Tverrsnittsform + høydeInnvendig: Integer + breddeInnvendig: Integer + typeInnløp: TypeInnløp + harInnløpsrist: HarInnløpsrist + typeUtløp: TypeUtløp + eier: Eier + materialtype: Materialtype + bruksområde: Bruksområde = Vann + senterlinje: Kurve + navn: CharacterString [0..1] + byggeår: Integer [0..1] + spesielleProblem: SpesielleProblem [0..1] + antallTininger: Integer [0..1] + tilknyttetLukkaDren: TilknyttetLukkaDren [0..1] + gjennomløpForElvBekk: GjennomløpForElvBekk [0..1] + dokumentasjon: NVDB_Dokumentasjon [0..1] + kommentar: NVDB_Kommentar [0..1] + tilstandSkade: TilstandSkadePunkt [0..1] + tiltakOppstrøms: TiltakOppstrøms [0..1] + tilrettelagtFiskevandring: TilrettelagtFiskevandring [0..1] «featureType» Fellesegenskaper + identifikasjon: Identifikasjon [0..1] + endringsflagg: Endringsflagg [0..1] + datafangstdato: Date [0..1] + oppdateringsdato: Date [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet + høydereferanse: Høydereferanse = FOT + vegreferanse: Vegreferanse [0..1] + sideposisjon: Sideposisjon [0..1] «codeList» TypeUtløp + Kum + I skråning/terreng + I bekk/elv + Åpen grøft «codeList» Eier + Stat + Fylkeskommune + Kommune + Privat «codeList» GjennomløpForElvBekk + Ja + Nei «codeList» HarInnløpsrist + Ja + Ja, i forkant + Nei «codeList» Materialtype + Betong + Stål + Plast + Naturstein + Tre + Eternitt «codeList» SpesielleProblem + Masser, innløp + Masser, utløp + Vegetasjonstetting, innløp + Vegetasjonstetting, utløp «codeList» TilknyttetLukkaDren + Ja + Nei «codeList» Bruksområde + Vann + Landbruk + Voll, vanngjennomløp + Biologisk mangfold «codeList» TypeInnløp + Kum over stikkrenne + Åpent i grøft + Åpent med frontmur + Åpent i grøft med støtteskjold «codeList» Tverrsnittsform + Sirkulær + Rektangulær + Flatbunnet med hvelv + Ellipseform «codeList» TiltakOppstrøms + Demping + Fordrøying + Sedimentering Ny kodeliste, ikke i NVDB «codeList» TilrettelagtFiskevandring + Ja + Nei + Ikke relevant BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
 7. 7. Bruk av datamodellen Implementasjonsskjema BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund SOSI-modellregister UML .FXL .XSD TRIMBLE GNSS .GML Datamodellen realiseres i ulike formater: .FXL: Styrer tillatt innhold i Trimble GNSS .XSD: Styrer tillatt innhold i GML-filer
 8. 8. FXL BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
 9. 9. XSD BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
 10. 10. Innmåling og leveranse Bruk av datamodellen BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund SOSI-modellregister UML .FXL .XSD TRIMBLE GNSS .GML Data samles inn med GNSS-utstyr og leveres på GML- format. Alt baseres på samme datamodell XSLT
 11. 11. GML BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
 12. 12. GML BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
 13. 13. GML i QGIS BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
 14. 14. Innlesing i NVDB Bruk av datamodellen BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund SOSI-modellregister UML .FXL .XSD TRIMBLE GNSS NVDB .GML API FME Datakatalogen GML-fil konverteres til NVDB-APIet sin struktur, og skrives til NVDB Fortsatt basert på samme datamodell
 15. 15. XML for NVDB Skrive-API BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund
 16. 16. Objekter i NVDB BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund http://tinyurl.com/gvlx4lg
 17. 17. SOSI-modellregister UML: Objektliste ferdigvegsdata .XSD TRIMBLE GNSS NVDB FKB .GML API Datakatalogen Leica GNSS Topcon GNSS … GNSS BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund Framtidig leveranse av data i henhold til Objektliste ferdigvegsdata «One model to rule them all»
 18. 18. Objektliste ferdigvegsdata SOSI-modellregister og XSD BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund https://github.com/jetgeo/NVDBGML/ tree/master/XSD/OLFV/V350
 19. 19. BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund Knut Jetlund Statens vegvesen knut.jetlund@vegvesen.no Twitter: @Jetgeo Slideshare: http://www.slideshare.net/KnutJetlund GitHub: https://github.com/jetgeo/NVDBGML Spørsmål?

×