Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Podsumowanie    działalności KASE      KrakówRok akademicki 2011/2012
Spotkania1. Szymon Chrupczalski – Narodziny i upadek euro2. Paweł Rusiecki – Pieniądz i bankowość w ujęciu ASE3. Marcin Ch...
Spotkania1. Olgierd Sroczyński – Nadużycie rozumu, czyli antropologia  socjalizmu2. Piotr Kot – Analiza porównawcza ASE i...
Konferencje i debaty1. Polityka a ekonomia2. Internet: urząd czy targowisko3. Keynesianism: why government spending cannot...
Biblioteka• W bibliotece dostępne są 142 książki• Książki anglojęzyczne i polskojęzyczne• Nowy system rezerwacji książek p...
Kontakt  krakow@austriacy.plwww.austriacy.pl/kluby/krakow/
Zapraszamy w przyszłym roku!
Wiedza w przedsiębiorczości - od  facebooka po granty UE    Kraków, 13 czerwca 2012                  8
Wiedza w przedsiębiorczości     - od facebooka po granty UEI.    Odkrywanie pojęć na nowo   –   Przedsiębiorcz...
Odkrywanie pojęć na nowo          Przedsiębiorczość - definicjePrzedsiębiorczość: w szerszym sensie odpowiada zn...
Odkrywanie pojęć na nowo        Przedsiębiorczość i ludzkie działanieLudzkie działanie - każde intencjonalne zachow...
Odkrywanie pojęć na nowo           Przedsiębiorczość - cechyCechy przedsiębiorczości:•Działanie w subiektywnie p...
Odkrywanie pojęć na nowo        Wiedza w przedsiębiorczości – 6 cech F. A. von Hayek: „całość adaptacyjnych zachowa...
Odkrywanie pojęć na nowo            Wiedza w przedsiębiorczości1) Jest praktyczna i subiektywna, a nie naukowa;...
Odkrywanie pojęć na nowo           Wiedza w przedsiębiorczości2) Jest to wiedza unikatowa.•Osobisty i niepowtarz...
Odkrywanie pojęć na nowo         Wiedza w przedsiębiorczości cd.4) Zazwyczaj to wiedza niejawna, niedająca się zw...
Odkrywanie pojęć na nowo         Wiedza w przedsiębiorczości cd.6) Może być przekazywana, zwykle nieświadomie, za ...
Ład spontaniczny i zaplanowany         Dwie formy porządku ekonomicznego   Na czym polega problem, który chcemy ...
Ład spontaniczny i zaplanowany                Źródło wiedzyWiedza pochodząca od jednostki,     Wiedza p...
Ład spontaniczny i zaplanowany        Ład spontaniczny – poziom rynku i firmyIlość, wielkość i specjalizacja firm (...
Ład spontaniczny i zaplanowany       Ład spontaniczny – poziom rynku i firmy cd.Ład spontaniczny w produkcie firmy ...
Ład spontaniczny i organizacja      Ład zaplanowany – socjalizm, interwencjonizmSocjalizm – brak prywatnej własności ...
Ład spontaniczny i zaplanowany         Ład zaplanowany – redystrybucjonizmCel systemu dotacji UE: tworzenie warunk...
Ład spontaniczny i zaplanowany      Ład zaplanowany – redystrybucjonizm i interwencjaPrzykłady:•Niepewność i zmiana a...
DziękujęPytania, dyskusja www.mises.pl    25
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wiedza w przedsiębiorczości

464 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wiedza w przedsiębiorczości

 1. 1. Podsumowanie działalności KASE KrakówRok akademicki 2011/2012
 2. 2. Spotkania1. Szymon Chrupczalski – Narodziny i upadek euro2. Paweł Rusiecki – Pieniądz i bankowość w ujęciu ASE3. Marcin Chmielowski – Agoryzm: geneza, założenia, relacje ze szkołą austriacką4. Dominik Jaskulski – PKB, bezrobocie, inflacja: w jakim stopniu powinniśmy ufać wskaźnikom ekonomicznym?5. Olgierd Sroczyński – Liberalizm, ekonomia i Nauka Społeczna Kościoła6. Paweł Awdaniec-Słomka – Średniowieczne korzenie Wolnego Rynku7. Marcin Chmielowski – Państwo i rynek w myśli F.A Hayeka8. Grzegorz Piatkowski – Zaangażowanie Chin w światowy kryzys finansowy
 3. 3. Spotkania1. Olgierd Sroczyński – Nadużycie rozumu, czyli antropologia socjalizmu2. Piotr Kot – Analiza porównawcza ASE i Nowoczesnej Teorii Monetarnej3. Rafał Bill – Spirala zadłużenia światowej gospodarki i możliwe wyjścia z sytuacji4. Marcin Chmielowski - Państwo i demokracja w myśli Josepha Schumpetera5. Dominik Jaskulski – Teoria Przedsiębiorczości Israela Kirznera6. Dr Piotr Karaś – Bank jako podmiot regulowany7. Szymon Chrupczalski – Wiedza w przedsiębiorczości – od Wikipedii po granty UE
 4. 4. Konferencje i debaty1. Polityka a ekonomia2. Internet: urząd czy targowisko3. Keynesianism: why government spending cannot save an economy?4. Dwudziestolecie katedry przedsiębiorczości UEK5. Charakter współczesnego państwa – aktywny uczestnik czy niewidzialny wróg?6. Jak czytać ekonomię? Pytania i odpowiedzi o stan globalnej gospodarki7. Warsztaty o rynku pracy
 5. 5. Biblioteka• W bibliotece dostępne są 142 książki• Książki anglojęzyczne i polskojęzyczne• Nowy system rezerwacji książek przez internet
 6. 6. Kontakt krakow@austriacy.plwww.austriacy.pl/kluby/krakow/
 7. 7. Zapraszamy w przyszłym roku!
 8. 8. Wiedza w przedsiębiorczości - od facebooka po granty UE Kraków, 13 czerwca 2012 8
 9. 9. Wiedza w przedsiębiorczości - od facebooka po granty UEI. Odkrywanie pojęć na nowo – Przedsiębiorczość – WiedzaII. Ład spontaniczny i ład zaplanowany – Rynek – Firma – Interwencja – Przykłady z praktyki 9
 10. 10. Odkrywanie pojęć na nowo Przedsiębiorczość - definicjePrzedsiębiorczość: w szerszym sensie odpowiada znaczeniu ludzkiego działania. Każda osoba działająca, aby zmienić teraźniejszość i osiągnąć swoje cele w przyszłości, uruchamia funkcję przedsiębiorczą. Etymologia: – przedsięwzięcie (pol.) – empresa (hiszp.) – entrepreneur (fr.) – prehendi (prendi) (łac.) - brać, chwytać, odkrywać, widzieć, zauważać, łapać, zdobyć. – entrepreneur (ang.) – z francuskiego, w czasach J.S.Milla 10
 11. 11. Odkrywanie pojęć na nowo Przedsiębiorczość i ludzkie działanieLudzkie działanie - każde intencjonalne zachowanie • Skierowane na osiągnięcie subiektywnie wartościowanego celu • Poddane prawu preferencji czasowej • Oparte na subiektywnie dobranych środkach do realizacji celuCele i środki nigdy nie są dane – najważniejsze w przedsiębiorczościdziałanie to tworzenie, odkrywanie, orientowanie się, jakie cele i środkiuważa za właściwe.Każdy z nas jest przedsiębiorcą: • Targowanie się • Planowanie zakupów • Spekulacja • Zmiana pracy etc. 11
 12. 12. Odkrywanie pojęć na nowo Przedsiębiorczość - cechyCechy przedsiębiorczości:•Działanie w subiektywnie pojmowanym czasie – przyszłość nie jestzdeterminowana, ale projektowana i urzeczywistniana•Działanie w warunkach niepewności – konkretne zdarzenia, nie klasywydarzeń•Niewyrażalna matematycznie•Intuicyjna•Każda nowa informacja modyfikuje system przekonań i oczekiwańOdkrywanie i ocenianie pojawiających się w otoczeniu możliwościosiągnięcia jakiegoś celu (zysku) oraz podjęciu działania, aby temożliwości wykorzystać. 12
 13. 13. Odkrywanie pojęć na nowo Wiedza w przedsiębiorczości – 6 cech F. A. von Hayek: „całość adaptacyjnych zachowańczłowieka do środowiska, w których brało udziałprzeszłe doświadczenie.”1) praktyczna i subiektywna;2) unikatowa;3) rozproszona w umysłach wszystkich ludzi;4) niejawna, niedająca się zwerbalizować;5) powstaje ex nihilo, jako następstwo przedsiębiorczych działań;6) może być przekazywana, zwykle nieświadomie, za sprawą bardzo skomplikowanych procesów socjalnych; 13
 14. 14. Odkrywanie pojęć na nowo Wiedza w przedsiębiorczości1) Jest praktyczna i subiektywna, a nie naukowa; W dzisiejszych czasach sugestia, że wiedza naukowa nie jest summą wszelkiej wiedzy, brzmi niemal jak herezja. (…) istnieje również korpus bardzo ważnej, choć nie zorganizowanej wiedzy, której nie można nazwać naukową w sensie wiedzy ogólnych reguł: jest to wiedza o konkretnych okolicznościach danego czasu i miejsca. Wykorzystanie wiedzy w społeczeństwie, F.A.von Hayek Typ I Typ II Oakeshott Praktyczna Naukowa Hayek Rozproszona Scentralizowana Polanyi Niezwerbalizowana Zwerbalizowana Mises Dotycząca jednostkowych Dotycząca klas wydarzeń 14
 15. 15. Odkrywanie pojęć na nowo Wiedza w przedsiębiorczości2) Jest to wiedza unikatowa.•Osobisty i niepowtarzalny charakter•Pochodzi z umysłu każdego z ludzi, do którego inni nie mają dostępu.3) Jest ona rozproszona w umysłach wszystkich ludzi.•Nie jest dana i dostępna wszystkim za pośrednictwem materialnychnośników informacji (gazet, czasopism, książek, komputerów etc.)Przykład:Informacja I: chłopu z Podkarpacia czarna, smolista maź z wnętrza ziemizalewa pola i niszczy uprawy.Informacja II: I. Łukasiewicz potrafi robić „naftę” świetlną nie używającoleju roślinnego czy zwierzęcego. 15
 16. 16. Odkrywanie pojęć na nowo Wiedza w przedsiębiorczości cd.4) Zazwyczaj to wiedza niejawna, niedająca się zwerbalizować; milcząca•Działający podmiot wie, jak przeprowadzić pewne działanie, alenie umie wyodrębnić i opisać elementów•Często zawiera czynniki nieuświadamiane•Przykłady: „chodź, pokażę Ci”, „właściwie to nie wiem”, „bo lubię”5) Powstaje ex nihilo, jako następstwo przedsiębiorczych działań•Aby osiągnąć cele (zyski) z przedsiębiorczości, nie trzeba dysponowaćżadnym środkiem, wystarczy właściwie korzystać z przedsiębiorczychzdolności.Przykład: koordynacja handlowa ropy naftowej na chłopskim polu izdolności chemika z Bóbrki 16
 17. 17. Odkrywanie pojęć na nowo Wiedza w przedsiębiorczości cd.6) Może być przekazywana, zwykle nieświadomie, za sprawą bardzoskomplikowanych procesów socjalnych- działanie -> nowa informacja,- przekazanie -> rozpowszechnienie,- dostosowanie zachowań.Przykłady:•Rolnik z Podkarpacia•Benzyna i Rockefeller•Żarówki do „ogrzewania warsztatowego” 17
 18. 18. Ład spontaniczny i zaplanowany Dwie formy porządku ekonomicznego Na czym polega problem, który chcemy rozwiązać, gdy próbujemy skonstruować racjonalny porządek ekonomiczny? Szczególny charakter problemu racjonalnego porządku ekonomicznego wynika właśnie z faktu, że wiedza o warunkach, z której musimy korzystać, nigdy nie występuje w postaci skoncentrowanej czy zintegrowanej, lecz wyłącznie w formie rozproszonych okruchów niepełnej i często sprzecznej wiedzy posiadanej przez wszystkie z osobna jednostki. Wykorzystanie wiedzy w społeczeństwie, F.A. von Hayek• Porządek oparty na wiedzy • Porządek oparty na wiedzy rozproszonej, wiedzy przedsiębiorcy. naukowej.• Jest rezultatem ludzkiego działania, • Rezultat ludzkiego planowania. nie planowania. • Jeden plan.• Efekt dostrajania niezgodnych, indywidualnych planów. 18
 19. 19. Ład spontaniczny i zaplanowany Źródło wiedzyWiedza pochodząca od jednostki, Wiedza pochodząca bezpośrednio zznajomość „okoliczności miejsca i ośrodka decyzyjnego, wydającegoczasu”. nakaz.Ład spontaniczny Ład zaplanowanyJęzyk Proces produkcyjnySystem cen Czynności przy taśmie produkcyjnejKonkurencja rynkowa EsperantoFirmy na rynku Firma, korporacja Administracja Organizacje hierarchiczneRynek (wolny rynek) Gospodarka centralnie planowanaCywilizacja – ład rozszerzony (rynek, Socjalizm, komunizm, kolektywizmmoralność, obyczaje, tradycja, język) 19
 20. 20. Ład spontaniczny i zaplanowany Ład spontaniczny – poziom rynku i firmyIlość, wielkość i specjalizacja firm (organizacji pracy ludzi) na rynku –rezultat spontanicznego ładu, tworzącego ład rozszerzony ludzkiejwspółpracy – cywilizację.Organizacja wewnętrzna firmy – „socjalizm” wmikro skali, firmy zarządzane są jak gospodarki,planowe (Coase, 1937 r.)Istnienie i wielkość firmy wynika z:•wysokości rynkowych kosztów transakcyjnych;•zagadnienia kalkulacji ekonomicznej.Większej produkcji zespołu niż sumy produkcji osiąganej oddzielnie przezposzczególnych członków (Alchian i Demsetz) 20
 21. 21. Ład spontaniczny i zaplanowany Ład spontaniczny – poziom rynku i firmy cd.Ład spontaniczny w produkcie firmy Ład spontaniczny w firmie! Np. model 70/20/10 Inspiracje esejem „Wykorzystanie wiedzy w społeczeństwie” Hayeka. 21
 22. 22. Ład spontaniczny i organizacja Ład zaplanowany – socjalizm, interwencjonizmSocjalizm – brak prywatnej własności środków produkcji.Skutki: • Niemożliwość użycia wiedzy rozproszonej (system cen) • Niemożliwość odkrywania i realizacji celów (plan już istnieje) • Brak wzrostu wiedzy (innowacyjności) • Brak bodźców dla przedsiębiorczościInterwencjonizm – prywatna własność środków produkcji, ale naruszanasiłowymi nakazami.Skutki: • Łamanie reguł ładu spontanicznego i wzrost niepewności • Zaburzony system cen i przekazywania informacji • Alokacja środków niezgodna z życzeniami konsumentów • Alokacja środków niezgodna z przeczuciami przedsiębiorców 22
 23. 23. Ład spontaniczny i zaplanowany Ład zaplanowany – redystrybucjonizmCel systemu dotacji UE: tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjnościgospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrostzatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności (…)Konkurencja w ładzie spontanicznym (element przedsiębiorczości) •Odkrywanie i zdobywanie nowych informacji •Odkrywanie dóbr i ich wartości dla konsumentów. •Metoda rozprzestrzeniania się wiedzy praktycznej. •Zmusza do testów, prób. Wymusza naśladowanie najlepszych. Nieszczęście pomocy publicznej: •Opiera się wiedzy II typu i ładzie zaplanowanym •Zmniejsza konkurencyjność na rynku •Niszczy czujność i zmysł przedsiębiorcy 23
 24. 24. Ład spontaniczny i zaplanowany Ład zaplanowany – redystrybucjonizm i interwencjaPrzykłady:•Niepewność i zmiana a „trwałość projektu”•Wiedza urzędników a wiedza przedsiębiorców•Szybkość przenoszenia się informacji na rynku a w administracji-problem innowacyjności•Przedsiębiorcy a niepewność decyzji urzędników•Inne  24
 25. 25. DziękujęPytania, dyskusja www.mises.pl 25

×