Case Study – DeLavalProjektledning i en agil organisationKnowit frukostseminarium, 3 juni 2013
Peter Wallin• Knowit (2012 ->)• Projektledning, produktledning, agil förändringsledning, ilinje- och projektorganisationer...
DeLaval• DeLaval utvecklar och säljer produkter och system förmjölkbönder i hela värden3
Två steg framåt – i arbetet att införa enagil organisation• 2010 / 2011– En första transformation av DeLaval’smjukvaruorga...
Senaste steget i rätt riktning hos DeLaval• Etablera en allenarådande portföljstyrning, förhela företaget, som säkerställe...
Införande av ett D&E SW Program• Huvudprojektet omvandlas till ettmjukvaruprogram, i ”linjeform”• Fokus flyttas från ’inne...
Program vs. projekt hos DeLaval• Projekten (PL) står förkoordinering, helhetssyn, affärsvärdessäkring och långsiktigplaner...
PLs arbete i samklang med programmet• Projektledarrollen i allmänhet– PL frikopplas helt från resurshanteringen, och i vis...
PLs arbete i samklang med programmet• i synnerhet– PL agerar produktägarrollen i scrumteamet– PL interagerar med scrum mas...
PLs arbete i samklang med programmet• och i evighet– Rapportering ”utåt”, ofta med hjälp av teametsscrumrapportering(burnd...
Projektledarrollen hos DeLaval behövs!• Leveransprojekten innehåller ofta även delar avelektronik, mekanik och annan hårdv...
Projektleverans och överlämning• Nyutvecklingsprojekten går i bräschen ochförankrar nya förutsättningar• Programmet levere...
DeLavals agila projektledare• Ett PL-team, med en agil metodik i tanken• Inte direkt korsfunktionellt team, snarare skråmä...
Vad har vi tänkt att göra i morgon?• Få den agila metodiken i mjukvarufabriken att genomsyra flera delar av projektetslivs...
Tack för att ni lyssnade15
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Agil projektledning de laval

539 views

Published on

Presentation av Peter Wallin, Knowit på Knowits frukostseminarium om Agil projektledning 3/6 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
539
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Arbetar kontinuerligt med processförbättringar (arbetssätt, rapporter, ’lessons logs’, m.m.)
 • Agil projektledning de laval

  1. 1. Case Study – DeLavalProjektledning i en agil organisationKnowit frukostseminarium, 3 juni 2013
  2. 2. Peter Wallin• Knowit (2012 ->)• Projektledning, produktledning, agil förändringsledning, ilinje- och projektorganisationer. Anställning/uppdrag hos;– Ericsson, Teligent, Polopoly, m.fl.– DeLaval• Program Manager på DeLavals mjukvarufabrik• På DeLaval från april 2012 ->2
  3. 3. DeLaval• DeLaval utvecklar och säljer produkter och system förmjölkbönder i hela värden3
  4. 4. Två steg framåt – i arbetet att införa enagil organisation• 2010 / 2011– En första transformation av DeLaval’smjukvaruorganisation, från “vattenfall” till agilt, där agila teamskapas för att iterativt driva ett större utvecklingsprojekt• Från januari 2012 till idag– Agilförändringen blir mer genomgripande i organisationen, merlinjemässig, och stöder fler projekt4
  5. 5. Senaste steget i rätt riktning hos DeLaval• Etablera en allenarådande portföljstyrning, förhela företaget, som säkerställer rätt fokus till rättprojekt• Ge teamen arbetsro, ansvar och förutsättningarför sina leveranser• Lägg mer fokus på kravhanteringen, i rätt tid• Förankra och marknadsför förändringsarbetet i flerdelar inom företaget. Var transparent, långsiktigoch konsekvent5
  6. 6. Införande av ett D&E SW Program• Huvudprojektet omvandlas till ettmjukvaruprogram, i ”linjeform”• Fokus flyttas från ’innehåll’ till tid och kvalitet• Prioriteringen av arbetet flyttas bokstavligt tillföretagets direktörer6
  7. 7. Program vs. projekt hos DeLaval• Projekten (PL) står förkoordinering, helhetssyn, affärsvärdessäkring och långsiktigplanering av leveranser, samt levererar dem, till marknaden• Programmet fokuserar på den något tristare (?)kontinuiteten, kompetens- ochkunskapssäkringen, plattformsunderhållet, bakåtkompatibiliteten, kvalitetssäkringen och den långsiktiga hållbarheten, utan att behövarelatera till fasta marknadsfönster• Programmet levererar regelbundet enmarknadsmässig, bakåtkompatibel ’one track’-version, heltfristående från leveransprojekten.7
  8. 8. PLs arbete i samklang med programmet• Projektledarrollen i allmänhet– PL frikopplas helt från resurshanteringen, och i viss månkvalitetssäkringen, till förmån för mer fokus på projektstyrningoch kravhantering– PL ägnar mer av sin tid åt kommunikation ”utåt” motreferensgrupper, intressenter och kund, samt säkerställerkontinuerlig kontroll av leverans mot affärsvärde8
  9. 9. PLs arbete i samklang med programmet• i synnerhet– PL agerar produktägarrollen i scrumteamet– PL interagerar med scrum master, men styr inte teamet– PL arbetar kontinuerligt med prioritering och detaljering avteamets kravbacklog (projektets mjukvaruleverabel). PL styr pådetta sätt leverabelns utformning, i synk med sina intressenterskrav om affärsnytta– PL tar ett steg tillbaka, när det gäller teamens planering ochresurshantering, men hjälper till att undanröja externa hinder förteamets (sin) leverans9
  10. 10. PLs arbete i samklang med programmet• och i evighet– Rapportering ”utåt”, ofta med hjälp av teametsscrumrapportering(burndown, estimat, testrapporter, demoutfall, m.m.)– Styrgruppsmöten, rapportering/eskalering på Pulsen– Övergripande, långsiktig tidsplanering och koordinering medandra projekt. Hela tiden med optimering mot leveranspaket ochaffärsnytta, snarare än mot resursallokering och timmar• Amen10
  11. 11. Projektledarrollen hos DeLaval behövs!• Leveransprojekten innehåller ofta även delar avelektronik, mekanik och annan hårdvara, utanförden agila självgående;-) mjukvaruleveransen• Affärsområdena använder projekt för attsäkerställa en vältajmad marknadskoppling(utveckla och tillhandahåll det kunden vill ha, närhan vill ha det)11
  12. 12. Projektleverans och överlämning• Nyutvecklingsprojekten går i bräschen ochförankrar nya förutsättningar• Programmet levererar till projekten– Projekten tar emot leverans från teamet och ansvarar för desspaketering, kompetensöverföring utåt, samt överlämning tillSupportorganisationen• Programmet bemannar ”dynamiskt” Support-organisationen– Teammedlemmar ”följer med” sina projektlevevrabler12
  13. 13. DeLavals agila projektledare• Ett PL-team, med en agil metodik i tanken• Inte direkt korsfunktionellt team, snarare skråmässigt, men;• Har regelbundna teammöten• Arbetar med projekt-ärenden i ett gemensamt kanbanflöde• Använder egen teamtavla, har retrospektivmöten• Håller nere antalet parallella projekt• Arbetar kontinuerligt med processförbättringar• Har börjat att praktisera par-projektledning• Driver agila projekt, åtminstone mjukvarumässigt, varje dag13
  14. 14. Vad har vi tänkt att göra i morgon?• Få den agila metodiken i mjukvarufabriken att genomsyra flera delar av projektetslivscykel• Fortsätta att utveckla PLs produktägarroll i teamen• Förbättra och effektivisera kravhanteringen• Förbättra verktygsstöd för att förenkla uppföljning, prioritering och rapportering av de agilaprojekten• Minimera antalet parallella pågående projekt• Arbeta för än kortare leveranscykler och en mer dynamisk prioritering mellan projekt• Möjliggöra för teamen att hämta och välja projekt ad hoc (pull-förfarande)• Förenkla budgetarbetet, med en löpande allokering, med tydlig finansiell koppling tillleverabel (sälj funktion isf tid), skapa incitament för gemensamma lösningar mellanprojekt• och, förstås, ständigt förbättra oss, göra mindre av det som inte fungerar och göra ännumer av det som vi redan gör bra14
  15. 15. Tack för att ni lyssnade15

  ×