Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ERA DHE VEPRIMTARIA E ERES
Punoi : Klarisa Karaboja
Klasa : VII A
ERA …
 Era është
një dukuri natyrore që
përbehet nga lëvizja e
rregullt, pothuajse e rrafshët,
e masës ajrore të shkaktua...
LLOJET E ERERAVE
Furtuna Musonet
LLOJET E ERERAVE
Erërat poshtë
shpërthyese
Tornado
SHPEJTESIA E ERES
 Retë më të shpejta janë në lartësitë prej 10.000 - 18.000 metra
mbi nivelin e detit dhe shpejtësinë e ...
PUNA SHKATERRUSE E ERES
Puna kryesore e erës
varet nga shpejtësia e
saj , sa më e madhe
shpejtësia aq më e
madhe është for...
 Deflacioni-kuptojmë punën
fryerëse që bën era me forcën
e saj në shkëmbinjët duke ia
larguar materialin e imët që i
mbul...
FORMA TE KRIJUARA NGA VEPRIMTARIA E ERES
PUNA TRANSPORTUESE DHE DEPOZITUESE E ERËS
 Era bën një punë të madhe
transportuese dhe depozituese.Kjo
veprimtari varet k...
FORMAT E RELIEVIT
 Materiali i përfituar nga veprimtaria e erës
kryesisht është rëra, duke u grumbulluar
formon forma të ...
DUNAT
 Dunat jane kodra te perbera nga rera qe
formohen nga veprimi I forces se eres ne
shkretetirat e bregdetet ranore .
BARKHANET
 Barkhanet jane kodra te perbera nga rera
dhe formohen nga veprimi I forces se eres
ne shkretetirat e bregdetet...
VALEZIMET
 Valëzimet vërehen në vende të rrafështa prej
rëre nuk kanë ngritje të mëdha. Ato formohen
zakonishtë në plazhe...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Era dhe veprimtaria e eres

18,252 views

Published on

Era është një dukuri natyrore që përbehet nga lëvizja e rregullt, pothuajse e rrafshët, e masës ajrore të shkaktuar nga trysnia mes dy pikash të atmosferës . Studimi i veprimtarise të Eres ka rëndësi të madhe, pasi era me fuqine e vet luan një rol të madh në formimin e formave të larmishme relievore në siperfqen e Tokes. Era si faktor i jashtëm vepron në vazhdimësi që nga periudhat e hershme gjeologjike e deri më tani duke krijuar forma të ndryshme në sipërfaqen e tokës ,I ndryshon formen shkembinjeve etj .
Retë më të shpejta janë në lartësitë prej 10.000 - 18.000 metra mbi nivelin e detit dhe shpejtësinë e lëvizjes së tyre mund ta arrijnë në 400 km/h.
Arsyeja që në atë lartësi mund të arrihet një shpejtësi e lartë është se retë përbëhen nga kristalet e akullta dhe pikat e ujit që bien ngadalë nëpërmjet ajrit. Për shkak të fërkimit me sipërfaqen e Tokës, sa më e madhe të jetë lartësia era rrit shpejtësinë e saj. Në një lartësi prej 100 metra, shpejtësia e erës rritet dy herë më shumë në krahasim me shpejtësinë që era e ka në lartësi prej 2 metra. Kjo, gjithashtu do të thotë se retë lëvizin më shpejtë nëse janë më larg nga sipërfaqja e tokës.
Retë më të shpejta i gjejmë në pjesët e larta të troposferës. Arsyeja për këtë janë rrymat e ashtuquajtura 'jet stream', që lindin si pasojë e temperaturave të ndryshme në mes të shtresave të ajrit. Këto rryma shpesh arrijnë shpejtësinë prej 200 km/h, por gjithashtu mund lëvizin në një shpejtësi prej 400 km/h.
Puna kryesore e erës varet nga shpejtësia e saj , sa më e madhe shpejtësia aq më e madhe është forca shkatërruse .Veprimi eolik më së shumti vepron në viset e zhveshura (shkretirat) pastaj ne faqet e maleve të larta, në brigjet e lumejve ,detrave apo edhe në vendet qe janë të ekspozuara ndaj erërave .
Deflacioni-kuptojmë punën fryerëse që bën era me forcën e saj në shkëmbinjët duke ia larguar materialin e imët që i mbulon(zhveshjen e shkëmbinjëve)
Korazioni- kuptojmë punën goditëse që bën era mbi shkëmbit krahas forces goditëse te saj dhe materialet grimcore
Era bën një punë të madhe transportuese dhe depozituese.Kjo veprimtari varet kryesisht nga shpejtësia e saj dhe nga sasia e materialit të shkrifte që ngrihet dhe transportohet nga era .Materiali që më së shpeshti transportohet nga era është kokrrizat e rërës.
Dunat jane kodra te perbera nga rera qe formohen nga veprimi I forces se eres ne shkretetirat e bregdetet ranore .
Barkhanet jane kodra te perbera nga rera dhe formohen nga veprimi I forces se eres ne shkretetirat e bregdetet ranore si dunat , por kodrat e reres kane formen e draprit .
Valëzimet vërehen në vende të rrafështa prej rëre nuk kanë ngritje të mëdha. Ato formohen zakonishtë në plazhe dhe në shkretira kur fryjene era të lehta.

Published in: Art & Photos
 • Login to see the comments

Era dhe veprimtaria e eres

 1. 1. ERA DHE VEPRIMTARIA E ERES Punoi : Klarisa Karaboja Klasa : VII A
 2. 2. ERA …  Era është një dukuri natyrore që përbehet nga lëvizja e rregullt, pothuajse e rrafshët, e masës ajrore të shkaktuar nga trysnia mes dy pikash të atmosferës . Studimi i veprimtarise të Eres ka rëndësi të madhe, pasi era me fuqine e vet luan një rol të madh në formimin e formave të larmishme relievore në siperfqen e Tokes. Era si faktor i jashtëm vepron në vazhdimësi që nga periudhat e hershme gjeologjike e deri më tani duke krijuar forma të ndryshme në sipërfaqen e tokës ,I ndryshon formen shkembinjeve etj .
 3. 3. LLOJET E ERERAVE Furtuna Musonet
 4. 4. LLOJET E ERERAVE Erërat poshtë shpërthyese Tornado
 5. 5. SHPEJTESIA E ERES  Retë më të shpejta janë në lartësitë prej 10.000 - 18.000 metra mbi nivelin e detit dhe shpejtësinë e lëvizjes së tyre mund ta arrijnë në 400 km/h.  Arsyeja që në atë lartësi mund të arrihet një shpejtësi e lartë është se retë përbëhen nga kristalet e akullta dhe pikat e ujit që bien ngadalë nëpërmjet ajrit. Për shkak të fërkimit me sipërfaqen e Tokës, sa më e madhe të jetë lartësia era rrit shpejtësinë e saj. Në një lartësi prej 100 metra, shpejtësia e erës rritet dy herë më shumë në krahasim me shpejtësinë që era e ka në lartësi prej 2 metra. Kjo, gjithashtu do të thotë se retë lëvizin më shpejtë nëse janë më larg nga sipërfaqja e tokës.  Retë më të shpejta i gjejmë në pjesët e larta të troposferës. Arsyeja për këtë janë rrymat e ashtuquajtura 'jet stream', që lindin si pasojë e temperaturave të ndryshme në mes të shtresave të ajrit. Këto rryma shpesh arrijnë shpejtësinë prej 200 km/h, por gjithashtu mund lëvizin në një shpejtësi prej 400 km/h.
 6. 6. PUNA SHKATERRUSE E ERES Puna kryesore e erës varet nga shpejtësia e saj , sa më e madhe shpejtësia aq më e madhe është forca shkatërruse .Veprimi eolik më së shumti vepron në viset e zhveshura (shkretirat) pastaj ne faqet e maleve të larta, në brigjet e lumejve ,detrave apo edhe në vendet qe janë të ekspozuara ndaj erërave .
 7. 7.  Deflacioni-kuptojmë punën fryerëse që bën era me forcën e saj në shkëmbinjët duke ia larguar materialin e imët që i mbulon(zhveshjen e shkëmbinjëve)  Korazioni- kuptojmë punën goditëse që bën era mbi shkëmbit krahas forces goditëse te saj dhe materialet grimcore FORMAT E SHFAQJES SE ERES
 8. 8. FORMA TE KRIJUARA NGA VEPRIMTARIA E ERES
 9. 9. PUNA TRANSPORTUESE DHE DEPOZITUESE E ERËS  Era bën një punë të madhe transportuese dhe depozituese.Kjo veprimtari varet kryesisht nga shpejtësia e saj dhe nga sasia e materialit të shkrifte që ngrihet dhe transportohet nga era .Materiali që më së shpeshti transportohet nga era është kokrrizat e rërës.
 10. 10. FORMAT E RELIEVIT  Materiali i përfituar nga veprimtaria e erës kryesisht është rëra, duke u grumbulluar formon forma të relievit pozitive në trajtë kodrash asimetrike sic janë: 1.Dunat 2.Barhanat 3. Valezimet 4.Kerpudha 5. Kolonat
 11. 11. DUNAT  Dunat jane kodra te perbera nga rera qe formohen nga veprimi I forces se eres ne shkretetirat e bregdetet ranore .
 12. 12. BARKHANET  Barkhanet jane kodra te perbera nga rera dhe formohen nga veprimi I forces se eres ne shkretetirat e bregdetet ranore si dunat , por kodrat e reres kane formen e draprit .
 13. 13. VALEZIMET  Valëzimet vërehen në vende të rrafështa prej rëre nuk kanë ngritje të mëdha. Ato formohen zakonishtë në plazhe dhe në shkretira kur fryjene era të lehta.

×