Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medieleg i dagtilbud slideshare

604 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medieleg i dagtilbud slideshare

 1. 1. Dagtilbud i et globaliseret medie- & vidensamfund
 2. 2. Hvor jeg taler fra…Stagefight:Vi omsætter med kropProcesdrama:Moralske brændpunkterFra ide til spil:Konstruerende og åbenprocesNordiskbørnekulturforskning: Børnkan…Live-rollespil:Hvad vil du her?Medskabende forskning:med praksis i praksis forpraksisVerdensborgere:Hvordan kommunikation?Om hvad? Hvorfor?
 3. 3. Øje –sjov festEn væsentliginspirationskildeog udfordring:Det børn finder påSelv og sammen medforskere, pædagoger,lærere og forældre
 4. 4. Krav til teknologienSkal være mobilSkal give adgang tilandres viden alle stederSkal være enkel at gå igang medSkal kunne bruges tilkommunikationSkal kunne forbindeplatforme og situationerAlle skal kunne væremed:Prod-users, co-producersLegeSkabeUndersøgeEksperimentereProducereKommunikere
 5. 5. Kamera-tagfatKrop og kameraVi finder på ifællesskabBillede bliver funktion
 6. 6. Medielege i hverdagenHvor-er-billedet-leg?
 7. 7. Medielege i hverdagenHvem-er-det-leg?ellerHvad-er-det-leg?
 8. 8. Medielege i hverdagenDet åbnelaboratoriumAlle materialer og allemedierkan kombineresDigitale medier en delaf den eksisterendepraksisOg noget nyt…
 9. 9. Medielege i hverdagenUd på nettetSnakke, kigge, fortolkeMusikvideoer påYoutubeDeltage i de globalebegivenheder
 10. 10. MedielegMedielegi deteksperimenterendefællesskaberPædagoger og børnsFælles leg ogeksperimenterMedmedieteknologier ogmediefortællingerFørste gang på Facebook
 11. 11. ForskningsprojektetVerdensborgereJeg har en ideAlle er medVi dokumenterer selvog kan bruge video ogbilleder til nye ideer –kigge tilbage og frem
 12. 12. ForskningsprojektetVerdensborgereKulturudvekslingHvert fællesskab kanreagere og agere iforhold til hinandenHvordan kan denneteknologi bruges?Forældre følger med ogkan se og kommenterehvad børnene foretagersigProducenter,kommunikerende
 13. 13. Sværd-og-tablet legSelv-organiseretmedielegDeteksperimenterendefællesskabBrændpunktetsomomdrejningspunkt
 14. 14. Sminke på SkypeGamle medierog nye medierfungerer sammenUdviklingsmulighederKombinereasynchron ogsynchronkommunikationPlay
 15. 15. ForskningsprojektetVerdensborgereVise, hvad vi har lavetSe hinandensVise, hvad vi er ved atlaveVære tilstede ihinandensproducerende rum…
 16. 16. GangnamstyleEt fælles globaltpopulærkulturelt udtryk,der både er ”kendt” og”ukendt”Et udtryk, dertilsyneladende er åbent:klip, sprog, betydningKan let kopieres ogvarieresBlevet brugt til megetforskelligt: Jokes, sex,politik
 17. 17. En fælles musikvideoSe hvad nogen har gjortBlive inspireret, lave siteget og filme detLægge det ud på etsocialt medieFåkommentarer, forslag,nye ideerLave ny version…Play
 18. 18. Make a musicvideoagain and againModsætningen mellem proces ogprodukt går i opløsningHver dag lægge et kort klip udHver dag redigere lidt og lægge etnyt og længere klip udHver dag få kommentarer ogbruge klip fra nogle andreStoppe når den er uinteressant ogikke nødvendigvis når den erfærdig
 19. 19. Fortid, nutid, fremtidSpor ogKonstruktionHvem var vi?Hvad skal vi lave?Hvordan gør de?Hvorfor gør de det?
 20. 20. ForskningsprojektetVerdensborgereEt samarbejdemellem foreløbigto dagtilbudPilotprojekter:2012-2013Forskningsprojekt:2013-2015Tidligere projekter om medieleg:2004-2011Flere dagtilbud og skoleri verdeninvolveres undervejsklth@viauc.dk 53537189
 21. 21. Hvem er med?Børnehaven NyrupDII MejsenProjektledere:KlausThestrupEva MeyerForskningsleder:KlausThestrupDaglig ledelse:Pernille HowardHenning Hansen
 22. 22.  Personligt: Hvor er jeg i verden? Hvemer jeg i mødet med den? Socialt: Hvad vil vi sammen tale medandre om? Kulturelle udtryksformer: Hvordan bruger vi egne ogandres udtryk og måder atleve i verden på? Naturfænomener: Hvordan bruger vi forskelligeteknologier til atkommunikere? Sprog: Hvordan kommunikerer vimed billede, krop, tale,fortælling og leg? Krop: Hvordan er vi tilstede medkroppen i et digitaltsamfund?
 23. 23. VerdensborgerkompetencerSe mulighederOmsætteUdveksleFinde påLære at læreReflektere
 24. 24. Hvad spørger vi om?Hvordan bliverdagtilbuddets pædagogikog praksis, når de fysiskegrænser ikke længere er deafgørende?Hvordan kan børn ogpædagogeri dagtilbudvære og blivedigitale verdensborgere?Hvordan kan det enkeltedagtilbud blive et sted,hvor enhver fremtidigteknologi,kommunikationsform ogfortælling kan undersøgesog måske anvendes?
 25. 25. Den medskabendeforskerJeg er med-iscenesætter i fælleslege, i forløb og idokumentationForsker og pædagog eri tæt samarbejdeUdvikling af en metodeover tidVisuel antropologiDokumentation somen del af produktion ogpædagogikPractise-led research
 26. 26. Vi ses i fremtiden…

×