Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu

18,061 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu

 1. 1. Starożytnej Grecji i Rzymu
 2. 2. Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się poupadku kultury mykeńskiej spowodowanym w głównym stopniunajazdem Dorów. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnejGrecji przez Rzymian.Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnieokres sztuki greckiej. Artyści nadal tworzyli, ale przede wszystkimna potrzeby kolekcjonerów rzymskich. Najczęściej ich dzieła byłykopiami znanych wcześniej dzieł greckich. Dzięki tej działalnościznamy wygląd wielu rzeźb, których oryginały zaginęły lub zostałyzniszczone. Sztuka grecka (m.in. właśnie dzięki kopiom) wywarłaprzeogromny wpływ na rozwój sztuki rzymskiej. Jednak wraz zezmianami politycznymi skończyła się jej samodzielność.
 3. 3. Sztukę starożytnej Grecji dzielimy na trzy okresy: Okres archaiczny Okres klasyczny Okres hellenistyczny
 4. 4. W okresie archaicznym (1100 – 400 r. p.n.e.) przedstawiano bogów w ludzkich postaciach. Zaczęła kształtować się architektura. Powstały style: doryckii joński. Nastąpił szybki rozwój ceramiki.
 5. 5. Cechy rzeźby okresu archaicznego:• - widoczny wpływ Wschodu (kanonu egipskiego) - posągi idealnych, pięknych ludzi - najczęściej spotykane są rzeźby nagiego młodzieńca, często zwycięzcy igrzysk sportowych lub przyodzianej w luźne szaty dziewczyny- postacie ukazywane są w postawie stojącej, siedzącej, czasem kroczącej (z jedną nogą lekko wysuniętą), zazwyczaj z uśmiechem na twarzy (archaiczny uśmiech) - rzeźby są zwarte, zamknięte, blokowe, o ustawieniu frontalnym - kompozycja jest statyczna - oś symetrii wyraźnie wyczuwalna• Materiałami są drewno i wapień.
 6. 6. STYL JOŃSKI
 7. 7. W„WOŹNICA Z DELF”
 8. 8. W dekoracji wyrobów ceramicznych pojawiły się wielobarwne wyobrażenia fantastycznych zwierząt (sfinksów, gryfów, syren) oraz gatunków niespotykanych w Grecji – panter, tygrysów. Wśród wzorów roślinnych spotykane są pąki lotosu, palmety, rozety. Do użytku weszła też nowa metoda zdobienia – rycie wzorów, w miejsce wcześniejszej dekoracji malarskiej.
 9. 9. CERAMIKAStyle• styl geometryczny• styl orientalizujący• styl czarnofigurowy Technika ta polegała na użyciu firnisu. Artysta malował nim postaci i przedmioty. Przy odpowiednim wypalaniu firnis nabierał czarnego koloru, podczas gdy reszta naczynia – czerwonego.• styl czerwonofigurowy (w malarstwie czerwonofigurowym częstsze stają się malowidła ukazujące akcję – np. sceny tańca, zawodów sportowych itp.)
 10. 10. (V WIEK – POŁ . IV W. P. N. E .) Okres klasyczny często zwany jest „złotymokresem kultury greckiej”. Rozpoczyna się on od odbudowy Aten po II wojnie perskiej, a kończy przyłączeniem Grecji do imperium Aleksandra Wielkiego.
 11. 11. Cechy architektury klasycznej Dekoracyjne Wpływ wschodu Domy na planieSmukłe budowle wnętrza (monumentalność) prostokąta
 12. 12. Typy budowli Agora Tolos Pomniki(otoczona (świątynia na Gimnazjony Teatry honoracyjneportykami) planie koła)
 13. 13. - najlepiej zachowany grecki teatr- 52 rzędy siedzeń ułożonych wdwóchkondygnacjach (po 32 i 20),- zbudowany przez PolikletaMłodszego- około 300 r. p.n.e.- który mógł pomieścić 14 tysięcywidzów- co 4 lata odbywały się tamagony sportowo-dramatyczne zw.Asklepiami- okrągła orchestra, otoczonarowem odprowadzającym wodydeszczowe- z jednej strony zamknięta wysokimna 4m proscenium
 14. 14. Materiałymarmur (wcześniej częściej używano miękkiego porosu), doskonalono techniki odlewniczetechnika chryzelefantynowa, która polegała naokładaniu drewnianych posągów płytkami ze złota – ubiór i kości słoniowej – ciało ukazywanych postaci bogów
 15. 15. Cechy rzeźby klasycznej zapotrzebowanie na portret rzeźby zbudowane zgodnie z zasadą kontrapostu przedstawienia postaci w sposób dynamiczny, ekspresyjny idealizujące przedstawienia polityków, myślicieli i filozofów
 16. 16. Fidiasz Poliklet Lizyp
 17. 17. -tematyka wzbogacona o wątki mitologiczne i martwą naturę.- sceny i postacie realistycznie- biegłość techniki , iluzjonizm- pojawił się pejzaż-nowatorska technika enkaustyki (gorącego wosku dosporządzania farb, które nakładano na gorąco i polerowano)-sztuka mozaikarska - szczególnie w Macedonii- Apollodoros z Aten zastosował światłocień, jego obrazywykonane barwnymi plamami, bez użycia tonów pośrednich- perspektywa uzyskana przy zastosowaniu tej technikinazywana jest skiagrafią
 18. 18. 323 r. p.n.e. – 30 r. p.n.e. Jest to ostatni okresw sztuce starożytnej Grecji. Charakteryzowałgo orientalizm formy i bogactwo tematyki.Sztuka nabrała cech uniwersalnych, gdyżłączyła tradycję grecką oraz innych podbitychpaństw. Dobrobyt spowodował rozkwitlaickiego rzemiosła artystycznego. Twórcyskłaniali się ku realizmowi i ekspresji.
 19. 19. Historyczna i Sceny rodzajowe mityczna Tematyka obrazów Pejzaże Martwa natura
 20. 20. Rzeźba hellenistyczna była skupiona głównie na człowieku.Wypracowała w pełni realistyczne formy modelunku. Tendencje rzeźby • Barokowa (patetyczna i dynamiczna) • Rokokowa (delikatna, finezyjna) hellenistycznej • Klasycyzująca (chłodna i tradycyjna) Rzeźby tworzone były jako wolnostojące, o wieloplanowej kompozycji. Zróżnicowanie etniczne odzwierciedlały rysy postaci.
 21. 21. „UMIERAJĄCY GAL”
 22. 22. „GRUPA LAOKONA”
 23. 23. „ŚPIĄCA HEMAFRODYTA”
 24. 24. „NIKE Z SAMOTRAKI”
 25. 25. Architektura tego okresu związana jest w dużej mierze zzakładaniem nowych miast i przebudowywaniem jużistniejących. Jednym z czołowych urbanistów był architektDejnokrates, projektant Aleksandrii. W planowaniu pojawiłysię nowatorskie rozwiązania– biorące pod uwagęukształtowanie terenu, warunki klimatyczne, odległość odszlaków komunikacyjnych oraz możliwości zaopatrzenia wwodę.
 26. 26. Elementy greckiego miasta Eklesiastreon Stoa Palestra BuleuterionAgora (gmach (o różnym (szkoła zapasów (ratusz) zgromadzeń) przeznaczeniu) i boksu)
 27. 27. Wszystkie Rzymskie dzieła przejawiają silne wpływy sztuki greckiej. Pierwsza faza bezpośrednich kontaktów Rzymu z ośrodkami artystycznymi świata greckiego naznaczona jest licznymi grabieżami. Ekspansja rzymska na południowe tereny i podbój Grecji wywarło duży wpływ na sztukę. Sztukę rzymską zdominowały dwa pojęcia: pragmatyzm i realizm.
 28. 28. • Budowle na planie prostokąta • PortykiPodobieństwa • Stosowanie kamienia i między marmuru Rzymem a • Budowa miast na planie Grecją prostokąta • Regularna siatka ulic
 29. 29. -termy czyli łaźnie publiczne, które byłyponadto miejscem spotkań, rozrywki iwypoczynku.-amfiteatr– konstrukcja na planie elipsy zcentralnie położoną areną na którejrozgrywały się walki, oraz wznoszącą siędookoła widownią.
 30. 30. Przejętym z innych kultur ale jakże popularnieużywany w Rzymie był łuk. Dekoracje nazewnątrz łuku były najczęściej wzorowane nagreckie. Łączono go także z kolumną – ŁukTriumfalny , Łuk Tytusa – podwójny, ŁukSewera i Konstantyna – podwójny. Pojawiły sięrotundy i kopuły.
 31. 31. Akwedukt z języka łacińskiego oznacza wodociąg, któredoprowadzały wodę z odległych ujść do miast, układano na zasadziepowolnego, stałego spadku. Nad dolinami głęboko wyciętymi wkorytach rzecznych budowano wiadukty i mosty służące jakopodbudowa. Ta konstrukcja arkadowa miała wiele zalet, nieprzecinała szlaków komunikacyjnych i transportowych, wymagałamniej budulca i była lżejsza od ślepego muru tej samej wysokości.By uzyskać stabilność, arkady ustawiano w kilku kondygnacjach,nadając im zmienną wysokość, rozpiętość oraz różną grubośćfilarów.
 32. 32. Elementy domu Atrium Tablinum Impluvium(wewnętrzny Portyk (gabinet pana (basen)dziedziniec) domu)

×