Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ทรัมป์กับบูรพาภิวัตน์

160 views

Published on

โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
จากเฟสบุค ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ทรัมป์กับบูรพาภิวัตน์

  1. 1. ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ทรัมป์กับบูรพาภิวัตน์
  2. 2. 2 ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา โลกเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว โลกตะวันตก อันหมายถึง อเมริกา ยุโรป แต่รวมถึง แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่นด้วย อ่อนกาลังลง เศรษฐกิจโตช้า หรือไม่โตเลย ประเทศเหล่านี้ขาดดุลการค้า ดุลการชาระเงิน และขาดดุลการคลัง มีหนี้สาธารณะ และ หนี้ครัวเรือนสูงท่วมท้น สหรัฐกลายเป็นลูกหนี้รายใหญ่ที่สุดของโลก ยุโรปเป็นอันดับสอง ในขณะที่โลก ตะวันออกกลับเจริญรุ่งเรือง ผงาดขึ้นมาในทางเศรษฐกิจ เติบโตเร็วมาก ติดต่อกันหลายทศวรรษ ได้เปรียบดุลการค้าดุลการชาระเงินและดุลการคลัง กลายเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของโลก ซึ่งประเทศ ตะวันออกเหล่านี้มีจีน อินเดีย เกาหลีใต้ อาเซียน ตุรกี อิหร่าน รวมถึงประเทศต่างๆ ที่อยู่รอบอ่าว เปอร์เซีย และอีกหลายประเทศในอัฟริกา และอีกหลายประเทศในทวีปลาตินอเมริกา ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจและการเงินการคลังของโลกตะวันตก ทาให้นโยบายต่างประเทศใน สมัยโอบามาต้องปรับตัวและยั้งคิดใหม่หลายต่อหลายครั้ง จะเห็นอเมริการีบเร่งในการถอนทหารออก จากอัฟกานิสถานและอิรัก พยายามจะไม่ถลาลึกเข้าไปรบด้วยกาลังทหารในลิเบีย มุ่งใช้แต่การรบทาง อากาศและทางทะเล ไม่กล้ารุกเข้าสู่ซีเรียแม้จะจับได้ว่าอัสซาดใช้อาวุธเคมี และตัองรอมชอมกับรัสเซีย ในปัญหาซีเรีย ไม่กล้าเข้าไปประจันหน้าทางการทหารกับรัสเซียในยูเครนและไครเมีย ส่วนที่ใกล้บ้าน เรา คือ ในทะเลจีนใต้และจีนตะวันออกนั้น ก็หลีกเลี่ยงไม่กล้าเข้าไปช่วยฟิลิปปินส์ เวียดนาม และญี่ปุ่น มากนัก เพราะเกรงจะขัดแย้งทางการทหารกับจีน นโยบายต่างประเทศตั้งแต่ต้นของโอบามานั้นพยายามจะ "หันทิศสู่เอเชีย" โดยเฉพาะหันมา คาน หรือ มาทัดทานจีน คู่แข่งหรือคู่ปรับ"ตัวจริง" โอบามาเห็นว่าการต่อสู้กับจีน "ต่างหาก" จะกาหนด อนาคตของสหรัฐและโลกในอนาคต สหรัฐพยายามผละจากบริเวณที่ "ไม่สาคัญและไม่จาเป็นแล้ว" เช่น อัฟกานิสถาน อิรัก (รบชนะแล้ว) และ ตะวันออกกลาง (สหรัฐไม่ได้พึ่งน้ามันจากบริเวณนี้แล้ว) และจะ ออมกาลังไม่รบไม่ขัดแย้งกับใครโดยไม่จาเป็น และระดมกาลังทั้งหมดที่มีอยู่มาหยุดยั้งหรือ "จัดการ" กับจีนที่กาลังเติบใหญ่ทางเศรษฐกิจและการทหารให้ถนัดมือ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาฯ 2โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ทรัมป์ กับบูรพาภิวัตน์ จากเฟสบุค เอนก เหล่าธรรมทัศน์ Anek Laothamatas เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
  3. 3. 3โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต นโยบายของฮิลลารี คลินตัน ก็เป็นไปในแนวเดียวกับโอบามา แต่จะทาให้ชัดเจนกว่าและ หนักหน่วงกว่า อาณาบริเวณสาคัญของการต่างประเทศและการทหารของสหรัฐจะต้องเป็นจีน เอเชียตะวันออก อาเซียน และเอเชีย ซึ่งดินแดนทั้งหมดนี้ เป็นหัวใจทางเศรษฐกิจของโลกตะวันออก แห่งยุคบูรพาภิวัตน์ให้ได้ ชัยชนะยิ่งใหญ่ใครคาดไม่ถึง ของนายดอนัลด์ ทรัมป์ ทาให้แผนการ "หันทิศ" มาสู่เอเชีย น่าจะล้มลงไปเสียแล้ว ทรัมป์อาจจะทาสองอย่างนี้แทน คือ หนึ่งจะลดบทบาทการต่างประเทศลง มากที่สุด หันมาสร้างอเมริกาเองให้แข็งแกร่งรุ่งเรืองขึ้น ลดภาระการเป็น "ตารวจโลก" ลดบทบาท และงบประมาณ ลดฐานทัพและกาลังทหารสหรัฐในต่างประเทศ รวมทั้งในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ หรือ ยุโรปลงให้มากที่สุด ทุ่มเทสรรพกาลังมาเยียวยาตนเองให้มากที่สุด สอง แต่ถ้าถูกยั่วยุ หรือท้าทาย และรุกล้า ก็อาจจะรีบใช้ความเด็ดขาดหุนหันพลันแล่น ตอบโต้ด้วยกาลังทหารอย่างหนักหน่วง เพราะในด้านการทหารนี้ เป็นอะไรที่สหรัฐยังได้เปรียบประเทศอื่นใดมากโข สหรัฐจะไม่อดทน ใช้ การทูต จะไม่เยือกเย็น สุขุม รอบคอบ เหมือนโอบามาอีกแล้ว ดังนั้น ในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์นี้ สหรัฐจะขัดแย้งกับจีนในเรื่องการค้าการลงทุนหรือ การเงิน แต่จะไม่กดดันและประชันขันแข่งกับจีนในทางการต่างประเทศ ความมั่นคง และการทหาร จะไม่สนใจหรือทุ่มเทสร้างพันธมิตรเพื่อมาทัดทานหรือปิดล้อมจีน จะไม่สนใจกับการต่อต้านรัสเซีย ในยุโรปเท่าไร หัวใจนโยบายต่างประเทศของสหรัฐจะยังอยู่กับการต่อสู้ขับเคี่ยวกับบรรดาพวกก่อ เหตุรุนแรงหรือก่อเหตุร้ายชาวมุสลิม รวมทั้งไอซิส เป็นหลัก การขยับหรือผละตัวออกจาก "ตะวันออกกลาง" อาจยังทาไม่ได้ ประเทศไทยจะไม่ถูกกดดันให้ร่วมถ่วงดุลหรือต้านทานจีน เราจะอยู่สบายตัว สหรัฐจะยุ่งกับ เราน้อยลง น่าจะเลคเช่อร์เราน้อยลง การทา TPP จะถูกยกเลิกไป สหรัฐในสมัยทรัมป์จะสนใจเอเชีย และอาเซียนนัอยลง จะปล่อยให้อยู่กันเองและอยู่กับจีนเองมากขึ้น ซึ่ง ไทยก็ไม่เดือดร้อนอยู่แล้ว ความที่เราเองไม่มีชายแดน และทะเลติดกับจีนด้วย ส่วนเวียดนามและญี่ปุ่นนั่นแหละที่จะถูกกระทบ ในทางลบจากการที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีมากที่สุด สหรัฐจะไม่สนใจหนุนหรือช่วยสองชาติอานาจ นี้ในความขัดแย้งทางทะเลที่มีกับจีน ส่วนฟิลิปปินส์นั้น จัดว่าโชคดี ได้ประธานาธิบดีดูแตร์เตมาปรับ ท่าทีกับจีนไปแล้ว เวลานี้ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับจีนแล้ว และมาเลเซีย ก็รอดตัวไปเพราะไม่ได้เดิน ตามฟิลิปปินส์และเวียดนามไปเผชิญหน้าหรือขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนใต้ อาเซียนจะสาคัญขึ้น ในยุคทรัมป์ การถ่วงดุลกับจีน ถ้าจะมี ย่อมจะอาศัยอาเซียนมากขึ้น ญี่ปุ่น เวียดนาม ตัองลดการเผชิญหน้ากับจีน และพยายามอาศัยอาเซียนเป็นสะพานเชื่อมใจกับจีน มากขึ้น เกาหลีใต้จะยิ่งใกล้ชิดกับจีนมากขึ้น และหากสหรัฐเกิดลดกาลังทหารในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ลง ญี่ปุ่นเองอาจจะต้องหันมาเป็นมิตรกับจีนมากขึ้น ในสภาวะที่อเมริกาไม่หันมาสู่เอเชียและอาจ ผละออกห่างขึ้นอีกด้วยซ้า จีนจะตัองหันมานุ่มนวลอ่อนโยนและสุภาพกับเอเชียด้วยกันให้มากขึ้น เราอาจมาถึงยุคที่เอเชียต้องอยู่กันเองมากขึ้น
  4. 4. 4โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ทรัมป์และอเมริกา จะไม่ส่งผลลบอะไรที่สาคัญกับไทย การมีทรัมป์ไม่มีผลเสียหายต่อไทย น่าจะดีกับไทยขึ้นด้วยซ้า แต่ในยามนี้ก็ต้องไม่ "โผ"เข้า "กอด" จีนอย่างน่าเกลียดเช่นกัน มิตรไมตรี ที่มีกับอเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป ยังจะต้องรักษาให้ดี และเราจะต้องมีบทบาทที่เหมาะสมถูกต้องกับ อาเซียนอยู่ต่อไป สรุป ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดี ไทยน่าจะดีขึ้น สบายขึ้น อิสระขึ้น ในทางการ ต่างประเทศ แต่ต้องทาให้เป็น โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 4
  5. 5. ที่อยู่ติดต่อ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-997-2200 ต่อ 1283 โทรสาร 02-997-2200 ต่อ 1216 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4/2 637/1 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-930-0026 โทรสาร 02-930-0064 5 โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต อ้างอิงภาพหน้าปก ที่มา http://www.motherjones.com/politics/2015/08/gop-debate-highlights-donald-trump -megyn-kelly http://www.pngall.com/america-flag-png ประธานสถาบันคลังปัญญาฯ : ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ บรรณาธิการ: น.ส.ยุวดี คาดการณ์ไกล ผู้เขียน : ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ จัดรูปเล่ม : น.ส.ปลายฟ้า บุนนาค ปีที่พิมพ์: พฤศจิกายน 2559 สานักพิมพ์: มูลนิธิสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ เพิ่มเติมได้ที่ www.rsu-brain.com

×