Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kraków, 16.11.2009<br />Fakty i mity o PKB<br />Analiza koncepcji rachunków dochodu narodowego z perspektywy Austriackiej ...
Z materiałów edukacyjnych NBP:<br />„Jeśli zsumujemy wszystkie dobra i usługi jakie wyprodukował dany kraj, to uzyskamy wy...
Czy na pewno?<br />
PLAN PREZENTACJI<br />Krótka historia PKB<br />Z czego składa się PKB i jak jest obliczane<br />„Standardowa” krytyka<br /...
„Ogólnie rzecz biorąc, ekonomiści oceniają wyniki makroekonomiczne, analizując kilka podstawowych zmiennych, przy czym naj...
1758r. Tablica ekonomiczna FrançoisaQuesnay'a<br />
1947 r. – ONZ publikuje pierwsze zalecenia na temat rachunków narodowych<br />1953 r. – metodologia obliczania dochodu nar...
Model gospodarki narodowej<br />
Równanie PKB<br />Y = C + I + G + X – Z – Te<br />
3 metody obliczania PKB<br />Od strony tworzenia dochodu<br />Od strony podziału dochodu<br />Z punktu widzenia ostateczne...
„Standardowa” krytyka PKB<br />"szara strefa” oraz produkcja gospodarstw domowych przeznaczanej na własne potrzeby<br />wa...
Przykład Gwinei Równikowej<br /><ul><li>PKB per capita 37 200 USD/osobę – teoretycznie bogatszy naród niż Niemcy/Brytyjczycy
Zajmuje dopiero 121. wśród 177 państw na liście Human Development Index (HDI)</li></li></ul><li>„Standardowa” krytyka PKB,...
SZARA STREFA<br />
Krytyka prof. Szewczyka<br />Dochody z czynszów, których nikt nie otrzymuje<br />Płody rolne na własny użytek<br />Handel ...
Krytyka PKB przez ASE - wstęp<br />Frank Shostak: czy dobra finalne zostały wyprodukowane jako przejaw faktycznego wzrostu...
Krytyka PKB przez ASE<br />F.Shostak: PKB daje złudzenie, że istnieje coś takiego jak produkcja narodu<br />Rothbard:<br /...
ROTHBARD<br />„(…)odpowiedniejszym byłoby założenie (…) że rząd nie tylko nic nie wnosi do produktu narodowego, ale wręcz ...
Propozycja skorygowania rachunków narodowych (M.N. Rothbard)<br />OPCJA 1.    Produkt Prywatny Netto = Produkt Narodowy...
Propozycja Rothbarda, cz. II<br />OPCJA 2.<br />PNN – całkowite wydatki rządu – całkowite wydatki przedsiębiorstw państwow...
Idea PPP<br />Odzwierciedla udział państwa w gospodarce<br />Pokazuje rozwój (regres) sektora niepaństwowego<br />Implikac...
PPP dla gospodarki Polski<br />Tomasz Cukiernik:<br />Wartość dodana brutto sektora prywatnego = PPB<br />PPB – dochody se...
DZIĘKUJĘ Zapraszam do zadawania pytań<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KASE Krakow: Fakty i mity PKB

939 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KASE Krakow: Fakty i mity PKB

 1. 1. Kraków, 16.11.2009<br />Fakty i mity o PKB<br />Analiza koncepcji rachunków dochodu narodowego z perspektywy Austriackiej Szkoły Ekonomii<br />
 2. 2. Z materiałów edukacyjnych NBP:<br />„Jeśli zsumujemy wszystkie dobra i usługi jakie wyprodukował dany kraj, to uzyskamy wynik, który w bardzo prosty sposób podsumowuje jego gospodarkę. Wynik ten nosi nazwę Produkt Krajowy Brutto. Gdy PKB wzrasta – społeczeństwo się bogaci, gdy maleje – biednieje.”<br />www.nbportal.pl/pl/cw/prezentacje/prezentacje/pkb<br />
 3. 3. Czy na pewno?<br />
 4. 4. PLAN PREZENTACJI<br />Krótka historia PKB<br />Z czego składa się PKB i jak jest obliczane<br />„Standardowa” krytyka<br />Krytyka składników PKB (Szewczyk)<br />Austriacka krytyka<br />Pozostały Produkt Prywatny (Rothbard)<br />Obliczenia PPP – T.Cukiernik<br />Obliczenia PPP – D. Jaskulski<br />
 5. 5. „Ogólnie rzecz biorąc, ekonomiści oceniają wyniki makroekonomiczne, analizując kilka podstawowych zmiennych, przy czym najważniejsze  z nich to produkt krajowy brutto (PKB), stopa bezrobocia oraz inflacja”<br />„ Ekonomia”, Samuelson i Nordhaus<br />
 6. 6. 1758r. Tablica ekonomiczna FrançoisaQuesnay'a<br />
 7. 7. 1947 r. – ONZ publikuje pierwsze zalecenia na temat rachunków narodowych<br />1953 r. – metodologia obliczania dochodu narodowego zostaje sformalizowana<br />1993 r. – powstaje SNA obowiązujące do dziś<br />1995 r. – powstaje ESA <br />
 8. 8. Model gospodarki narodowej<br />
 9. 9. Równanie PKB<br />Y = C + I + G + X – Z – Te<br />
 10. 10. 3 metody obliczania PKB<br />Od strony tworzenia dochodu<br />Od strony podziału dochodu<br />Z punktu widzenia ostatecznego wykorzystania dochodu<br />
 11. 11. „Standardowa” krytyka PKB<br />"szara strefa” oraz produkcja gospodarstw domowych przeznaczanej na własne potrzeby<br />wartość wypoczynku<br />efekty zewnętrzne produkcji (zanieczyszczenia)<br />uwzględnia produkcję antydóbr (używki)<br />różnice cen w poszczególnych cen<br />addytywność (ceny stałe/bieżące)<br />zróżnicowanie dochodów w społeczeństwie<br />
 12. 12. Przykład Gwinei Równikowej<br /><ul><li>PKB per capita 37 200 USD/osobę – teoretycznie bogatszy naród niż Niemcy/Brytyjczycy
 13. 13. Zajmuje dopiero 121. wśród 177 państw na liście Human Development Index (HDI)</li></li></ul><li>„Standardowa” krytyka PKB, cz. II<br />nie pokazuje jakości usług, zwłaszcza państwowych<br />im większe zbrojenia tym większe PKB<br />nie odzwierciedla faktu, że nie cały wypracowany PKB trafia do obywateli w postaci bezpośredniej (pensje) lub pośredniej (świadczenia, zasiłki itp.). Część PKB w formie kosztów transferowych i cen transferowych jest wyprowadzana z kraju wytworzenia<br />
 14. 14. SZARA STREFA<br />
 15. 15. Krytyka prof. Szewczyka<br />Dochody z czynszów, których nikt nie otrzymuje<br />Płody rolne na własny użytek<br />Handel zagraniczny<br />1) Y = C + I + G + NX<br />2) Y = C + I + G + X – Z <br />NX = X - Z<br />
 16. 16. Krytyka PKB przez ASE - wstęp<br />Frank Shostak: czy dobra finalne zostały wyprodukowane jako przejaw faktycznego wzrostu zamożności lub konsumpcji<br />Podobna krytyka PKB przez M.Friedmana – przykład piramidy<br />Argumenty Szymona Kuznets’a (noblista z ekonomii w 1971 r.)<br />
 17. 17. Krytyka PKB przez ASE<br />F.Shostak: PKB daje złudzenie, że istnieje coś takiego jak produkcja narodu<br />Rothbard:<br />PKB jako mieszanka wartości brutto i netto<br />Nie istnieje obiektywnie mierzalny „poziom cen”<br />Do PKB wliczane są wydatki rządu<br />
 18. 18. ROTHBARD<br />„(…)odpowiedniejszym byłoby założenie (…) że rząd nie tylko nic nie wnosi do produktu narodowego, ale wręcz przyczynia się do zmniejszenia produktu narodowego przez przesunięcie zasobów do przedsięwzięć bezproduktywnych.”<br />„Co jest dobrego we wzroście ekonomicznym?”<br />Murray N. Rothbard: Rola wydatków rządowych we wskaźnikach produktu narodowego, http://www.mises.pl/296/296<br />
 19. 19. Propozycja skorygowania rachunków narodowych (M.N. Rothbard)<br />OPCJA 1. Produkt Prywatny Netto = Produkt Narodowy Netto – dochód wytwarzany przez rząd (1) – dochód wytwarzany przez przedsiębiorstwa państwowe(2) <br />Następnie: <br />PPN – zakupy rządu od biznesu – zakupy przedsiębiorstw państwowych od przedsiębiorstw – płatności transferowe = PPP<br />(1) Rozumiany jako pensje urzędników.<br />(2) Rozumiany jako wydatki bieżące przedsiębiorstw państwowych oraz pensje pracowników tych przedsiębiorstw.<br />
 20. 20. Propozycja Rothbarda, cz. II<br />OPCJA 2.<br />PNN – całkowite wydatki rządu – całkowite wydatki przedsiębiorstw państwowych = PPP<br />OPCJA 3<br />PNN – wszystkie obciążenia podatkowe – dochody przedsiębiorstw państwowych – deficyt budżetowy = PPP<br />
 21. 21. Idea PPP<br />Odzwierciedla udział państwa w gospodarce<br />Pokazuje rozwój (regres) sektora niepaństwowego<br />Implikacja subiektywnej koncepcji wartości<br />Pochodna niechęci niektórych Austriaków do instytucji państwa<br />
 22. 22. PPP dla gospodarki Polski<br />Tomasz Cukiernik:<br />Wartość dodana brutto sektora prywatnego = PPB<br />PPB – dochody sektora publicznego = PPP<br />Dominik Jaskulski:<br />PKB – wszystkie wydatki sektora publicznego (na poziomie centralnym i samorzadowym) = PPP<br />
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26. DZIĘKUJĘ Zapraszam do zadawania pytań<br />

×