Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Att leverera agilt

726 views

Published on

Agila projekt skapar en ny logik i relationen mellan kund och leverantör och vi ser tyvärr ofta man har svårt att klara sina nya roller/ansvar. På detta seminarium delar vi med oss av våra erfarenheter, och tipsar om hur man kan undvika att misslyckas i agilt samarbete mellan kund och leverantör.

Hur ska man från kund och leverantör styra ett agilt projekt?
Hur ”konfigurerar” man projektet beroende på om det är fastpris eller löpande räkning?

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Att leverera agilt

 1. 1. Att leverera agila projekt. Lars Irenius @ Knowit 2014-09-23
 2. 2. Vilka är utmaningarna i agila kundprojekt? Knowit 14-09-23 2
 3. 3. Jag ska prata om: • Utmaningar i agila kundprojekt. • Avtalsmodeller. • Vad kan man göra för att lyckas? Knowit 14-09-23 3
 4. 4. Utmaningar i agila projekt ? Knowit 14-09-23 4
 5. 5. Det traditionella företaget! Knowit 14-09-23 5
 6. 6. 6 Henry Laurence Gantt (1861 - 1919) Knowit 14-09-23
 7. 7. deliver agile projects Knowit 14-09-23 7
 8. 8. 8 Två utmaningar: Knowit 14-09-23
 9. 9. 9 Varför ska kunden “köpa agilt”? Knowit 14-09-23
 10. 10. 10 .. och finns någon hos kunden som kan vara Product Owner? Knowit 14-09-23
 11. 11. Här är några av problemen i agilt samarbete mellan kund och leverantör! • Kundens etablerade system för kontroll tas bort och ersätts av något kunden inte fullt ut förstår (inte heller alltid leverantören!). • Kunden förväntas engagera sig aktivt i styrning och uppföljning – men har kanske varken tid eller kompetens för detta (t.ex PO). • Fastpris och agilt uppfattas av många som oförenligt och de agila teamen saknar ofta förmåga att hantera detta. • Ovana att utfrorma avtal anpassade för “agilt samarbete”. • Fokus på projektets helhet offras för fokus på nästa sprint. • Nytt språkbruk som kunden inte förstår – Story Points, User Stories, burndown, sprint …. • User Stories är inte anpassade för marknad och företagsledning. Knowit 14-09-23 11
 12. 12. Avtal Knowit 14-09-23 12
 13. 13. 13 Fastpris Målpris Löpande räkning Löpande räkning med tak Knowit 14-09-23
 14. 14. 14 Fastpris (Målpris) (Löpande räkning) Almegas agila avtal Passar bäst för agila projekt Löpande räkning med tak Knowit 14-09-23
 15. 15. Knowit 14-09-23 15
 16. 16. 16 Ska man köra projektet agilt även om det är fastpris? JA! Knowit 14-09-23
 17. 17. Agile Software Requirements Dean Leffingwell Knowit 14-09-23 17
 18. 18. Fastpris / Målpris (Kravbild, budget och levtid låst/SOC) 18 LEVERANTÖR KUND DEV PO SM PM TEAM PM Knowit 14-09-23
 19. 19. Fastpris • Traditionellt avtal plus: – Kundtest efter varje (eller vartannat ..) sprint. Knowit 14-09-23 19
 20. 20. Löpande räkning med tak Knowit 14-09-23 20
 21. 21. Löpande räkning/tak 21 LEVERANTÖR KUND DEV PO SM PM TEAM PM Knowit 14-09-23
 22. 22. Löpande räkning - tak (Pris/levtid låst) 22 LEVERANTÖR KUND DEV SPO SM PM TEAM PM OPO Knowit 14-09-23 SPO = Strategic Product Owner OPO = Operational Product Owner
 23. 23. Löpande räkning med tak • Kunden (SPO) definierar och prioriterar affärskrav. • Leverantören (OPO) definierar och prioriterar systemkrav. • Leverantören estimerar samtliga krav och underhåller project burndown. • Kund och leverantör prioriterar tillsammans project (och sprint) backlog (affärs och systemkrav). • DELAT ANSVAR för att leverera rätt funktion med kvalitet inom given budget. • Uppsägning kopplat till sprintrelese Knowit 14-09-23 23
 24. 24. Ingen Uppdragsändring Uppdragsändring No. 24 Almega’s avtalsmall Uppdragsbeskrivning Uppdragsplan Tidsboxsekvens (beskriven i uppdragsplan) Tidsboxplanering 1 2 3 4 5 6 Nya tidsbox(ar) efter uppdragsändring 7 8 9 10 11 Tidsbox Reservtidsbox(ar) Flyttat arbete Tidsboxverifiering Flyttat arbete Flyttat arbete Flyttat arbete Flyttat arbete Flyttat arbete Flyttat arbete Flyttat arbete Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Knowit 14-09-23
 25. 25. Så vad kan man göra? Knowit 14-09-23 25
 26. 26. ”Cone of uncertainty” Knowit 14-09-23
 27. 27. Återkoppling Knowit 14-09-23 27 RELEASE PLANNING Product Owner Solution Architect Scrum Master SPRINT PLANNING Product Owner Solution Architect Scrum Master SPRINT EXECUTION VIX Perth Agile team SPRINT REVIEW Product Owner Solution Architect Test team RELEASE REVIEW Product Owner Solution Architect Reference Group Test team
 28. 28. Hierakisk organisation = Hierarkiska krav Epic Feature User Story User Story Feature User Story User Story Task … Knowit 14-09-23 28 Produktchef Utv Team Utv Team Themes
 29. 29. SCRUM eller Kanban? Kan kunden ge regelbunden feedback? Hur ofta och med vilken kvalitet? Knowit 14-09-23 29
 30. 30. Project Burndown (Story points) 30 100 90 80 70 Percentage 60 Scope done remaining 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Done Points Scope Change Rem Points Rem Budget Ideal Remaining scope Remaining budget Sprint number Knowit 14-09-23
 31. 31. Tack! lars.irenius@knowit.se Knowit 14-09-23 31

×