Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EndNote Web

2,036 views

Published on

Propojení EndNote Webu a katalogu Knihovny UTB

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

EndNote Web

  1. 1. EndNote Web a katalog Knihovny UTB<br />EndNote Web je volně dostupný citační program pro sběr a správu bibliografických citací a webových referencí.<br />
  2. 2. Aplikace EndNote Web je sdružena s citační databází Web of Science, ale dá se využívat i nezávisle na ni. Na stránce ISI Web ofKnowledge se zaregistrujte.EndNote Web můžete zdarma využívat pouze v případě, že máte přístup do této databáze. Pokud neprovádíte registraci z IP adresy univerzity, je nutné si nastavit vzdálený přístup na svém domácím počítači na stránce http://herkules.knihovna.utb.cz/<br />
  3. 3. Pro přihlášení do EndNote Web použijte stejné údaje jako pro ISI Web ofKnowledge. Přihlaste se na adresehttp://www.myendnoteweb.com<br />
  4. 4. Po přihlášení zvolte možnost „Online Search“ v záložce „Collect“<br />
  5. 5. Z nabídky vyberte možnost „U Tomase Bati ve Zline“. Následně dojde ke spojení s katalogem knihovny.<br />
  6. 6. Vyhledáváte přímo přes rozhraní EndNote Webu.<br />
  7. 7. Záznamy ve výsledcích vyhledávání můžete ukládat do svých skupin a dále s nimi v EndNote Web pracovat. Dostupné je i spojení přes službu SFX.<br />
  8. 8. Neumíte pracovat s EndNote Web a chtěli byste této služby využít? Podívejte se na video-návody, které jsme pro vás připravili. Najdete je na našich webových stránkách.<br />

×