Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ฉบับที่ 9 : เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ดร. วรารัก เฉลิมพันธุศ...
1
EAST ASIA MONITOR
สาธารณรัฐประชาชนจีน
แม้จะยังมีควันหลงถึงความกังวลต่อสถานของตลาดหุ้นที่เซี่ยงไฮ้ และการปรับลดค่าเงินหย...
2
Dongliang) หัวหน้าผู้ความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรมของรัฐบาล อดีตรองผู้ว่าการเทียนจินก็เป็นหนึ่งใน
กลุ่มคนดังกล่าว3
การสร้างค...
3
ชิ้นส่วนอวัยวะรวมอยู่ด้วย ท่ามกลางการตั้งคาถามถึงท่าทีที่ยังไม่ชัดเจนระหว่างปักกิ่งกับวอชิงตันถึง
ความมั่นคงด้านไซเบอร์ ...
4
เศรษฐกิจก็ยังหดตัวจากระดับร้อยละ 1.6 จากช่วงไตรมาสที่ผ่านมา เพราะการส่งออกยังไม่ฟื้น การ
บริโภคภายในก็ยังอ่อนแอ TPP (Tra...
5
นามรัฐบาลญี่ปุ่นซื้อบางส่วนของแนวหมู่เกาะเซนคาคุจากเจ้าของเดิมซึ่งเป็นเอกชนเมื่อเดือนกันยายน
ค.ศ. 201210
ลักษณะสังคมค่อน...
6
SOUTH EAST ASIA MONITOR
ประเทศสิงคโปร์
ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกระจุกตัวอยู่ในราวช่วงกลางเดือนซึ่งผลกระทบจากปัญหาหมอกคว...
7
ประเทศมาเลเซีย
มาเลเซีย เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาหมอกควันจาก
อินโดนีเซียที่ยังคงไม่สามารถจัดก...
8
อ้างอิงรูปภาพหน้าปก :
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9580000072113
http://www.thetelecomblog.com/w...
9
ผู้อานวยการสถาบันคลังปัญญาฯ : ศ.ดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์
บรรณาธิการ : น.ส.ยุวดี คาดการณ์ไกล
ผู้เขียน : ดร.วรารัก เฉลิมพันธุ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เอกสาร East & South East Asia Monitor ครั้งที่ ุ9 ประจำเดือน กันยายน 2558

171 views

Published on

โดย ผศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใต้การสนับสนุนของโครงการคลังปัญญาเพื่ออภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

สนใจติดตามคลิปวีดีได้ที่ :

สนใจรายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติมได้ที่
Wepsite : http://www.rsu-brain.com
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/thinktankrsu?ref=hl

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เอกสาร East & South East Asia Monitor ครั้งที่ ุ9 ประจำเดือน กันยายน 2558

 1. 1. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ฉบับที่ 9 : เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ดร. วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ติดตามสรุปความเคลื่อนไหวและแสดงความเห็น
 2. 2. 1 EAST ASIA MONITOR สาธารณรัฐประชาชนจีน แม้จะยังมีควันหลงถึงความกังวลต่อสถานของตลาดหุ้นที่เซี่ยงไฮ้ และการปรับลดค่าเงินหยวน อยู่บ้าง จนธนาคารกลางจีนต้องประกาศในที่ประชุม G20 ที่ตุรกีว่า ทิศทางค่าเงินและตลาดหลักทรัพย์ มีเสถียรภาพดีแล้ว ไม่จาเป็นที่ต้องปรับลดค่าเงินอีก สื่อตะวันตก (The Guardian จากอังกฤษ) เองก็เริ่ม ส่งเสียงเตือนให้มองภาพกว้างว่า เหตุเกิดที่เซี่ยงไฮ้อาจจะไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนขนาดเศรษฐกิจ ทั้งหมดของจีน ที่แม้อาจจะยังต้องจับตาในเรื่องของหนี้ระยะสั้นของกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก อสังหาริมทรัพย์ และภาคการเงิน แต่เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มใส่ใจมากขึ้นต่อนวัตกรรม อาทิ การขยายตัว ของ Alibaba ยอดขายที่แซงหน้า Apple ในจีนของ Xiaomi ที่สาคัญท่าทีการปรับมือต่อปัญหาของฝ่าย จีนไม่ส่ออาการตื่นตระหนก1 ภาพปรากฏของปัญหา(หรืออาจจะเป็นเพียงความยุ่งยากในช่วงหนึ่งของ) ทางการเงิน จึงมีท่าทีสุขุมในการรับมือและจัดการ(ด้วยความห่วงใยที่เพิ่มมากขึ้น)จากทางฝ่ายจีน ปรากฏให้เห็น ภาพความเชื่อมั่นในการรับมือกับปัญหาที่จีนแสดงออกต่อสังคมภายนอก เป็นส่วนสาคัญของ การเสริมทัพการสร้างความเชื่อมั่นภายในด้วยการเน้นย้าการขจัดปัญหาคอร์รัปชั่น ปัญหาที่ หวาง เจีย รุย (Wang Jiarui) หัวหน้าส่วนงานด้านการต่างประเทศของพรรคฯยอมรับกับที่ประชุมร่วมกับ นักวิชาการและนักการทูตจากตะวันตกว่า อยู่ร่วมกับพรรคฯมาตั้งแต่ ค.ศ. 1949 แต่ความเอาจริงเอาจัง จากคณะกรรมการกลางเพื่อการตรวจสอบวินัย (Central Commission for Discipline Inspection) อาจ ช่วยให้พรรคฯหลีกเลี่ยงชะตากรรมแบบที่ KMT เคยเผชิญมาแล้วเมื่อวิกฤตศรัทธาแผ่ลามจากปัญหา ดังกล่าว2 การดาเนินการควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเกือบ 20 คนกับเหตุระเบิดต่อเนื่องหลายครั้งจากพื้นที่ โรงงานเก็บสารเคมีที่บริเวณท่าเรือเมืองเทียนจิน ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 173 ราย และแหล่งน้าใน บริเวณพื้นที่เกิดเหตุปนเปื้อนสารไซยาไนด์เกินมาตรฐานถึง 20 เท่า หยาง ตงเหลียง (Yang 1 ‘The Guardian view on China’s meltdown: the end of a flawed globalisation’ (1/9/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/01/guardian-view-on-china- meltdown-the-end-of-a-flawed-globalisation (7/9/2015), Fergus Ryan (6/9/2015) ‘China’s central bank governor says yuan has stabilised against the dollar’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/business/2015/sep/06/chinas-central-bank-governor-syas-yuan-has-stabilised- against-the-dollar (7/9/2015), Martin Jacques (14/9/2015) ‘It’s not the Chinese economy that’s on life support’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/14/chinese-economy- western-markets-china (15/9/2015) 2 Ben Blanchard (8/9/2015) ‘China party fears most a crisis over corruption, official says’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/09/08/us-china-corruption-idUSKCN0R801M20150908 (8/9/2015)
 3. 3. 2 Dongliang) หัวหน้าผู้ความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรมของรัฐบาล อดีตรองผู้ว่าการเทียนจินก็เป็นหนึ่งใน กลุ่มคนดังกล่าว3 การสร้างความเชื่อมั่นข้างต้นจาเป็นยิ่งต่อก้าวย่างที่เพิ่มขึ้นในการแสดงบทบาทระหว่างประเทศ ของจีนที่ดูสืบเนื่องกับการเรียกร้องให้ปรับการเขียนกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ ช่วงต้นเดือน สี จิ้นผิง ได้ ตรวจพลสวนสนามในฐานะผู้นาสูงสุดเป็นครั้งแรกในโอกาสฉลอง 70 ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีกองทหารกว่า 1,000 นายจากต่างประเทศและผู้นาจาก 17 ประเทศ (รวมถึงผู้นาเกาหลีใต้ และ รัสเซีย) เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีการที่ปักกิ่งอวดแสดงแสนยานุภาพทางการทหารที่มีขีดความสามารถ ด้านเทคโนโลยีทันสมัย(จนถึงขั้นลาหน้าอยู่บ้าง) ในช่วงเวลาที่สื่อตะวันตกเริ่มรายงานถึงการปรากฏตัว ของเรือรบจีน 5 ลา ในเขตพื้นที่ทะเลแบริ่ง (Bering Sea) ไม่ห่างจากชายฝั่งอลาสกามากนัก ขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ในจีนร่วมเฉลิมฉลองด้วยความคิดเห็นที่หลากหลาย ทั้งกระแสชาตินิยม ที่ชื่นชนความสาเร็จของชาติตน บ้างก็ตั้งคาถามต่อความสิ้นเปลืองงบประมาณ และบ้างก็แปลงสารจาก ภาพกางร่มบังแดดของสตรีหมายเลข 1 ว่าสนับสนุนการเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงในฮ่องกงที่กาลังจะ ครบรอบ 1 ปี ในช่วงปลายเดือน ที่สร้างและกระตุ้นสานึกให้ชาวฮ่องกงยังคงแสวงหาแนวทางในการ ธารงไว้ซึ่งหลักการปกครองที่มีอิสระมากขึ้นจากปักกิ่ง กระแสในประการหลังนี่เองที่ทาให้ Great Fire Wall ได้เข้ามาทางานอย่างหนักในช่วงดังกล่าว ข้อสังเกตที่ยากจะมองข้ามก็คือ การสวนสนามครั้งนี้ส่ง สัญญาณที่ค่อนข้างหลากหลาย เพราะแม้จะแสดงศักยภาพทางการทหาร แต่ผู้นาจีนก็ประกาศลด จานวนทหารประจาการลง 300,000 นายโดยยังไม่ได้ระบุกรอบดาเนินการที่ชัดเจน4 และท่ามกลางกลุ่ม ผู้นาที่แต่งกายแบบตะวันตก สี จิ้นผิงกลับเลือกปรากฏกายในรูปแบบคล้ายก่อนจีนเปิดประเทศ แต่มิใช่ cutting แบบเดียวกัน ราวกับจะบ่งบอกว่า จีนกาลังพยายามแสวงหาแนวทางผสมผสานความเป็น ตะวันตกกับรูปแบบเฉพาะตัวของจีน(ที่อาจจะใช่หรือไม่ใช่กลิ่นอายแบบยุคเหมา ที่อาจใช้ได้ผลยิ่งกับ การกากับวินัยพรรคฯ) การปรากฏตัวของสี จิ้นผิง ในรูปลักษณ์ดังกล่าวพบเห็นได้บ้างเช่นกันในการเดินทางเยือน สหรัฐอเมริกาที่เริ่มต้นจากเมืองซีแอตเติ้ล ที่อาจเรียกได้ว่า ประตูสู่เอเชียของอเมริกา ในกลุ่มชนจานวน ไม่น้อยที่ชูป้ายและโบกธงต้อนรับผู้นาจีนและภรรยา มีกลุ่มประท้วงนโยบายของจีนทั้งจากกลุ่มฟาหลุน กง กลุ่มสิทธิมนุษยชนที่เรียกร้องเพื่อกรณีธิเบต อุยเกอร์ และนักโทษที่มีการกล่าวอ้างว่าถูกขโมยขาย 3 ‘Tianjin explosion: China sets final death toll at 173, ending search for survivors’ (12/9/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/sep/12/tianjin-explosion-china-sets-final-death-toll- at-173-ending-search-for-survivors (15/9/2015) 4 ‘China announces massive troop cuts at WWII anniversary’ (3/9/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/09/china-troop-cuts-wwii-anniversary-150903061223647.html (7/9/2015), ‘China parade marks Japan’ WWII defeat’ (3/9/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/09/china-parade-marks-wwii-victory-japan-150903020950494.html (7/9/2015), Fergus Ryan (3/9/2015) ‘Chinese social media reacts to military parade with patriotism and mockery’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/sep/03/chinese-social- media-reacts-parade-patriotism-and-mockery (3/9/2015), Tom Philipps (27/9/2015) ‘One year on, Hong Kong democracy activists ask what protest achieved’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/sep/27/hong-kong-democracy-activists-ask-what-protest-achieved- umbrella (29/9/2015)
 4. 4. 3 ชิ้นส่วนอวัยวะรวมอยู่ด้วย ท่ามกลางการตั้งคาถามถึงท่าทีที่ยังไม่ชัดเจนระหว่างปักกิ่งกับวอชิงตันถึง ความมั่นคงด้านไซเบอร์ แม้จะยืนยันร่วมกันสนับสนุนการไม่ใช่สายลับธุรกิจเจาะเครือข่ายข้อมูลเพื่อ ประโยชน์ทางธุรกิจ ในงานเลี้ยงต้อนรับซึ่งมีลิ้นจี่เชอร์เบท (ผลไม้ที่รับรู้กันว่ามีต้นกาเนิดมาจากจีน) รวมอยู่ด้วย ผู้นาจีนไม่เพียงอาศัยการกล่าวอ้างถึงแง่มุมด้านวัฒนธรรม (อาทิ Sleepless in Seattle, Thoreau, Hemingway) สร้างเสน่ห์เสริมการให้ความมั่นใจถึงการเติบโตอย่างเหมาะสมของเศรษฐกิจจีน แก่ผู้นาธุรกิจยักษ์ใหญ่ของอเมริกา อาทิ Apple, Microsoft และ Boeing ผู้นาจีนยังได้มอบของขวัญเป็น สัญญาการสั่งซื้อเครื่องบินเครื่องบิน 737 ถึง 300 ลา (50 ลาเป็นแบบตัวเครื่องกว้าง) มูลค่าราว 38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ5 ผู้นาจีนจบการเดินทางด้วยการเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ (UN) พร้อมประกาศให้เงิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ระยะ 10 ปี) สนับสนุนกิจการด้านสันติภาพและการพัฒนาของ UN และยัง สนับสนุนกาลังทหารอีก 8,000 นายเพื่อการรักษาสันติภาพ และยังใช้โอกาสนี้ประการให้การสนับสนุน ด้านการทหารแก่สหภาพแอฟริก 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการประชุมครั้งนี้เช่นกันที่ผู้นาจีนได้ร่วมมือ กับผู้นาอเมริกันสร้างความอุ่นใจในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการประกาศวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าอาจ ผลักดันให้ผู้ปล่อยก๊าซเรือกระจกรายใหญ่ (อาทิ โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมเหล็กและซีเมนต์) ต้องจ่ายเงิน ซื้อเครดิตใน ค.ศ. 2017 เพื่อให้การลด CO2 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจีนจะสนับสนุนเงิน 3.1 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐเพื่อการนี้6 ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือนนี้ความน่าสนใจของญี่ปุ่นเกาะเกี่ยวอยู่กับการปฏิรูปเศรษฐกิจและการผ่านกฎหมาย ความมั่นคง ที่เป็นประเด็นหลักตั้งแต่การรับตาแหน่งของชินโซ อาเบะ เมื่อปลายค.ศ. 2012 เพราะแม้ รัฐบาลจะเร่งการใช้จ่ายเงินหลากรูปแบบ กระตุ้นธนาคารให้ผ่อนปรนการกู้ยืม รักษาค่าเงินเยนที่อ่อนตัว ต่อดอลลาร์สหรัฐ ปฏิรูปภาคพลังงาน การแพทย์และการเกษตร จนภาคธุรกิจเริ่มกลับมามีกาไร แต่ 5 ‘China’s President Xi Jinping begins first US visit in Seattle’ (22/9/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/sep/22/china-president-xi-jinping-first-us-visit-seattle (23/9/25015), Fergus Ryan (23/9/2015) ‘Xi Jinping defends China’s stock market interventions on first US visit’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/sep/23/xi-jinping-defends-chinas- stock-market-interventions-on-first-us-visit (23/9/2015), ‘Rights activists greet China’s leader on first US visit’ (23/9/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/09/xi-jinping-seattle-china- 150922230118373.html (23/9/2015), Alwyn Scott and Eric M. Johnson (23/9/2015) ‘Boeing wins $38 billion in orders, commitments from China’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/09/23/us- boeing-china-idUSKCN0RM27X20150923 (23/10/2015), ‘US and China reach deal on commercial cyber spying’ (25/9/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/09/china-reach-deal-cyber- spying-150-925165649906.html (29/9/2015) 6 ‘China and US to cap emission in climate change deal’ (25/9/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/09/china-cap-emission-climate-change-deal-150925170203500.html (29/9/2015), Michael Martina and David Brunnstrom (28/9/2015) ‘China’s Xi says to commit 8,000 troops for U.N. peacekeeping force’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/09/29/us-un- assembly-china-idUSKCN0Rs1Z120150929 (29/9/2015), David Stanway (28/9/2015) ‘China-U.S. deal sets bar low ahead of Paris climate talks’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/09/28/us-usa- china-climatechange-idUSKCN0RS0EW20150928 (29/9/2015)
 5. 5. 4 เศรษฐกิจก็ยังหดตัวจากระดับร้อยละ 1.6 จากช่วงไตรมาสที่ผ่านมา เพราะการส่งออกยังไม่ฟื้น การ บริโภคภายในก็ยังอ่อนแอ TPP (Trans Pacific Partnership) ที่เป็นความหวังของการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจน7 การผ่านกฎหมายด้านความมั่นคง ซึ่งย่อมหมายถึงการใช้จ่ายงบประมาณ มหาศาลที่จะตามมาจึงยิ่งมีความสาคัญ แม้จะมีการประท้วงต่อเนื่องของกลุ่มคนที่ขยายตัวมากขึ้นใน บริเวณรอบรัฐสภา รวมถึงการที่พรรคฝ่ายค้านพยายามใช้การถ่วงเวลาเพื่อปิดสมัยประชุมก่อนการ พิจารณาถกเถียงอันเผ็ดร้อน (ครอบคลุมเรื่องไม่ส่งกองกาลังป้องกันตนเอง (SDF) เข้าปฏิบัติการกวาด ทุ่มระเบิดในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ) จะเสร็จสิ้น ที่มีภาพของการใช้ความรุนแรงรวมถึงทางกายภาพที่ ไม่เห็นมานานในการประชุมสภาปรากฏให้เห็น แต่ก็ยังไม่อาจยับยั้งการประสานความร่วมมือของ LDP ที่มีเสียงสนับสนุนทั้งจากสภาบนและสภาล่าง ในที่สุดกฎหมายที่จะปรับโฉมหน้าด้านความมั่นคงของ ญี่ปุ่นและการส่ง SDF ออกให้ความช่วยเหลือประเทศพันธมิตร ก็ได้ผ่านสภาออกมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน โดยจะเริ่มขยายบทบาทของ SDF ในซูดานใต้ให้สามารถเข้าช่วยเหลือกองทหารอื่นในกากับ ของ UN ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมศกหน้า8 ผลของการยืนหยัดผลักดันกฎหมายความมั่นคงที่ปรากฏชัดก็คือ คะแนนนิยมต่อคณะรัฐบาล ของชินโซ อาเบะ เหลือเพียงร้อยละ 38.9 และร้อยละ 79 ของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (1,017 คน จากฐานกลุ่มสุ่มตัวอย่าง 1,456 คน) เห็นว่า เวลาในการพิจารณากฎหมายดังกล่าวน้อยเกินไป มีเพียง ร้อยละ 24.3 เท่านั้นที่สุขใจจากการเห็นอาเบะปกครองแบบไร้ฝ่ายค้านมาต่อกร9 ด้วยบรรยากาศเช่นนี้ เองที่ทาให้ความกังวลต่อปัญหาข้อขัดแย้งเหนือเกาะเซนคาคุกลับมาปรากฏ พร้อมกับการตั้งข้อสังเกตที่ น่าสนใจยิ่งว่า ความรุนแรงของปัญหาอาจจะมิได้เริ่มมาจากทางปักกิ่งเท่าใดนัก ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวถึง เรื่องนี้ของ คาคุเออิ ทานากะ (Kakuei Tanaka) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสเชื่อมสัมพันธ์กับ โจว เอิน ไหล (Zhou Enlai) เมื่อช่วงต้นทศวรรษ 1970 หรือการที่ โยชิฮิโกะ โนดะ (Yoshihiko Noda) ตัดสินใจใน 7 Linda Sieg and Kaori Kaneko (7/9/2015) ‘Japan’s Abe unlikely to tackle hard reforms in next term: economists’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/09/07/us-japan-abe- idUSKCN0R70D820150907 (7/9/2015) 8 ‘Security bills won’t allow for Hormuz minesweeping, Abe says’ (15/9/2015) The Japan Times Retrieved from http://www.japantimes.co.jp/news/2015/09/15/national/politics-diplomacy/security-bills-wont-allow- hormuz-mine-sweeping-abe-says/#.Vfe3_hHtlHw (15/9/2015), Linda Sieg (16/9/2015) ‘Japan protesters rally as contentious security bills near passage’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/09/16/us-japan-security-idUSKCN0RG0DZ20150916 (16/9/2015), ‘Japan passes law allowing troops to fight abroad’ (19/9/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/09/japan-passes-law-allowing-troops-fight-1509181259444222.html (23/9/2015), ‘SDF role in South Sudan to expand in May under new security laws’ (22/9/2015) The Japan Times Retrieved from http://www.japantimes.co.jp/news/2015/09/22/national/politics-diplomacy/sdf-role-south- sudan-expand-may-new-security-law/#.Vgl1NN_tlHw (23/9/2015) 9 ‘Cabinet’s approval rating sinks to 38.9% over unpopular security laws’ (21/9/2015) The Japan Times Retrieved from http://www.japantimes.co.jp/news/2015/09/21/national/politics-diplomacy/cabinets- approval-rating-sinks-38-9-unpopular-security-law/#.Vgl1BN_tlHw (23/9/2015)
 6. 6. 5 นามรัฐบาลญี่ปุ่นซื้อบางส่วนของแนวหมู่เกาะเซนคาคุจากเจ้าของเดิมซึ่งเป็นเอกชนเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 201210 ลักษณะสังคมค่อนข้างปิดที่มีกระแสชาตินิยมเป็นเนื้อนาบุญไกถูกตั้งคาถามเช่นกันต่อกรณีการ ตอบรับการขอลี้ภัยเพียง 11 รายจากใบสมัครกว่า 5,000 รายท่ามกลางวิกฤตระดับโลกของปัญหาผู้ อพยพ ที่ญี่ปุ่นก็ยังดูจะใช้แนวทางแบบเดิมในการรับมือกับข้อกังขาของสังคมโลกนั่นคือ เน้นการบริจาค เงินช่วยเหลือโดยประกาศให้ 810 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อกรณีปัญหาผู้ลี้ภัยจากซีเรียและอิรักโดยภาพรวม และเพิ่มพิเศษเฉพาะพื้นที่อีก 2 แห่งคือ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในเลบานอน และอีก 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยประเทศในบอลข่านตะวันตก (อาทิ เซอร์เบีย กับมาซีโดเนีย) รับมือกับปัญหา ดังกล่าว11 คาบสมุทรเกาหลี แม้จะมีความเคลื่อนไหวไม่มากนักแต่ผู้นาเกาหลีเหนือก็สามารถดึงดูดสายตาสังคมระหว่าง ประเทศได้อีกครั้งในช่วงกลางเดือนเมื่อประกาศว่า เปียงยางประสบความสาเร็จในการพัฒนาดาวเทียม สารวจโลกที่จะช่วยในการวิเคราะห์คาดการณ์สภาพอากาศ และเตรียมจะทดสอบการปล่อยดาวเทียมใน วันที่ 10 ตุลาคม เพื่อฉลองครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งพรรคแรงงานที่เป็นผู้บริหารหนึ่งเดียวของ ประเทศ ซึ่งได้สร้างความกังวลให้ทั้งโซล โตเกียว และวอชิงตัน ซึ่งวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันว่า นั้น คือข้ออ้างในการทดสอบการยิงขีปนาวุธพิสัยไกล ซึ่งอาจติดหัวรบนิวเคลียร์ การทดสอบเช่นนี้เคยสร้าง ความหวั่นใจให้ทั้งสามมาแล้วเมื่อช่วงปลายค.ศ. 2012 สถาบันเพื่อวิทยาศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ (Institute for Science and International Security) จากวอชิงตันแสดงความกังวลว่า เปียงยางอาจกลับมาเดินเครื่องโรงงาน นิวเคลียร์ที่ยองเบียน (Yongbyon) ที่อาจผลิตพลูโตเนียม เพราะสามารถตรวจสอบการแผ่คลื่นความร้อน จากบริเวณดังกล่าว แต่ก็เป็นไปได้เช่นกันว่า อาจเป็นการเดินเครื่องทาความร้อนเพื่อข่มขู่ เพราะการจะ ประสบความสาเร็จต้องอาศัยเทคโนโลยีในระดับเดียวกับการยิงขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBMs) อย่างไรก็ ตาม สิ่งที่แน่นอนในระยะใกล้ก็คือ การเจรจาหกฝ่ายคงยากจะหวนคืน12 10 ‘Discord over Senkaku Islands seen as a historically intractable problem for China and Tokyo’ (7/9/2015) The Japan Times Retrieved from http://www.japantimes.co.jp/news/2015/09/07/national/history/discord-over- senkaku-islands-seen-as-historically-intractable-problem-for-china-tokyo (7/9/2015) 11 ‘Japan to offer $810 million to support refugees fleeing Syria, Iraq - NHK’ (28/9/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/09/28/us-europe-migrants-japan-idUSKCN0RS03Y20150928 (29/9/2015) 12 ‘North Korea plans new rocket launch; Tokyo urges it to refrain from provocation’ The Japan Times Retrieved from http://www.japantimes.co.jp/news/2015/09/15/asia-pacific/mark-anniversary-pyongyang- plans-launch-long-range-rockets-put-sattlelite-space/#.Vfe32RHt (15/9/2015), Julian Borger (15/9/2015) ‘North Korea’s renewed nuclear threat keeps experts guessing’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/sep/15/north-koreas-renewed-nuclear-threat-keeps-experts- guessing (16/9/2015)
 7. 7. 6 SOUTH EAST ASIA MONITOR ประเทศสิงคโปร์ ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกระจุกตัวอยู่ในราวช่วงกลางเดือนซึ่งผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน ที่ลอยข้ามมาจากอินโดนีเซียยังไม่จางหาย จนรัฐบาลสิงคโปร์ไม่แน่ใจว่า ควรละทิ้งรายได้จากการจัด งานแข่งรถ F-1 World Grand Prix ดีหรือไม่ แม้กระนั้นก็ตาม กิจกรรมที่ดูจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ก็คือ การเลือกตั้งทั่วไปซึ่ง ลี เซียนหลุง (Lee Hsien Loong) จากพรรคกิจประชา (People’s Action Party: PAP) ที่เป็นฝ่ายบริหารมาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ ยังคงได้รับชัยชนะในโอกาสครบรอบกึ่งศตวรรษ การก่อตั้งประเทศ ที่ดูจะมีสิ่งที่ต้องคานึงถึงต่อไปในระยะยาวอยู่ไม่น้อย แม้ว่าผลการเลือกตั้งจะดีกว่า เมื่อครั้งค.ศ. 2011 เพราะการสารวจประชากรในค.ศ. 2013 ให้ข้อมูลว่า ในอนาคตค.ศ. 2030 คนที่อาศัย ในเกาะสิงคโปร์ที่เป็นชาวสิงคโปร์จริงๆอาจเหลือเพียงแค่ร้อยละ 55 (ประชากร 6.5 ล้านคน) เพราะเริ่ม ปรากฏข้อมูลว่า ผู้ที่เข้าอยู่อาศัยในอาคารชุดที่รัฐบาลจัดสร้างมีสัดส่วนของชาวต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น กอปรกับกระแส “Singapore First” และ “Restore Our Nation” ที่เริ่มปรากฏให้เห็นจากนโยบายพรรค การเมืองที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นไม่นาน การสารวจครั้งนั้นยังได้ให้ข้อมูลมิติเชิงสังคมถึงพลังทางสังคมที่ผลักดันขับเคลื่อนสังคม (เหตุผล ความเห็นอกเห็นใจ การไม่เคารพกัน ชนชั้น ความกังวลในเรื่องชาติพันธุ์ และความกลัวในเรื่อง เศรษฐกิจ) ที่อาจก่อความยุ่งยากในการบริหารประเทศในอนาคต แต่ชาวสิงคโปร์เองก็ดูจะยังไม่อาจให้ คาตอบตนเองได้อย่างชัดเจนว่า แม้จะต้องการความเปลี่ยนแปลง แต่ในระดับใด13 สิ่งที่แน่ใจได้ในระดับ หนึ่งก็คือ การยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางเพศและเพศสภาพอาจยังไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ใน เร็ววัน เพราะสิงคโปร์ยังไม่มีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนกฎหมายว่า “การกระทาที่ไม่เหมาะสม” ระหว่าง บุรุษเพศเป็นอาชญากรรม ซึ่งเป็นข้อกาหนดเดี่ยวกับกฎหมายอังกฤษที่เคยมอบโทษจาคุก 2 ปีให้แก่ ออสการ์ ไวล์ด (Oscar Wilde) นักเขียนบทละครชื่อดัง เมื่อค.ศ. 1897 แม้กระนั้นก็ตาม สัญญาณของ การผ่อนคลายก็เริ่มปรากฏให้เห็นเมื่อ ละครเวทีผลงานของไวล์ดชื่อ “The Importance of Being Earnest” ซึ่งอานวยการโดยบริษัท W!ld Rice ซึ่งใช้นักแสดงชายล้วนด้วยเครื่องแต่งกายบุรุษ ได้รับ เสียงตอบรับค่อนข้างดีจากสาธารณชน แม้จะไม่ใช่จากรัฐบาลในการเปิดแสดงเมื่อช่วงกลางเดือน14 13 Tom Benner (10/9/2015) ‘Singapore voters ask: How much change do we want?’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/09/singapore-voters-change-1509100703314535.html (15/9/2015), ‘Singapore election: Governing party secures decisive win’ (12/9/2015) BBC Retrieved from http://www.bbc.com/news/world-asia-34205869 (24/10/2015), ‘Forest fires put Singapore Grand Prix under a cloud’ (14/9/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/09/indonesian-forest- fires-put-singapore-gp-cloud-150914124731567.html (15/9/2015) 14 Madeleine Thien (13/9/2015) ‘Obedience and uncertainty in Singapore’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/09/obedience-uncertainty-singapore- 150913074912579.html (15/9/2015), Monica Tan (16/9/2015) ‘Why Singapore censors took issue with an all- male cast Oscar Wilde play’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/culture/2015/sep/16/why-singapore-censors-objected-to-an-oscar-wilde-play- with-an-all-male-cast (16/9/2015)
 8. 8. 7 ประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาหมอกควันจาก อินโดนีเซียที่ยังคงไม่สามารถจัดการกับเผาป่าเพื่อเปิดพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะเพื่อปลูกปาล์มน้ามันและ ไม้เพื่อผลิตกระดาษ แม้จะพยายามทาฝนเทียมเพื่อบรรเทาปัญหา จนต้องมีการสั่งปิดโรงเรียน และ ยกเลิกสายการบินหลายแห่งเป็นจานวนมาก แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่อาจยับยั้งการรวมตัวเพื่อกิจกรรม ทางการเมืองในราวกลางเดือน ครั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งมีตัวเลขอยู่ระหว่าง 30,000-300,000 คน (การ อ้างอิงตัวเลขของหลายสานักข่าวและผู้จัดการชุมนุมแตกต่างกันอย่างมาก) และเลือกสวมใส่สีแดง เป็น สัญลักษณ์ของการทวงคืนศักดิ์ศรีชาวมาเลย์ (restore Malay dignity) โดยเลือกเอาวันมาเลเซีย (Malaysia Day) ซึ่งเป็นวันหยุดราชการเพื่อราลึกถึงการก่อตั้งมาเลเซียสมัยใหม่เป็นวันนัดหมายเพื่อ “ปิกนิกฉลองวันเกิดประเทศ” (แน่นอนว่า ความหมายที่แท้จริงย่อมยากจะหลีกเลี่ยงการแสดงพลังของ ชาวมุสลิม-มาเลย์ที่เป็นประชากรกว่าร้อยละ 50 ของประเทศ) กลุ่มคนเช่นนี้เองที่เป็นฐานเสียงสาคัญ ให้กับ UMNO ที่กาลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาภายใต้การนาของ นาจิบ ราซัค (Najib Razak) กับกรณี ปัญหา 1MDB ท่ามกลางความกังวลของผู้สังเกตการณ์มากมายรวมถึงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนที่ หนังสือพิมพ์ The Star กล่าวอ้างว่า “ต่อต้านการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์และความรุนแรงในทุกรูปแบบ” เมื่อ เยือนชุมชนชาวจีนที่ถนนปาตาหลิ่ง (Pataling) จนรัฐบาลมาเลเซียต้องสอบถามไปทางทูตจีนประจา มาเลเซีย และกระทรวงการต่างประเทศปักกิ่งต้องออกมายืนยันว่า จีนและมาเลเซียเป็นมิตรประเทศที่ดี และจีนไม่คิดจะแทรกแซงความเป็นไปภายในของมาเลเซีย15 ข้อสังเกตต่อความเป็นไปทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาหรับ เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่สามก็คือ มิติด้านสังคม-วัฒนธรรมที่ผสานไปกับความเป็นไปทางเศรษฐกิจ และความมั่นคง เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพราะมีทั้งการใช้แง่มุมเหล่านี้เชื่อมสัมพันธ์ (เช่นกรณีจีน) การใช้เรื่องราวแต่หนหลังเป็นพื้นฐานตั้งคาถามต่อทิศทางบทบาทในอนาคต (เช่น กรณี ของญี่ปุ่น) การพิจารณาแง่มุมเหล่านี้ด้วยความกังวลถึงศักยภาพแห่งความขัดแย้งมากกว่าความร่วมมือ (ทั้งในกรณี สิงคโปร์และมาเลเซีย) ************************************************************************** 15 ‘Malaysia resorts to cloud-seeding in hope of clearing smoke over region’ (15/9/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/sep/15/malaysia-closes-schools-as-indonesian- forests-fires-cloak-region-in-smoke (15/9/2015), Kate Mayberry (15/9/2015) ‘Colour-coded racial tensions grow with Malaysia rallies’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/09/colour-coded-racial-tensions-grow-malaysia-rallies- 150915100610235.html (17/9/2015), ‘China defends envoy to Malaysia after comments on racism’ (28/9/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/09/28/us-china-malaysia- idUSKCN0RS0V520150928 (29/9/2015)
 9. 9. 8 อ้างอิงรูปภาพหน้าปก : http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9580000072113 http://www.thetelecomblog.com/wp-content/uploads/2012/12/ http://www.dailynews.co.th/foreign/350027 http://www.springnews.co.th/global/240089 http://m.manager.co.th/Japan/detail/9580000105568 http://www.newsforfunonline.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B 0%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8 %81/ http://news.uasean.com/news/2363/ http://www.cityvariety.com/update/detail/825 http://www.ipattt.com/2011/f1-singapore/ https://www.citynomads.com/reviews/culture/412/the-importance-of-being-earnest-a-wild- rice-take-on-wilde http://www.malaysiakini.com/news/312558 http://1mdb.net
 10. 10. 9 ผู้อานวยการสถาบันคลังปัญญาฯ : ศ.ดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์ บรรณาธิการ : น.ส.ยุวดี คาดการณ์ไกล ผู้เขียน : ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ ผู้ประสานงาน : น.ส. อนันญลักษณ์ อุทัยพิพัฒนากุล ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2558 สานักพิมพ์ : มูลนิธิสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ ที่อยู่ติดต่อ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต : 52/347 พหลโยธิน 87 ตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-997-2200 ต่อ 1283 โทรสาร 02-997-2200 ต่อ 1216 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ : อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 637/1 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-930-0026 โทรสาร 02-930-0064 เพิ่มเติมได้ที่ www.rsu-brain.com

×