Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informační zdroje

500 views

Published on

Knihovnická lekce informační výchovy: „Informační zdroje“ - knihovny, beletrie a naučná literatura, MDT, vyhledávání

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Informační zdroje

  1. 1. Lekce informační výchovy: „Informační zdroje“ Téma: typy knihoven, beletrie vs. naučná literatura, MDT, vyhledávání Realizováno: Knihovna města Plzně, Obvodní knihovna Doubravka Lekci sestavila: Mgr. Alena Pospíchalová Třída: určeno pro 9. ročník ZŠ Vzdělávací obor: český jazyk – literatura, informační gramotnost Časový rozsah: 45 – 60 min. Cíl: - rozvíjení čtenářské gramotnosti a samostatné týmové práce - seznámení s evropskými a světovými nejkrásnějšími knihovnami - vysvětlení pojmů: beletrie, naučná literatura, MDT - hledání v online katalogu knihovny - zlepšení orientace v prostředí knihovny (naučné literatury) - ukázka atraktivních a netradičních knih Použité techniky: prezentace, výklad, diskuse, samostatná práce - vyhledávání v katalogu a ve fondu knihovny Použité zdroje: katalog knihovny; internet Pomůcky: prezentace, lístečky s názvy vyhledaných knih, netradiční knihy Postup realizace: Žáci se posadí a na začátku lekce si ukážeme prezentaci nejkrásnějších evropských a světových knihoven. Poté si vysvětlíme pojmy: beletrie, naučná literatura a MDT. Ukážeme si, jak pracovat s katalogem knihovny a jak následně vybranou knihu najít ve fondu. Když každý najde vylosovanou knihu, ukážeme si ještě čtenářsky atraktivní a někdy dost netradiční knihy. Reflexe: Která z ukázaných knihoven se vám líbí nejvíc? Přijde vám řazení naučné literatury podle MDT přehledné? Měli byste jiný nápad jak v knihovně řadit knihy?

×