Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projekt spolupráce knihovny a základní školy

3,004 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projekt spolupráce knihovny a základní školy

 1. 1. OBVODNÍ KNIHOVNA DOUBRAVKA, KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. 20.11.2015Knihovna města Plzně, p.o., OK Doubravka 1 Projekt spolupráce knihovny a základní školy
 2. 2. Charakteristika 20.11.2015Knihovna města Plzně, p.o., OK Doubravka 2  ucelený cyklus lekcí od 1. do 9. třídy  reflektuje a vhodně doplňuje rámcové vzdělávací programy školy  forma prožitkové dílny na dané téma  různé didaktické metody – dramatické prvky, skupinová práce, řízené diskuze, workshopy, technika open space...  vhodné pro menší skupiny dětí (max. 1 třídu)
 3. 3. Cíle 20.11.2015Knihovna města Plzně, p.o., OK Doubravka 3  základní orientace v knihovně (v knihovnách obecně)  osvojení si práce s knihou a dalšími informačními zdroji (tištěnými i elektronickými)  přehled o knihovnictví a informační společnosti v dějinných souvislostech  přehled knižní produkce přiměřené věku  seznámení se základními literárními žánry
 4. 4. 1. třída – 1. lekce 20.11.2015Knihovna města Plzně, p.o., OK Doubravka 4 V knihovně jako doma:  orientace v knihovně  rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím  základy manipulace s knihou, hygiena četby  knihy a časopisy pro začínající čtenáře  výslovnost a význam odborných pojmů (literatura, encyklopedie…)
 5. 5. 1. třída – 2. lekce 20.11.2015Knihovna města Plzně, p.o., OK Doubravka 5 Pasování na rytíře Čtenářského řádu:  král Knihoslav pasuje prvňáčky jako odměnu za to, že se naučili číst  děti předvedou králi svou čtenářskou dovednost - rozvíjí schopnost přednesu hlasitého čtení a práce v kolektivu  zapojení do projektu Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka
 6. 6. 2. třída – 1. lekce 20.11.2015Knihovna města Plzně, p.o., OK Doubravka 6 Přišla na svět pohádka:  rozdíl mezi lidovou a autorskou pohádkou  ústní vyprávění, lidová slovesnost, pohádkové postavy  tvorba autorské pohádky
 7. 7. 2. třída – 2. lekce 20.11.2015Knihovna města Plzně, p.o., OK Doubravka 7 Pohádka z obrázků:  seznámení s nejznámějšími knižními ilustrátory  tvůrčí dílna – vytvoření ilustrace k pohádce
 8. 8. 3. třída – 1. lekce 20.11.2015Knihovna města Plzně, p.o., OK Doubravka 8 Komiks:  seznámení s trendy v komiksu, od historie po současnost – Rychlé šípy, Čtyřlístek, manga  tvorba vlastního komiksu – vyprávění děje příběhu
 9. 9. 3. třída – 2. lekce 20.11.2015Knihovna města Plzně, p.o., OK Doubravka 9 Proč kluci potřebují holky a naopak:  dramatická lekce na motivy knihy od Astrid Lindgerové – Ronja, dcera loupežníka  děti se zamyslí nad rozdíly mezi chlapci a dívkami, významem přátelství a úcty  seznámení s vhodnou literaturou pro danou věkovou skupinu
 10. 10. 4. třída – 1. lekce 20.11.2015Knihovna města Plzně, p.o., OK Doubravka 10 Cestujeme s knihou:  formální prohlídka knihy (tiráž, obsah, rejstřík)  povolání související s tvorbou knihy  návrh vlastní obálky knihy
 11. 11. 4. třída – 2. lekce 20.11.2015Knihovna města Plzně, p.o., OK Doubravka 11 Když zvířata jednají jako lidé:  dramatická lekce na téma bajky
 12. 12. 5. třída – 1. lekce 20.11.2015Knihovna města Plzně, p.o., OK Doubravka 12 Trocha poezie – nikoho nezabije:  rozdíly mezi poezií a prózou  základní pojmy  tvorba vlastní básně
 13. 13. 5. třída – 2. lekce 20.11.2015Knihovna města Plzně, p.o., OK Doubravka 13 Staré pověsti české:  dramatická lekce na motivy českých pověstí
 14. 14. 6. třída 20.11.2015Knihovna města Plzně, p.o., OK Doubravka 14 Učte se být on-line:  vyhledávání, pravdivost dat na internetu  soukromí, bezpečný internet  kyberšikana
 15. 15. 7. třída 20.11.2015Knihovna města Plzně, p.o., OK Doubravka, 15 Cesta do fantazie:  rozdíl mezi sci-fi, fantasy a hororem  výrazové prostředky, dramatičnost  přehled zahraničních i českých autorů a nejznámějších děl
 16. 16. 8. třída 20.11.2015Knihovna města Plzně, p.o., OK Doubravka 16 Písmo - paměť lidstva:  dějiny písma  skupinová práce  seznámení s grafologií
 17. 17. 9. třída – 1. lekce 20.11.2015Knihovna města Plzně, p.o., OK Doubravka 17 Informační zdroje:  typy knihoven  beletrie versus naučná literatura, MDT  vyhledávání v naučné literatuře  katalog a databáze
 18. 18. 9. třída – 2. lekce 20.11.2015Knihovna města Plzně, p.o., OK Doubravka 18 Informace x dezinformace:  ověřování informací, reklama  fáma  porovnávání článku v tisku  vytvoření vlastního článku
 19. 19. 20.11.2015Knihovna města Plzně, p.o., OK Doubravka 19 Knihovna města Plzně, p. o. Obvodní knihovna Doubravka Masarykova 75 312 00 Plzeň tel. 378 038 256, 378 038 256 e-mail: doubravka@plzen.eu http://www.knihomol.wz.cz/ http://www.facebook.com/knihovnadoubravka

×