Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De institutionelle udviklingsperspektiver

214 views

Published on

medieleg i dagtilbud

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De institutionelle udviklingsperspektiver

 1. 1. Dagtilbud i et globaliseret medie- & vidensamfund
 2. 2. Hvad ved vi?At pædagoger ikkeselv synes, at de vedHVORDANAt der snakkes megetom at pædagogerIKKE kan…og ikke nok om det,de KAN
 3. 3. Hvad ved vi?At børn somiscenesætterekan transformerefortællinger ogteknologitil råstof for medielegAt børn kan inddragesi at finde på ogundersøge
 4. 4. Hvad ved vi?At krop og kamera,analogt og digitalt,kan kombineresAt alle medier ogmaterialer kan sættesi forbindelse medhinanden
 5. 5. MedielegMedielegi deteksperimenterendefællesskaberPædagoger og børnsFælles leg ogeksperimenterMedmedieteknologier ogmediefortællingerFørste gang på Facebook
 6. 6.  Personligt: Hvor er jeg i verden? Hvemer jeg i mødet med den? Socialt: Hvad vil vi sammen tale medandre om? Kulturelle udtryksformer: Hvordan bruger vi egne ogandres udtryk og måder atleve i verden på? Naturfænomener: Hvordan bruger vi forskelligeteknologier til atkommunikere? Sprog: Hvordan kommunikerer vimed billede, krop, tale,fortælling og leg? Krop: Hvordan er vi tilstede medkroppen i et digitaltsamfund?
 7. 7. Progression udspændtimellem formel ogimproviationModsætningen mellem proces ogprodukt går i opløsningHver dag lægge et kort klip udHver dag redigere lidt og lægge etnyt og længere klip udHver dag få kommentarer ogbruge klip fra nogle andreStoppe når den er uinteressant ogikke nødvendigvis når den erfærdig
 8. 8. DeteksperimenterendefællesskabAt medieleg kan indgåi en pædagogiskstrategi, derindeholderselv-organiseretmedieleg og eteksperimenterendefællesskabAt børn og pædagogeri mødet medomverdenenkan se muligheder,omsætte og udveksle
 9. 9. Hvad spørger vi om?Hvordan bliverdagtilbuddets pædagogikog praksis, når de fysiskegrænser ikke længere er deafgørende?Hvordan kan børn ogpædagogeri dagtilbudvære og blivedigitale verdensborgere?Hvordan kan det enkeltedagtilbud blive et sted,hvor enhver fremtidigteknologi,kommunikationsform ogfortælling kan undersøgesog måske anvendes?
 10. 10. VerdensborgerkompetencerSe mulighederOmsætteUdveksleFinde påLære at læreReflektere
 11. 11. Hvordan kanuddannelser ogpædagogik drage fordelaf det?Uddannelsen, praksisog forskning i et tætsamarbejde om atudvikle ny viden og nyeløsningerPædagogisk praksisskal væreforskningspraksis – deskal kunne selv og medsammen medforskerne.Så børn kan tage enuddannelse, få arbejdeog være borgere
 12. 12. ForskningsprojektetVerdensborgereEt samarbejdemellem foreløbigto dagtilbudPilotprojekter:2012-2013Forskningsprojekt:2013-2015Tidligere projekter om medieleg:2004-2011Flere dagtilbud og skoleri verdeninvolveres undervejsklth@viauc.dk 53537189

×