Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Přišla na svět pohádka

893 views

Published on

Knihovnická lekce informační výchovy: „Přišla na svět pohádka“

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Přišla na svět pohádka

  1. 1. Lekce informační výchovy: „Přišla na svět pohádka“ Téma: pohádky Realizováno: Knihovna města Plzně, Obvodní knihovna Doubravka Lekci sestavila: Mgr. Alena Pospíchalová Třída: určeno pro 2. ročník ZŠ Vzdělávací obor: český jazyk – literatura Časový rozsah: 45 min. Cíl: - rozvíjení čtenářské gramotnosti, schopnosti týmové práce - seznámit děti s hlavními rysy pohádek - vysvětlit rozdíl mezi lidovou a autorskou pohádkou - seznámení s nejznámějšími sběrateli lidových pohádek (Erben, Němcová) - seznámení s autorskou pohádkou a následné skládání děje pomocí obrázků - formování postojů: rozdíl mezi dobrem a zlem Použité techniky: skupinová práce, výklad, diskuse Použité zdroje: Pavel Čech – O čertovi; Božena Němcová (pohádky); K. J. Erben (pohádky), Dagmar Lhotová – Pohádky, které přinesl vítr; internet Pomůcky: několik verzí lidových pohádek, ukázky autorských pohádek, obrázky z pohádky O čertovi Postup realizace: Děti se posadí do kruhu a společně si povídáme o hlavních rysech pohádek. Vysvětlíme si rozdíl mezi autorskou a lidovou pohádkou. Povídáme si o lidových pohádkách, jak vznikaly, jak se šířily, jak se liší apod. Přečteme si autorskou pohádku a děti poté skládají obrázky a převypravují děj dané pohádky. Reflexe: Bavilo by vás se živit tvorbou pohádek? Čtete rádi pohádky, a která se vám líbí nejvíce? Máte nějakou oblíbenou pohádkovou postavu?

×