Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Staré pověsti české

625 views

Published on

Knihovnická lekce informační výchovy: „Staré pověsti české“

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Staré pověsti české

  1. 1. Lekce informační výchovy: „Staré pověsti české“ Téma: pověsti Realizováno: Knihovna města Plzně, Obvodní knihovna Doubravka Lekci sestavila: Mgr. Alena Pospíchalová Třída: určeno pro 5. ročník ZŠ Vzdělávací obor: český jazyk – literatura Časový rozsah: 45 min. Cíl: - rozvíjení čtenářské gramotnosti, schopnosti týmové práce - seznámení s českými dějinami - seznámení s několika pověstmi - formování postojů: dobro, odvaha Použité techniky: čtení, skupinová práce, výklad, diskuse, dramatické techniky – pantomima Použité zdroje: - Alois Jirásek – Staré pověsti české; - Alena Ježková – Staré pověsti české a moravské; - internet Pomůcky: tužky, lístečky na odpovědi Postup realizace: Děti se posadí do kruhu a společně si povídáme o tom, co je to vůbec pověst. Seznámíme se s nejznámějším autorem pověstí – Aloisem Jiráskem a s několika pověstmi. Po přečtení nebo společném převyprávění vybraných pověstí se děti rozdělí do čtyř skupin. Každá skupina obdrží lísteček s jednou pověstí a nacvičí si v určeném čase pantomimickou scénku. Ostatní týmy poté hádají, o jakou pověst se jedná, a výsledek zapíší na lísteček. Na závěr výsledky vyhodnotíme a společně diskutujeme o jednotlivých scénkách. Reflexe: Četli jste i jiné pověsti než ty, o kterých jsme se zde bavili? Kdybyste nevěděli, že pověsti bývají z části vymyšlené, věřili byste, že se to tak v minulosti opravdu stalo?

×