Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เอกสาร East & South East Asia Monitor ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

324 views

Published on

โดย ผศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใต้การสนับสนุนของโครงการคลังปัญญาเพื่ออภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

สนใจติดตามคลิปวีดีได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=Z5Oa47zXNRM

สนใจรายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติมได้ที่
Wepsite : http://www.rsu-brain.com
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/thinktankrsu?ref=hl

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เอกสาร East & South East Asia Monitor ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

 1. 1. 1 สถาบันคลังปญญาดานยุทธศาสตรฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 5 : เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ผู้ติดตามสรุปความเคลื่อนไหวและแสดงความเห็น
 2. 2. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 1 EAST ASIA MONITOR การเคลื่อนไหวของจีนสื่อนัยถึงท่าทีแข็งกร้าว ตั้งแต่การกระชับมิตรกับรัสเซียด้วยการเชิญไม่ เฉพาะผู้นํารัสเซียแต่ยังรวมถึงกองทหารรัสเซียร่วมสวนสนามฉลองการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน ที่ถือเป็นครั้งแรกที่ สี จิ้นผิง (Xi Jinping) จะตรวจพลในฐานะผู้นําสูงสุด เรายังได้เห็นการกระชับสัมพันธ์กับอินเดีย เมื่อนเรนทรา โมดิ (Narendra Modi) เผยแพร่ภาพที่ตนถ่าย (ด้วยระบบ selfie)คู่กับ หลี เคอเฉียง (Li Keqiang) นายกรัฐมนตรีจีน ผ่านทาง account ของตนใน Weibo ที่เพิ่งเปิดใช้ก่อนหน้าเดินทางเยือนจีนในราวกลางเดือน0 1 ขณะที่ฝ่ายทหารจีนถือโอกาสการเยือน มอสโกของผู้นําจีนเพื่อเข้าร่วมฉลองชัยชนะของทหารโซเวียตเหนือกองกําลังนาซีกล่าวพาดพิงผ่าน People’s Daily ถึงท่าทีของญี่ปุ่นว่าท้าทายความรู้ในเชิงสัญชาตญาณของมนุษยชาติ ด้วยการปฏิเสธ อย่างไร้ศักดิศรีต่อข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และความยุติธรรมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะต่อกรณี การสังหารหมู่ที่นานกิง (the Nanking Massacre 1937) ซึ่งทางการจีนอ้างว่ามีผู้เสียชีวิตราว 300,000 คน (ศาลพันธมิตรให้ตัวเลขที่ 142,000 คน)1 2 จีนยังคงขยายแนวเกาะเทียมที่ Fiery Cross Reef ในแนวหมู่เกาะ Spratly ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ เคยแพร่ข้อมูลว่ามีขนาดพื้นที่ถึง 3,000 ตารางเมตร และยังสร้างสถานีขึ้น 5 แห่งเพื่อประโยชน์ในการ วางระบบการสอดแนม ท่าเรือ พื้นที่สนับสนุนระบบโลจิสติกและการขนลงของเครื่องบิน จนกองทัพเรือ สหรัฐอเมริกาต้องส่งเรือประจัญบานเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวร่วมกับ drone สอดแนม และเฮลิคอปเตอร์ Seahawk ด้วยเกรงว่า ปักกิ่งอาจประกาศเขต ADIZ (Air Defence Identification Zone) เพิ่ม เพราะ สอดคล้องกับท่าทีของกองทัพเรือจีนว่าจะมุ่งให้ความสนใจกับ “การป้องกันทะเลเปิด” แทนที่จะ “ปกป้อง น่านนํ้าชายฝั่ง” แต่เพียงอย่างเดียว ควบคู่ไปกับการพัฒนาพลังไซเบอร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้าน ความมั่นคง สภาที่ปรึกษาแห่งรัฐยังเน้นด้วยว่า จีนจะให้ความสําคัญกับ 4 ยุทธศาสตร์หลักนั้นคือ มหาสมุทร อวกาศ พลังนิวเคลียร์ และพื้นที่ไซเบอร์ ช่วงปลายเดือนสํานักข่าว Xinhua รายงานการ 1 ‘China invites Russian troops to march in war parade’ (11/5/2015) Reuters Retrieved from http://www.uk.reuters.com/article/2015/05/11uk-china-russia-defence-idUKKBN0NW08Q20150511 (11/5/2015), ‘World’s most powerful selfie? Indian and Chinese leaders pose for photo’ (15/5/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/may/15/narenda-modi-li-keqiang-worlds- biggest-selfie-india-china (16/5/2015) 2 ‘China paper slams Japan for lack of WW2 contrition’ (10/5/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/05/10us-china-japan-ww2-anniversary-idUSKBN0NV02D201505/10 (11/5/2015), ‘China must guard against Japan’s denial of history: army paper’ (9/5/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/05/09us-china-japan-diplomacy-idUSKBN0Nu04W20150509 (9/5/2015)
 3. 3. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 2 ก่อสร้างประภาคารสูง 50 เมตรขึ้น 2 แห่ง ในเขตแนวปะการังของหมู่เกาะสแปรตลีย์ ที่ทั้งเวียดนามและ ฟิลิปปินส์ต่างอ้างสิทธิ2 3 ช่วงปลายเดือนมีจดหมายเปิดผนึกของกลุ่มนักศึกษาจีนในตะวันตก เรียกร้องการเปิดเผยข้อมูล เหตุการณ์เทียนอันเหมิน The Global Time ตอบโต้ว่า สังคมจีนได้มีฉันทามติที่จะไม่ถกเถียงถึงกรณี เมื่อค.ศ. 1989 จึงเป็นการสูญเปล่าที่จะลากประวัติศาสตร์มาฉีกทึ้งสังคมที่เคลื่อนตัวไปข้างหน้า3 4 ในช่วง ที่เงินหยวนแข็งค่าขึ้น จนให้ IMF ประกาศว่า ค่าเงินของจีนมิได้ตํ่าเกินจริงอีกต่อไปพร้อมกับแนะนําให้ จีนสร้างอัตราแลกเปลี่ยนที่คล่องตัว และประเมินอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้และปีหน้า ว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 6.8 แล 6.25 ตามลําดับ (ตํ่าว่าการคาดการณ์ของปักกิ่ง)4 5 ช่วงนี้จีนเริ่มประสบภาวะ อุทกภัยใน 6 มณฑลตามแนวแม่นํ้าแยงซี โดยเฉพาะที่กุ้ยหยาง หูหนาน และกวางซี5 6 แต่ก็ยังมีข่าวดีใน การจับกุมการลักลอบค้าวัตถุโบราณมูลค่ากว่า 800 ล้านหยวน (ยุคอารยะธรรมหินใหม่ 5,500-5,000 ปี) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเหลียวหนิง ซึ่งถือเป็นการจับกุมครั้งใหญ่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้ง PRC เมื่อ ค.ศ. 19496 7 ความเคลื่อนไหวด้านความมั่น-การทหารเป็นจุดเด่นที่สุดของญี่ปุ่ น ตั้งแต่การร่วมซ้อมรบ ทางทะเลกับฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกช่วงต้นเดือน หลังกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงไปเมื่อเดือน มกราคมการซ้อมรบภายใต้รหัส CUES เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินไม่คาดฝันทางทะเล โดยมี Subic Bay เป็นฐานและมีพื้นที่รอบ Scarborough Shoal เป็นพื้นที่ซ้อมรบหลัก7 8 ช่วงกลางเดือนสมาชิกสภาใน สังกัดรัฐบาลได้วางแนวสรุปกฎหมายที่ปรับนโยบายด้านความมั่นคง ในทิศทางเดียวกับการขยาย 3 ‘China’s land reclamation in disputed waters stokes fears of military ambitions’ (8/5/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/may/08/china-land-reclamation-south-china-sea- stokes-fears-military-ambition (9/5/2015), Greg Torode (15/5/2015) ‘U.S., China set for high-stakes rivalry in skies above South China Sea’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/05/15/us- southchinasea-china-zone-idUSKBN0O00WG20150515 (16/5/2015), ‘Chinese navy to focus on ‘open seas’, paper says’ (26/5/2015) BBC Retrieved from http://www.bbc.com/news/world-asia-china-32880477 (27/5/2015) 4 Emma Graham-Harrison (26/5/2015) ‘Chinese students in the west call for transparency over Tiananmen Square’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/may/26/chinese-student-uk- us-australia-tiananmen-square-letter-china (27/5/2015) 5 ‘China’s yuan no longer undervalued, says IMF’ (26/5/2015) BBC Retrieved from http://www.bbc.com/news/busuness-32884307 (27/5/2015) 6 ‘Dozens dead in China flooding, including two children on school bus’ (24/5/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/may/24/dozens-dead-in-china-flooding-including-two-shool- children-on-school-bus (26/5/2015) 7 ‘China makes mass arrests over stolen artefacts’ (27/5/2015) BBC Retrieved from http://www.bbc.com/news/world-asia-china-32894903 (27/5/2015) 8 Tim Kelly and Manuel Mogato (8/5/2015) ‘Japan, Philippines to hold first naval drill in South China Sea: sources’ Reuters Retrieved from http://www.in.reuters.com/article/2015/05/08/southchinasea-philippines- japan-idINKBN0NT1E820150508 (9/5/2015)
 4. 4. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 3 บทบาทของ JSDF ตามแนวทางความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาที่ได้ปรับแก้แล้ว หนังสือพิมพ์ Yomiuri ได้เผยผลแสดงความคิดเห็นว่า ประชาชนร้อยละ 48 ยังไม่เห็นด้วยการผลักดัน กฎหมายในสมัยประชุมนี้ แม้ร้อยละ 46 จะเห็นด้วยกับการผลักดันการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ขณะที่ ร้อยละ 41 ไม่เห็นด้วยกับการกระทําดังกล่าว8 9 ช่วงปลายเดือน ญี่ปุ่นประกาศร่วมซ้อมรบเดือนกรกฎาคมระหว่างสหรัฐอเมริกากับออสเตรเลีย ในชื่อรหัส Talisman Sabre ซึ่งจัดทุกสองปี แม้จะส่งทหารเพียง 40 นายเข้าร่วมท่ามกลางทหารเกือบ 30,000 นาย แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ JSDF ได้เข้าพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของแปซิฟิก โดยวอชิงตันพิจารณา ว่าจะส่งเรือรบและเครื่องบินสอดแนมเข้าเขตขยายจาก 12 ไมล์ทะเลของพื้นที่ถมทรายหรือไม่9 10 ญี่ปุ่นยัง ได้ตกลงร่วมมือส่งต่ออาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีการทหารกับมาเลเซีย (ประเทศแรกในเขต อาเซียน) ตามด้วยการหารือเรื่องนี้ในการร่วมประชุมสุดยอดผู้นําความมั่งคงเอเชีย (Asia Security Summit) ที่สิงคโปร์กับผู้นําฟิลิปปินส์ โดยที่เครื่องบินตรวจการ P-3C ที่จะช่วยเสริมศักยภาพของหน่วย นาวิกโยธินอาจจะอยู่ในบัญชีรายการ10 11 โตเกียวยังประกาศทุ่ม 110 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเอเชีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับความช่วยเหลือในอดีต โดยจะเน้นโครงการ “คุณภาพสูง” ที่ใช้นวัตกรรม และความชํานาญเฉพาะ และทํางานร่วมกับ ADB ด้านรัฐมนตรีคลังเกาหลีใต้เสนอให้โตเกียวและโซล ร่วมมือใกล้ชิดเพื่อประเมินความต้องการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ช่วยสนับสนุน “ความเป็น หุ้นส่วนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ” (Partnership for Quality Infrastructure) ของญี่ปุ่น แม้จะมี การคาดการณ์ว่าโซลอาจจะถือหุ้นร้อยละ 4-5 ใน AIIB ซึ่งทั้งวอชิงตันและโตเกียวได้ตกลงที่จะประสาน ความร่วมมือของ IRBD, ADB และ AIIB12 ช่วงปลายเดือนเช่นกันที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.5 ริกเตอร์ ทางตะวันออกนอกชายฝั่งโตเกียว ที่ความลึก 590 กิโลเมตร แม้จะไม่เกิดความเสียหายนักแต่ได้ทําให้ 9 Kiyoshi Takenaka (11/5/2015) ‘Japan ruling bloc signs off on security legislation, public split’ Reuters Retrieved from http://www.uk.reuters.com/article/2015/05/11/uk-japan-security-idUKKBN0NW0EC20150511 (11/5/2015) 10 ‘Japan joins US-Australian military exercise in July for first time’ (26/5/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/may/26/japan-joins-us-australian-military-exercise-for-the-first- time (26/5/2015), Matt Siegel (26/5/2015) ‘Japan to join U.S., Australia war games amid growing China tensions’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/05/26/us-australia-usa-japan- idUSKBN0OA1GE20150526 (26/5/2015) 11 ‘Japan and Malaysia bolster defense ties, with eyes on China’ (25/5/2015) Reuters Retrieved from http://www.in.reuters.com/article/2015/05/25-japan-malaysia-defence-idINL3N0YG32Y20150525 (28/5/2015), ‘Govt aims to boost support for ASEAN to thwart China’ (31/5/2015) The Japan News Retrieved from http://the-japan-news.com/news/article/0002188987 (4/6/2015) 12 Leika Kihara and Linda Sieg (21/5/2015) ‘Japan unveils $110 billion to fund Asia infrastructure, eye on AIIB’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/05/21/us-japan-asia-investment- idUSKBN0O617G20150521 (26/5/2015), ‘South Korea seeks deeper cooperation with Japan on China-led AIIB’ (23/5/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/05/23/us-asia-aiib-southkorea- japan-idUSKBN0O804X20150523 (26/5/2015)
 5. 5. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 4 การคมนาคมคนส่งในเขตโตเกียว-โอซากาหยุดชะงักหลายชั่วโมง พื้นที่นี้ใกล้เคียงกับที่ภูเขาไฟออนตา เกะเกิดระเบิดขึ้นในเดือนกันยายน ค.ศ. 201412 13 คาบสมุทรเกาหลีดูจะเพิ่มความตึงเครียดขึ้นในช่วงต้นเดือน เมื่อ คิม จองอึน (Kim Jong Un) ออกมาประกาศถึงความสําเร็จในการทดลองยิงขีปนาวุธจากเรือดํานํ้าสู่อากาศ และยังกล่าว ด้วยว่าเปียงยางครอบครองอาวุธที่มีความสามารถในการจู่โจมน่านนํ้าใดๆก็ได้เพื่อขจัดศัตรูที่แทรกซึม เข้ามาบ่อนทําลายอธิปไตยและศักดิ์ศรีของเกาหลีเหนือ กลุ่มนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย John Hopkins ได้เผยแพร่ข้อมูลเมื่อเดือนมกราคมว่า เปียงยางอาจมีการพัฒนาขีปนาวุธดังกล่าว จึงเป็นไปได้ว่าอาจมี การหาเป้าหมายภาคพื้นเพื่อทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวต่อไป การกระทําที่กระตุ้นความกังวลด้านความ มั่นคงเช่นนี้ได้ผลักดันให้สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นเร่งหาวิธีเจรจาแก้วิกฤตนิวเคลียร์ในช่วง ปลายเดือน หลังจากที่การเจรจา 6 ฝ่ายหยุดชะงักตั้งแต่ ค.ศ. 2005 เมื่อเปียงยางถอนตัวจากที่ประชุม หลังข่มขู่จะทําลายสหรัฐอเมริกาเป็นระยะ13 14 ช่วงกลางเดือนมีการคาดการณ์จากหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ว่า อาจมีการเปลี่ยนแกนนํา ด้านความมั่นคงภายในจากการที่มีกระแสข่าวออกมาว่า ยูน ยอง-โชล (Hyon Yong-chol) ผู้นํากองทัพ เสียชีวิตจากปืนต่อสู้อากาศยาน โทษฐานแปรพักตร์ หลังจากได้เคยแสดงอาการไม่เคารพ คิม จองอึน ในระหว่างการประชุม14 15 ส่วนในช่วงปลายเดือนเราได้เห็นความพยายามเรียกร้องสันติภาพของกลุ่มสตรี 30 คน จาก 15 ประเทศ ซึ่งรวมถึงผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ที่วางแผนจะร้องเพลง และโบก ป้ายข้อความขณะเดิมข้ามเขตปลอดทหารที่หมู่บ้านปันมุมจอม เพื่อเฉลิมฉลอง International Women’s Day for Peace and Disarmament แม้ภายหลังต้องนั่งรถข้ามแดนเพราะทางการโซลไม่อนุญาต และ 13 Kiyoshi Takenaka (30/5/2015) ‘Magnitude 8.5 quake strikes off eastern Japan, no tsunami danger on damage reports’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/05/30/us-quake-japan- idUSKBN0OF0GB20150530 (3/6/2015) 14 ‘North Korea says test-fires submarine-launch ballistic missile: KCNA’ (8/5/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/05/08/northkorea-submarine-idUSL4N0Y003420150508 (9/5/2015), ‘North Korea announce test of ‘world-level strategic weapon’’ (9/5/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/may/09/north-korea-announces-test-of-submarine-launched-missile (9/5/2015), ‘U.S, South Korea, Japan seek to raise pressure on North’s nuclear program’ (27/5/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/05/27/us-northkorea-nuclear-talks- idUSKBN0OC0OZ20150527 (28/5/2015) 15 ‘North Korea ‘executes defence chief’ on treason charges’ (13/5/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/05/north-korea-executes-defence-minister-pyongyang-hyon-yong- chol-150513045227664.html (16/5/2015), ‘N Korea defence chief’s ‘execution’ not confirmed’ (14/5/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/05/150514071133771.html (16/5/2015)
 6. 6. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 5 เสียงวิพากษ์ด้วยว่า เป็นการกระทําที่ยกระดับให้เปียงยางที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงได้อยู่ใน ระดับเจรจาเดียวกันกับโซล15 16 SOUTH EAST ASIA MONITOR ความเป็นไปของหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีความสัมพันธ์กันมาก ผ่านกรณีผู้ลี้ภัยทาง ทะเลที่ก่อคําถามถึงความเชื่อมต่อกับกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ที่มีชาวโรฮิงญา (Rohingyas) ผู้ ตกเป็นเหยื่อเป็นศูนย์กลางของความสนใจ แม้จะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในไทยแต่การติดตามความ เคลื่อนไหวในครั้งนี้จะให้ภาพนอกประเทศไทยเป็นหลัก หน่วยค้นหาและช่วยเหลือทางทะเลที่อาเจะห์ อินโดนีเซีย เข้ามาอยู่ในความสนใจระหว่างประเทศเมื่อให้ความช่วยเหลือเรือผู้ลี้ภัยสองลํา ที่ บรรทุกทั้งชาวโรฮิงญาและบังคลาเทศกว่า 600 ชีวิต โดยที่ผู้คนจํานวนไม่น้อยเข้าใจผิดว่านั่นคือชายฝั่ง มาเลเซียที่เป็นเป้าหมายในการเดินทาง ส่วนเกาะนอกชายฝั่งพังงาก็เป็นพื้นที่รองรับกลุ่มคนดังกล่าว กว่า 100 ชีวิต ในราวกลางเดือนแค่เพียงหนึ่งสัปดาห์หลังเหตุการณ์ข้างต้น อินโดนีเซียให้ความ ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยอีกราว 200 คน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาประเมินว่า แค่เพียงครึ่ง เดือนนี้ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นแหล่งรองรับผู้ลี้ภัยทางทะเลเช่นนี้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 3,000 คน ที่ มีสภาพอ่อนแอ ขาดอาหาร และป่วยไข้ หลังจากที่ต้องลอยลําอยู่กลางทะเลเป็นเวลานานเพราะไม่อาจ ขึ้นฝั่งได้จนบ้างก็ต้องใช้วิธีสละเรือเพื่อว่ายเข้าหาฝั่ง16 17 ท่ามกลางแรงกดดันและการตั้งคําถามจากทั้งสังคมภายในและสังคมระหว่างประเทศ มาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนได้จัดประชุมร่วมกับอินโดนีเซียและไทย ที่เมืองโคตา คินาบาลู (Kota Kinabalu) บนเกาะบอร์เนียว โดยแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า รัฐบาลเมียนมาร์ควรที่ จะต้องแก้ปัญหาภายใน 16 ‘Women peace activists cross North-South Korea border’ (24/5/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/05/women-peace-activitists-cross-north-south-korea-border- 150524044729768.html (26/5/2015) 17 Reza Munawir (11/5/2015) ‘Hundreds, mainly Rohingyas, rescued off Indonesian waters’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/05/11/us-indonesia-idUSKBN0NV0PC20150511 (11/5/2015), ‘About 900 migrants land in Indonesia and Thailand’ (15/5/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/05/700-migrants-rescued-indonesia-150515061549529.html (16/5/2015), ‘Indonesian navy rescues 200 from ocean near Aceh, after 750 saved earlier’ (16/5/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/16/indonesian-navy-rescues-200-from- ocean-after-750-saved-earlier (16/5/2015)
 7. 7. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 6 อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันคลื่นผู้อพยพชาวเรือ1 7 18 คําถามและแรงกดดันกลับมาตกอยู่ที่มาเลเซียเมื่อ ชาวบ้านในเขตชายแดนมาเลเซีย-ไทย ให้ข้อมูลถึงค่ายพักบนเขาสูง และการค้นพบหลุมศพฝังรวม แบบ เดียวกับที่พบเจอในเขตสงขลามาก่อนหน้า รวมถึงมีการค้นพบเส้นทางเชื่อมตามแนวเขาระหว่าง มาเลเซียกับไทย เพื่อลักลอบขนถ่ายชาวโรฮิงญาจากเมียนมาร์ และชาวบังคลาเทศ1 8 19 ช่วงนี้เช่นกันที่ ทางการบังคลาเทศได้ออกมาตรการย้ายถิ่นผู้อพยพชาวโรฮิงญาตามตะเข็บชายแดนบังคลาเทศ-เมียน มาร์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ 32,000 คนไปยังเกาะ Hatiya ในเขตพื้นที่อ่าวเบงกอล เพื่อหวังสนับสนุนการ ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ดังกล่าว19 20 ช่วงกลางเดือนที่ยังเผชิญกับปัญหาโรฮิงญาข้างต้น เมียนมาร์ได้ประกาศขยายเวลาใช้กฎ อัยการศึกในเขตพื้นที่ตามตะเข็บชายแดนเมียนมาร์-จีนออกไปอีกสามเดือน เพราะยังไม่อาจสร้างความ สงบจากเหตุการณ์สู้รับระหว่างทหารรัฐบาลกับกองกําลังชนกลุ่มน้อยที่มีกลุ่มโกกาง (Kokang) หรือใน ชื่อเต็มว่า กองกําลังพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาร์ (Myanmar National Democratic Alliance Army: MNDAA) เป็นแกนนํา ซึ่งยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งทําให้มีคลื่นผู้ลี้ภัย ทยอยข้ามสู่ชายแดนจีนแล้วกว่า 60,000 คนและจีนยังได้รับผลกระทบจากการที่มีกระสุนปืนใหญ่และ ระเบิดเข้าไปตกในพื้นที่ยูนนาน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 5 ราย เมื่อเดือนมีนาคม20 21 ขณะที่สังคมระหว่างประเทศพุ่งความสนใจไปที่จีนกับปัญหาทะเลจีนใต้ เมื่อช่วงต้นเดือน ศูนย์ ศึกษายุทธศาสตร์และการระหว่างประเทศ (Centre for Strategic and International Studies: CSIS) ที่ วอชิงตัน ดี.ซี ได้เผยแพร่ข้อมูลว่า เวียดนามได้ทําการถมทะเลแนวปะการังในหมู่เกาะสแปรตลีย์ เช่นกัน ทั้งที่ West London Reef (65,000 ตรม.) และที่ Sandy Cay (21,000 ตรม.) โดยเริ่มดําเนินการ มาตั้งแต่ ค.ศ. 2009 แน่นอนว่าไม่อาจเทียบได้กับพื้นที่ขนาด 900,000 ตรม. บนแนว Fiery Cross ที่จีน เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2014 และเพื่อหวังจะบรรเทาแรงกดดันระหว่างเพื่อนบ้าน อาเซียน เวียดนามและฟิลิปปินส์ ได้สนับสนุนให้หน่วยทหารของทั้งสองฝ่าย (เวียดนาม 60 นาย ฟิลิปปินส์ 100 นาย) แข่งกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอลกระชับมิตรบนเกาะ Northeast Cay ใกล้ชายฝั่ง ฟิลิปปินส์ ก่อนจะจบท้ายด้วยการ 18 ‘South-east Asia migrant crisis: Burma faces blame over influx of boat people’ (17/5/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/may/south-east-asia-migrant-crisis (19/5/2015) 19 Beh Lih (26/5/2015) ‘Malaysia mass graves: villagers tell of migrants emerging from secret jungle camps’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/may/26/malaysia-mass-graves- villagers-tell-ofmigrants-emerging-from-secret-jungle-camps (26/5/2015) 20 ‘Bangladesh plans to move Rohingyas refugees to island in the south’ (28/5/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/may/28/bangladesh-plans-to-move-rohingyas-refugees-to- island-in-the-south (28/5/2015) 21 ‘Myanmar extends martial law in area near China border’ (15/5/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/05/15/us-myanmar-conflict-idUSKBN0O01KQ20150515 (16/5/2015)
 8. 8. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 7 ร่วมเพลงคาราโอเกะ2 1 22 ท่าทีของเวียดนามบนข้อจํากัดของการไม่ใช่ยักษ์ใหญ่ ที่หนุนเสริมด้วยพลัง ทรัพย์อันแข็งแกร่งคงช่วยบอกเราได้ว่า การค่อยๆรุกคืบไปบนเส้นทางผลประโยชน์พร้อมบรรยากาศ แห่งการกระชับมิตรอาจจะผ่อนแรงกดดันได้มากกว่า และท่าทีของเวียดนามนี่เองที่อาจกระตุ้นให้จีน ดําเนินการดังกล่าว ************************************************************************** อ้างอิงรูปภาพหน้าปก : http://www.thehindu.com/news/international/in-beijing-its-selfie-time-for-narendra-modi-li- keqiang/article7210613.ece http://www.thaimuslim.com/view.php?c=2&id=18930 http://www.huffingtonpost.com/2015/05/24/women-cross-dmz_n_7430744.html http://chinachange.org/2015/06/02/how-the-tiananmen-massacre-changed-china-and-the- world/ http://thediplomat.com/2015/05/japan-philippines-hold-first-south-china-sea-naval- exercises/ 22 David Brunstrom and Ben Benchard (8/5/2015) ‘Images show Vietnam South China Sea reclamation, China defends own’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/05/08/us-southchinasea-vietnam- idUSKBN0NT04820150508 (9/5/2015), Manuel Mogato (27/5/2015) ‘Philippine, Vietnamese troops play soccer and sing on disputed island’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/05/27/us- southchinasea-philippine-vietnam-idUSKBN0OC0HT20150527 (28/5/2015)
 9. 9. ผู้อํานวยการสถาบันคลังปัญญาฯ : ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ บรรณาธิการ : น.ส.ยุวดี คาดการณ์ไกล ผู้เขียน : ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ ผู้ประสานงาน : น.ส. อนันญลักษณ์ อุทัยพิพัฒนากุล ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2558 สํานักพิมพ์ : มูลนิธิสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ ที่อยู่ติดต่อ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต : 52/347 พหลโยธิน 87 ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-997-2200 ต่อ 1283 โทรสาร 02-997-2200 ต่อ 1216 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ : อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 637/1 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-930-0026 โทรสาร 02-930-0064 เพิ่มเติมได้ที่ www.rsu-brain.com

×