Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cestujeme s knihou

478 views

Published on

Knihovnická lekce informační výchovy: „Cestujeme s knihou“

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cestujeme s knihou

  1. 1. Lekce informační výchovy: „Cestujeme s knihou“ Téma: vznik knihy Realizováno: Knihovna města Plzně, Obvodní knihovna Doubravka Lekci sestavila: Mgr. Alena Pospíchalová Třída: určeno pro 4. ročník ZŠ Vzdělávací obor: český jazyk – literatura Časový rozsah: 45 min. Cíl: - rozvíjení čtenářské gramotnosti - rozvíjení schopnosti týmové práce a prezentačních dovedností - seznámit děti s formální podobou knihy (tiráž, obsah, rejstřík) - objasnění vzniku knihy a všech profesí, které se na vzniku podílejí - formování postojů: jsou profese související s tvorbou knih společensky atraktivní a záslužné? Použité techniky: skupinová práce, výklad, diskuse, výtvarná technika Použité zdroje: - Mrázková Eva: Knížka o knížce; internet - různé knihy – podle počtu družstev - pro každé družstvo jednu Pomůcky: pracovní listy, tužka, pastelky a kniha Postup realizace: Děti se posadí do kruhu a společně si povídáme o jednotlivých profesích, které se podílejí na vzniku knihy a jednotlivé profese dáváme na magnetickou tabuli, aby je děti měly neustále na očích. Poté jsou děti rozděleny do několika družstev a každé družstvo dostane knihu a pracovní list č. 1. Do něj děti z knihy vypíší všechny údaje, které najdou v tiráži, když jsou hotovy, proběhne kontrola. Poté děti do družstev dostanou druhý pracovní list a lísteček s tématem či názvem knihy. Podle toho vytvoří na pracovní list návrh obálky dané knihy, nakonec proběhne prezentace vytvořených obálek a hromadné hodnocení. Reflexe: Bavila by vás nějaká profese spojená s tvorbou knihy? Napadlo vás někdy kolik je za jednou knihou schováno lidí a vůbec práce?

×