Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adopce signatur

576 views

Published on

Staňte se partnery významné univerzitní knihovny, která slouží nejen 13000 studentům a zaměstnancům univerzity, ale také veřejnosti ve Zlínském kraji.

Adopcí signatury (oboru) věnujete prostředky na nákup zdrojů ve Vámi vybraném odvětví.

Oslovte skrze adopci tisíce studentů, investujte do jejich vzdělání.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Adopce signatur

  1. 1. 1. Vyberte si obor a určete částku (min. 10 000 Kč) 2. Kontaktujte Mgr. Irenu Jánskou, janska@k.utb.cz 3. Podepište s námi smlouvu o propagaci 4. Převeďte finanční prostředky na náš účet

×