Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Makerkultur folkelab rev. 1.4.14 strategiske anbefalinger

390 views

Published on

Strategiske anbefalinger fra projektet Borgerdrevne innovationsrum. folkelab.
Hvad kan Makerkulturen tilbyde udviklingen af biblioteker?
Mogens Vestergaard. Knud Schulz.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Makerkultur folkelab rev. 1.4.14 strategiske anbefalinger

 1. 1. Strategiske overvejelser Hvilke muligheder giver Makerkulturen bibliotekerne Roskilde 1. april 2014 MogensVestergaard Knud Schulz 1
 2. 2. Det moderne bibliotek D.Skot-Hansen C.H. Rasmussen H. Jochumsen Innovation Erkendelse/erfaring Empowerment Engagement 2Knud Schulz september 2013
 3. 3. Makerkulturen i biblioteket adresserer primært D.Skot-Hansen C.H. Rasmussen H. Jochumsen Innovation Erkendelse/erfaring Empowerment Engagement 3
 4. 4. Makerkultur i biblioteker • kan bidrage til aktiviteter, der giver borgerne værdi ved at stimulere til udvikling af netværk, kompetencer og innovation • kan bidrage til at forstærke bibliotekernes sammenhæng med lokalsamfundet og dets forskellige miljøer • forstærker bibliotekernes samfundsmæssige værdi som steder, hvor der skabes innovationsevne og bygges broer mellem miljøer og vidensdomæner • Udfordrer bibliotekers strategiske og ledelsesmæssige innovationsevne 4
 5. 5. 5
 6. 6. 1 Makerkultur i biblioteker kan bidrage til aktiviteter, der giver borgerne værdi ved at stimulere til udvikling af netværk, kompetencer og innovation  Netværk med andre skaber ideer, viden og vækst for den enkelte  Gensidig læring af og med lokale eksperter øger det samlede niveau lokalt  Adgang til nye muligheder, ny teknologi, nye anvendelser af det kendte er basis for innovation 6
 7. 7. 7
 8. 8. 2 Makerkultur i biblioteker kan bidrage til at forstærke bibliotekernes sammenhæng med lokalsamfundet og dets forskellige miljøer Biblioteket er en ressourcestærk, fleksibel partner som vinder styrke ved at overdrage kontrollen over aktiviteter til borgerne Biblioteket udvikles som facilitator mellem miljøer til en lokal driver for samarbejde Biblioteket er netværksskabende i sin virksomhed og forstærker de samlede ressourcer i lokalsamfundet 8
 9. 9. 9
 10. 10. 3 Makerkultur i biblioteker forstærker bibliotekernes samfundsmæssige værdi som steder, hvor der skabes innovationsevne og bygges broer mellem miljøer og vidensdomæner Medier, Mursten og Mennesker gør biblioteket til det mangfoldige sted, der stimulerer og præsenterer nyt Nye forbindelser er grundlag for personlig og samfundsmæssig vækst Makerkultur bygger på pædagogiske kompetencer, hvor færdigheder udvikles ved at gøre, røre og deltage Forstærket sammenhængskraft lokalt gennem brobygning mellem miljøer 10
 11. 11. 4 Makerkultur i biblioteker Udfordrer bibliotekers strategiske og ledelsesmæssige innovationsevne Det kræver innovativ ledelse at understøtte innovation Det kræver ledelse at ville retningen Det kræver kompetenceudvikling fra ’vagt ved portalen’ til ’performance på platformen’ 11

×