Bibliographia Medica Čechoslovaca a PubMed

1,456 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,456
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bibliographia Medica Čechoslovaca a PubMed

 1. 1. Dagmar Marušáková
 2. 2.  databázi zpracovává Národní lékařská knihovna v Praze (NLK) obsahuje veškeré české (resp. česko-slovenské) odborné písemnictví z medicíny a zdravotnictví od roku 1947 v počítačové podobě jsou roky 1953- 1956,58,61-64,67-76, 1978 až do současnosti, starší ročníky se doplňují zpracovává monografie, články, časopisy (pouze odborné), recenze, referáty, statě a abstrakta ze sborníků monografie jsou zpracovávány jako celek, časopisy a sborníky analyticky
 3. 3.  slovenská produkce zahrnuta jen do r. 2000 od r. 2001pouze české knihy a časopisy; slovenskou produkci zastupují jen časopisy, které jako česko- slovenské časopisy vydává tiskové středisko České lékařské společnosti bohemika a slovacika (práce českých a slovenských autorů publikované v zahraničních časopisech) slovenské knihy a časopisy jsou dostupné ve fondech českých knihoven-možnost získat prostřednictvím služby MVS (zajišťuje knihovna UTB) databáze obsahuje cca 500 000 záznamů, roční přírůstek činí 20 000 záznamů
 4. 4.  záznamy cca od r. 2008 mají odkazy na plné texty článků, pokud jsou volně dostupné (cca 40 000 záznamů) zpoždění ve zpracování oproti tištěné verzi je cca 2-4 měsíce pro věcné zpracování i pro vyhledávání se používá český překlad tezauru MeSH (Medical Subject Headings=řízený slovník termínů z oblasti medicíny a zdravotnictví, vydávaný od r. 1960 americkou Národní lékařskou knihovnou, který se pravidelně ročně aktualizuje); pouze abstrakta se neindexují hesly MeSH informace nejen pro profesní studium ale i pro praxi (systém celoživotního kreditního vzdělávání nelékařských zdravotnických oborů)
 5. 5.  databáze je online přístupná v portálu NLK Medvik www.medvik.cz/bmc/ vstup do databáze též ze stránek NLK www.nlk.cz info o databázi Seznam excerpovaných titulů časopisů propojení na jednotlivé tituly do portálu NLK Medvik propojení na domovské stránky časopisů, možnost získat plné texty článků (volně dostupné nebo pro registrované předplatitele) součástí záznamu časopisu jsou odkazy na články publikované v daném časopise za určité období
 6. 6. vstup do záznamu konkrétního titulu časopisu, odkazy na publikované články, propojení na domovskou stránkučasopisu, získání plných textů
 7. 7.  Sestra: odborný dvouměsíčník pro zdravotní sestry (2005-2012) Florence: časopis moderního ošetřovatelství (2006-2012) Diagnóza v ošetřovatelství: odborný informační časopis pro zdravotnické pracovníky (2005-2012) Medical tribune (2005-2012)
 8. 8.  Kontakt: vědecký časopis ZSF Jihočeské univerzity (plné texty od r. 2005) Ošetřovatelství: teorie a praxe moderního ošetřovatelství (vydává LF UK Hradec Králové) Ošetřovatelství a porodní asistence [elektronický zdroj] : recenzovaný odborný a vědecký časopis (plné texty od r. 2010) Sestra v diabetologii: časopis pro lékaře a zdravotní sestry
 9. 9.  Journal of nursing, social studies and public health (vyd. ZSF Jihočeské univerzity, plné texty od r. 2010) Profese on-line [elektronický zdroj] : recenzovaný časopis pro zdravotnické obory (plné texty od r. 2008) Moderní babictví: časopis pro porodní asistentky a ženské sestry (plné texty od r. 2003) výhody časopiseckých článků – nejaktuálnější informace, snadná dostupnost (online dostupnost), jedinečnost (mnohá témata a problémy v knižních publikacích nelze najít)
 10. 10.  nové vyhledávací rozhraní integrace zdrojů –katalogy, BMČ, autority, MeSH přizpůsobení novým trendům (knihovní katalog nové generace), tzn. zjednodušení vyhledávání pro koncové uživatele zviditelnění MeSH a usnadnění jeho používání vyhledávání současně v BMČ i katalogu NLK odkazy na plné texty a digitální archiv
 11. 11. základní hledánízákladní menu
 12. 12.  lze zvolit množinu pro vyhledávání–katalogy, BMČ, vše vyhledávání probíhá ve všech položkách záznamu celé databáze– do dotazu lze zadat i např. ISBN, ISSN, autora, ale pro tyto případy je lepší použít specifické formuláře na úvodní straně nebo pokročilé hledání klíčová slova můžeme zadávat v češtině i v angličtině zadáme-li více klíčových slov současně, jsou automaticky spojena operátorem AND lze používat operátory OR a NOT, ty však musíme do dotazu zapsat při zadávání dotazu můžeme použít * (hvězdičku) pro pravostranné rozšíření, např. lumb* vyhledá lumbální, lumbalgie, lumbago, lumboischialgie aj. lze použít zástupný znak ? (otazník), např. h?ematology vyhledá hematology i haematology chceme-li vyhledat přesnou frázi, použijeme uvozovky, např. „klasifikace nemocí“
 13. 13.  Úvod–formuláře pro vyhledávání ve vybraných polích Pokročilé hledání-možnost zadání více podmínek výběrem polí pro vyhledávání + rejstříky, rešeršní historie Autoři-vyhledávání autorů, návrat k posledním výsledkům vyhledávání autorů Témata, tzn. předmět-vyhledávání deskriptorů MeSH, předmětových hesel, klíčových slov, návrat k posledním výsledkům vyhledávání předmětů Prohlížení-prohlížení tezauru MeSH Výsledky–zobrazí vždy výsledky posledního dotazu Schránka–slouží k dočasnému ukládání záznamů, jejich exportu/tisku
 14. 14.  prohlížení tezaurus MeSH Medical Subject Headings (MeSH) - je kontrolovaný slovník termínů z lékařství a zdravotnictví, který se používá pro indexování a vyhledávání biomedicínských a se zdravím souvisejících informací producentem slovníku je National Library of Medicine (NLM), Bethesda, USA termíny slovníku jsou uspořádány do stromové struktury, jeden termín se může vyskytovat na více místech stromu obsahuje české i anglické termíny MeSH, podhesla pro každé hlavní heslo, možnost zobrazení všech záznamů k danému heslu nebo pouze záznamů s vybraným podheslem
 15. 15. kliknutím na heslo MeSH (česky některou z a anglicky) možností zobrazíme buďvšechny záznamy k danému heslu nebo pouze záznamy s vybraným podheslem stromová struktura hesel MesH
 16. 16.  pokud hledáme již konkrétní informaci, použijeme formulář na úvodní stránce dotaz zapisujeme do vybraných polí dle druhu dotazu (hledání probíhá právě jen v této části záznamu): název dokumentu, časopis, předmět (deskriptor MeSH, klíčová slova), konkrétní autor, akce; objeví se nápověda pro zápis dotazu výhody-vhodné pro vyhledávání titulů časopisů; vhodné pro rychlé seznámení s tématem nebo v případě, kdy pro dotaz nenajdeme heslo MeSH; pokud hledáme autora nebo téma, automaticky nás přesměruje na záložky Autoři/Témata a vyhledáváme z rejstříků nevýhody-nemožnost kombinace více polí
 17. 17. jednotlivá pole pro zápis dotazu
 18. 18.  vyhledá publikace s názvem obsahujícím zadané slovo/slova/frázi, kdekoli zadáme-li více klíčových slov současně, jsou automaticky spojena operátorem AND. Lze použít i operátory OR a NOT, ty je však potřeba do dotazu zapsat. Při zadávání dotazu můžeme použít * (hvězdičku) pro pravostranné rozšíření, např. lumb* vyhledá záznamy dokumentů s názvem obsahujícím slova lumbální, lumbalgie, lumbago, lumboischialgie aj. Chceme-li vyhledat přesnou frázi, použijeme uvozovky, např. „klasifikace nemocí“ známe-li přesný název, použijeme uvozovky, např. „akutní poškození a selhání ledvin“ chceme-li vyhledávat podle začátku názvu, použijeme Pokročilé hledání –Rejstříky –Název –Rozšířeno zprava pole Název použijeme také v případě, kdy hledaný termín nemá heslo MeSH
 19. 19.  vyhledá časopisy, jejichž záznamy obsahují zadané slovo nebo slova, zkratku, ISSN atd. zobrazený záznam časopisu obsahuje odkaz na domovskou stránku časopisu součástí záznamu jsou odkazy na články publikované v daném časopise za určité období odkazy na plné texty jsou u jednotlivých článků formou odkazu na článek (zpřístupňuje vydavatel) nebo odkazu do digitálního archivu (digitalizuje a zpřístupňuje NLK v projektu Kramerius)
 20. 20. odkazy nazáznamy článků z určitého období odkaz na plné texty popis časopisu
 21. 21.  předmět = viz záložka Témata vyhledá odpovídající deskriptory (hesla) MeSH, klíčová slova nebo obory NLK z předmětového rejstříku prohledává celý záznam deskriptoru dotaz můžeme zadat v češtině i v angličtině, systém vyhledává i v anglické verzi MeSH můžeme použít * (hvězdičku) pro pravo-i levostranné rozšiřování, např. laparo* vyhledá deskriptory (hesla) laparoskopie nebo cholecystektomie laparoskopická, *skopie vyhledá deskriptory (hesla) angioskopie, artroskopie atd. Nejsme-li si jisti pravopisem, můžeme také použít ? (otazník) pro nahrazení jednoho znaku, např. ambl?opie po vyhledání hesla si můžeme prohlédnout záznamy idexované tímto heslem nebo vybrat heslo pro další použití/vyhledávání (uloží se do řešeršní historie v Pokročilém hledání) pokud systém nenajde žádný deskriptor (heslo MeSH), hledáme v základním vyhledávání nebo v poli Název návrat k posledním výsledkům vyhledávání předmětu
 22. 22. vyhledané heslo MesH - možnost prohlédnout kliknutím na záhlaví si záznamy nebo získáme podrobnější použít heslo pro další informace vyhledávání (uloží se do rešeršní historie)
 23. 23.  autor = viz záložka Autoři vyhledá jméno v rejstříku autorů podle zadaných kritérií. Dotaz zadáváme ve tvaru Příjmení, Jméno- pokud neznáme celé znění jména, můžeme použít pouze iniciálu (bez tečky), např. Novák, Pavel, případně Novák, P, nebo pouze příjmení, např. Novák vyhledává také korporativní autory (instituce) po vyhledání autora si můžeme prohlédnout všechny publikace autora nebo vybrat jméno autora pro další použití/vyhledávání (uloží se do řešeršní historie v Pokročilém hledání) návrat k posledním výsledkům vyhledávání autorů pro výběr více jmen je vhodnější použít rejstříky v Pokročilém hledání
 24. 24. informace o autorovi, kliknutím na záhlaví možnost prohlédnout získáme podrobnější si záznamy nebo použít informace heslo pro další vyhledávání (uloží se do rešeršní historie)
 25. 25.  vyhledá sborníky z konference či jiné odborné akce, které jsou ve fondu NLK (zpracované v BMČ a katalogu Medvik) nejedná se o databázi akcí
 26. 26.  hledání dle slov/výrazů lze kombinovat libovolný počet vyhledávacích polí pomocí operátorů AND a OR lze volit různé druhy vyhledávacích polí (autor, název, časopis, nakladatel, ISBN …) hledání dle rejstříků – MeSH, autor, předmět, časopis/zdroj, název, nakladatel zobrazena rešeršní historie lze kombinovat dotazy z rešeršní historie
 27. 27. vyhledávání rešeršní historiepodle rejstříků kombinace vyhledávacích polí
 28. 28.  pod seznamem výsledků se nachází oblak hesel-deskriptorů MeSH, který je založený na počtu výskytů hesel ve výsledcích konkrétního dotazu velikost písma je odvozena od četnosti výskytu hesla v indexovaných záznamech kliknutím na vybrané heslo můžeme dotaz zúžit na záznamy dokumentů, které toto heslo obsahují tematické upřesnění také pomocí Check Tag
 29. 29. kliknutím na vybrané heslo můžeme zúžit dotaz na záznamydokumentů, které toto heslo obsahují
 30. 30.  rok(y) vydání jazyk země Check Tag databáze vlastník typ dokumentu autoři lze kombinovat nabízené možnosti prostřednictvím odkazu „filtrovat“
 31. 31. Při použití„filtrovat“ můžeme kombinovatnabízené možnosti
 32. 32.  lze volit různé možnosti zobrazení záznamů (standardní nebo MeSH hesla), řazení (dle data nebo relevance), vzestupně, počet výsledků na stránce přidané filtry lze odebírat po jednom (o krok zpět) nebo všechny najednou (zpět k výchozímu stavu) přidat dotaz-přidá dotaz do rešeršní historie vybrané (relevantní) záznamy lze ukládat do schránky (pro tisk a export) ikony pro označení různých druhů dokumentů rešeršní historie, zvolené zobrazení záznamů a výběr záznamů ve schránce se zruší manuálně nebo zavřením stránky Medvik záznamy ve schránce lze jen prohlížet, mazat, tisknout nebo exportovat (nelze je dále filtrovat)
 33. 33. možnost volbyzobrazení, řazení, počet záznamů na stránce; hromadné přidávání záznamů do schránky hesla MeSH, která popisují daný záznam; kliknutím na heslo zúžíme dotaz na použité heslo v daném výběru; kliknutím na ikonu „i“ vyhledáme všechny záznamy v BMČ obsahující toto heslo bez ohledu na předchozí dotaz
 34. 34.  Schránka: přidat – přidávání záznamů po jednom Schránka: odstranit – odstranění záznamu ze schránky Digitální archiv – digitální kopie dokumentu Abstrakt – zobrazení abstraktu Detail – detailní zobrazení záznamu Citace – generovaná citace dokumentu Hypertextové odkazy – plný text článku (samotný článek v PDF, celé číslo v PDF nebo odkaz na archiv jednotlivých čísel-nutno vyhledat rok, číslo, strana, název), obsah, obálka, domovská stránka časopisu, perzistentní link (trvalý odkaz na záznam)
 35. 35. náhled obálky a obsahu knihy hesla a podhesla citace knihy MeSH
 36. 36. citace článku plný text z digitálního archivu plný text ze stránek vydavatele hesla a podhlesla MeSH abstrakt článku
 37. 37.  Ústav zdravotnických informací a statistiky-ÚZIS (www.uzis.cz)-online dostupné mezinárodní klasifikace nemocí, zdravotnická statistika ČR, zdravotnické ročenky ČR, adresáře zdrav. zařízení Český statistický úřad (www.czso.cz)-online dostupné statistické ročenky ČR a krajské ročenky Sbírka zákonů (www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx)- ze stránek Min. vnitra ČR (online archiv od roku 1945) Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz)- ze stránek Min. zdravotnictví ČR (online archiv od r. 1999) Velký lékařský slovník (online) + oborové lexikony (www.lekarske.slovniky.cz)
 38. 38.  je medicínská databáze US National Library of Medicine a National Institutes of Health volně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE obsahuje cca 21 miliónů citací článků od r. 1950 pro věcné zpracování a vyhledávání je používán biomedicínský tezaurus MeSH u většiny článků je odkaz na plný text, a to jak volně dostupný, tak existuje propojení s většinou poskytovatelů, kteří poskytují plnotextové znění článků v rámci licencí do některých licencí má UTB přístup, jako např. SpringerLink, Wiley, ScienceDirect/Elsevier
 39. 39.  přístup do databáze je z adresy www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed na hlavní stránce je k dispozici nápověda jednoduché vyhledávání (bez použití MeSH) se používá jen výjimečně (např. při velmi úzkém a speciálním termínu); zadaný termín se tak hledá v jakémkoliv výskytu v databázi standardně se používá pokročilé vyhledávání nebo formulování dotazu pomocí databáze MeSH
 40. 40. jednoduchévyhledávání bez hesel MeSH vstup do pokročilého vyhledávání vstup do databáze hesel MeSH
 41. 41.  vyhledáme požadované heslo (anglickou verzi můžeme ověřit v BMČ) heslo můžeme limitovat podhesly (Subheadings) nebo omezit pouze na MeSH Major Topic (tzv. hlavní heslo)=zužování dotazu můžeme si prohlédnout příbuzná hesla (See also) nebo stromovou strukturu hesla heslo vložíme do vyhledávacího pole (Add to search builder) pomocí zvoleného operátoru (AND, OR, NOT) pokud nechceme kombinovat více hesel dáme vyhledat (Search PubMed), jinak pokračujeme ve vyhledání dalšího hesla a kombinování dotazu
 42. 42. formulaceheslo MeSH s dotazu podhesly pomocí hesel MeSH omezení na MeSH Major Topicpříbuzná hesla
 43. 43. formulace dotazu pomocí heselheslo MeSH s MeSH podheslyomezení naMeSH Major Topicpříbuzná hesla
 44. 44. možnost volby záznamy podle formátu roků vydání zobrazení,řazení, počet záznamů na stránce články s volně dostupnými plnými texty kliknutím na nadpis článku otevřeme jeho detailní zobrazení zadaný dotaz
 45. 45.  dotaz upřesňujeme pomocí Show additional filters, můžeme volit až deset filtrů nejčastěji se používá omezení na jazyk, rok, typ článku, plné texty (volně dostupné nebo dostupné v licencovaných zdrojích), omezení pouze na ošetřovatelské časopisy je nutné limity aplikovat s rozmyslem, ukáže-li se, že omezení na ošetřovatelské časopisy je nevhodné, tento limit pak nepoužíváme a držíme se standardních limitů –raději např. omezení na plné texty jednou nastavené limity platí i pro další vyhledávání (viz upozornění zatržítkem a informací Filters activated); můžeme je změnit nebo zrušit jednotlivě(Clear) nebo všechny najednou (Clear all)
 46. 46. plné upozorněnítexty na záznam s volně roky dostupnýmvydání plným textem typčlánku rešeršní historie a další předchozíjazyk aktivity ošetřovatelské časopisy
 47. 47. vstup do volně dostupnéhocitace článku plného textus abstraktem odkazy na související články hesla MeSH; heslo s *(hvězdičkou)= vstup do volně MeSH Major dostupného plného Topic textu
 48. 48. vstup doplného textuv licencované databázi
 49. 49.  Advanced search lze kombinovat libovolný počet vyhledávacích polí pomocí operátorů AND, OR, NOT lze volit různé druhy vyhledávacích polí (např. Author, Title, Journal, MeSH Terms…) hledání dle rejstříků (např. MeSH Terms, MeSH Major Topic, Author…) zobrazena rešeršní historie lze kombinovat dotazy z rešeršní historie použití MeSH Major Topic znamená zúžení dotazu (méně vyhledaných záznamů) avšak větší relevanci nalezených záznamů
 50. 50. formulace dotazu kombinací zadávánívyhledávacích polí dotazu pomocí rejstříkůrešeršní historie a možnostkombinace dalších dotazů
 51. 51. výsledný početzáznamů připoužití MeSH Major Topic upozornění na záznam, který je uložen ve schránce
 52. 52.  označíme záznamy, které chceme uložit do schránky; pokud neuděláme výběr označením, uloží se všechny záznamy z posledního hledání Send to: clipboard (schránka), potvrdíme počet odesílaných položek (záznamů) u takovýchto záznamů se pak objeví označení Item in clipboard (pokud zadáváme postupně více dotazů, vidíme záznamy, které jsme vybrali do schránky z předchozích hledání) pokud záznamy ze schránky manuálně neodstraníme, jsou automaticky odstraněny po 8 hodinách nečinnosti v PubMedu, maximální počet záznamů ve schránce je 500
 53. 53. označenízáznamů pro příkaz k uložení uložení do vybraných záznamů schránky do schránky
 54. 54. oznámení oodeslání e-mailu zvolit nejvhodnější formát záznamů pro odeslání
 55. 55.  veškerá rešeršní historie a záznamy ve schránce jsou uloženy po dobu 8 hodin (i po uzavření databáze) My NCBI je umožní uložit i pro pozdější využití je nutná bezplatná registrace (pouze zvolení a potvrzení uživatelského jména a hesla) a přihlášení umožňuje uložit rešeršní dotazy (Saved searched), vyhledané záznamy (My bibliography), tvořit si tematické složky (Collections), automaticky se ukládá veškerá aktivita v databázi (Recent activity) lze přidávat filtry (Manage filters) k vyhledaným záznamům (automaticky je navolen filtr Review a Free Full Text, můžeme přidat další z nabídky, např. English nebo Items with Abstracts)
 56. 56.  při ukládání řešeršního dotazu (Saved researched) si můžeme navolit požadavek automatického zasílání novinek dle formulace dotazu pokud v databázi přibudou nové záznamy, které odpovídají našemu zadanému dotazu, systém automaticky odešle zprávu s jejich citacemi na uvedený e-mail (tak často, jak si navolíme) v tomto případě je nutné při registraci uvést svou funkční e-mailovou adresu
 57. 57. přihlášení přihlášeníbezplatnáregistrace
 58. 58. ukládání záznamů (Collection, Myukládání dotazů bibliography) (Save search)
 59. 59.  při nízkém počtu nalezených záznamů hledáme širší (obecnější) termín při vysokém počtu záznamů hledáme užší (konkrétnější) termín některé specifické termíny nemají hesla MeSH, musíme je tedy zadat do základního vyhledávání (např. baby-box) pokud jsme již získali relevantní dokument (knihu, článek), všímáme si zde použitých zdrojů inspirací, co do použité literatury, mohou být i starší studentské práce - jak studentů UTB (http://dspace.k.utb.cz/), tak ostatních univerzit v ČR (www.theses.cz)
 60. 60. Dagmar Marušáková Knihovna UTB Zlínmarusakova@knihovna.utb.cz listopad 2012

×