Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hammel det eksperimenterende fællesskab som mulighed

259 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hammel det eksperimenterende fællesskab som mulighed

 1. 1. Pædagogisk arbejde i et globaliseret medie- & vidensamfund
 2. 2. Hvor jeg taler fra…Stagefight:Vi omsætter med kropProcesdrama:Moralske brændpunkterFra ide til spil:Konstruerende og åbenprocesNordiskbørnekulturforskning: Børnkan…Live-rollespil:Hvad vil du her?Medskabende forskning:med praksis i praksis forpraksisVerdensborgere:Hvordan kommunikation?Om hvad? Hvorfor?
 3. 3. Skal være mobilSkal give adgang til andresviden alle stederSkal være enkel at gå igang medSkal kunne bruges tilkommunikationSkal kunne forbindeplatforme og situationerAlle skal kunne være med:Prod-users, co-producersLege, skabe, undersøge,eksperimentere,producere, kommunikereKrav til teknologien
 4. 4. Medielege i hverdagenKamera-tagfatKrop, bevægelseMedieleg, fællesskabFinde på brug afmedie,udvikle legenBillede har funktionEnkelhed
 5. 5. Medielege i hverdagenDet åbnelaboratoriumAlle materialer og allemedierkan kombineresDigitale medier en delaf den eksisterendepraksisOg noget nyt…
 6. 6. Medielege i hverdagenSværd og tablet legBrug af youtube klip: Flimklip,instruktionsvideoerSelv-organiseret leg ogeksperimenterende fællesskabDigitalt og analog rum i sammeprocesHvordan laver vi sværd?Bevidsthed om billederLægge ud på facebook
 7. 7. Medielege i hverdagenUd på nettetSnakke, kigge,fortolkeMusikvideoer påYoutubeDeltage i de globalebegivenheder
 8. 8. HVER SIT MIG FÆLLES
 9. 9. ForskningsprojektetVerdensborgereKallesok og drillenissenHanok NOK er påfacebookHvad mon Nyrup harskrevet?Instruktioner: Sådankan man gøreKommentarer: hvad erdet?Forslag: Kunne vi ikkeprøve at…Spørgsmål: Hvordaner teksten til den sang?
 10. 10. ForskningsprojektetVerdensborgereJeg har en ideAlle er medVi dokumenterer selvog kan bruge video ogbilleder til nye ideer –kigge tilbage og frem
 11. 11. KulturudvekslingHvert fællesskab kanreagere og agere iforhold til hinandenHvordan kan denneteknologi bruges?Forældre følger med ogkan se og kommenterehvad børnene foretagersigProducenter,kommunikerendeForskningsprojektetVerdensborgere
 12. 12. ForskningsprojektetVerdensborgereVise, hvad vi har lavetSe hinandensVise, hvad vi er ved atlaveVære tilstede ihinandensproducerende rum…
 13. 13. GangnamstyleEt fælles globaltpopulærkulturelt udtryk,der både er ”kendt” og”ukendt”Et udtryk, dertilsyneladende er åbent:klip, sprog, betydningKan let kopieres ogvarieresBlevet brugt til megetforskelligt: Jokes, sex,politik
 14. 14. Korte processer, der kangentages – og ændres…Bruge asynchron og synkronkommunikation - på skiftKombinere det analoge og detdigitale rumHvert sted undersøger ogundersøger sammenSkal vi danse sammen?Vise gangnam style ”Moves”Så prøver viSå danse fælles…Vise Bollywood – movesvi viste hinanden nye tricksVores gangnamstyle
 15. 15. ACTIONSE MULIGHEDEROMSÆTTEUDVEKSLE
 16. 16. OmsættendekommunikationFORSLAG TILRÆKKEFØLGEEKSEMPEL A-SYNKRONKOMMUNIKATIONOG MED SYNKRONKOMMUNIKATIONSE MULIGHEDER Snak om og se slapstick Reaktion på noget ellernogenReaktion på noget ellernogenI forhold til hinanden - ogtil andreOMSÆTTE Lave og filme slapstick Prøve, lege ogeksperimentere, filmePrøve, lege ogeksperimentere, filmeI forhold til hinandenUDVEKSLE Lægge ud, vise ogdiskutere slapstickVælge, kommentere Vælge, kommentereI forhold til hinanden - ogtil andreSE MULIGHEDEROMSÆTTEUDVEKSLE
 17. 17. Lav et spil pålegepladsen Ja her er så ikke noget billede,for det afhænger jo også afspillet.Se og spille spilSpil andres banerLave en forhindringsbane pålegepladsenLave en forhindringsbane i pap,osv til figurerTag billeder og film. Hæng detop på dørenLæg det ud på facebook ogYoutubeSe hvordan andre har gjortOg lave jeres egen bane
 18. 18. DeteksperimenterendefællesskabEt kulturbegreb, der erdynamiskDet åbne laboratoriumKoble på kryds og tværsDen deltagende pædagogMester, guide, deltager,aktørDet nødvendigebrændpunktVi undersøger ogkommunikerer om nogetreelt - og udfolder livsamtidigEn pædagogik, hvor detgælder om at finde på,være innovativ
 19. 19. VerdensborgerkompetencerKunne FINDE PÅ:Ny brug af teknologier ogfortællinger i fællesskabKunne SE MULIGHEDER :i andres brug af teknologi ogfortællingerKunne LÆRE AT LÆRE :etablere eksperimenterendefællesskaber og få andre til detKunne REFLEKTERE:Forholde sig til at leve og arbejde i etmediesamfundKunne OMSÆTTE:lege, eksperimentere, producere ogkommunikere om noget med nogenKunne UDVEKSLE:Være tolerant, udveksle, potentieltændre og blive ændret
 20. 20. MedielegMedielegi deteksperimenterendefællesskaberPædagoger og børnsfællesLeg og eksperimenterMedmedieteknologier ogmediefortællinger
 21. 21. Paradigmeskift?O - 18 års ny nordisk skoleHeldagsskole ogaktivitetstimerTeori og praksis tætterepå hinandenDagtilbud og læreplaner(forældede) + itMedier ipædagoguddannelsen – ialt og i ny linie???Leg og læring – fokus påbørns legekultur somudfoldelse i egen ret eruden større betydning
 22. 22. Udfordringer på vejI SKAL KUNNE:…Svare på HVORDAN ogHVORFOR, altså hvilkelæringsformer?(praktiske projekter, omverden,bevægelse, alsidig udvikling…)Formulere JERES viden omforløb, situationer, hverdag ogkunne sætte den på spil……Sætte praksisforsknings- ogudviklingsarbejde i gang…Være verdensborgere medeksperimenterendefællesskaber og selv-organiseret leg
 23. 23. Stille spørgsmål ombåde form og indholdKunne kombinereforskellige medier ogmaterialerOperere fraindersiden af enfælles procesInddrage enhverteknologi ogfortællingHvad dramapædagogen har attilbyde

×