SciVerse Scopus

1,023 views

Published on

Prezentace Jiřího Jiráta

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,023
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SciVerse Scopus

 1. 1. SciVerse Scopus – úvodJiří Jirát
 2. 2. Co je SciVerse? SciVerse dává komunitě výzkumníků mocný nástroj ke zrychlení vědy –otevírá API (programové aplikační rozhraní) k databázím ScienceDirect & Scopus pro vývoj nástrojů třetími stranami, umožňuje inteligentní vyhledávání napříč integrovaným obsahem z databází ScienceDirect, Scopus a vědeckými dokumenty na webu
 3. 3. Co je SciVerse? •Integrovaný obsah & vyhledávací nástroje •Aplikace zvyšující produktivitu
 4. 4. SciVerse Scopus integrovaný na platformě SciVerse • Jeden log-in zpřístupňuje všechnySciVersePlatform licencované a volné produkty SciVerse – Hub, ScienceDirect a Scopus. • Zvýšená interoperabilita a snadnější navigace mezi aplikacemi • Reaxys: specializovaná databáze zaměřená na chemii, propojená seSciVerse Scopus Scopusem • AppSync: standardizované zobrazení a funkcionalita typů aplikací umoţňuje vytvoření aplikací, které pracují napříč produkty a vytvářejí pro uţivatele koherentnější prostředí. • Refine Results: zobrazení výsledků je v souladu se SciVerse a průmyslovými standardy. Další filtrování výsledků dostupné přes zviditelnění skrytých faset.
 5. 5. Co je SciVerse Scopus? Největší databáze abstraktů a největší citační databáze peer-reviewed vědecké literatury a kvalitních webových zdrojů. Více jak 18 000 titulů od více jak 5 000 mezinárodních vydavatelů z celého světa Přes 43 miliónů záznamů, 23 miliónů patentů z více jak 5 patentových úřadů z celého světa SciVerse Scopus také nabízí plnou integraci vědeckého webu ve výsledcích hledání: 435 miliónů vědeckých webových stránek Přes 80 vybraných zdrojů, např. institucionálních repozitářů, digitálních archivů a specializovaných sbírek
 6. 6. Vývoj SciVerse Scopus
 7. 7. Zdroj s nejširším záběrem pro potřeby výzkumu •Abstrakty a citace od > 5000 vydavatelů • 1200 Open Access časopisůBohaté a •3,6 miliónu konferenčních příspěvků • 80 % záznamů Scopusu má abstraktrozšířené (10 % záznamů ve Scopusu) • Abstrakty jdou do r. 1823pokrytí •„Articles in Press“ z více jak • Pokrývá 40 jazykůzahrnuje 3000 časopisů • Integrováno 380 mil. vědeckých •23 miliónů patentů webových stránek přes Scirus.com > 18 500 17 800 600 350 titulů Peer reviewed časopisů Obchodních čas. Sérií knih“It is broader in scope but also richer in different kindsof content. It is much easier to use and therefore has – Chief librarian,more immediate impact.” The Food and Agricultural Organization of the United Nations
 8. 8. Šířka záběru napříč oborySociální vědy Medicina „Physical Sciences“ „Life Sciences“6 250 5 950 5 300 3 700• Psychologie • (100 % Medline) • Chemie • „Neuroscience“• Ekonomika • Ošetřovatelství • Fyzika • Farmakologe• Business • Stomatologie • Inţenýrství • Biologie• A&H • atd., • atd., • atd.,• atd., Více jak 18 500 titulů ve Scopusu, tituly mohou být ve více oborech najednou
 9. 9. Výběr kvality nezávisloumezinárodní komisí
 10. 10. Kritéria výběru Scopusu: kombinacekvantitativních a kvalitativních hodnocení • Dostupné abstrakty v angličtinĕ Vhodnost • Všechny citace latinkou • Peer-review • Přesvĕdčivá politika/koncepcePolitika redakce • Anglické abstraktyčasopisu • Úroveň peer-review • Pravidelné publikování • Rozmanitost původu editorů • Rozmanitost původu autorů • Příspĕvek v oboruKvalita • Srozumitelnost abstraktůobsahu • Soulad s názvem a cílem časopisu • Čitelnost abstraktů • Citovanost článků časopisu veCitovanost Scopusu • Citovanost editorů ve ScopusuPravidelnost • Ţádná zpoţdĕní v edičním plánu • Obsah dostupný onlinePřístupnost • Homepage dostupná i v angličtinĕ • Kvalita homepage
 11. 11. Širší záběr než nejbližšírovnocenný produkt Scopus Web of Science (Celkem: 19 981) (Celkem: 11 456) 9 458 10 523 <896 “The Scopus surplus” www.jisc-adat.com
 12. 12. Šířka záběru napříč geografickýmioblastmi Nejbližší konkurent Scopus v tisících Širší pokrytí dává přesnější obrázek o výzkumu ve světě l
 13. 13. Širší záběr znamená více citacív tisících Nejbližší konkurent Scopus Scopus má v průměru o 10 % více citací na článek >7 000 citací pro tyto příklady Počet citací nejcitovanějších článků ve WoS a Scopusu
 14. 14. Jak zvládáte informační explozi? Trendy v informačním věku • Méně času na dělání více výzkumu • Výzkumníci stráví 10,7 hodin týdně v r. 2009 hledáním informací, ve srovnání s 5,5 hodin v r. 2006 • 36 % online hledání selţe při nalézání relevantní informace • 89 % VŠ studentů pouţívá Google pro hledání literatury, pouze 2 % začínají ze stránek knihovny Věda se stává více soutěživá, více mezinárodní a více interdisciplinární • 84 % výzkumníků udává zvýšený tlak vykázat výsledky rychleji neţ před rokem A kvalita informací? „Mnoho mladých lidí neshledává zdroje zakoupené knihovnou intuitivní, a proto preferují místo toho pouţívání Google nebo Yahoo. Ty nabízejí jednoduchá, aţ zjednodušená řešení, pro studijní účely.“ – Study of the British Library and JISC Zdroj: Outsell, Inc “STM End-User Survey Part 1 – Scientists and Engineers” - Volume 3, June 11, 2009 College Students’ Perceptions of the Libraries and Information Resources: A Report to the OCLC Membership. Dublin, OH: OCLC, 2006
 15. 15. Jakým výzvám čelí vaši kolegové? Výsledky výzkumu – od vašich kolegů • “Jak mohu maximalizovat využití mých zdrojů v knihovně…” • “Jak mohu maximalizovat návratnost investic větším zviditelněním zdrojů…“ • “Jak mohu nejlépe podporovat mojí komunitu, aby byla více efektivní…” • “Jak snížit čas potřebný ke shromáţdění a analýze informací…” • “Jak můţu zajistit mé komunitě snadný přístup k nejrelevantnějším, souhrnným a aktuálním dostupným informacím… • … a nechat je soustředit se na jejich výzkum” How about a solution that supports all that
 16. 16. Our users faced the same challenges! • “At our “Fachhochschule” we needed to do something about our library resources which were seriously under-utilized.” • “SciVerse Scopus’ full-text linking capabilities have greatly expanded full text accessibility for our end users. Several of our largest resources have seen increases in retrieving full-text of more than 500%Georg Schmidt,Web Services “Too many student and researchers use Google to do theirLibrarian, German search outside the library. With SciVerse Scopus weUniversity of finally could offer a tool with easy access while assuringApplied Sciences the trustworthiness and quality of the content.” – Librarian, Optical Research Institute, Canada • Leverage existing library resources • Trusted source for research literature • Drives information literacy
 17. 17. Our users faced the same challenges! • “A challenge for us is balancing the goals of meeting client needs with various resources and finding budgetary efficiencies.” • “SciVerse Scopus has helped us do that. One of the best things about SciVerse Scopus is that it is an affordable multidisciplinary database which is constantly updatedAlison Whiddon not only in its content, but also with enhanced features.Coordinator, Broad disciplines can be integrated within a search andNatural Resources alerts and RSS feeds let us know when new or updatedCanada Library – information is available.”Ottawa • Broadest multidisciplinary coverage • Consistent and transparent quality • Find key information faster
 18. 18. Co vám může SciVerse Scopus přinést? Dát vašim studentům a výzkumníkům snadný přístup k potřebnému akademickému obsahu Nabídnout podporu během výzkumného procesu, pomoci zlepšit kvalitu práce Zajistit garanci kvality a úplnost Optimalizovat vyuţití knihovních zdrojů Vybudovat vědecké znalosti a vést výzkum za pouţití analytických nástrojů
 19. 19. Co vám může SciVerse Scopus přinést? –Propojte obory a nic nepropásněte!1 2 3 Agriculture Life Agriculture Science  1 Článek v oboru Agriculture* odkazuje na článek ”For teaching purposes it v oboru Life Sciences is important to have the Web included as well. 2 Druhý článek by byl opomenut za pouţití pouhé SciVerse Scopus has this zemědělské databáze, tento článek cituje třetí publikaci and this closes the gap for 3 Třetí článek v oboru Agriculture nebyl citován prvním a student education.” můţe být zásadní pro výzkum – Professor of Chemistry, Nice University * Cottrell, T.R. and Doering, T.L., Silence of the strands: RNA interference in eukaryotic pathogens, January 2003
 20. 20. Co vám může SciVerse Scopus přinést? –Sledování práce autorů – „View and Track“ SciVerse Scopus – informace o autorovi V mţiku získat obrázek o autorovi * Přímé odkazy na dokumenty Scopusu a na ty, které autora citují * Filtrování přes citace, spolupracovníky, … Navigace vpřed a zpět v čase za pouţití citovaných odkazů Upozornění na autorovu novou publikaci
 21. 21. Kritéria pro hodnocení článků,časopisů, výzkumníků a institucí• SJR – SCImago Journal Rank – podobné technologii PageRank (Google) – princip: „ne všechny citace jsou si rovny“ – citace z prestiţnějších časopisů mají větší váhu• SNIP – Source Normalized Impact per Paper – definice: = „klasický“ impakt faktor / relativní citační potenciál v daném oboru – počítá se za předešlé 3 roky – citace v oboru, kde se cituje méně, má větší váhu a naopak• h-index – Hirsch index – h-index jednotlivce/instituce má hodnotu h, pokud N článků má aspoň h citací, (N – h) má max. h citací
 22. 22. Scopus AnalyticsSCIMago Journal Rank
 23. 23. Scopus AnalyticsSNIP • Source Normalized Impact per Paper • vyvinul Henk Moed, CWTS, University of Leiden, dnes Elsevier • hlavní funkce: kontextový citační impakt • část 1 – zohlední rozdíly v citačním chování • část 2 – zohlední rozdíly v pokrytí databáze v jednotlivých vědních disciplínách impakt • výpočet: SNIP = citační potenciál • impakt • citační potenciál (citation potential) = Ø ∑referencí(1-3 starých P) • publikace citující 1-3roky staré články v daném časopise • sesbírá seznamy pouţité literatury těchto citujících publikací • sečte počet referencí v těchto citujících publikacích na všechny 1-3 roky staré dokumenty
 24. 24. Aktuálně• Evropská rada pro výzkum dala přednost databázi SciVerse Scopus společnosti Elsevier (Amsterdam, leden 2011) – Sledování programu „Ideas“ 7. rámce po další 4 roky – Udělování dalších grantů• Zpětná vazba autorů – V ČR a SR – v květnu 2011 – http://www.scopusfeedback.com/
 25. 25. Změňte složitost na jednoduchost SciVerse Scopus – výsledková strana Čisté, jasné a intuitivní Zjemnění výsledků a snadnost “Plug and play” použití ”Advantages of SciVerse Scopus are speed, speed, speed! I use Sciverse Scopus foridentifying proper citations, staying current in rapidly moving fields, and knowing whom to cite for grants..” – Professor Peter Stambrook, University of Cincinnati, U.S.A
 26. 26. Nově! SciVerse Scopus pro iPhone!

×