Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klimatcoachning

2,178 views

Published on

Vad är en kommunal klimatstrategi?
Hur ser en lämplig organisation ut för att joba med strategiskt klimatarbete i en kommun?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klimatcoachning

 1. 1. Klimatcoachning
 2. 2. Vad är en klimatstrategi? <ul><li>Inventering </li></ul><ul><li>Klimatmål </li></ul><ul><li>Åtgärder </li></ul><ul><li>Uppföljning </li></ul>
 3. 3. Vad är en klimatstrategi? <ul><li>Inventering </li></ul><ul><li>Klimatmål </li></ul><ul><li>Åtgärder </li></ul><ul><li>Uppföljning </li></ul>
 4. 4. Vad är en klimatstrategi? <ul><li>Inventering </li></ul><ul><li>Klimatmål </li></ul><ul><li>Åtgärder </li></ul><ul><li>Uppföljning </li></ul>
 5. 5. Vad är en klimatstrategi? <ul><li>Inventering </li></ul><ul><li>Klimatmål </li></ul><ul><li>Åtgärder </li></ul><ul><li>Uppföljning </li></ul>
 6. 6. Vad är en klimatstrategi? <ul><li>Inventering </li></ul><ul><li>Klimatmål </li></ul><ul><li>Åtgärder </li></ul><ul><li>Uppföljning </li></ul>
 7. 7. Klimatprocessen 1. Idé
 8. 8. Klimatprocessen 1. Idé 2. Omvärlds- analys
 9. 9. Klimatprocessen 1. Idé 2. Omvärlds- analys 3. Förankring
 10. 10. Klimatprocessen 1. Idé 2. Omvärlds- analys 3. Förankring 4. Projektplan
 11. 11. Klimatprocessen 1. Idé 2. Omvärlds- analys 3. Förankring 4. Projektplan <ul><li>5. Intern organisation </li></ul><ul><li>Samordnare </li></ul><ul><li>Arbetsgrupp </li></ul><ul><li>Styrgrupp </li></ul>
 12. 12. Klimatprocessen 1. Idé 2. Omvärlds- analys 3. Förankring 4. Projektplan <ul><li>5. Intern organisation </li></ul><ul><li>Samordnare </li></ul><ul><li>Arbetsgrupp </li></ul><ul><li>Styrgrupp </li></ul>6. Mål och åtgärder
 13. 13. Klimatprocessen 1. Idé 2. Omvärlds- analys 3. Förankring 4. Projektplan <ul><li>5. Intern organisation </li></ul><ul><li>Samordnare </li></ul><ul><li>Arbetsgrupp </li></ul><ul><li>Styrgrupp </li></ul>6. Mål och åtgärder 7. Remiss och antagande i fullmäktige
 14. 14. Klimatprocessen 1. Idé 2. Omvärlds- analys 3. Förankring 4. Projektplan <ul><li>5. Intern organisation </li></ul><ul><li>Samordnare </li></ul><ul><li>Arbetsgrupp </li></ul><ul><li>Styrgrupp </li></ul>6. Mål och åtgärder 7. Remiss och antagande i fullmäktige 8. Uppföljning
 15. 15. Klimatprocessen 1. Idé 2. Omvärlds- analys 3. Förankring 4. Projektplan <ul><li>5. Intern organisation </li></ul><ul><li>Samordnare </li></ul><ul><li>Arbetsgrupp </li></ul><ul><li>Styrgrupp </li></ul>6. Mål och åtgärder 7. Remiss och antagande i fullmäktige 8. Uppföljning Håll politikerna informerade om åtgärderna!
 16. 16. Exempel på förfarande Miljö- och byggchef
 17. 17. Exempel på förfarande Miljö- och byggchef KS/KSAU 1.
 18. 18. Exempel på förfarande Miljö- och byggchef KS/KSAU 1. 2.
 19. 19. Exempel på förfarande Miljö- och byggchef KS/KSAU 1. 2. 3. Samordnare
 20. 20. Exempel på förfarande Miljö- och byggchef KS/KSAU 1. 2. Ledningsgrupp 4. 3. Samordnare
 21. 21. Exempel på förfarande Miljö- och byggchef KS/KSAU 1. 2. Ledningsgrupp 4. Förvaltning Förvaltning Förvaltning Förvaltning 5. 3. Samordnare
 22. 22. Exempel på förfarande Miljö- och byggchef KS/KSAU 1. 2. Ledningsgrupp 4. Förvaltning Förvaltning Förvaltning Förvaltning 5. 3. Samordnare 6. Klimatgrupp
 23. 23. Vanlig uppfattning av processen i början av projektet: Start Arbetsgrupp Klimatmål Åtgärder?? Inventering?? Färdig klimatstrategi
 24. 24. Så här har arbetet lagts upp i vissa kommuner:
 25. 25. Vanligt arbetssätt i arbetsgrupp <ul><li>Möte 1 : Välkomna! Presentation projekt, förväntningar, inspiration. </li></ul><ul><li>Möte 2: Transporter . Brainstormning. </li></ul><ul><li>Möte 3: Transporter. Konkretisering i åtgärdsmallar. </li></ul><ul><li>Möte 4: Konsumtion . Brainstormning + konkretisering i åtgärdsmallar. </li></ul><ul><li>Möte 5: Fastigheter . Brainstormning + konkretisering i åtgärdsmallar. </li></ul><ul><li>Möte 6: Energiproduktion . Brainstormning + Konkretisering i åtgärdsmallar. </li></ul><ul><li>Möte 7: Reserv . </li></ul><ul><li>Möte 8: Klimatstrategi, remissversion . </li></ul>
 26. 26. Rent konkret… vad innebär ”konkretisering”?
 27. 27. Rent konkret… vad innebär ”konkretisering”?
 28. 28. Rent konkret… vad innebär ”konkretisering”?
 29. 29. Rent konkret… vad innebär ”konkretisering”?
 30. 30. Riktlinjer för arbetsgrupp <ul><li>En tydlig och strukturerad arbetsprocess </li></ul><ul><li>Tydliga mål med arbetsgruppens arbete </li></ul><ul><li>Färdigt mötesupplägg med mallar och teman </li></ul><ul><li>” Kontrollerad kreativitet” – hålla ihop diskussionerna </li></ul><ul><li>Utmaning: </li></ul><ul><li>Skapa delaktighet </li></ul><ul><li>Utnyttja gruppens kompetens! </li></ul>
 31. 31. Erfarenheter <ul><li>Politiskt intresse </li></ul><ul><li>Tillräcklig arbetstid avsätts </li></ul><ul><li>Samordnare = 1-2 månader under 1år </li></ul><ul><li>Arbetsgrupp = 30-40 timmar/deltagare under 1 år </li></ul><ul><li>Samordnaren jobbar strukturerat och försöker involvera fler </li></ul><ul><li>från kommunen i klimatarbetet </li></ul>
 32. 32. www.klimatkommunerna.se

×