Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informace x dezinformace

433 views

Published on

Knihovnická lekce informační výchovy: „Informace x dezinformace“

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Informace x dezinformace

  1. 1. Lekce informační výchovy: „Informace x dezinformace“ Téma: žurnalistika Realizováno: Knihovna města Plzně, Obvodní knihovna Doubravka Lekci sestavila: Mgr. Eva Jeřábková Třída: určeno pro 9. ročník ZŠ Vzdělávací obor: český jazyk – literatura Časový rozsah: 45 min. Cíl:- rozvíjení čtenářské gramotnosti - rozvíjení schopnosti týmové práce a prezentačních dovedností - ukázat relativitu mediální výpovědi ve vztahu k realitě a jak zrcadlí média realitu - seznámit stručně s historií žurnalistiky - objasnit rozdíl mezi seriózním a bulvárním tiskem - poukázat na funkce novinových titulků Použité techniky: skupinová práce, výklad, diskuse, vlastní tvůrčí činnost Použité zdroje: - Osvaldová, Barbora: Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace - internet Pomůcky: papíry, tužky, podložky na psaní, tabule, tři vytištěné rozstříhané články různých periodik, fotografie, třikrát dobové noviny Postup realizace: 1. Žáci se stručně seznámí s historií žurnalistiky a způsobem šíření periodik. Žáci se formou diskuse dozvědí základní rozdíly mezi seriózním a bulvárním tiskem. Na základě těchto rozdílů si vyzkoušejí sestavit tři předem vytištěné a rozstříhané články z různých typů periodik. 2. Žáci jsou rozděleni do tří skupin. Stanou se redaktory tří různě se specializujících novin. Jejich úkolem je vytvořit dle zadání název svých novin, stanovit cenu a periodicitu a napsat novinový článek na základě proběhlé fiktivní „tiskové konference“, která představuje nový dopravní prostředek. Následuje vlastní prezentace deníků. 3. Žáci hádají názvy knih, které jsou prezentovány formou novinových titulků.
  2. 2. Reflexe: Co bylo hlavním cílem dnešní lekce? Na jakých faktorech závisí zaměření konkrétních periodik?

×