Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เอกสาร East & South East Asia Monitor ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2558

230 views

Published on

โดย ผศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใต้การสนับสนุนของโครงการคลังปัญญาเพื่ออภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

สนใจติดตามคลิปวีดีได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=rNEZBhtR_mc

สนใจรายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติมได้ที่
Wepsite : http://www.rsu-brain.com
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/thinktankrsu?ref=hl

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

เอกสาร East & South East Asia Monitor ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2558

  1. 1. 1 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 1 : เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ผู้ติดตามสรุปความเคลื่อนไหวและแสดงความเห็น
  2. 2. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 2 EAST ASIA MONITOR จีน เริ่มต้นต้อนรับปีใหม่ด้วยข่าวร้ายจากโศกนาฏกรรมเหยียบกันในการเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ เซี่ยงไฮ้ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 36 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกจานวนมาก เพราะการปรับลดจานวน เจ้าหน้าที่ตารวจผู้รับผิดชอบลงหลายพันนายโดยไม่มีการระบุสาเหตุที่แน่ชัด1 ช่วงกลางเดือน ขณะที่ ฝรั่งเศสเผชิญกับเหตุร้ายจากกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงเช่น กรณี Charlie Hebdo ในปารีส และเยอรมนีเผชิญ กับการเดินขบวนที่จัดโดยกลุ่ม Pegida ที่ต่อต้านมุสลิม ตารวจจีนได้ลั่นกระสุนสังหารผู้ต้องสงสัยการก่อ วินาศกรรมในลักษณะโยนระเบิดเข้าใส่พื้นที่ซึ่งมีผู้คนพลุกพล่านในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของซินเจียง คล้ายคลึงกับที่เคยเกิดเหตุที่ตลาดเช้าในช่วงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 20142 การคาดหวังอันสดใสของ Xiaomi ดูจะค่อนข้างสวนทางกับภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของจีน ที่มีการสรุปภาพรวม GDP ของค.ศ. 2014 ที่ระดับร้อยละ 7.4 ซึ่งไม่เพียงต่ากว่าระดับเป้าตั้งที่ ร้อยละ 7.5 (ครั้งแรกในรอบ 16 ปีที่ไม่เป็นไปตามเป้า) แต่ยังถือได้ว่าต่าที่สุดในรอบ 24 ปี แม้ว่าทางการ จีนจะได้ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังสูงกว่าหรือเกือบเท่าประมาณการตั้งแต่เรื่องของผลผลิต อุตสาหกรรม การค้าปลีก และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทิศทางการปรับตัวที่เน้น การเติบโตของเศรษฐกิจภายใน แม้กระนั้นก็ตาม IMF ได้ว่า เศรษฐกิจจีนในรอบปีนี้จะเติบโตต่ากว่าร้อย ละ 7 สิ่งที่ยากจะปฏิเสธก็คือ ทิศทางการเติบโตของจีนส่งผลต่อการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลก ที่ ยังมีความตกต่าของราคาน้ามัน (ต่ากว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม) ที่ ส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งออกน้ามันเป็นตัวฉุดรั้งเพดานการเติบโตในช่วง ค.ศ. 2015-20163 เกาหลีเหนือ ช่วงต้นเดือนมกราคม James Comey หัวหน้าหน่วย FBI ของสหรัฐอเมริกา ยืนยันถึงความเกี่ยวข้องของเปียงยางกับการเข้าแฮกฐานข้อมูลของ Sony Pictures ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนที่แล้ว จนนาไปสู่การระงับการฉายภาพยนตร์ ‘The Interview’ Comey ยังได้เผยข้อมูล บางส่วนในการพบปะกับนายพล Kim Yong-chol ผู้อานวยการหน่วยสอดแนมกลาง (Reconnaissance General Bureau: RGB or Unit 568) โดยเฉพาะทัศนะเชิงลบจากการสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นใน สังคมว่า สหรัฐอเมริกาคือศัตรูที่พร้อมจะรุกรานเกาหลีเหนือได้ตลอด4 ท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี้ Park 1 Dominic Smith (3/1/2015) ‘Fatal Shanghai stampede: 5,000 fewer police on duty than last new year’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/jan/03/fatal-stampede-fewer-police (7/1/2015) 2 ‘China says police kill bombing suspects’ (12/1/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/asia- pacific/2015/01/china-xinjing-uigheurs (13/1/2015) 3 China’s economy grows at its slowest annual rate for 24 years‘ (20/14/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.cm/world/jan/20/chinas-economy-grows-at-its-annual-slowest-rate (20/1/2015), Kevin Yao and Peter Sweeny (20/1/2015) ‘China’s 2014 economic growth misses target, hits 24-year low’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/assests/print?aid=USKBN0KT04920150120 (20/1/2015), Jake Spring (20/1/2015) ‘IMF cut global growth outlook, calls for accommodative policy’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/assests/print?aid=USKBN0KT06C20150120 (20/1/2015) 4 ‘FBI chief ‘confident’ North Korea hacked Sony’ (7/1/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/america/2015/01/fbi-chief-confident-north-korea-hacked-sony (13/20151)
  3. 3. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 3 Geum-hye ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เสนอให้มีการประชุมสุดยอดผู้นาเกาหลีระหว่างกันโดยตรง เพื่อหา แนวทางร่วมกันในการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี โดยที่การยุติโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาล เปียงยางควรจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจา แต่ไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นเงื่อนไขที่นาไปสู่การประชุม สุดยอด ท่าทีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นไปในทิศทางบวกในการสนองตอบต่อคากล่าวของผู้นาเกาหลีเหนือ ที่ว่า พร้อมจะเปิดประชุมสุดยอดหากเงื่อนไขเหมาะสม5 ญี่ปุ่ น ดูจะได้รับความสนใจมากที่สุดในรอบเดือนนี้ นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมื่อรัฐบาล โตเกียวประกาศปรับเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงมาที่ระดับ 4.98 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สาม นับตั้งแต่ Shinzo Abe ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ ค.ศ. 2012 งบประมาณฯดังกล่าวยังเทียบไม่ได้ กับขนาดงบประมาณด้านการทหารและความมั่นคงของจีน (อยู่ในระดับ 112.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อ ค.ศ. 2013) ที่แม้จะเป็นอันดับสองแต่ก็ยังห่างไกลจากงบประมาณกลาโหมของรัฐบาลวอชิงตัน (600.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อ ค.ศ. 2013) แม้กระนั้นก็ตาม สถาบันระหว่างประเทศแห่งการศึกษา ยุทธศาสตร์ (International Institute of Strategic Studies: IISS) ในกรุงลอนดอน ก็ยังจัดให้ขนาด งบประมาณฯของญี่ปุ่นอยู่ในลาดับที่ 7 ของโลก แม้จะมีเสียงเตือนจากนักวิชาการชาวญี่ปุ่นว่า โตเกี่ยว ไม่อาจจะแข่งขันสะสมกาลังอาวุธกับปักกิ่ง แต่แผนการของญี่ปุ่นได้รวมการเพิ่มขีดความสามารถของ กองกาลังด้วยการเพิ่มยุทโธปกรณ์ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินสอดแนม P-1 ฝูงบินขับไล่ F-35 พาหนะสะเทินน้าสะเทินบก Global Hawk drones เรือพิฆาตติดตั้งระบบ Aegis รวมถึงระบบป้องกัน ขีปนาวุธ ทิศทางดังกล่าวสอดรับกับการทบทวนการปรับขยายพื้นที่ในเอกสารการกาหนดแนวทางการ ป้องกันประเทศ (Defence Guidelines) เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2013 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ความขัดแย้ง ในทะเลจีนตะวันออกอย่างชัดเจน6 การเผยแพร่ภาพวิดีโอของกลุ่ม IS ว่าได้จับตัวประกันชาวญี่ปุ่นไปสองคนได้รับความสนใจอย่าง ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือน เรื่องราวเริ่มต้นด้วยการเรียกค่าไถ่ 200 ล้าน (ในตอนแรกยังไม่ได้ระบุ สกุลเงิน ภายหลังได้มีการเผยแพร่เพิ่มเติมว่า เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) เท่ากับจานวนเงินที่ Shinzo Abe ประกาศให้ความช่วยเหลือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทหารต่อการดาเนินการของกลุ่มประเทศที่ สนับสนุนการต่อต้าน IS เมื่อเดินยางเยือนกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเป็นเวลา 6 วัน เมื่อช่วง กลางเดือน แม้จะไม่ได้ระบุเวลาการบันทึกภาพ แต่ข้อความดังกล่าวที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มกราคม พร้อมเงื่อนเวลา 72 ชั่วโมงในการแลกเปลี่ยน ทาให้สามารถระบุช่วงเวลาการบันทึกภาพสองตัวประกัน ในชุดนักโทษสีส้ม และชายชุดดาที่พูดภาษาอังกฤษด้วยสาเนียงแบบอังกฤษแสดงให้เห็นว่า เหตุการณ์ 5 ‘South Korea leader opens to summit with north’ (12/1/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/asia- pacific/2015/01/south-korea-leader-opens-summit-with-north (13/1/2015) 6 Justin McCurry (14/1/2015) ‘Japan reveals record defence budget as tension with China grows’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/jan/14/japan-reveals-record-defence-budget (20/1/2015), ‘Japan approves record defence budget’ (14/1/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2015/01/japan-approves-record-defence- budget (20/1/2015)
  4. 4. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 4 ครั้งนี้เป็นการกระทาของคนกลุ่มเดินที่แสดงภาพการตัดศีรษะชาวตะวันตกในชุดนักโทษมาก่อนหน้า แล้วตัวประกันชาวญี่ปุ่นคือ Haruna Yukawa วัย 42 ชาวเมืองชิบะที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่สู้รบ และ หายตัวไปจากชานเมือง Aleppo ของซีเรีย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 2014 และ Kenji Goto วัย 47 ผู้สื่อข่าวอิสระที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในโตเกียว และเคยตีพิมพ์ผลงานเกี่ยวกับ AIDS และสภาพชีวิตเด็ก ในเขตพื้นที่สงครามทั้งจากอัฟกานิสถานและแอฟริกา เขาเป็นผู้ช่วยเหลือให้ Yukawa เดินทางเข้าอิรัก เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาGoto พยายามเดินทางเข้าพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือ Yukawa เมื่อ ช่วงเดือนตุลาคม ค.ศ. 2014 ก่อนจะหายตัวไป และปรากฏตัวพร้อมกับ Yukawa อีกครั้งในวิดีโอ ดังกล่าว7 Kenji Goto ปรากฏตัวในคลิปวิดีโออีกครั้งในราวอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา พร้อมกับยืนยันว่า Yukawa ได้ถูกตัดศีรษะไปแล้วเมื่อพ้นเส้นตาย 72 ชั่วโมง ในคลิปความยาว 1 นาที 50 วินาทีครั้งนี้ Goto บอกเงื่อนไขข้อเรียกร้องของกลุ่ม IS ว่า ต้องการให้ทางการจอร์แดนปล่อยตัว Sajida-al-Rishawi สตรีชาวอิรักที่ต้องโทษประหารจากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดหลายครั้งในกรุงอัมมาน เมืองหลวง ของจอร์แดน ใน ค.ศ. 2005 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 60 ราย ครั้งนี้ IS ให้เวลา 24 ชั่วโมงในการ แลกเปลี่ยนตัว Kenji Goto และ Muath al-Kaseabeh นักบินขับไล่ของจอร์แดนที่ประสบอุบัติเหตุเครื่อง ตกทางตอนเหนือของซีเรีย เมื่อช่วงปลาย ค.ศ. 2014 แต่ทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นและจอร์แดนต่างไม่แสดงท่าที สนองตอบต่อความต้องการของ IS8 ช่วงเวลานี่เช่นกันที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกมาเตือนชาวญี่ปุ่น 1.26 ล้านคนที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ ให้ระวังการตกเป็นเป้าหมายของการก่อการร้าย โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่กระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ซึ่ง เป็นฐานปฏิบัติการของกองกาลังมุสลิมหัวรุนแรง โดยขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยเป็น พิเศษ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้พยายามประสานความร่วมมือกับรัฐบาลของดินแดนเหล่านั้น เพื่อเสริม มาตรการด้านความมั่นคงโดยเฉพาะในบริเวณโรงเรียนที่มีชาวญี่ปุ่นเข้าศึกษา ดินแดนเหล่านี้ ประกอบด้วยปากีสถาน (ชาวญี่ปุ่น 917 คน ฐานที่มั่นของ Taliban Movement of Pakistan: TTP) อัลจี เรีย (217 คน ฐานที่มั่นของ Al-Qaida in the Islamic Maghreb: AQIM) ไนจีเรีย (169 คน ฐานที่มั่นของ Boko Haram) ซีเรีย (21 คน แต่ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขในอิรัก ฐานปฏิบัติการของ Islamic State of Iraq and the Levant: ISIL) เยเมน (19 คน ฐานปฏิบัติการของ Al-Qaida in the Arabian Peninsula: AQPP)9 7 ‘Islamic State holds 2 Japanese, demands $200 million in ransom’ (20/1/2015) The Japan News Retrieved from http://the-japan- news.com/news/article/0001869465 (20/1/2015), ‘Islamic State threatens two Japanese captives in video’ (20/1/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/assests/print?aid=USKBN0KT0GI20150120 (20/1/2015) 8 ‘Japan seeks help from Jordan on ISIL hostage’ (28/1/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2015/01/japan-seeks-helpfrom-jordan-on-isil-hostage (28/1/2015), Shiv Malik and Justin McCurry (28/1/2015) ‘Japan’s prime minister condemns ‘despicable’ video and 24-hour deadline to save Isis hostage’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/jan/video-deadline-isis-japan-jordan-hostages (28/1/2015) 9 ‘Japanese nationals alerted to increased terror threat’ (28/1/2015) The Japan News Retrieved from http://the-japan- news.com/news/article/0001889278 (28/1/2015)
  5. 5. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 5 ท้ายที่สุดโลกก็ได้รับรู้ว่า Kenji Goto ประสบชะตากรรมแบบเดียวกับ Haruna Yukawa จากการ เผยแพร่คลิปวิดีโอเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2014 โดยไม่ได้มีการกล่าวถึงชะตากรรมของนักบิน จอร์แดน มีเพียงถ้อยคากล่าวเตือนว่า ญี่ปุ่นได้กลายเป็นเป้าหมายสาคัญของ IS ไปแล้ว ขณะที่ผู้นา โตเกียวยังคงแสดงท่าทีแข็งกร้าวว่า ญี่ปุ่นจะไม่ยอมแพ้ต่อการก่อการร้ายและจะสนับสนุนการต่อต้าน กลุ่ม IS ต่อไป แม้ชายชุดดาที่รู้จักกันในนามของ Jihadi John ซึ่งปรากฏในคลิปวิดีโอจะได้ฝากข้อความ เอาไว้ว่า ผู้นาญี่ปุ่นได้ตัดสินใจด้วยความไม่รอบครอบในการเข้าร่วมสงครามที่ไม่มีวันชนะ10 แม้การจบ ชีวิตของ Kenji Goto จะถือเป็นการสิ้นสุดวิกฤตการณ์ตังประกันชาวญี่ปุ่น ที่ดาเนินต่อเนื่องมาสอง สัปดาห์ แต่นั่นอาจเป็นจุดเริ่มของความขัดแย้งและความรุนแรงที่ชาวญี่ปุ่นอาจได้รับผลกระทบในวง กว้างมากยิ่งขึ้น SOUTH EAST ASIA MONITOR ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคดูจะมีจุดสนใจอยู่ที่ มาเลเซีย ตั้งแต่เรื่องของการเก็บกู้ซากและหา สาเหตุการตกของเครื่องบิน Airbus A320-200 เที่ยวบิน QZ8501 (สุราบายา – สิงคโปร์) ของสายการ บิน AirAsia ที่ตกลงบริเวณทะเลชวาตั้งแต่ปลาย ค.ศ. 2014 (28 ธันวาคม) เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 162 ราย ท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตจากหน้าที่อินโดนีเซียถึงความถูกต้องของการรับอนุญาตบินในเส้นทาง บินดังกล่าว11 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระตุ้นเตือนให้อาจต้องเพิ่มการตรวจสอบและเข้มงวดกับการขยายตัว ของสายการบินต้นทุนต่ากันมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อนาเอาความแปรปรวนของสภาพอากาศในภูมิภาค เข้าร่วมพิจารณา เพราะนั่นอาจไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ต้นทุนความเสี่ยงทางธุรกิจ หากแต่ยังหมายถึง การสูญเสียชีวิตมนุษย์ด้วยเช่นกัน ความตกต่าของราคาน้ามันดิบ ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะปรับตัวสูงขึ้น ได้กระตุ้นให้ Najib Razak นายกรัฐมนตรีมาเลเซียชิงตัดสินใจ (pre-emptive decision) ที่ไม่เพียงครอบคลุมการประกาศปรับลด ประมาณการการเติบโตของ GDP ไปในทิศทางเดียวกันกับการปรับลดประมาณการการเติบโตของ เศรษฐกิจโลกที่ทั้ง IMF (ร้อยละ 3.5-3.8) และ World Bank (ร้อยละ 3.0-3.3) ประกาศมาก่อนหน้า12 10 Justin McCurry (31/1/2015) ‘Isis video purports to show beheading of Japanese hostage Kenji Goto’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/jan/31/isis-vedio-beheading-japanese-hostage-kenji-goto (1/2/2015), ‘New video claims Goto’s execution’ (1/2/2015) The Japan News Retrieved from http://the-japan-news.com/news/article/0001899404 (1/2/2015), ‘Japan outraged at IS ‘beheading‘ hostage Kenji Goto’ (1/2/20145) BBC News Retrieved from http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31075769 (1/2/2015) 11 ‘AirAsia QZ8501: ‘high probability’ plane’s tail has been located’ (5/1/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/jan/2015/05/airasia-qz8501-plane-tail-located (7/1/2015), ‘AiaAsia’s jet flight data record retrieved’ (12/1/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2015/01/airasia-black-box-found (13/1/2015), ‘AirAsia plane ‘fuselage’ located - officials’ (14/1/2015) BBC News Retrieved from http://www.bbc.com/news/world-asia-30813420?print=true (15/1/2015) 12 Kate Mayberry (20/1/2015) ‘Malaysia cuts spending amid oil price plunge’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2015/01/malaysia-growth-spending-oil-price (20/1/2015), Nia Williams (19/1/2015) ‘Oil slip
  6. 6. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 6 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาเลเซียยังรวมไปถึงเรื่องการที่เว็บไซต์ของ Malaysia Airlines ปรากฏ ข้อความ ปริศนาการหายไปของ MH370 พร้อมภาพ Lizard Squad และข้อความที่แจ้งว่า Cyber Caliphate เป็นผู้แฮกเข้ามาป่วน13 กลุ่มเดียวกันนี้ยังได้เคยฝากข้อความ ‘I love you Isis’ เอาไว้บน บัญชีการใช้ทวิสเตอร์ของหน่วยบัญชาการกลางสหรัฐอเมริกา (Twister @CENTCOM) มาก่อนแล้วเมื่อ ช่วงกลางเดือน14 อันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เกิดกรณี Charlie Hebdo และความรุนแรงในลักษณะ เดียวกันในกรุงปารีส ช่วงปลายเดือนนี้ชาว ฟิลิปปินส์ ได้มีโอกาสแสดงพลังศรัทธาแห่งการเป็นชาวคาทอลิกที่เหนี่ยว แน่นในเอเชีย ด้วยการเข้าร่วมพิธีมิซซา ซึ่งนาการประกอบพิธีโดย Pope Francis เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม ณ สวนสาธารณะ Luneta สถานที่เดียวกันกับที่ Pope John Paul II เคยประกอบพิธีเดียวกันนี้ เมื่อสองทศวรรษก่อนหน้า แม้กรุงมะนิลาและอีกหลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์จะได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากพายุเมฆขลา (หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักมาก่อนแล้วจากพายุรามสูรย์ เมื่อ ค.ศ. 2014) แต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งคลื่นมหาชนราว 6 ล้านคนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีดังกล่าว จนเป็น สถิติใหม่ให้กับ Guinness Book การเดินทางเยือนฟิลิปปินส์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสในครั้งนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางทิศทางแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในแวดวงผู้เชื่อมั่นศรัทธาในวิถีตามจารีตของชาว คาทอลิก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มบทบาทสตรี และการรอเสนอกฎหมายในฟิลิปปินส์เรื่องการยอมรับ การคุมกาเนิดและการหย่าร้าง15 แม้จะเป็นทิศทางที่ผิดแผกไปจากธรรมเนียมความเชื่อแบบเดิม แต่พระ สันตะปาปาฟรานซิส ก็ยังไม่ต้องเผชิญกับข่าวความเสื่อมเสียของนักบวชคาทอลิกจากฟิลิปปินส์ ซึ่ง แตกต่างจากที่อื่นๆ อาทิ เกรนาดา ทางตอนใต้ของสเปน ที่มีการตั้งข้อกล่าวหาการล่วงละเมิดทางเพศ ต่อเด็ก กับบาทหลวง 10 รูปในช่วงปลายเดือนมกราคม16 ************************************************************************** $1 on China economy worries, record Iraq output’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/assets/print?aid=USKBN0KS02D20150119 (20/1/20158) 13 ‘Malaysia Airlines website hacked by ‘Lizard Squad’’ (26/1/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/jan/26/Malaysia-airlines-website-hacked-by-lizard-squad (27/1/2015) 14 Spencer Ackerman (12/1/2015) ‘UC Central Command Twitter account hacked to read ‘I love you Isis’’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/us-news/2015/jan/12/us-central-command-twitter-account-hacked (13/1/2015) 15 Ted Regencia (18/1/2015) ‘Millions attend Pope’s Mass in Manila’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/asia- pacific/2015/01/million-gather-pope-mass-manila (20/1/2015), Sunshine de Leon (18/1/2015) ‘Pope Francis thrills Manila as estimated 6 million turn up for mass’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/world/2015/jan/18/pope-francis-thrills-with-crowded-mass (20/1/2015) 16 ‘Spanish priests charged over child sex abuse’ (27/1/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/europe/2015/01/spanish-priest-charged-over-child-sex-abuse (28/1/2015)
  7. 7. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 7 ผู้อานวยการสถาบันคลังปัญญาฯ : ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ บรรณาธิการ : น.ส.ยุวดี คาดการณ์ไกล ผู้เขียน : ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ ผู้ประสานงาน : น.ส. อนันญลักษณ์ อุทัยพิพัฒนากุล ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2558 สานักพิมพ์ : มูลนิธิสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ ที่อยู่ติดต่อ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต : 52/347 พหลโยธิน 87 ตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-997-2200 ต่อ 1283 โทรสาร 02-997-2200 ต่อ 1216 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ : อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 637/1 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-930-0026 โทรสาร 02-930-0064 เพิ่มเติมได้ที่ www.rsu-brain.com

×